Forse kritiek Nationale Ombudsman op negeren referendum

11

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer leverde gisteravond bij NOVA forse kritiek op het negeren van de uitslag van het Leidse referendum over de RijnGouweLijn. Brenninkmeijer: “Dat is niet een manier waarop ik vind dat je met burgers om kunt gaan.” De Ombudsman, die klachten over de overheid behandelt, vindt de RijnGouweLijn sowieso al een problematisch traject. “Het doordrukken van de plannen door de provincie getuigt van een behoorlijke erosie van de politiek.”

NOVA-presentatrice Clairy Polak vroeg Brenninkmeijer of de politiek teveel met zichzelf bezig was. Brenninkmeijer: “Je kunt zeggen dat er problemen zijn. Neem bijvoorbeeld dat geval van Leiden en de RijnGouweLijn. Ik heb dat met echt grote verbazing bekeken. Een trambaan, dwars door Leiden. De bevolking zegt nee. Ik denk dat dat hele traject, als je dat goed onderzoekt, toch al wel problematisch was. Maar vervolgens zegt de provincie: nou, daar trekken we ons niks van aan, dat moet maar doorgaan. Dat is niet een manier waarop ik vind dat je met burgers om kunt gaan. En dan zet ik nog een stapje verder. We zien dat er op dit moment een behoorlijke erosie is van de politiek.”

Uitzending bekijken? //www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=5550&selectArchiveDay=4

Delen

11 reacties

 1. Ton de Bruijn op

  Was inderdaad recht voor zijn raap…kunnen sommige politici een puntje aan zuigen.

  Die RGL heft zichzelf op…ook zonder Leidse tussenkomst

 2. Brenninkmeijer heeft groot gelijk. Hij zei trouwens precies wat ik ook bedoelde toen ik het had over burgers die zich door het gedraai, het gelieg, het negeren van de burgers en de bijkans autocratische wijze van besturen vol walging van de politiek afkeren en elders hun heil zoeken. We hebben in Leiden binnen luttele weken het gelieg, bedrog en gedraai over de RGL én de geheime commissievergadering over de Rijnlandroute gehad. We kunnen daaruit zo langzamerhand concluderen dat Leiden op antidemoctatische bestuurd wordt door lieden die gedesillusioneerde en terecht boze kiezers rechtstreeks in de armen van kwaadaardige en haatzaaiende rattenvangers drijven. Deze Leidse bestuurders en raadsleden zouden zich moeten schamen en het voorbeeld van Jos Posthuma moeten volgen, opstappen dus!

 3. Harry Schoch op

  Inderdaad…..Wanneer dringt nou eens echt bij de meeste politici inzicht door, dat verder gaat dan korte-termijn-denken en verder kijkt dan 1 stukje openbaar vervoer, dat veel meer ten nadele van het totale openbaar vervoer zal werken dan ten voordele daarvan? Om het maar niet te hebben over verkiezingsbeloften…..

 4. Joost van Breukelen (SLO) op

  Wat aardig dat juist gisteren de Stadspartij Leiden Ontzet een brief heeft verzonden aan de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vooruitlopend op het persbericht zet ik hieronder de complete tekst, in een gecomprimeerde lay out. Nu heeft Leiden in haar strijd tegen de provinciale suffe onzin trein met de Nationale Ombudsman aan haar zijde alweer een medestander van kaliber. Dat gaat goed. Dat wordt hinder. Alweer een kilometer minder!

   

  Daar gaat ie:

   

   

   

  Aan de leden van de Provinciale Staten van Zuid Holland.

   

   

  Geachte leden,

   

  Zoals u weet is er in Leiden een referendum gehouden over de route van de RijnGouweLijn met als uitslag dat de Leidse bevolking met een overgrote meerderheid heeft uitgesproken geen RijnGouweLijn door de stad te willen. Deze uitslag van het referendum betekent niet dat Leiden geen verbetering van het openbaar vervoer zou willen in de regio.

  Uw huidige RijnGouweLijn plan om een bestaande spoorlijn te vertrammen is geen bijdrage aan verbetering: het schaadt niet alleen Leidse belangen, maar gaat ook nog ten koste van het overige openbaar vervoer in deze regio. De route die u immers kiest wordt al bediend door de Nederlandse Spoorwegen, zodat u met deze RijnGouweLijn een volwaardige spoorlijn tussen Leiden en Utrecht, toch ook van groot regionaal belang, onmogelijk maakt.

  Voorts heeft uw RijnGouweLijn plan grote gevolgen voor de regionale buslijnverbindingen, omdat u er blijkbaar vanuit gaat dat uw RijnGouweLijn plan deze verbindingen kan vervangen. De conclusie is gerechtvaardigd dat uw RijnGouweLijn plan het autogebruik zal gaan bevorderen en niet het gebruik van het openbaar vervoer.

  Het was beter geweest als u zich als Openbaar Vervoer Autoriteit zou hebben ingezet om een volwaardige spoorlijn Leiden – Utrecht te realiseren met dubbel spoor en -naast sneltreinen- frequent rijdende stoptreinen om de kleinere woonkernen ten oosten van Leiden te bedienen met goed en betrouwbaar regionaal vervoer.

  Gelukkig kan dit nog steeds. Uw RijnGouweLijn plan kunt u dan gebruiken om weer andere bevoegde autoriteiten onder druk te zetten en te dreigen de verbinding Leiden – Utrecht anders over te nemen indien er geen dubbel spoor wordt gerealiseerd.

   

  Als u buslijnen wil vertrammen is het realistischer, betaalbaarder en sneller realiseerbaar in te haken op bestaande ontwikkelingen: de Randstad Rail. Door de bestaande Randstad Rail verbindingen in en tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en Zoetermeer verder uit te bouwen naar Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Alphen-Noord en Wassenaar. De mogelijkheid bestaat dan tevens om op en binnen dit systeem voor de langere afstanden grotere voertuigen te laten rijden en voor lokaal binnensteeds vervoer te rijden met kleinere voertuigen. Daardoor krijgt de regio en Leidens echte achterland modern en efficiënt openbaar vervoer en wordt de regio niet opgezadeld met een onbetaalbaar suf en ambtelijk bedacht  treintje van niets naar nergens dat ook nog wil gaan concurreren met de NS.

  Omdat u blijkbaar zelf al door heeft dat de RijnGouweLijn over bestaand spoor weinig of niets toevoegt, wilt u hem meerwaarde geven door hem dwars door de Leidse binnenstad te laten rijden richting kust. Voor de Leidse binnenstad heeft dit plan grote negatieve gevolgen, uw trein is voor de binnenstad eenvoudigweg niet geschikt. Uw trein zal hopeloos vast komen te zitten in het verkeer, omdat de doorstroming in een al 30 jaar niet aangepaste infra-structuur, nu al te wensen overlaat. Ook de gevolgen voor het overige openbaar vervoer zijn groot omdat de binnenstad niet meer valt te bereiken. Dat uw plan ook ten koste gaat van met name de verkeersveiligheid van fietsers, dat kunt u wel raden.

   

  Het is dan ook niet zonder reden dat er zo massaal NEE is gestemd over de aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden. Dit betekent dat uw RijnGouweLijn om Leiden heen mag (over bestaand spoor) of er onderdoor via een tunnel.

  Uw standpunt dat Leidse belangen moeten wijken voor een (onduidelijk) regionaal belang snijdt dan ook geen hout: het is een denkfout te veronderstellen dat Leidse belangen geschaad mogen worden ten behoeve van regionaal belang terwijl Leiden zelf de kern vormt van deze regio.

   

  Uw beslissing om de RijnGouweLijn aan te leggen door de Leidse binnenstad met behulp van de zogenaamde doorzettingsmacht wordt door de bevolking van Leiden gezien als een oorlogsverklaring aan haar stad.

  Wij zijn hier overigens volstrekt niet van onder de indruk en hebben het Leidse College al naar huis gestuurd omdat zij zich door u heeft laten intimideren. Als u oorlog wenst, dat kunt u die krijgen. Per direct staken wij dan ook alle medewerking  aan zaken die de door u gewenste RijnGouweLijn betreffen.

  Dit betekent ondermeer dat Leiden niet zal meebetalen aan uw plan en dat Leiden alle benodigde vergunningen zal weigeren.

  Ook zal Leiden deze kwestie aankaarten bij de Minister van Verkeer en Waterstaat en zal Leiden uw competentie als Openbaar Vervoers Autoriteit aan de orde stellen.

  Mocht het u -ondanks het Leids verzet- toch nog lukken de RijnGouweLijn door de binnenstad aan te leggen, dan zal Leiden deze lijn belasten met de hoogst denkbare precario belasting voor het gebruik van Leidse straten, wegen en ruimte.

  Mocht u de door u zelf verklaarde oorlog met Leiden alsnog willen vermijden dan moet eerst de dreiging met doorzettingsmacht van tafel. Onderhandelen met een mes op de keel doet Leiden niet.

  On veux la guerre, c’est la guerre. La Guerre!

  Leiden geeft u een maand de tijd om uw standpunt over de route van de overbodige RijnGouweLijn te heroverwegen, zodat we op een volwassen wijze uit deze door u geforceerde impasse kunnen komen. Leiden verwacht van u vóór 5 december een betekenisvol signaal.

   

  Namens alle NEE stemmers uit Leiden,

   

  Stadspartij Leiden Ontzet.

   

   

  Tot zover.

  Joost van Breukelen

 5. @Joost van Breukelen. Ook ik ben tegen de RGL. Maar ik mis een belangrijk argument in uw brief. Het plan RGL is ontstaan vanwege de bedreiging van het Groene Hart. Dat zou volgebouwd worden met woningen en bedrijventerreinen. Met de RGL zou dat gekanaliseerd worden. Bedrijven en woningen zouden alléén langs de RGL-route komen en het aanreizen van personeel zou ook via de RGL dienen te gebeuren. Als dat argument niet weerlegd wordt, zullen de provinciale bestuurders blijven denken dat zij het beter weten en dat de rest populistisch bezig is. 

 6. Jantje van Leiden op

  Het is al lang geleden dat ik de film ‘De muis die brulde’ zag. Toen ik deze brief van SLO las, wist ik direct waar Jan Boer zijn inspiratie vandaan haalde. Komt er binnenkort weer een vertoning van in het Kijkhuis?

 7. Joost van Breukelen op

  @ s.smit.

  Lees bijvoorbeeld in plaats van de RijnGouweLijn: het dubbel spoor van de NS van Leiden naar Utrecht waar NS-sneltreinen de lange afstanden bedienen en NS-Sprinters de lokale kleinere woonkernen ontsluiten….. Langs dit dubbel uitgevoerde en al bestaande enkel spoor kan exact dezelfde bebouwing gerealiseerd worden als langs de RGL. Ook de uitbouw van Randstad Rail biedt deze mogelijkheden: neem alleen al de gigantische (kwantitatief) woningbouw op vliegveld Valkenburg: Randstad Rail kan deze locatie ontsluiten richting Leiden, Zoetermeer (via Leiden) Wassenaar, Den Haag, Katwijk, Noordwijk en Alphen. Wat overigens ook een waardevermeerdering betekent voor het inmiddels gerealiseerde Randstad Rail: het netwerk en achterland wordt verder uitgebreid en daardoor een stuk interessanter.

  J.

 8. pluim voor Joost van Breukelen,

  Kat en de zak voor Jantje van Leiden , die zo als zijn naam al suggereert er zich bij gebrek aan IQ zo vanaf maakt.

  Triest zo’n failliet van de democratie in Nederland en bovenal in een van de mooiste steden van NL namelijk: LEIDEN!

 9. Harry Schoch op

  Joost van Breukelen, ik kan het met je eens zijn…..!

  Beste S. Smit, bedreiging van het Groene Hart…..Daar zeg je wat!! Juist die nieuwe RGL-lijn, die zo duur is, moet bekostigd worden met bouwprojecten, die vaak in nu nog groene gebieden, dus delen van dat Groene Hart, komen!

  Dan zie ik meer in het idee van Sandra, want dat is een bestaande spoorverbinding! En een veel belangrijkere…..

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline