CDA kiest voor RGL door Breestraat

28

Nu de provincie Zuid-Holland vorige week heeft besloten om tegen de zin van Leiden de RijnGouweLijn door het centrum aan te leggen, kiest het CDA eieren voor zijn geld en gaat morrend akkoord met de aanleg door de Breestraat. Dat schrijft de partij in een brief aan de leden. Fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan gaat er vanuit dat Leiden niet sterk staat in een juridische procedure tegen de provincie: “De doorzettingsmacht van de provincie is juist speciaal in de wet opgenomen om een weigerachtige gemeente te dwingen om mee te werken. Leiden is de enige gemeente in de regio die zich verzet tegen de RGL. Als de provincie daarbij voldoet aan de noodzakelijke motiveringsplicht, moet de eenzame positie van Leiden als ‘weinig kansrijk’ worden beschouwd. De stad loopt dan het risico dat we na mogelijk jarenlange, kostbare procedures in het ongelijk wordt gesteld.

Nu het CDA ‘om’ is, is ook de kans op collegedeelname voor de ChristenDemocraten toegenomen. Samen met de twee andere voorstanders van de RGL door de Breestraat, PvdA en VVD, is een nieuw college met die samenstelling mogelijk geworden. De PvdA heeft zich na het Leidse ‘Nee’ bij het referendum weliswaar bij die uitslag neergelegd, maar was altijd één van de grootste pleitbezorgers van de RGL door de Breestraat. De VVD is altijd al voor de aanleg van de RGL door de Breestraat geweest. Ook na het referendum.

Delen

28 reacties

 1. ............. op

  jajajaja
  als die door den haag of rotterdam zou komen en de stad wilde het niet dan kwam die er gewoon niet
  maar ja leiden he.

 2. Jantje van Leiden op

  De heer De Haan vergist zich. Het is juist de provincie die juridisch niet sterk staat. Want die befaamde ‘doozettingsmacht’ staat in een wet die nog helemaal niet van kracht is. Dat weet hij natuurlijk ook wel, maar ja, hoe moet wil je anders je paatsje in een nieuw te vormen college verovereren? In 1574 wisten ze het wel: ‘Godt behoede Leyden’.

 3. Ter herinnering, ook voor de lezers van Sleutelstad:

  “Bij GS is het nu in de variant: Leiden kan de ‘doorzettingsmacht’ van de provincie nog ontwijken, als zij maar voor een tracé voor de RGL via de Breestraat kiest. Leiden en in ieder de CDA-fractie in de gemeenteraad deed dat niet en zal dat niet doen, omdat zij de uitslag van het Referendum waarbij bijna 69% van de bevolking daar nu juist tegen heeft gestemd volledig respecteert.” (CDA-raadslid A. Flippo; 19-09-2007, Sleutelstad)

  “Mijn fractie respecteert voluit het oordeel van de kiezers bij het referendum daarover (RGL-Oost, EM). Het CDA kan en zal dat oordeel van de 69% van de kiezers die een duidelijk nee liet horen dan ook niet ter zijde schuiven.” (CDA-raadslid A. Flippo; 28-09-2007, Sleutelstad)

  “Het CDA is van mening dat het Leidse ‘nee’ voor de gehele binnenstad geldt (…).” (CDA-fractievoorzitter De Haan; 26-09-2007, CDA-website)

  “wij hebben de uitslag van het referendum tot de onze gemaakt” (CDA-fractievoorzitter De Haan; 10-10-2007, LD-website)

  “Om met het CDA tot overeenstemming te komen zal behoorlijk moeilijk zijn, aangezien wij nooit een misverstand over het Leidse ‘nee’ hebben laten bestaan. Wij hebben die uitslag overgenomen.” (CDA-fractievoorzitter De Haan; 12-10-2007, CDA-website)

  Dat was eens…

 4. “Leiden is de enige gemeente in de regio die zich verzet tegen de RGL.” De andere gemeentes hebben makkelijk praten, daar gebeurt voor de RGL niets of niets ingrijpends.

  “Als de provincie daarbij voldoet aan de noodzakelijke motiveringsplicht, moet de eenzame positie van Leiden als ‘weinig kansrijk’ worden beschouwd. De stad loopt dan het risico dat we na mogelijk jarenlange, kostbare procedures in het ongelijk wordt gesteld.” Juist de RGL loopt risico door al die vertraging.

  Een zeer onverstandige draai van het CDA. Heeft de provinciale fractie ze onder druk gezet?

  Nog even een feitje: de reistijd tussen Gouda en de A44 wordt met de RGL 63 minuten!!! Een dik UUR over 35 km, je bent met de fiets nog sneller. En zo’n matig product moeten wij door onze strot laten duwen?

   

 5. Harry Schoch op

  Het is zelfs nog mooier met het CDA: in het Verzet, blaadje van de Fietsersbond, staat de inspraakreactie die zij op 17-10 gaven bij de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie. Veelzeggende zin daaruit: “In januari heeft gelukkig uw CDA-collega Dijkstra tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Leiden gezegd dat het CDA niet voor een aanwijzing was als het nee zou worden bij het referendum. Wij houden hem graag aan zijn woord” Tja…..beloften…..!

  De RGL-Oost is “leuk” voor die andere gemeenten, want zij kunnen er allerlei bouwprojecten, vaak im het groen, aan verbinden. Nogal wiedes dus dat zij meegaan met de Provincie…..

 6. Dit is weer typisch een voorbeeld van hoe het CDA politiek bedrijft. Gekonkel en bedrog en niemand die in de gemeente bij hun standpunt blijft van de grote partijen (CDA en PVDA). Is er geen mogelijkheid dat we leiden onafhankelijk kunnen verklaren want de politiek en ********** figuren die er in zitten kosten de leidse bevolking alleen maar geld en zodra het mis loopt zijn deze figuren niet thuis om uit hun eigenzak de kosten te betalen. Nee want ook dan moet de leidse burger betalen (dubbel betalen en 2x ongemak). Het wordt maar weer is tijd dat Leiden ze verzet laat zien zo als het in vroege jaren ook heeft gedaan, waarbij een burgemeester van alles deed (zelf zichzelf opofferen) om het verzet staande te houden. Niet zo als nu waarbij de burgemeester en wethouders voorop lopen om de poort van overgave te openen. Ik raad aan om alle personen die nu in het geemntehuis zitten is een dagje aan te bieden door de lakenhallen waarin de geschiedenis en overtuiging van Leiden wordt getoond misschien dat deze mensen dan is uit hun politieke stelsel stappen en is gaan kijken wat de burger wil.

  Helaas ook dit zal wel weer niet plaats vinden dus het wordt weer tijd om de oude Geuzen op te roepen haring en witte brood in te pakken en een keteltje hutspot te bereiden om ook dit beleg winnend af te sluiten.

  De partij van de watergeuzen zal geboren moeten worden.

 7. schandelijk opportunisme dat voortkomt uit plucheambitie van het cda. Voor een baantje of een paar zilverlingen laten ze alle principes varen, worden alle beloftes gebroken, worden alle kiezers beledigd en te kakken gezet. We zullen het niet vergeten, Jan-Jaap, we zijn net olifanten, Abraham.

 8. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Begrijpelijk dat ons besluit veel stof doet opwaaien. Ik ga daarover graag in discussie, maar -eerlijk gezegd- voel ik er niets voor om in ‘gesprek’ te gaan met allerlei mensen die anoniem beginnen te schelden. Dat is geen echt gesprek.

  Voor toelichting op ons besluit, verwijs ik naar onze website en de open brief die wij aan onze leden en de stad stuurden: http://www.cdaleiden.nl

  @ Richard: Nee, het provinciale CDA heeft ons niet onder druk gezet. Natuurlijk vinden we het wel kwalijk dat de provincie het Leids referendum heeft genegeerd. Die uitslag onderschrijven wij tot op de dag van vandaag. Het zoeken is nu naar de manieren om daar -zo goed en zo kwaad als dat gaat- nog het beste van te maken. Jezelf buiten spel zetten als Leiden, is waarschijnlijk de slechtste manier. Dat is onze afweging.

 9. hans van egdom op

  Beste Jan-Jaap,

  Dat de provincie haar macht volop wil gaan inzetten was volgens mij vier weken geleden ook al duidelijk, toen jullie je motie indienden om rails door de binnenstad te voorkomen. Waarom toen zo’n zeer consequent standpunt en nu niet meer. Wat is er in die weken gebeurd? Met terugwerkende kracht erken je toch dat het CDA terug gaat naar maart 2006 en de uitslag van het referendum negeert. Ik snap jullie redenering (hoewel ik het er niet mee eens ben) maar begrijp niet waarom de conclusie niet eerder is getrokken.

  hans van egdom

   

 10. Pardon…

  De bevolking van Leiden heeft gesproken. Het CDA heeft (bij herhaling, met dank aan het lijstje) aangegeven zich daaraan te conformeren. En nu opeens deze draai. En waarom… omdat de provincie wel eens in het gelijk gesteld kan worden. Wat is dat voor gedraai? Ik moet nog zien dat de provincie gelijk krijgt, maar zelfs als ze dat krijgen dan is dat een bestuurlijke overwinning, zonder gevolgen. Het CDA is bang dat door een jarenlange procedure “de relatie met de provincie en randgemeenten ernstig verstoord wordt”. Kennelijk weegt dat zwaarder dan de relatie met de Leidse burgers die tegen de RGL hebben gestemd. Ook meent het CDA dat de provincie wel eens een zeer ongewenste variant kan doorduwen, waarin onder andere “de Turfmarktlus” ontbreekt. Wat hier gebeurt is veel erger dan het in eerste blik lijkt, het CDA geeft hiermee de provincie namelijk ongelimiteerde macht. Het dreigen met doorzetten, nog voor dit aan de wet is getoetst is al voldoende om de zin van GS en PS door te zetten. Dat kan nog wat worden…

  En dan Jan Jaap die opeens niet meer met anonieme mensen in discussie wil. Volgens mij wil het CDA helemaal niet in discussie, getuige het sturen van een open brief aan de LEDEN. Natuurlijk staat dat er niet, maar er staat ook niet dat het besluit als zodanig wordt overwogen. Of dat het besluit nog kan worden veranderd. En, misschien wel belangrijker, pas als je de brief leest blijkt dat ook anderen dan leden aangesproken worden. Voor hen die de brief niet hebben gelezen: dit is de link http://www.cdaleiden.nl/files/071022_CDAF_WEB_brief_RGL.doc en als je in discussie wilt dan ben je op 31 oktober van harte welkom in het CDA cafe (aanvang 20.00u in de bovenzaal van Café Einstein, Nieuwe Rijn 19).

  Nee, wat hier gebeurt is een vies spelletje. Het CDA ruikt het pluche en gebruikt de provinciale aanwijzing als een middel om het eigen standpunt radicaal te herzien. Daarmee schaart ze zich in de ranken der partijen die stemmen hebben getrokken met een Nee tegen de RGL en nu opeens voor zijn. Dat is jammer, te meer daar de afrekening pas komt als het al veel te laat is.

  Overigens Jan Jaap: een ding bereik je hiermee wel – zij die tegen zijn, zullen alleen nog maar meer gemotiveerd zijn om (nu ook) de gemeente en provincie met jarenlange inspraakprocedures dwars te zitten. Voor elke klinker die verlegd moet worden zal tot aan de hoogste instantie worden geprocedeerd. Of dat nou de provincie en de gemeente Alphen boos maakt of niet.

 11. Dat de Provincie dit door ging zetten was allang bekend, dus waarom eerst het College laten knallen om deze kwestie en vervolgens alsnog achter het besluit van zowel de Provincie als het College gaan staan?

  Een onnodige bestuurscrisis in de stad mede veroorzaakt door het CDA. Ten nadele van de inwoners van Leiden, uiteindelijk in het voordeel van het CDA? Is dit politiek? Ik noem het hypocriet, eerst aan jezelf en aan je partij denken en dan pas aan de inwoners van je stad.

  Hopelijk snel een helder en duidelijk bestuur, de inwoners van de stad zijn nl. de dupe van deze hele politieke schijnvertoning.

   

 12.  

      Die Jan-Jaap komt toch uit het zelfde nest als JP Bak ellende.

      Dan was het een kwestie van tijd die omslag.

      In Den Haag zie je toch niet anders.

 13. Het CDA in Leiden houdt de rug niet recht en zwicht meteen voor het te verwachten wapengekletter van de provincie. Zelfs het zwaaien met een artikel uit een wet die nog niet eens is aangenomen is daar al genoeg voor.

  Zij gaat nu toch voor een onveilige RGL door de Breestraat. Dat het daar voor de winkelende voetgangers nog onveiliger wordt als alle bussen daar en er de helft van de fietsers er uit verdreven zijn, maakt haar niet uit. Ook dat niet onderzocht is wat het voor de veiligheid in de rest van Leiden betekent dat de bussen over andere routes zoals de Hooigracht moeten gaan rijden. Die Hooigracht ziet ze vreemd genoeg dan wel als ongeschikt voor de tram: “ Een tram over de Hooigracht betekent dat deze belangrijke doorgaande route in het centrum autovrij (of minstens sterk autoluw) zal worden. Dit is in strijd met onze doelstelling van doorstroming en bereikbaarheid van de binnenstad. “

  Jan-Jaap, voor meer bussen over de Hooigracht moet deze ook autovrij of -luw gemaakt worden.Er rijdt niet voor niets nu geen enkele bus over. 

  Het CDA kiest dus gewoon voor slechter openbaar veroer en de dagelijkse files op de Hooigracht. En als je met op de fiets naar het station of het LUMC wilt kan je niet meer door de Breestraat. Leve de doorstroming en de bereikbaarheid. Het lijkt erop dat die volgens het CDA alleen voor auto’s geldt. 

  Vertegenwoordigen de CDA-gemeenteraadsleden zo het belang van het volk van Leiden ?

  Komt Statenlid Dijkstra woensdag ook weer naar het CDA-café ? Niet alleen CDA-Leiden heeft iets uit te leggen rond de RGL-prestigestrijd. Hoe kun je als kiezer zo nog enig vertrouwen hebben in je volksvertegenwoordigers ?

 14. Kiest het CDA uit gemakzucht of machtswellust “eieren voor zijn geld”? Intussen wordt de kip geslacht. Het CDA wil na al die jaren weer een poppetje in het college, voor zover is de zaak glashelder.
  Het is wel jammer dat de partij zich ook voor het karretje laat spannen van de bouwmania.
  Net als de provincie. Die gaat duidelijk te ver met het opdringen van de RGL door de binnenstad. Alsof het traject door de Breestraat van levensbelang is voor de regio, wat een onzin!

  De trein kan beter via Leiderdorp en de Merenwijk of via Zuid-West over de Churcilllaan. Geen dorp in de regio die daar wakker van ligt.
  Het Leidse referendum wordt niet gerespecteerd, pikken we de bestuursdwang dan wel? Bestaat er nog zoiets als democratie in ons land? En goed overleg?

  Leidenaren zijn voorstanders van goed openbaar vervoer naar het strand. Laten we dat even voorop stellen. Dat kan vanaf het centraal station zonder al te veel problemen geregeld worden.
  De RGL is daarvoor voor Leidenaren dus niet nodig. Voor mensen die aan de oostkant wonen maakt het niet uit hoe de trein naar het strand precies rijdt. Daar hoeft de oude binnenstad niet voor op de schop.

  Bovendien: een buitenom-traject levert aanvullende toeristische attracties op en werkgelegenheid als er aanvullend vervoer naar de binnenstad geregeld wordt. Paardentrams, riksja’s, elektrische autootjes, koetsen, boten, of futuristische zweefmobielen, noem maar op. Die kunnen allerlei aardige routes kiezen, langs musea en kinderparadijzen, langs galeries en verzorgingshuizen, langs musea en begraafplaatsen.

  Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden in andere steden, er is niet eens zo heel veel lef voor nodig om tot zo’n besluit te komen. Door te leren van de ervaringen in andere steden kan het alleen maar beter worden.

  De grote bouwondernemingen en projectontwikkelaars willen alleen maar zoveel mogelijk geld verdienen. Dat kan het beste met de binnenstadvariant. Dat kan iedereen op zijn klompen aanvoelen: als de stenen eenmaal gelicht zijn, zal het project tegenslag op tegenslag te verduren krijgen en dan gaat het steeds meer geld kosten. Voor de bouwmensen niet verkeerd, die hebben liefst 5 jaar werk vooruit aanbesteeds. Maar voor ons, belastingbetalers is het zuur en voor de mooie stad is het een onnodige en ongewenste operatie.

  Het gebrek aan creativiteit bij onze bestuurders is deerniswekkend. Arm Leiden, waaraan hebben we dat nou toch verdiend? Maar er is hoop, de geschiedenis leert dat Leiden heel wat rampen overleeft heeft. En de zaak is nog niet verloren! Ik kan mij namelijke niet voorstellen dat iedereen zich zomaar neerlegt bij het arrogante besluit van de provincie. Kan het besluit al voor vernietiging worden voordragen bij de Kroon of is het nog te vroeg?

 15. Joost van Breukelen (SLO) op

  Jan-Jaap,

  Is het niet een beetje <u>veel</u> te vroeg om nu al de handdoek in de ring te gooien? De strijd met de provincie moet zelfs nog beginnen! En die strijd kan Leiden best weleens gaan winnen. De argumenten hoef ik niet nog eens te geven. De overige gemeenten hebben makkelijk praten, die krijgen de voordelen, Leiden krijgt de shit. En als Leiden die shit niet wil (69%) dan accepteren we die shit dankzij het CDA nu opeens toch maar wel? Ik had anders van jullie verwacht Jan-Jaap. No guts, no glory.

  Nogmaals, vecht mee om snel een dubbel treinspoor Leiden-Utrecht te realiseren. En breidt de al bestaande Randstad Rail in en tussen Den Haag, Delft en Zoetermeer uit naar Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Alphen-Noord. Dat is overzichtelijk, betaalbaar en nuttig. Dat rare onbetaalbare zinloze provinciale suffe treintje dat wil gaan concurreren met de NS…. Bespaar het ons Jan-Jaap. Draai nog één keer en roep ferm: allesoverwegend, toch maar géén RGL.

  Joost van Breukelen

  Stadspartij Leiden Ontzet

 16. Zoals velen mensen hier voor al gezegd hebben: onbegrijpelijk.

  Hoe kun je nu een massale 360 graden draai maken alleen omdat de Provincie een paar keer dreigt?

  Als politieke partij hoor je bij je standpunt te blijven en voor je mening uit te komen.
  Nu ik die brief heb gelezen en de reactie van meneer de Haan vraag ik me af of alle leden van het Leidsche CDA het hier mee eens zijn? Is dit besluit wel democratisch genomen of was dit iets van de partijtop?

  Ik snap sowieso politieke partijen niet die voor een RGL zijn.
  Wat levert het nu eenmaal op? Het antwoord helemaal niks behalve een hoop ellende, en een dik gevulde portomonee bij de provincie en bouwverenigingen. Het groene hart slinkt nog meer. Er ontstaan veel meer onveilige situaties zeker in een stad als Leiden. Heeft iemand hier ooit gehoord van een Tram die uitwijkt? Ik niet! Bussen kunnen dit wel en zo ver ik weet zijn er al jaren geen ongevallen gebeurd in de Breestraat. Hoe reageert dit CDA als de eerste Leidenaar onder een tram komt en aan zijn verwondingen overlijdt? Wijzen ze dan naar de provincie of durven ze dan hun hand in eigen boezem te steken?

  Telkens als ik berichten over dit regel rechte rampenplan van de provincie lees zit ik te trillen van woede en verdriet.
  Hoe kunnen ze het in hun hoofd halen om onze mooie binnenstad te voorzien van een tram?? Zijn er metingen geweest of het onze oude monumenten niet aantast? Leveren werkzaamheden en zwaar tramverkeer geen enorme scheuren op in oude panden en fundamenten? Allemaal vragen waarop op voorhand geen antwoord op wordt gegeven. Dit mogen wij als Leidsche burger namelijk allemaal zelf ondervinden van de Provincie. Fijne mensen zijn het!!

  Laat ze het spoort tussen Utrecht en Leiden maar is verbreden dat is noodzakelijk en niet een RGL die onze prachtige stad verkwanseld en hoofdzakelijk alleen gebouwd wordt om meer te kunnen bouwen en geld te verdienen. Want vanuit Gouda ga je niet meer dan een uur in een tram zitten als je er normaal een half uur of minder over doet.

  Politiek bedankt!

 17. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  “Dat de provincie haar macht volop wil gaan inzetten was volgens mij vier weken geleden ook al duidelijk, toen jullie je motie indienden om rails door de binnenstad te voorkomen. Waarom toen zo’n zeer consequent standpunt en nu niet meer. Wat is er in die weken gebeurd?” (Hans)

  Het CDA heeft zich volop verzet en achter de referendum-uitslag opgesteld. Desondanks heeft de provincie op 17 oktober het besluit genomen. Dat is er veranderd. Dat de provincie ‘iets wil gaan doen’, is iets anders dan dat het besluit genomen is. Dat eerste is een aankondiging (waarvoor wij niet gevoelig hebben willen zijn), het tweede is een besluit.

   

  “Volgens mij wil het CDA helemaal niet in discussie, getuige het sturen van een open brief aan de LEDEN. Natuurlijk staat dat er niet, maar er staat ook niet dat het besluit als zodanig wordt overwogen. Of dat het besluit nog kan worden veranderd.” (Frank)

  Discussie voeren willen we wél en daar is ook gelegenheid voor. Maar niet met anonieme mensen. Iedereen weet wie ik ben. Ik wil dat ook graag weten van degene met wie ik spreek. Het besluit is inderdaad door de fractie genomen. Daar zijn we voor aangesteld. Wij hebben een mandaat. Bovendien blijven we hiermee binnen ons verkiezingsprogramma.

   

  “Het CDA ruikt het pluche en gebruikt de provinciale aanwijzing als een middel om het eigen standpunt radicaal te herzien. Daarmee schaart ze zich in de ranken der partijen die stemmen hebben getrokken met een Nee tegen de RGL en nu opeens voor zijn.” (Frank)

  We zijn niet ‘opeens voor’. Wij staan nog steeds achter het ‘nee’ van het referendum en zijn dus helemaal niet “voor”. Waar de discussie hier over gaat is: hoe kun je daar nog het meest effectief iets mee doen, als de provincie doorzet. Die afweging moet iedere partij maken (na het besluit van 17 oktober van de provincie). Of er nu wel of geen formatie is. En zo hebben wij er vorige week donderdag naar gekeken: “wat zouden we doen, ook als er geen formatie was?”. En toen kwamen we tot de conclusie dat de juridische weg te risicovol en te weinig kansrijk was en mogelijk grote schade aan dít en andere projecten zou kunnen aanbrengen.

   

  “Het CDA is bang dat door een jarenlange procedure “de relatie met de provincie en randgemeenten ernstig verstoord wordt”. Kennelijk weegt dat zwaarder dan de relatie met de Leidse burgers die tegen de RGL hebben gestemd.” (Frank)

  Misschien klinkt dat gek ja, maar een raadslid heeft een bredere verantwoordelijkheid dan alléén het RGL-dossier. Wij willen ons heel erg sterk maken om te voorkomen dat er nog meer ongewenste besluiten genomen worden, maar een juridische strijd zou er wel eens toe kunnen leiden dat de stad op allerlei andere terreinen grote schade oploopt. Wie moet onze bondgenoot zijn op Valkenburg? De provincie. Wie moet helpen geld te vinden voor de RijnLandroute? De provincie. Wie moet in de Zuidvleugel de belangen van BioScience verdedigen? De provincie. En zo’n rijtje kan ik ook voor heel veel regiogemeenten maken. Leiden heeft de omgeving heel hard nodig.

  Bovendien is het feit dat Leiden hierin alleen staat ook nog eens een argument ten voordele van de provincie als je wél voor een juridische weg zou kiezen. Het bovenlokale belang is namelijk eenvoudiger aan te tonen.

   

  “Een onnodige bestuurscrisis in de stad mede veroorzaakt door het CDA.” (Cin)

  Deze bestuurscrisis is ontstaan doordat de SP uit het college is gestapt. Daardoor had het college geen meerderheid meer. Daar heeft het CDA niets aan bijgedragen. Dat er afkeuring is afgesproken over een zeer controversiële brief die vervolgend door de rest van het gevallen college werd verstuurd, viel te verwachten. Gevallen colleges behoren geen controversiële zaken te doen. Ook een RGL-voorstander als de VVD deelde die opvatting.

   

  “Het CDA in Leiden houdt de rug niet recht en zwicht meteen voor het te verwachten wapengekletter van de provincie. Zelfs het zwaaien met een artikel uit een wet die nog niet eens is aangenomen is daar al genoeg voor.” (Piet)

  Die wet is wel aangenomen door de Tweede Kamer, hij is alleen nog niet in werking getreden. Overigens geeft ook de huidige Wro mogelijkheden tot ‘doorzetten’. Het gaat hier niet om ‘te verwachten wapengekletter’. De provincie heeft over het project besloten. Dan kun je dus óf een juridische strijd aangaan, óf een laatste uitnodiging (aan een nieuw college) accepteren. Wij kiezen voor dat laatste, omdat het eerste op dit moment als te risicovol, schadelijk en dus onwenselijk beoordeeld wordt.

   

  “En als je met op de fiets naar het station of het LUMC wilt kan je niet meer door de Breestraat.” (Piet)

  Die mening deel ik eigenlijk niet, en heeft het CDA ook nooit gedeeld. Fietsen en trams gaan in verschillende steden redelijk goed samen.

   

  “Heeft iemand hier ooit gehoord van een Tram die uitwijkt? Ik niet! Bussen kunnen dit wel en zo ver ik weet zijn er al jaren geen ongevallen gebeurd in de Breestraat.” (Erik)

  Er zijn vele mensen in Leiden de afgelopen jaren van de sokken gereden door bussen. Onder andere omdat je nooit kunt voorspellen waar ze rijden. Het voordeel van een tram is júist dat hij niet van zijn plek komt. Je kunt in de bestrating precies aangeven hoe breed de tram is. Onderzoek heeft bewezen dat de tram op dit punt veiliger is dan de bus. Verder is het wenselijk dat de tram een elektronisch begrensde snelheid krijgt (die bussen nu niet hebben). En wie hebben we daarvoor nodig? Jawel: de provincie. Dat lukt dus niet als we de nu reeds deur dicht gooien onder de strijdkreet ‘see you in court’.

   

  “Vertegenwoordigen de CDA-gemeenteraadsleden zo het belang van het volk van Leiden ? (Piet)

  Hoe moeilijk het ook is, gezien de referendumuitslag –die wij onderschrijven-: ja. Wij proberen het maximale uit de situatie te halen. Dat hebben we tot nu toe gedaan en dat zullen we blijven doen.

   

  “vecht mee om snel een dubbel treinspoor Leiden-Utrecht te realiseren” (Joost)

  Dat zullen we zeker doen. En wie heeft daar geen belang bij, maar zal ons wel terzijde moeten staan? Inderdaad: de provincie.

   

  “De strijd met de provincie moet zelfs nog beginnen! En die strijd kan Leiden best wel eens gaan winnen.” (Joost)

  Jij bedoelt dan: de juridische strijd. Die schatten wij dus qua risico en effect dus anders in. En daar leggen wij verantwoording over af.

   

  “Want vanuit Gouda ga je niet meer dan een uur in een tram zitten als je er normaal een half uur of minder over doet.”(Erik)

  Dat zijn natuurlijk inderdaad serieuze twijfels. En die poetsen wij ook niet weg. Het probleem is: het doet er niet meer zoveel toe wat wij er van vinden: de provincie heeft besloten dat ze hem gaan aanleggen. Het besluit is gevallen. Dat is een nieuwe realiteit, waarbij ik nog eindeloos twijfels kan hebben over de haalbaarheid en het succes van het project, maar die zijn dan weinig zinvol meer. Als de provincie naar het CDA had geluisterd, hadden ze dit besluit niet genomen. Helaas was dat niet het geval.

   

  Tot zover even. Ik heb geprobeerd op zoveel mogelijk elementen in te gaan.

 18. Jan Jaap,

  Misschien klinkt dat gek ja, maar een raadslid heeft een bredere verantwoordelijkheid dan alléén het RGL-dossier. Wij willen ons heel erg sterk maken om te voorkomen dat er nog meer ongewenste besluiten genomen worden, maar een juridische strijd zou er wel eens toe kunnen leiden dat de stad op allerlei andere terreinen grote schade oploopt. Wie moet onze bondgenoot zijn op Valkenburg? De provincie. Wie moet helpen geld te vinden voor de RijnLandroute? De provincie. Wie moet in de Zuidvleugel de belangen van BioScience verdedigen? De provincie. En zo’n rijtje kan ik ook voor heel veel regiogemeenten maken. Leiden heeft de omgeving heel hard nodig.

  Natuurlijk, maar het kan toch niet zo zijn dat de provincie een juridische “strijd” gebruikt om elders te “straffen”. Als dat werkelijk zo is, dan kunnen we wel stoppen. Op burgerniveau uitgelegd zou dat betekenen dat je geen bezwaar mag maken tegen een snelheidsovertreding omdat de politie je anders niet meer helpt na een inbraak… De 2e Kamer heeft provincies (per 1 januari verruimde) mogelijkheden gegeven om haar wil door te zetten. Alleen dat al geeft aan dat er sprake is van een normale verhouding tussen gemeenten en provincies. Anders hoeft zo’n regel er immers niet te komen, alleen de dreiging van een verstoorde relatie zou dan al genoeg zijn.
  Nu die wettelijke mogelijkheid er is, is er ook de wettelijke mogelijkheid om een normale juridische gang te gaan. Laat de rechter maar toetsen of de provincie gelijk heeft. En als de rechter dat niet vindt, dan heeft de provincie een probleem. Gaat de rechter wel mee, dan heeft Leiden een probleem. Maar door deze procedure niet te doorlopen krijgt de provincie carte blanche. Wat dacht je dat je nog voor onderhandelingsruimte had? Geen enkel – al is het maar omdat de provincie weliswaar in gesprek wil gaan met de gemeente, maar slechts parallel aan het in gang zetten van de aanwijzing. Of er geluisterd gaat worden is maar zeer de vraag (getuige onder andere de woorden van Hillebrand).

 19. @ J.J. de H.

  Respect voor het feit dat jij als een van de zeer weinige raadsleden wel de moeite blijft nemen om de besluiten die jullie als volksvertegenwoordigers nemen uit te blijven leggen. Ook als daar de broodnodige kritiek op losgelaten wordt.

  Maar nu ik het toch over kritiek heb:

  Frank: “Het CDA is bang dat door een jarenlange procedure “de relatie met de provincie en randgemeenten ernstig verstoord wordt”. Kennelijk weegt dat zwaarder dan de relatie met de Leidse burgers die tegen de RGL hebben gestemd.”

  J.J. de H.: “Misschien klinkt dat gek ja, maar een raadslid heeft een bredere verantwoordelijkheid dan alléén het RGL-dossier. Wij willen ons heel erg sterk maken om te voorkomen dat er nog meer ongewenste besluiten genomen worden, maar een juridische strijd zou er wel eens toe kunnen leiden dat de stad op allerlei andere terreinen grote schade oploopt. Wie moet onze bondgenoot zijn op Valkenburg? De provincie. Wie moet helpen geld te vinden voor de RijnLandroute? De provincie. Wie moet in de Zuidvleugel de belangen van BioScience verdedigen? De provincie. En zo’n rijtje kan ik ook voor heel veel regiogemeenten maken. Leiden heeft de omgeving heel hard nodig.”

  Dus als ik jouw antwoord op de opmerking van Frank goed begrijp dan gaat de provincie Zuid-Holland de gemeente Leiden eens lekker dwars zitten en kleinzielig pesten als het gaat om de uitvoering van plannen die niets met de RGL te maken hebben. Leidse belangen, hoe rationeel en aantoonbaar ze ook zijn zullen dan toch door de provincie aan de kant geschoven worden?! Dit is overigens iets wat ook al eerder gesugereerd is door een statenlid (volgens mij van CDA-huize) toen hij liet vallen dat de provincie de procedures voor de randweg rond Leiden zou kunnen vergemakkelijken als Leiden maar akkoord zou gaan met de RGL door de binnenstad.
  En jij vind dat nu juist een reden om tegemoet te komen aan die club???? Sorry hoor, maar dit is geen manier van zaken doen. Dit is het gedrag dat je dagelijks kan zien op een schoolplein, dit is ‘bullying’, dit is afperserij, dit is heel veel … MAAR absoluut geen manier van zakendoen.
  Zodra je toe gaat geven aan de ‘argumentatie’ zoals gebezigd door de provincie Zuid-Holland verlies je elke onderhandelingspositie die je nog eventueel bezit. Het is precies ook de manier waarop de maffia zijn machtspositie opbouwd. DUS of je nu voor- of tegenstander bent van de RGL door de binnenstad, op dit soort van maffiapraktijken is maar één antwoord mogelijk: DE TYFUS met jullie daar in de provinciale staten.

 20. Op het verhaal van Frank wil ik graag nog toevoegen dat het CDA blijkbaar angstpolitiek bedrijft en dat is een ultieme vorm van zwakte.
  Het lijkt me verstandiger om van de eigen kracht uit te gaan.

  Het kan toch niet zo zijn dat we een breed gedragen Nee niet door kunnen voeren omdat we bang zijn voor tegenwerking van de provincie?? Je mag er toch niet vanuit gaan dat als we nee zeggen de provincie wraak wil gaan nemen de komende tien jaar bij elk idee die wij als Leiden hebben? Moet ik de politiek zien als een peuterspeelzaal waarin je als kleinduimpje je mond maar houdt uit angst dat de grotere sterkere jongens je een draai om de oren geven?

 21. Dat de heer De Haan het CDA-standpunt uitvoerig toelicht en de discussie niet uit de weg is prijzenswaardig. Ik deel zijn mening dat raadsleden en bestuurders verder moeten kijken dan de kwestie RGL. Sterker nog, ik vind dat er belangrijkere zaken zijn.
  Echter, De Haans argumentatie is helaas nogal gebrekkig. Er wordt niet aangetoond dat de provincie een duidelijke zaak heeft en een kans maakt als de kwestie voor de rechter komt. Met Van Breukelen ben ik van mening dat het veel te vroeg is om de strijd op te geven, nota bene voordat die begonnen is. Ik geloof er verder niets van dat de provincie ZH de gemeente Leiden daadwerkelijk zal chanteren of dwarzitten, want daar komt De Haans overzicht op neer, als de raad voet bij stuk houdt, want dan tonen de provinciale bestuurders een dermate groot gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef en redelijkheid dat ingrijpen van hoger hand wel eens het gevolg zou kunnen zijn. Er zal dan bovendien weer overduidelijk blijken wat voor vreselijk gedrocht de provincie Zuid-Holland is, zodat het einde van dat bestuursorgaan hopelijk naderbij zal komen, en dat is het laatste wat regent Veldhuijzen c.s. willen.

  De RijnGouwLijn komt er echt niet, als Leidens machtige hand het ding niet wil!

 22. Jam C. Werkman op

  Bij alle gekrakeel mag nooit uit het oog worden verloren dat het project met een tracé door de Breestraat alleen al om die reden gedoemd is te mislukken. Een aanvaardbare kwaliteit van de dienstuitvoering is er niet te bereiken met alle stukjes ‘strengelspoor’ en de onoverzichtelijk bocht bij het Kort Rapenburg. Mijn pogingen om van de gedeputeerde of van het projectbureau simulaties voor dit aspect te mogen inzien zijn op niets uitgelopen. Ze lijken niet eens te bestaan. Men simuleert alleen dat dit project kan werken. Dat illustreert het gebrek aan kennis bij de provincie! Ze kunnen niet eens de juiste externe adviseurs inschakelen. Gebruik van voor de hand liggende technieken wordt vermeden; dat zou roet in het eten kunnen gooien.
  Mijn advies blijft: Leiden beweeg niet meer anders dan om de juridische basis voor vertraging en vergoeding van kosten door geleden schade voor bewoners, bedrijven en de gemeente zelf zo hard mogelijk te presenteren aan de provincie. Laat die maar bloeden voor de stijfkoppigheid.

 23. Uw externe geweten op

  Wie de provincie volgt, pleegt verraad aan het Leidse volk

  (vrij naar Christiaan Michelsen)

 24. Ton de Bruijn op

  “jarenlange en kostbare procedures” het geeft al aan hoe goed de heer de Haan zich in de materie heeft verdiept…niet dus.

  De volgend jaar in werking tredende Wet op de Ruimtelijke Ordening beoogt nu juist meer gestroomlijknde en snellere procedures…de heer de Haan wil het (kerk)volk kennelijk angst inboezemen. Ook zijn juridische adviezen heeft de CDA fractievoorzitter kennelijk bij de advocaat van de tegenpartij gehaald en berusten op koudwatervrees.

  Zelfs in het uiterst onwaarschijnlijke geval dat de provincie haar zin zou krijgen is daarmee de trein door de binnenstad nog <u>niet</u> aangelegd…als we Jan Jaap zijn gang laten gaan zeker <u>wel</u>. 

 25. Elsbeth Klink op

  @Jan-Jaap de Haan

  “En als je met op de fiets naar het station of het LUMC wilt kan je niet meer door de Breestraat.” (Piet)

  Antwoord Jan-Jaap de Haan:
  Die mening deel ik eigenlijk niet, en heeft het CDA ook nooit gedeeld. Fietsen en trams gaan in verschillende steden redelijk goed samen.

  Beste Jan-Jaap, Heb jij tijdens de referendumcampagne liggen slapen?
  1.Uit onderzoek van de Raad van Transportveiligheid blijkt dat trams gevaarlijker zijn dan bussen en per afgelegde kilometer meer slachtoffers eisen, dat trams een vrije baan nodig hebben en dat je massale fietsersstromen en trams niet moet mengen.
  2. Daarnaast lopen zowel in Den Haag als in Amsterdam de stadstramsrails niet over hoofdfietsroutes en al helemaal niet over routes waar dagelijks 15.000 fietsers gebruik van maken. Tevens rijden in Den Haag en Amsterdam stadstrams en gaat het bij lightrailvoertuigen om zwaardere (en langere) voertuigen.
  3.En die helft van de fietsers die een andere route moeten nemen: dat is het uitgangspunt van het projectburo RGL (zie veiligheidsrapport VIA )En zelfs als je de helft van de fietsers over de Breestraat verjaagt, dan blijft het even onveilig als het nu is met de bussen.

  Elsbeth Klink, Fietsersbond Leiden

 26. Jan Jaapje,

   Als je enigszins naam wil maken is dit je kans. Alleen jammer dat je het niet uit jezelf doet. Een eerdere reactie verwees al naar van der Werf. Er zijn genoeg argumenten om tegen te zijn[ allemaal reeel]. Wat een inkopper!!!!!!!!!!!!1

  Een beetje politicus denkt niet burgermeesterlijk maar minimaal Europees.

  Succes met je keuze maar laat ONS Leiden niet met iets achterlijks zitten.

  Alvast bedankt en succes met je nieuwe baan

 27. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Nog even een korte reactie:

  – Ten aanzien van de kansrijkheid van procedures: ik kan niet in details treden. Waarom niet? Omdat op dit moment alle onderzoeken daarnaar om begrijpelijke redenen vertrouwelijk zijn. En omdat ook wij niet uitsluiten dat er alsnog geprocedeerd gaat worden. Bijvoorbeeld als het ding niet naar de kust gaat. Dat moet je het weinig kruit dat je hebt, niet reeds verschoten hebben.

  – Veiligheid in de Breestraat: ook het CDA wil beter passend materiaal. (waarvoor we de provincie nodig hebben). Ik meen dat het veiligheidsonderzoek had aangetoond, dat de veiligheid van de fietser t.o.v. de tram juist verbetert (omdat dit ding niet van zijn plek komt en je dus een ‘veilige’ plaats op de weg hebt) , maar slechter wordt vanwege de menging met voetgangerspubliek, etc. Dat zijn twee tegen elkaar inwerkende effecten. In ieder geval: ik realiseer me dat er veiligheidsaspecten zijn, waarop heel scherp onderhandeld moet worden. Maar ik ben niet van de school ‘oh, wat een enge rails, daar kom ik vast met mijn fiets in’. Daarvoor is er te veel ervaring met rails in fietsgebieden. Ook in drukke fietsgebieden.

 28. @Jan-Jaap

  het CDA wil beter passend materiaal. (waarvoor we de provincie nodig hebben). Smaller zal het materieel niet worden door het vasthouden aan gebruik van bestaad spoor en haltes van Gouda tot Lammenschans en het provinciale hamerpunt ononderbroken van Gouda naar de kust.

  Ervaring met rails in fietsgebieden. Er is geen enkele ervaring op fietsgebied met het grote aantal fietsers gecombineerd met lightrail zoals wij in Leiden op de route zouden krijgen. En het door jou geciteerde   het veiligheidsrapport ging er maar gemakshalve van uit dat de helft van de fietsers van hun route verdreven zouden zijn. Het gaat niet om angst voor rails maar om het negeren van de benodigde ruimte het fietsverkeer. 

  Als CDA kiezen jullie hiervoor:

  Een RGL door de Breestraat in Leiden zorgt voor 2400* minder gebruikers van de OV-halte daar en verjaagt hiervoor 7500 fietsers van hun route naar het station.

  De veiligheid van voetgangers in de winkelstraat Breestraat neemt af (is nu al onvoldoende), terwijl die voor de overblijvende 7500 fietsers even beroerd blijft als het nu is.**

  De overlast van de uit de Breestraat verdreven bussen wordt dan verplaatst naar de Hooigracht. Die is echter nu al niet instaat om het verkeer te verwerken zonder buslijnen en heeft al een milieuprobleem met de luchtkwaliteit.

  En deze“prachtresultaten” worden bereikt voor slechts 30 miljoen euro 

  Jan-Jaap, waar zij jullie toch mee bezig ?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline