SP: "Geen meerderheid om RGL tegen te houden"

27

De SP is teleurgesteld over de gesprekken die de partij de afgelopen week heeft gevoerd met de informateurs Melanie Schultz en Douwe Breimer. “Uit gesprekken met de informateurs bleek gisteravond dat er vooralsnog geen meerderheid in de Leidse politiek te vinden is om de RijnGouwelijn tegen te houden,” zo laat SP-fractievoorzitter Antoine Theeuwen weten: “Wij zijn teleurgesteld dat er geen meerderheidscollege te vinden lijkt dat de referendumuitslag wil respecteren.”

Theeuwen noemt het schokkend dat de ware betekenis van de referendumuitslag nog steeds niet is doorgedrongen bij de Leidse politici. De SP blijft zich verzetten tegen de RGL door Leiden.

Delen

27 reacties

 1. “Theeuwen noemt het schokkend dat de ware betekenis van de referendumuitslag nog steeds niet is doorgedrongen bij de Leidse politici.”

  Dat is het inderdaad. PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie hebben ons belogen en bedrogen. Het zijn in wezen antidemocraten, net als de VVD, die helemaal geen referendum wilde. Ze moeten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen dus verpletterd worden.
  Overigens vernemen wie niets van de andere partijen over de gesprekken met de informateurs. Dat doet vermoeden dat een aantal fracties zeer snode plannen heeft.

  “De SP blijft zich verzetten tegen de RGL door Leiden.”

  Uitstekend! Het wordt binnenkort tijd voor harde acties, op het randje van wat wettelijk kan en mag, maar er niet overheen. Er zal een stedelijk, of misschien zelfs regionaal, actiecomité moeten komen. Ik doe in ieder geval mee.

 2. Voor wie het alweer vergeten is, ook de SP heeft ingestemd met de tram door de stad. Ze hebben nameijk toegestaan dat de snelbussen over de Hooigracht uit het GVVP uiteindelijk vertramd mogen worden. Enorm hypocriet van Teeuwen dus om nu zo’n grote mond te hebben. De SP heeft bewezen de bestuursverantwoordelijkheid niet aan te kunnen en onbetrouwbaar te zijn voor hun achterban.

 3. Julian van der Kraats (SP) op

  Beste ‘de burger’,

  In het alternatieve plan dat de gemeente Leiden heeft gemaakt staat inderdaad dat als de bussen op de vrije busbanen de drukte niet meer aankunnen, er met de gemeente te praten valt over (snel)trams. Daarmee wordt het plan voor de provincie wat minder eng, omdat ze kunnen blijven dromen van hun geliefde sneltram. Maar eerst moeten er vrije busbanen worden aangelegd, en een oostelijke ringweg.

  De vraag is of die snelbussen ooit zo druk zouden zijn, dat vertramming nodig is. Zelfs volgens de gegevens van de provincie zelf valt daaraan te twijfelen. In de Bree zouden nog geen 10 mensen per voertuig in- en uitstappen bijvoorbeeld…

  En over die ‘bestuursverantwoordelijkheid’… je eerste verantwoordelijkheid als Leids politicus is naar de mensen in de stad. Die hebben per referendum de RGL naar de prullenbak verwezen. En daar moet je dan dus de verantwoordelijkheid voor nemen. Helaas is daar op dit moment geen meerderheid voor te vinden.

  Meneer of mevrouw ‘de burger’, uw reactie lijkt trouwens wel erg op die van een politicus die zijn naam niet durft te geven. Mensen op straat hebben het in elk geval weinig over ‘de burger’, ‘vertramming’ en ‘bestuursverantwoordelijkheid’. Het enige wat ik nog mis is ‘klip en klaar’, dan wist ik het helemaal zeker.

 4. Julian heeft het beste voor met de stad, daar twijfel ik geen moment aan, maar een ding in de redenering van Julian begrijp ik toch echt niet. Hij pleit voor een plan met snelbussen, waarvan hij direct zelf zegt dat het nooit zo succesvol zal zijn dat het vertrambaar is. Pleit hij dan niet voor een minderwaardig plan? En … als hij echt in het succes van die bussen gelooft, dan zal hij moeten toegeven dat vertramming op den duur wel degelijk in beeld komt?

  Utrecht heeft in de jaren 90 ook als POLITIEK compromis voor een busbaan door het centrum gekozen. Het was geen VERVOERSKUNDIG onderlegd plan, evenmin als het huidige bussenplan in Leiden. Ga er nu eens kijken. Dat is geen pretje: een betonnen lap van zeven meter breed met ronkende bussen, iedere twee minuten. Men stapt nu van het busconcept af. De volgende lijn wordt direct als moderne tram aangelegd en er zijn nauwelijks tegenstanders.

  Misschien wil de SP dat wel: eerst een busbaan, zodat iedereen kan inzien dat dat ook grote nadelen heeft en vervolgens toch nog voor een tram kiezen?! Waarschijnlijk is dat de SP-visie niet, maar een andere verklaring schiet me nu even niet te binnen.

 5. Geen meerderheid meer om tegen de provincie in te gaan ? In maart stonden 32 (alleen VVD tegen) van de 39 raadsleden nog achter de referendumuitslag. Na het laffe draaien van het CDA (5 zetels) zouden er nu toch nog 27 raadsleden achter de wil van de Leidse burgers moeten staan. Wie zijn die andere draaiers (minstens 8 !)  als er nu geen meerderheid meer zou zijn om een college te steunen dat de uitspraak van de Leidenaars “geen RGL door Leiden” respecteert ? Willen de informateurs daar wel even melding van maken in hun verslag ? Een democratie kan slechts werken als de kiezer openheid van zaken krijgt.

 6. Jos Posthuma op

  Uit sommige reacties valt te lezen dat de uitslag van het referendum niet zou worden gerespecteerd. Daar valt wel iets op af te dingen.

  Er ligt een goed plan van het oude college en wethouder John Steegh (het hernieuwde Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan: GVVP) waarin wordt voorzien in goede hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen, die naar de mening van GroenLinks direct vertramd mogen worden. Hierin is ook een mogelijke alternatieve route voor de RGL aangegeven over de Hooigracht -Langegracht in plaats van over de Breestraat. Daarmee wordt recht gedaan, naar mijn mening, aan de uitslag van het referendum. Daarmee kan namelijk ook worden vermeden dat de RGL door de Breestraat wordt aangelegd onder dwang van de Provincie. Iets wat nu door het weglopen van de SP uit het college dreigt te gebeuren. Het bijzondere van dit plan is dat het zorgvuldig is voorbereid en dat georganiseerde tegenstanders van de RGL (o.a. de Fietsersbond-afd Leiden, STOOM en OV- reizigersorganisatie ROVER) zich in een brief aan de Provincie achter dit plan hebben geschaard. De SP heeft evenals alle andere partijen  -behalve de VVD - een week na het referendum in de gemeenteraad gestemd voor alternatief B en voor een onderzoek naar een alternatief trace. Dat ligt er nu als onderdeel van een herzien GVVP waar ook de SP in principe voor heeft gestemd. (behalve de directe vertamming). Laten we nu dit eerst eens met de Provincie proberen uit te onderhandelen in plaats van vroegtijdig het bijltje erbij neergooien en in een langdurige juridische strijd verwikkeld raken waar noch Leiden, noch de regio iets aan heeft. De Provincie heeft niet alleen haar ‘aanwijzingsmacht’ ingezet maar in een recente brief aan de Gemeente Leiden, vlak voordat het college viel, ook aangegeven bereid te zijn hierover met Leiden te willen onderhandelen. 

  Fractievoorzitter GroenLinks

  Jos Posthuma

 7. Elsbeth Klink op

  De Fietsersbond staat achter het GVVP, maar niet achter de RGL over de Hooigracht. Jos Posthuma verbindt in zijn reactie het GVVP, waarin de Hooigracht in de toekomst mogelijk vertramd zou kunnen worden (als de reizigersaantallen hiertoe aanleiding geven) met de voorkeur van GroenLinks voor de RGL over de Hooigracht-Langegracht. Dit zijn volgens mij twee zeer verschillende zaken. Ten eerste bestaat het nieuwe GVVP uit heel wat meer voorstellen dan alleen de mogelijk vertrambare busbaan over de Hooigracht en heeft deze busbaan in het GVVP niet de eerste prioriteit. De Fietsersbond staat inderdaad achter het GVVP als een totaal-plan om de bereikbaarheid te verbeteren. Dat is iets anders dan een slecht lightrailplan van de provincie dat zowel in de variant van de Breestraat als over de Hooigracht (en in beide gevallen over de Lammenschansweg) slecht uitpakt voor zowel voor de fietser als OV-reiziger. Ik vind het beetje vreemd dat Jos Poshuma nu de suggestie wekt dat de Fietsersbond die achter het GVVP staat, ook achter de RGL over de Hooigracht zou staan. Geen trein door de binnenstad! (en Jos, de provincie noemt de RGL nu zelf ook een trein:>))

 8. Julian van der Kraats (SP) op

  Beste Gabriel, ik bedoelde uiteraard dat ik denk dat de bussen nooit zo vol komen te zitten dat trams nodig zijn. Utrecht is wel ff een andere orde van grootte dan Leiden.

  Maar het gaat erom dat er een referendum is geweest, met een niet mis te verstane uitleg.
  Althans, vlak na het referendum leek er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht (“handen af van Leiden”, “op de barricaden” enz.). Nu, zeven maanden later, is dat wel anders. Sommige partijen zijn heel langzaam van gedachten veranderd, en andere heel plotseling. Veel partijen zeggen bang te zijn voor de provincie. Is het niet voor hun “doorzettingsmacht” (overigens geen bestaande juridische term), dan is het wel voor kinderachtige pesterijen die van de provincie verwacht worden als ze hun zin niet krijgen. Maar niemand lijkt eigenlijk te weten waar het over gaat. Is de provincie wel bij machte om zoiets door te drukken? Misschien wel niet. En is het plan niet gewoon zo slecht dat het toch nooit van de grond komt? Kan je dan niet beter gewoon ervoor kiezen om de 35 miljoen in je zak te houden, die Leiden zou moeten bijdragen aan de RGL, en verder te werken aan een beter plan?

  Maar wat ook het antwoord is op die vragen, sowieso moet elke politicus het referendum
  serieus nemen. Ook de polici in de provincie. Doen ze dat niet, dan krijgen ze uiteindelijk toch de rekening gepresenteerd.

 9. Jos Posthuma is een jokkebrok. Hij mag blij zijn dat meester Van Meenen herfstvakantie viert anders zou die hem wederom in de hoek zetten.

 10. Julian maakt een goed punt. Wat je ook vindt van de RGL door Breestraat, Hooigracht of welke straat dan ook, dat maakt helemaal niet uit zolang je vindt dat een referendumuitslag een democratisch genomen, vaststaand besluit is.

  Het is nl. een gepasseerd station (haha) – het besluit is al gevallen, Leiden werkt niet mee. Jammer maar helaas, democratie werkt nou eenmaal zo, soms worden verkeerde besluiten genomen en dat moet je dan accepteren, omdat de democratie anders niet werkt.

  Met het gemarchandeer met de uitslag (toch een beetje meewerken misschien, het ding een straatje verderop leggen, etc) zagen partijen aan de stoelpoten van de democratie. Grote woorden maar ik kan het niet anders zien.

  Wat moeten de 70% NEE-stemmers er wel niet van denken dat een meerderheid van de volksvertegenwoordiging hun uitspraak zegt te accepteren, maar dat in de praktijk niet doet? Als die niet gaan stemmen bij de volgende verkiezingen kan ik ze niet eens echt ongelijk geven.

 11. E. Meijer doet mee met alle mogelijk acties tegen de RGL. Dat verbaast mij niks. Dat eeuwige afgeven op politici (behalve op de SP) begint mij behoorlijk te irriteren. Het is zo makkelijk om achter dat geblaat van de SP aan te lopen. De SP is groot geworden door actie voeren en grote bekken. Ooit bij stil gestaan waar die lui de tijd vandaag halen om zoveel actie te voeren??? Juist! Het zijn stuk voor stuk werkelozen of ze werken deeltijd. En maar klagen over voedselbanken, armoe in Nerderland….., de RGL. Ga toch werken, maak wat van het leven!. De SP is een gevaar voor de economie, zowel plaatselijk als landelijk. Inderdaad, ik ben behoorlijk kort door de bocht. Maar die manier van debateren spreekt SP’ers toch zo aan?

 12. Jos ‘Posthumeur’ draait en draait maar door net als zijn voormalige collegepartner CU en is bezig met een weinig succesvolle poging tot schadebeperking. Nogmaals voor alle duidelijkheid: de referendumvraag waar een meerderheid van de raad mee instemde luidde: “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouwelijn door Leiden?” Uitdrukkelijk is afgezien in de vraagstelling straatnamen of tracékeuzes te vermelden. Josje moet nu niet gaan aanvoeren dat met alternatieve tracékeuzes uit het GVVP recht wordt gedaan aan de referendumuitslag. Dan had men de vraagstelling in december 2006 anders moeten laten luiden. Voorzover mij bijstaat stemde Posthuma op 19 december 2006 in de raadsvergadering vóór de vraagstelling van het RGL-referendum. Ook de CU moet ophouden de vraagstelling van het referendum te verkrachten en naar welbelieven te buigen, waarvoor vandaag weer eens een poging werd ondernomen door de webmaster van de CU op de website van het Leidsch Dagblad. http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article2627132.ece 

  De kontendraaierij (excuus voor het banale taalgebruik) van GroenLinks-voorman Jos Posthuma zijn we zo langzamerhand wel gewend aan geraakt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 had zijn partij zich nog hard gemaakt voor verruiming van winkelsluitingstijden in het gebied buiten de singels. De toenmalige GL-fractievoorzitter Gerard van Hees was zelfs één van de initiatiefnemers. Maar na de verkiezingen ging Jos zonder discussie en veel problemen akkoord met een een CU-bepaling in het collegeakkoord waarin staat dat de winkeltijden buiten de singels op zondag niet worden vrijgegeven. Heel goed, Jos. Hoe je links-liberaal doet, maar rechts-christelijk doet.

 13. De heer Koek slaat de spijker op zijn kop als hij schrijft “Met het gemarchandeer met de uitslag (toch een beetje meewerken misschien, het ding een straatje verderop leggen, etc) zagen partijen aan de stoelpoten van de democratie.”.
  De marchanderende partijen zijn PvdA, CDA, GL en CU; de VVD was altijd tegen een referendum.

 14. Jantje van Leiden op

  De reactie van ‘mack’ is typerend voor gefrustreerde lieden die door de kracht van argumenten in het nauw zijn gedreven en met modder gaan gooien en personen die hun niet aanstaan gaan defameren. Als dat het niveau wordt van RGL-voorstanders, kunnen we nog wat beleven.

 15. correctie in mijn commentaar: het is natuurlijk hoe je links-liberaal zegt, maar rechts-christelijk doet. Deed Jos maar links-liberaal 😉

 16. Harry Schoch op

  Ik kan mij verenigen met de inbreng van E. Meijer, Piet Schuur, Julian van der Kraats en R. Dentener. Mack, vrijwillig werk is ook “werk” Wat denk je bevoorbeeld van al die mantelzorgers? En veel vrijwilligers hebben ook een betaalde baan. Vrijwillig werk kan behoorlijk pittig zijn, weet ik uit eigen rijke ervaring. En lange tijd had ik daar ook betaald werk bij….. Jos Posthuma, het is niet lekker onderhandelen voor de gemeente Leiden als je tegelijkertijd het mes op de keel krijgt….. 

 17. deze zoveelste discussie over de uitleg van de referendumvraag is typisch voor het kleinburgerlijk provincialisme in deze stad. hoekse en kabeljauwse twisten over de enig ware interpretatie van de referendumvraag, terwijl de provincie Leiden voor de eenvoudige keus zet: Breestraat of Hooigracht. wanneer worden de dames en heren politici wakker en gaan ze zich bezig houden met de vraag het in deze omstandigheden het beste is voor onze stad? aan het werk!

 18. Joost van Breukelen (SLO) op

  @ Eline.

   

  Eline, we zijn aan het werk. Het is <u>veel</u> te vroeg om nu al de handdoek in de ring te gooien, zoals bijvoorbeeld de CDA onmiddellijk heeft gedaan toen GS even richting Leiden geeuwde! De strijd met de provincie gaat nog beginnen! En die strijd kan Leiden best weleens gaan winnen. De argumenten hoef ik niet nog eens te geven. De overige gemeenten hebben makkelijk praten, die krijgen de voordelen, Leiden krijgt de shit. En als Leiden die shit niet wil (69%) dan accepteren we die shit dankzij het CDA nu opeens toch maar wel? Nee toch? Ik had meer karakter van o.a. het CDA verwacht. No guts, no glory.

   

  Nogmaals, wij gaan vechten, met hulp van veel Leienaars, om snel een dubbel treinspoor Leiden-Utrecht te realiseren. En de al bestaande Randstad Rail in en tussen Den Haag, Rotterdam, Delft en Zoetermeer uit te breiden naar Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Alphen-Noord. Dat is overzichtelijk, betaalbaar en nuttig. Dat rare onbetaalbare zinloze provinciale suffe treintje dat wil gaan concurreren met de NS…. Bespaar het Leiden. En voorkom daarmee ook het failliet van onze stad.

  Joost van Breukelen

   

  Stadspartij Leiden Ontzet

 19. Beste eline, ik ben normaliter ook voor realpolitik en hou niet van dogma’s, maar als de democratie in het spel is dan gaat het me toch iets te ver.

  Wat het beste is voor de stad, daar ga jij of ik niet over, of we nu gelijk hebben of niet. De meerderheid van de bevolking moet daarover beslissen, en heeft dat ook gedaan. Wil je daarvan afwijken, dan moet je een nieuw referendum organiseren. Het lijkt me geen “kleinburgerlijk provincialisme” om dat te vinden.

  (ps je oversimplificatie van de situatie tot een keuze Hooigracht/Breestraat laat ik maar even voor wat die is)

 20. De heer Van Breukelen van SLO pleit voor Randstadrail en tegen de Rijngouwelijn. Daar maak ik graag een kanttekening bij. De overeenkomsten tussen Randstadrail (RR) en Rijngouwelijn (RGL) zijn zeer groot:

  – breedte rijtuigen: RR én RGL 2.60 m
  – lengte rijtuigen: RR én RGL: 37 m
  – Den Haag (bewoners Laan van Meerdervoort e.o.) 2003: “géén trein door onze straat”, Leiden 2007: “géén trein door de stad”
  – RGL en RR zijn beide te karakteriseren als ‘lightrail’, waarbij een tram geschikt is om buiten de stad op het hoofdspoor te rijden. Dit maakt het voertuig overigens nog niet nog niet tot een trein. (In sommige landen mag je met je fiets op de snelweg. Daarmee wordt de Batavus toch ook niet opeens een Harley Davidson?)

  Verschillen zijn er ook:

  – RR 750 volt, RGL 1500 volt (technisch overbrugbaar met bepaald soort conversieapparatuur)
  – RR rijdt op tram- én treinrails: RGL: nog niet bekend.

  In feite zijn de systemen dus sterk vergelijkbaar en is compatibiliteit in de toekomst zeker niet uitgesloten. Van Breukelen, die zo sterk gekant is tegen ‘het suffe treintje” RGL, kan nooit zó enthousiast zijn om Randstadrail naar Leiden te halen. Of gaat het hem alleen om de betiteling “Rijngouwelijn”? Lijkt me trouwens een interessante kwestie in het licht van de referenduminterpretatie. Als er een ander soort lightrail door de stad komt en als we die gewoon een anders noemen, geldt dan de referendumuitslag nog wel? In het referendum gaat het over de Rijngouwelijn. Of ging het referendum over alle vomen van lightrail?

  Ik ben het overigens met Van Breukelen eens dat RR een in principe een goed systeem is. Het had alleen véél beter en langer getest moeten worden, want de invoering was natuurlijk een aanfluiting, met al die ontsporingen. Ik raad iedereen aan een in Den Haag een ritje met RR te maken (ja, het schijnt nu allemaal veilig te zijn 😉 en je voor te stellen hoe het is met kinderwagen of rollator: Veel comfortabeler dan een bus en veel toegankelijker dan een gewone tram of een reguliere trein. Alles 100% gelijkvloers.

  NB In Delft rijdt geen Randstadrail, maar de gewone Haagse tram. Er zijn wel vage plannen voor een upgrading van de Delfste tramlijn 1 naar Randstadrail.

 21. waarom heeft het merendeel van de leidse bevolking tegen de tram gestemd?dat vragen de leienaars zich nu af,had net zo goed geen referendum kunnen houden,er wordt toch niet naar geluisterd,de grote heren doen toch waar ze zin in hebben,wij voelen ons echt belazerd,zal de volgende verkiezingen niet ten goede komen in leiden,maar in ieder geval bedankt voor het niet vertrouwen van de leidse burgers.

 22. Gabriël, nog een paar verschillen.

  RR rijdt op de Laan van Meerdervoort op een vrije baan, niet tussen de fietsers en voetgangers. In het centrum van DenHaag gaat hij onder de grond (zo kan de RGL ook wel “door” Leiden)

  RR-net is zorgvuldig afgekoppeld van NS-net, geen echt medegebruik van NS-spoor en -stations. Dus geen menging van van snelle zware Intercities en langzame lightrail op hetzelfde spoor. RR belemmert de treinen niet richting Gouda. De RGL wel richting Utrecht.

  Nog een vraag: hoe komen de Leidse rollator-gebruikers van hun huis naar de RGL ? Het is natuurlijk een begin: één peperdure toegankelijke OV-lijn door Leiden. Maar hoe zie jij de rest van het OV in Leiden? Denk je dat er naast de RGL nog geld over is om dat ook zo goed toegankelijk te maken ?

   

 23. En Gabriël, nog een belangrijk politiek verschil: In DenHaag heeft de de bevolking van de stad zich niet in een referendum tegen de RR uitgesproken. In Leiden is die uitspraak er tegen de RGL wel ! En de gemeenteraad is  met een nog grotere meerderheid achter die uitspraak gaan staan. Hoe vreemd dat er nu partijen als (jouw) GroenLinks, de CDA en de PvdA dat na het te verwachten gesputter van de provincie zomaar weer vergeten schijnen te zijn. Toon rugggraat en steun de (je) wethouder met de plannen voor een autoluwe (mag ook -vrije) binnenstad met goede fietsroutes en HOV-banenvoor goede verbindingen met de randgemeenten en de rest van de regio. Vertram die HOV-routes als er ruimte, geld en vervoervraag genoeg is. Het in juli aangenomen GVVP biedt daarvoor een prima basis. Wie weet wat het beste is voor Leiden en zijn regio ? De bestuurders hier of in Gouda, Boskoop of DenHaag ? Laat kennis van zaken boven machtspelletjes gaan. Kennen zij of wij de Breestraat het beste ?

 24. @ Piet Schuur

  Ik reageer even op een aantal van je punten. (Ik ben overigens geen lid van Groen Links noch van een andere partij. Ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Ik ben wel lid van Rover en discussier daar intern vrolijk mee over het RGL-standpunt.)

  Ik pleit hier niet voor een RGL over de Bree. Ik wil met mijn bijdrage alleen maar aangeven dat de zaken allemaal niet zo zwart-wit zijn en dat gebeurt in de RGL-discussie maar al te vaak. Het is tijd voor de nuance: de RGL is zeker niet ideaal, maar ook niet zo’n gruwelijk monster. En de bejubelde snelbussen uit het GVVP door de binnenstad zijn in werkelijkheid ook weer niet zo fijn (zie Utrecht en Haarlem).

  Bovendien verbaas ik me er gewoon over dat een verklaard tegenstander van de RGL (van Breukelen) zonder problemen Randstadrail binnenhaalt, terwijl de verschillen niet zo groot zijn.

  In jouw redenering is de RGL over de Lammenschansweg kennelijk geen bezwaar, want die straat is qua profiel vergelijkbaar met of zelfs breder dan Laan van Meerdervoort, waarvan je aangeeft dat dat daar niet problematisch is. Ook een autoluwe / autovrije Hooigracht-Lange Gracht zou een acceptabel tracé kunnen zijn, gezien het feit dat over deze route al overeenstemming is met belangenorganisaties in het kader van het GVVP in de vorm van een vertrambare busbaan. Ik ben het roerend met je eens dat het medegebruik van het spoor richting Utrecht een zwak punt van de RGL is, niet in technische zin, dat is op te lossen, maar in dienstregelingstechnische zin wel:  de dienstregeling is inderdaad kwetsbaar. Een verbinding naar Zoetermeer zou wellicht beter zijn.

  Piet, zou jij Randstadrail Zoetermeer – Leiden – Katwijk via Lammenschansweg – (autoluwe) Hooigracht / Lange Gracht acceptabel vinden? Het referendum ging daar tenslotte niet over en het tracé is niet bijzonder problematisch.

  Over het referendum: ik kan me de woede van alle NEE-stemmers over het politieke gesteggel rond de interpretatie van het referendum helemaal voorstellen. Terecht dat men zich daarover opwindt! Maar … het was natuurlijk een nepreferendum, al kunnen de kiezers daar niets aan doen. Daarvoor moet je bij de collegepartijen zijn, die zelf geen overeenstemming konden bereiken en een referendum uitschreven over een kwestie waar de gemeente formeel niet over gaat. Een referendum met een te ongelukkige vraagstelling die achteraf zoveel discussie blijkt op te leveren. (Zelfs al zou de buitenomvariant ineens wel betaalbaar blijken, dan zou die nu door het referendum onmogelijk zijn: “niet meewerken aan RGL door Leiden”). De verantwoordelijke partijen CU, PvdA, SP en GL moeten nu met de billen bloot. Ieder doet dat op zijn manier. De een draait, de ander interpreteert de referendumuitslag creatief en de volgende gooit de kont tegen de krib (SP) en zorgt er impliciet voor dat de Breestraat misschien alsnog rails krijgt, terwijl zij hun handen in onschuld wassen. 

 25. Gabriël: ‘Ik pleit hier niet voor een RGL over de Bree. Ik wil met mijn bijdrage alleen maar aangeven dat de zaken allemaal niet zo zwart-wit zijn en dat gebeurt in de RGL-discussie maar al te vaak.’

  Jammer maar helaas. Juist de vraagstelling die de weledelgeleerde gemeenteraadsleden voorgelegd hebben aan hun onderdanen heeft ervoor gezorgd dat dit nu een volwaardig zwart/wit-dossier geworden is. En of dat referendum nu volgens de kleine letterjes wel of niet rechtsgeldig is naar de provincie toe, dat is voor de stemgerechtigde burgers van Leiden niet van belang. Die mensen zitten in de gemeenteraad om voor de rest van de inwoners van Leiden te controleren of het college alles wel goed doet. En het zijn dan ook deze mensen die daar mogen zitten van ons omdat zij de juiste kennis hebben van de toe te passen bestuurlijke wet- en regelgeving. Dus als deze mensen dan een referendum uitschrijven dan moet dat voor de burgers van Leiden genoeg zijn qua rechtsgeldigheid. Want als je eerst als burger ook nog de bestuurlijke rechtsgeldigheid van alle door de gemeenteraad genomen en goedgekeurde besluiten moet gaan toetsen dan hebben we die lui helemaal niet nodig.

  ‘Teeuwen noemt het schokkend dat de ware betekenis van de referendumuitslag nog steeds niet is doorgedrongen bij de Leidse politici.’

  Je kan het schokkend noemen, maar je kan het ook ‘niet geheel onverwacht’ noemen. Misschien dat sommige mensen nog wel geschokt zijn nu zo duidelijk blijkt dat onze bestuurders eigenlijk ook maar wat doen. Dat zij deze gemeente, provincie en/of dit land besturen vanuit losse pols en dat maatregelen en besluiten genomen worden ‘zoals het komt’. Welnu laat dt dan een mooie wake-up call voor deze mensen. Dat kameraad Teeuwen dit gevalletje van ‘besturen zoals het komt’ schokkend noemt kan alleen maar weggeschreven worden onder het kopje partijpropaganda, want als espeeër moet hij toch dondersgoed weten hoe en vooral waarom politici op deze manier handelen.

 26. @Gabriël

  Excuus voor het jou toedichten van een GroenLinks-lidmaatschap. Ik verwarde je met iemand anders. Rover ken ik als een club die zich serieus bezig houdt met bevorderen van goed OV. En ook oog heeft voor de combi Fiets-OV.

  Als Fietsersbondlid kijk ik vooral zo naar OV dat het goed samengaat met hoog fietsgebruik en elkaar aanvult. De fiets gebruiken voor je verplaatsingen is veel milieuvriendelijker en gezonder dan gebruik van OV. Hoewel dat wel weer beter is dan auto of vliegtuig.

  In Leiden hebben we dat al aardig door maar het bevorderen van gebruik van fiets en OV kan nog beter. Wel heel goed zijn hier de Fiets-OV-bruggen als de 5-mei-brug, de Stevenshofbrug en die over de Meerburgerwatering naar het het bedrijventerrein in Zoeterwoude Rijndijk. Fiets- en OV-routes bundelen kan goed uitpakken mits er voldoende ruimte is. Rails in fietsroutes zijn natuurlijk niet goed: de Leidsestraat in Amsterdam is daarvan een voorbeeld: het fietsen is er verboden, te gevaarlijk. Maar het Amsterdamse stratennet biedt wel een alternatieve fietsroute. Ook ligt het fietsgebruik er lager. Of zou dat toch door die rails komen ?

  Maar het Leidse stratennet biedt geen ruimte voor adequate alternatieve fietsroutes voor de Breestraat. Onze weerstand tegen het  tracee van de RGL kwam dan ook niet voort uit monstervrees maar uit het te veel ruimte wegkapen van onze hoofdfietsroute van Leiden-Zuid naar het gebied bij Leiden-Centraal en vice versa. Ook de oversteekbaarheid van de Lammenschansweg en de fietsbereikbaarheid van station Lammenschans zouden er sterk onder lijden. De benodigde investeringen voor deze raillijn voor weing reizigers zouden ook ten koste gaan van investeringen voor de veel grotere aantallen fietsers langs deze route.

  Het referendum ging over meewerken aan de RGL door Leiden. het nee geldt dus voor elk nieuw aan te leggen rail-tracee door Leiden. Zelfs rails in de Leeuwenhoek voor RGL-West zijn daar niet mee in overeenstemming. Zeker niet als ze daar in de interlocale fietsroute (de Oude Trambaan) van Warmond/Oegstgeest naar Wassenaar zouden komen te liggen. De verkeersveiligheid vodoet daar overigens ook niet aan het stand still-principe.

  Jouw nieuwe Randstadrail-lijn uit Zoetermeer is dan ook in strijd met de referendum uitkomst. Alleen ondergronds van Lammenschansplein tot de A44 is er niet mee in strijd.

  Ook meer sprintertreinen over bestaand spoor tussen Alphen/Gouda (of Utrecht) en Leiden Centraal is er niet mee in strijd. Ook nieuwe haltes langs die lijn niet. De spoorwegovergangen in Morsweg en Haagweg moeten voor de treinverbetering naar Utrecht toch eens ongelijkvloers gemaakt worden. Maar die malle eis van de provincie dat die treinen vanaf Centraal naar Kat-/Noordwijk door zouden moeten, dat maakt het zo ingewikkeld. Waarom kan dat niet via Voorhout met een klein stukje nieuw spoor naar Noord-/Katwijk ? Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Leiden-Noordwijk heeft best potentie. Zou Nijmegen- Alkmaar-DenHelder veel meer bieden ?

  Voor we over vertramming van de Hooigracht kunnen praten, moet er eerst een autoluw centrum zijn dus een ringweg-Oost. En is er genoeg vervoerswaarde om een daar een tram te laten rijden ? En bovenal kan het daar wel veilg gecombineerd worden met het fietsverkeer op die fietsroute ? Dit eerst maar eens onderzoeken en dan pas een besluit nemen of er hier een tram zou kunnen gaan rijden. En zonder dat kun je niet roepen dat is een goed  alternatief voor de Bree.

  Het referendum was natuurlijk geen nep. Dat roep je als provinciebestuurder alleen maar omdat het je  niet goed uitkomt. Maar doordat de uitkomst overgenomen is door B&W en de gemeenteraad zich, met alleen de VVD tegen, zich nu uitgesproken heeft tegen medewerking van Leiden aan de RGL is dit nu wel het enige echte officiële standpunt van de gemeente Leiden. Partijen als PvdA, GL en CDA kunnen dit wel een hinderlijk vinden en zich in allerlei bochten draaien, maar dan hadden ze de uitslag in maart maar niet moeten overnemen.

  Inmiddels is er ook al een concept GVVP in juli aangenomen dat in de geest is van het raadsbesluit in maart. Wie nu weer een andere kant op wil maakt zich natuurlijk politiek volstrekt belachelijk. En als je, wanneer de provincie even blaft, meteen onderdanig op je rug en met de pootjes omhoog gaat liggen, in plaats van van je af te bijten en je besluiten te verdedigen, is te gek voor woorden. Kom op Leidse politici, neem verantwoordelijkheid voor je eigen besluiten. Het is hoog tijd om de eerste bestuursovereenkomst met de provincie voor ontbonden te verklaren. Een zo desastreus en slecht onderbouwd project als deze RGL door onze Bree laat je je toch niet zonder slag of stoot door de strot duwen ? Daarvoor ben je niet door de Leidenaars gekozen. Wie maakt hier in Leiden de dienst uit ? Toch niet die niet van de iplaatselijke situatie op de hoogte zijnde ja-zeggend statenleden naar hun gedeputeerden ? Laten die maar eens wat beter op het verrommelen van het landschap rond Leiden letten. De binnenstad is onze zorg. Die laten we niet door u verprutsen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline