Geen besluit over Rijnlandroute

10

Er is deze week nog geen definitief besluit genomen over de voorkeur van de Stuurgroep Rijnlandroute van de ideale verbinding tussen A 4 en A44. De voorkeur van de Stuurgroep ging uit naar een alternatief over Voorschotens grondgebied maar daar heeft deze gemeente, zoals al lang bekend, onoverkomelijke problemen mee. Deze ziet liever een route onder of langs het Korte-Vlietkanaal.      

De vertraging houdt eveneens in dat verkeersminister Camiel Eurlings woensdag niet van het standpunt van de Stuurgroep Rijnlandroute op de hoogte gesteld kon worden.

Delen

10 reacties

 1. Als provincie zou ik zeggen: “Gebruik de doorzettingsmacht”. Gemeenten hebben tegenwoordig toch helemaal niet meer te beslissen wat er binnen hun gebied gebeurt

 2. Daar zal wel weer een routeplan bedrijf voor ingehuurd worden voor vele duizenden euro’s

 3. Wob-en is niet nodig. De MKBA is overgenomen door de stuurgroep. Echter op verzoek van het lid Voorschoten zullen medio november de cijfers van “nut en noodzaak van de Rijnland Route anno 2007″ toegevoegd worden aan de MKBA die daarmee keurig beschikbaar zal zijn voor iedereen. De overige leden van de stuurgroep waren al overtuigd door de cijfers van 2005 en de toekomstige verkeersbewegingen als gevolg van o.a. de bebouwing van voormalig vliegkamp Valkenburg.

 4. Harry Schoch op

  Nee, dat zal ik ook beslist niet doen, Piet Schuur. Want de praktijk wijst uit dat beslissers doorgaans kwaadschiks hun (mega)beslissingen doorduwen, als dat niet goedschiks lukt…..

  Ja Wera…..een zichzelf versterkend proces, zolang men niet gaat nadenken. Dat zal niet zo gauw gebeuren, want grote geldbelangen en prestige wegen in deze maatschappij nou eenmaal meestal het zwaarst. Bouwprojecten en wegen (velen durven niet radicaal te kiezen voor Fiets en OV, laat staan voor een stop op bouwen in het groen en voor keiharde aanpak van leegstand van kantoren en bedrijventerreinen) versterken elkaar, en daar wordt bewust op aangestuurd. Zie ook de RGL-Oost en de daarmee niet voor niets in verband gebrachte ” gewenste verstedelijking” in de Oude Rijn Zone…..

 5. Ja Harry. Inderdaad zal op korte termijn de politieke moed moeten worden opgebracht voor het nemen van impopulaire maatregelen om het autoverkeer (en dan met name in de Randstad) terug te dringen. Ook zal het openbaar vervoer vele malen aantrekkelijker moeten worden gemaakt en uitgebreid. Want het autoverkeer zal, volgens de mij laatst bekende prognoses, de komende 20 jaar toenemen met 40%. Je zal dat maar door je straat krijgen. Nu al worden de bewoners van de Mors en Zuid-West dagelijks vergiftigd door het auto-, en erger nog, vrachtverkeer. En juist om die nood te ledigen moet er nu wel zo snel mogelijk iets gebeuren. Ik zie althans niet gebeuren dat de files op de Dr. Lelylaan en Churchilllaan (of wat dacht je van de Morsweg!) zonder maatregelen zullen afnemen. Dat de Rijnland Route niet genoeg is om alle problemen op te lossen mag duidelijk zijn maar het is in mijn ogen nu zo langzamerhand wel onverantwoord om met name kinderen bloot te laten blijven stellen aan dagelijkse gifdoses. Het blijft altijd een ander verhaal als de N206 langs je balkon loopt. En om die mensen gaat het wel. Minister Eurlings wil nu knopen doorhakken daar waar al jaren de situatie onhoudbaar is. Maar of hij en zijn collega ministers de moed hebben om dieselvreters extra zwaar te gaan belasten, het OV gratis te maken, 2e en volgende auto’s binnen een economische eenheid (zoals dat tegenwoordig zo mooi heet) onbetaalbaar te maken of zelfs het rijden op fossiele brandstoffen zodanig duur te maken zodat men wel over moet gaan op de aanschaf van een hybride auto? Dat zijn keuzes die veel kosten en je niet populair maken. En toch zal er ook op politiek gebied snel iets moeten gebeuren. Elk weldenkend mens begrijpt dat. Zelf heb ik het vermoeden dat het argument van economische verliezen door gebrekkige bereikbaarheid voor bedrijven veel zal kunnen helpen in het maken van dergelijke keuzes. Ook merk ik gelukkig dat de waarde van groengebieden in de discussie steeds meer gewicht krijgt. Het is mij in elk geval wel duidelijk dat men met elkaar moet blijven praten om het maximale voor het milieu eruit te halen.

 6. Wera, het is een weinig interessant is of de stuurgroep de MBKA al of niet heeft overgenomen wanneer de inhoud niet openbaar is. In de MKBA staat wat er aan Maatschappelijke Kosten en Baten tegen elkaar is afgewogen. Daarin moet staan hoe de maatschappelijke kosten van het van het vernietigen van groengebieden tegen economische baten worden afgewogen. Praten zonder gegevens is zinloos. Beslissen zonder inzicht is desastreus en onfatsoenlijk Om niet te zeggen misdadig..

 7. Harry Schoch op

  Tja, Wera…..

  Het is het bekende verhaal: als die Rijnlandroute er komt, is dat misschien heel even een soelaas voor de autofiles. Het openbaar vervoer wordt dan nog minder rendabel, mensen pakken nog eerder de auto en rara, de nieuwe route loopt weer vol…..! DAT hebben we al eerder gezien! Gevolg: men wil er WEER een weg bij, want ach, die files zijn zo slecht voor de luchtkwaliteit…..! Herhaal, herhaal, herhaal…..Als wij zo doorgaan, is er straks geen openbaar vervoer meer en geen gezonde lucht meer voor de dan nog weinigen onder ons, die nog willen / kunnen fietsen in die vieze lucht…..

   

 8. Niemand kan ontkennen dat de vervoersbehoefte in ons land afgedekt wordt door openbaar en particulier vervoer samen; dus wie gaat zitten miepen dat wegen nieuwe wegen aantrekken vergeet dat spoorwegen exact hetzelfde doen omdat ze aan dezelfde wetmatigheid beantwoorden. De RGL discussie komt niet uit de lucht vallen, nietwaar? Dat inzicht zou op zichzelf voldoende moeten zijn om je tegen al te domme uitspraken te beschermen. Niet zo in het geval van Harry Schoch – de Don Quichot die meent dat vervoersstromen met elkaar in oorlog zijn en dat al het verkeer bestreden moet worden. Zoals de Duitsers zeggen: voor elke domheid is er iemand die hem begaat. Maar Harry – het begint nou wel een beetje erg gênant te worden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline