RijnlandRoute via N11 tracé: in 2015 klaar

13

De RijnlandRoute kan het beste in het verlengde van de N11 komen. Dat vinden de meeste bestuurders van de As Leiden Katwijk. De bestuursconferentie was besloten, maar op de website van de gemeente Wassenaar is nu informatie beschikbaar. Als alles meezit is de RijnlandRoute in 2015 klaar. Er zijn geen besluiten genomen, maar het geeft ‘een goede indicatie over het draagvlak’, aldus het college van Wassenaar.

De meeste bestuurders vinden het N11 tracé beter. Dat is goedkoper en veiliger. De N11 wordt dan doorgetrokken en sluit aan op de N206. Dit is de zogenaamde noordelijke variant. Wassenaar wil graag een groene buffer tussen de duinen en de polders van het Groene Hart en is voor het Korte-Vliet tracé. Verkeerskundig is er in ieder geval geen verschil tussen de twee alternatieven. In alle gevallen neemt de verkeersdrukte op de N44 af. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2012 begonnen wordt met de aanleg van de weg, die in 2014 of 2015 klaar moet zijn.

De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de RijnlandRoute is nog niet compleet. Er ontbreekt nog informatie over lucht en geluid en er is op een aantal zaken nadere toelichting en onderbouwing nodig. Daarom neemt de stuurgroep RijnlandRoute pas op 30 oktober een beslissing. Over dat besluit is op 31 oktober een gesprek gepland tussen de Provincie en de minister van Verkeer en Waterstaat.

Delen

13 reacties

 1. Als de Rijnlandroute via N 11 tracé doorgaat, dan hebben wij de RGL niet meer nodig toch??

 2. de Voorzitter op

  Als de N11 in 2015 klaar is .

  Kunnen we er op rekeken,dat de RGL in 2045 zijn eerste proefrit zal rijden.

  Liefhebbers kunnen zich nu alvast inschrijven.

  Wees er snel bij want er is maar een beperkte capiciteit.

  de Voorzitter van de RGL.

 3. de Voorzitter op

  Als de N11 in 2015 klaar is

  Kunnen we er op rekeken,dat de RGL in 2045 zijn eerste proefrit zal rijden

  Liefhebbers kunnen zich nu alvast inschrijven.

  Wees er snel bij want er is maar een beperkte capiciteit.

  de Voorzitter van de RGL

   

  Sorry maar door omstandigheden en div; procedures  is deze datum niet haalbaar.

  Het trace licht wat lastiger als de N11.

  U begrijpt wel waarom.

  De eerste proefrit is onder voorbehoud op 1 April 2069 .

  Inschrijven is alleen mogelijk  onder 3 jaar .(regels van de brandweer I.V.m ontruimings problemen met ouderen.

  De  voorzitter RGL

 4. Harry Schoch op

  Nou, als het nog zo lang duurt, is er nog hoop voor het openbaar vervoer en de fiets. En is er nog hoop, dat Leiden en andere regiogemeenten alosnog gaan nadenken…..

  O, moet die Rijnlandroute straks dwars door de Oostvlietpolder?!

 5. Jammer dat het meest logische alternatief helemaal vergeten wordt. Dat is het verleggen van de Europaweg en de ondertunneling van de route Churchillaan – dr.Lelylaan.
  Dit alternatief heeft de volgende voordelen:
  Ø kortste route voor verkeer van Alphen naar de duin/bollenstreek v.v.
  Ø maakt logische aansluitingen mogelijk voor verkeer naar/van Leiden, bij Voorschoterweg, Haagweg en Plesmanlaan
  Ø belangrijke verbetering voor lokaal verkeer
  Ø neemt barriére weg tussen wijken in Leiden Zuidwest
  Ø minste aantasting van Oostvlietpolder (namelijk bij gepland industrieterrein)
  Ø geen weg door Voorschoten
  Ø het prachtige uitzicht over het polderlandschap vanaf de rand van de Stevenshof blijft gespaard

  Er is maar één nadeel: de aanleg is een stuk duurder. Maar er kan wellicht heel wat worden terugverdiend door nieuwe bouwmogelijkheden nabij of wellicht zelfs bovenop de nieuwe weg.

 6. Beste Popko,

  Dit idee is al voor de MKBA afgevallen. Het KorteVliet-trace, zoals Voorschoten heeft voorgesteld, heeft ook alle voordelen die jij noemt, plus de beschikbaarheid van Lelylaan-Churchillaan voor de binnenring uit het nieuwe GVVP. Dat je ook grote waarde hecht aan het open blijven van de polders langs de Stevenshof is heel goed. Heb je het pact van Ommedijk al getekend ?

   

 7. Harry Schoch op

  Ik kan een eind mee met Piet Schuur en Popko. Alleen wordt ik niet vrolijk van een binnenring. Waar komt die, en wat is dan nog mogelijk voor fiets en openbaar vervoer? Of die binnenring zou alleen voor juist die 2 alternatieven voor de auto moeten zijn. Maar dan nog, wat wordt er voor gesloopt? En de allerbeste oplossing is natuurlijk meteen keihard het roer om naar openbaar vervoer, fiets en systemen als Auto Date. Ik ben benieuwd of ik dat in mijn leven nog meemaak (ben 56)…..

 8. Verschillende politieke partijen in Leiden hebben zich er in het verleden op vastgeled dat eerst de RGL aangelegd zou moeten zijn voordat ze zouden kunnen instemmen met de aanleg van de Rijnlandroute. Kijken hoe ze zich nu gaan opstellen en zich hier uit redden. Misschien dat de kiezer ze de komende tijd weer aan hun geloofwaardigheid zal moeten helpen herinneren.

 9. De politieke partijen in Leiden zijn al maanden niet geloofwaardig meer hoor Miep. Daar zal nog heel veel aan gesleuteld moeten worden, voordat iemand er in gaat geloven. Ja, voor de nieuwe verkiezingen kunnen ze het leuk vertellen, maar zodra ze in het Stadhuis zitten zijn ze alles vergeten. REFERENDUM weet je nog? Ja, wij wel, maar hun niet.

 10. @ Piet
  · Ik ben vast niet de enige die niet weet wat de MKBA is. Kun je dat even uitleggen?
  · Wat houdt die binnenring volgens jou precies is? Is die juist niet heel goed te combineren met de A4-A44 verbinding?

  @ Miep
  · De RGL-west (van Leiden CS naar de kust), dáár moeten ze mee beginnen!

  @ Max
  · Volgens mij doet GroenLinks nog steeds wat in alle campagnes beloofd is. Kun jij aantonen waar dat niet zo is?

 11. Joost van Breukelen (SLO) op

   

  Om met enige snelheid de Leidse en regionale vervoersproblematiek op te lossen is de aanleg van de volstrekt overbodige RGL een provinciaal en bizar lachertje.

  Wat we nog wel als Stad en Regio kunnen doen is de provincie in de tang(ent) nemen: Met de Minister van V&W samen aan de provincie melden dat we in deze regio niet gediend zijn van provinciaal gehobby met treintjes.

  De  Stad Leiden rest nog slechts één ding om uit de impasse te komen:

  Een sterke lobby opzetten om de NS lijn Leiden-Utrecht in dubbel spoor én versneld aan te leggen, zodat Sprinters en sneltreinen ruim baan hebben (dit in nauw overleg met de Minister) en de bestaande Randstad-Rail in en tussen Den Haag, Delft en Zoetermeer uitbouwen en koppelen aan Leiderdorp, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Alphen-Noord, Wassenaar en wederom Den Haag. En alles op één railsysteem, zodat iedere uitbreiding koppelbaar is. Slechts dan heb je het over het bereikbaar maken en houden van onze stad, onze regio en ons achterland. Goedkoper, sneller, luxer en de Stad blijft nog heel ook.

  Laten we daar onze energie in steken en geen tijd en geld meer verspillen aan een ongewenst suf provinciaal treintje dat ook nog moet gaan concurreren met de NS.

  Joost van Breukelen (SLO)

 12. @ Popko,

  De MKBA is de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, dus populair levert het ons meer op dan het ons kost. Echter dat maatschappelijk erin is niet voor iedereen hetzelfde. Wegens de aanleg van een weg meer woningen en/of kantoren kunnen ontwikkelen zien sommigen als een baat die opweegt tegen de kosten van het voor altijd verdwijnen van het open gebied. Maar die laatste kosten kunnen wij nog zo moeilijk in miljoenen euro’s vertalen, terwijl projectontwikkelaars die baten heel rooskleurig in euro’s kunnen voorstellen. De MKBA van de RijnlandRoute is overigens bijna klaar. Al wel bekend bij de bestuurders maar nog niet openbaar. Kan GroenLinks ervoor zorgen dat wij burgers gelijk op geinformeerd blijven met de bestuurders ?

  De binnenring is zoals in juli aangenomen voorlopig ontwerp van het nieuwe GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoers Plan) staat W-d-Zwijgerlaan, Lelylaan-Churchilllaan,Voorschoterwegen Nieuwe Ringweg-Oost (deze is in onderzoek). De binnenring zorgt voor de doorstroming van het plaatselijk autoverkeer rondom de autoluwe binnenstad. In de autoluwe binnenstad is dan meer kwaliteit en ruimte voor het gebruik van ervan: winkelen(verblijven), werken en wonen plus het fietsverkeer en het OV. De A4-A44 verbinding zorgt voor het ontvlechten van regionaal vervoer en plaatselijk vervoer. Nu gebruikt dat de Lelylaan-Churchillaan en geeft daar veel overlast. Die overlast moet je natuurlijk niet verplaatsen naar de polder langs de Stevenshof en door de woonwijken van Voorschoten. Daarom is het oude N11-tracé niet aanvaardbaar: te hoge (maatschappelijke) kosten door het aantasten van de ecologische verbinding van Groene Hart naar Duingebied. De Papenwegsche en Ommedijksepolder moeten open blijven. Dat is voor de laatstgenoemde in Wassenaar vastgelegd in het Pact van Ommedijk (uitwerking van het Pact van Duivenvoorde, zie ook http://www.tijdvoorgroen.nl/content/view/22/26/) en ondertekend door B&W van Wassenaar op 22 september. Daar heeft GroenLinksraadslid Antoon Claassen zich sterk voor gemaakt. Wanneer gaat GroenLinks Leiden dit voorbeeld volgen ? In Voorschoten laten B&W en de bvolking ook al flink van zich horen.

  Ook de Leidse politiek zou wel wat actiever kunnen zijn hierin. Niet alleen de RijnGouweLijn is belangrijk. Wanneer hoort de Stevenshof, de Mors en Zuid-West eens welk standpunt Leiden inneemt in de keus Rijnland Groenweg of Snelweg ? Als het al nodig is om de Rijnland Route aan te leggen dan moet het toch duurzaam, zonder aantasting van het schaarse open landschap. Voorkom dat Haaglanden en Holland-Rijnland aan elkaar vast groeien. Houdt er een groene buffer (long ?) tussen open. Popko, spreek je raadsleden hierop aan. 

 13. petra hoogeveen op

   

   

  en Joost dan wens ik als bewoner van de Morsweg maar in het bijzonder van Leiden, dat de nu al dubbele spoorlijn over Morsweg en Haagweg verhoogd wordt!!!

  Ga je daar ook je best voor doen.

  Het een kan niet zonder het ander.

   

  Petra Hoogeveen

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline