Ook Provinciale Staten voor RGL door Breestraat

21

Op 17 oktober besluit de provincie definitief dat de RijnGouweLijn tegen de zin van de gemeente Leiden en een meerdetheid van de inwoners in de Sleutelstad, wordt aangelegd door de Breestraat. Eerder besloot het College van Gedeputeerde Staten dat al, afgelopen vrijdag schaarden vrijwel alle provinciale statenfracties zich achter dat besluit. Alleen de fracties D66 en de SP van Zuid-Holland zijn daar tegen.

Delen

21 reacties

 1. Nou dat wordt dus nog even nu genieten van de optocht, de warenmarkt en de kermis. Over een paar jaar kan je dat dus wel vergeten in het centrum, want ondanks alle beloften geloof ik er niet dat ze die RGL met 3 October een paar dagen stilleggen.

 2. PVDA DRAAIKONTEN EN ONBETROUWBAAR
  CHRISTENUNIE DRAAIKONTEN EN ONBETROUWBAAR
  GROENLINKS DRAAIKONTEN EN ONBETROUWBAAR

  HET WORDT TIJD DAT HET COLLEGE VAN LEIDEN OPSTAPT EN DAN VOORNAMELIJK BOVENGENOEMDE PARTIJEN DIE MENEN IN DE GEMEENTERAAD TEGEN DE RGL DOOR DE BREESTRAAT TE ZIJN. OF ZIJN HET ECHT DRAAIKONTEN OPEENS OMDAT HUN KAMERADEN VOOR EEN RGL DOOR DE BREESTRAAT ZIJN?

 3. wat ik met mijn reactie bedoel is dat alle collegepartijen schaarden zich achter het NEE van het referendum maar hun mede-partijleden muv van SP in de provincie luisteren opeens nu neit naar de burger. Daar heb ik geen andere woorden voor over dan dat ze draaikonten en onbetrouwbaar zijn. Uiteindelijk komt het een aantal Leidenaren ook beter uit, die RGL, want die wonen rond de breestraat. Dat er vervolgens een verkeersinfarct ontstaat op andere wegen, zoals nu met 2/3 oktober op de Morsweg/Haagweg en de Langegracht interesseert niemand, want daar woont de Leidse grachtengordel niet.

 4. Let wel dat de SP (in Leiden dan) sinds kort wel voor een RijnGouweLijn via de Hooigracht/Langegracht is… Althans, “niet tegen de mogelijkheid van vertramming” (zie http://www.d66leiden.nl/?a=221). Idem ChristenUnie, GroenLinks en PvdA.

  D66 is gek genoeg dus nu de enige partij die op alle niveau’s gewoon de uitslag van het referendum wil respecteren.

  Het is een vreselijk cliché, maar daarom niet minder waar: het is toch geen wonder dat de kiezers steeds minder vertrouwen in de politiek hebben.

 5. tinus, ook in de Leidse raad werd de referendumuitslag niet gerespecteerd, de collegepartijen willen nog steeds een RGL maar dan via Hooigracht en Langegracht.

  Terwijl de referendumvraag was: “Mag de gemeente Leiden meewerken aan de RGL door Leiden?”. Daar stond niks over de Breestraat bij.

 6. De Leidenaars hebben hun mening luid en duidelijk gegeven. Het Leidse college van B&W respecteert en verdedigt die mening en doet dat met verve. Dat is volkomen terecht, maar …
  de Provinciale Staten zijn gekozen door burgers uit de provencie Zuid-Holland. In provinciale verkiezingsprogramma’s stond dat men VOOR de RGL was.
  Het zou kiezersbedrog zijn t.o.v. alle burgers in Zuid-Holland als ze nu van mening zouden veranderen en hun verkiezingsbeloften niet na zouden komen. Lokaal en regionaal kunnen belangen nu eenmaal verschillend liggen. Dat verschil loopt door alle partijen heen. Het is nu aan Leiden om via onderhandelingen tot een resultaat te komen dat aanvaardbaar is voor regio EN Leiden. Het is niet te hopen dat het uitdraait een aanwijzing en de onvermijdelijke procedures bij de Raad van State, want dan zijn we nog jaren niet van dit ge… rond de RGL af!

 7. G. Hoezen heeft gelijk dat het College zich goed aan de uitslag van het referendum houdt. Het alternatief over de Hooigracht wordt alleen maar gebruikt om de provincie maar een alternatief te kunnen aanbieden. En de Leidse collegepartijen weten dat dat zo’n toekomstmuziek is dat de RGL als project (met een hele projectorganisatie etc) dan nu tijdelijk stilgezet zou moeten worden. En dan is de RGL van de agenda, want van uitstel komt afstel. Van dit college hoeven we niet bang te zijn dat die tram er nog komt.

  Bij Provinciale Staten is dit nog niet doorgedrongen. G. Hoezen´s opmerking impliceert dat de inwoners van Zuid-Holland wèl voor de RGL hebben gekozen, want dat stond in de verkiezingsprogramma´s. Alsof de inwoners van de Hoekse Waard dat bezighoudt.

  Er is een heel duidelijk, democratisch gepeild inzicht dat de inwoners van de enige gemeente waar de RGL impact heeft  (i.t.t. Rijnwoude en Alphen en zo) de tram niet zien zitten. Het zou de partijen uit PS sieren als ze dat respecteren. Sterker nog, dan respecteren ze hun eigen democratische beginselen.

   

   

   

   

 8. Krijn Boddé (VVD) op

  Alsof meer dan een handvol mensen de proviniciale programma’s überhaupt leest.

  Feit is dat alle partijen in de Leidse gemeenteraad wisten dat de beslissingsmacht over de RGL uiteindelijk bij de provincie ligt. De partijen die het (fop)referendum mogelijk hebben gemaakt (en dat zijn ze dus allemaal, behalve de VVD) hebben de stad dus collectief voor het lapje gehouden.

  De Leidse politiek had jaren geleden, voordat een akkoord met de regio werd gesloten, deze lijn tegen kunnen houden. Toen was er echter een meerderheid, PvdA, VVD, GL & D66, die voor was. Dat is een feit.

  In 2006 hebben een heleboel partijen u wijs gemaakt dat de RGL nog tegengehouden kon worden. Dat is een farçe.

  U kunt de VVD-Leiden altijd aanspreken en afrekenen op haar RGL-standpunt. Wat ons niet verweten kan worden is dat wij u over de RGL voorgelopgen hebben. Het lijkt er nu helaas op dat de linkse partijen in deze stad dat wel hebben gedaan.

 9. Terpstra (ChristenUnie) op

  De provincie heeft strategisch geschaakt en de bestuurders uit de regio tegen het Leidse standpunt opgezet. De meeste bestuurders beschikken helemaal niet over kennis van de RGL. Zie b.v. de actie van Teylingen. Hebben zij bij het debat over hun motie b.v. cijfers over vervoerswaarde van de RGL of de gevolgen voor het totale OV-net betrokken? Hebben zij kaarten van de inpassing in de Leidse binnenstad gezien? Vergeet het maar. Toch nemen ze grote woorden in de mond. Vervolgens maken provinciale fracties een optelsom: hoeveel gemeenten zijn voor de RGL, hoeveel tegen. Men kiest de kant van de meerderheid en is niet voldoende in staat de informatie van GS te weerleggen. Over de inhoud gaat het niet meer. Dat is diep treurig.

  @ Mark Koek: een discussie over de interpretatie van het referendum los je nooit op. Je kunt nu eenmaal slechts 2 keuzen voorleggen in een referendum. Het onderliggend voorstel ging alleen over het binnenstadstracé over Lammerschanseweg, Breestraat, Turfmarkt/Steenstraat etc., zoveel is zeker. Dit is in de communicatie overigens ook naar voren gekomen. De referendumvraag was algemener, omdat de raad de vraag in meerderheid anders te ingewikkeld vond worden. Je weet uiteindelijk ook niet zeker waarom de Leidenaar nee of ja heeft gestemd. Een keuze ‘niet door de Breestraat, maar een andere route wellicht wel’ viel niet te kiezen. Als de referendumvraag wel specifiek over de Breestraat etc. zou zijn gegaan, hadden mensen die graag een alternatieve route hadden gezien weer geen goede keus gehad. Zo kun je bezig blijven. Ik denk dat het specifieke Breestraattracé + de gevolgen van het omleiden van alle andere buslijnen de meeste mensen tot een ‘Nee’ heeft gebracht. Ik beoordeel alle vervolgscenario’s an de hand van de inhoudelijke criteria die volgens mij voor het OV (en ander verkeer) in Leiden het belangrijk zijn: Veilige inpassing, realistische vervoerswaarden en daarop afgestemde vervoersmiddelen (OV op maat), Upgraden Verbindig Leiden-Utrecht. Ik ben dus helemaal niet voor een alternatief tracé, ik ken ook geen concreet alternatief, maar sluit zoiets inderdaad niet bij voorbaat uit, ook niet over Langegracht/Hooigracht. Dat laatste kan volgens mij op dit moment ook helemaal niet: druk doorgaand verkeer gaat niet samen met een tram lijkt me.

   

 10. De opmerkingen van de heer Terpstra over regionale bestuurders kan ik onderschrijven. Met de meeste woordvoerders in Provinciale Staten is het bepaald niet beter gesteld. Ik was afgelopen vrijdag aanwezig bij de betreffende commissievergadering van PS over de RGL en ben me een ongeluk geschrokken van het bedroevend lage niveau aldaar wat betreft dossierkennis, denk- en analytisch vermogen en argumentatie, het was een en al treurigheid. Lieden die het verschil tussen Leiden en Gouda niet weten, die geen flauw idee hebben van het stratenplan van Leiden en vervoersstromen en die niet kunnen rekenen besluiten zonder goed te luisteren bijna achteloos, en braaf achter GS aanhollend, dat er een tramtrein door de binnenstad van Leiden moet komen. Op geen enkele manier wist men te onderbouwen dat een doorlopende tramtreinverbinding Gouda-kust door Leiden nodig is, maar toch wil men zo’n overbodige lijn. Voor wie eigenlijk? Voor een paar Katwijkse leerlingen die naar een opleiding in Gouda gaan en niet in de poel des verderfs Leiden mogen overstappen? Voor drie badgasten uit Gouda en een naaktrecreant uit Boskoop?

 11. Mark Koek, je verdraait het SP-standpunt. De SP is tegen de RGL en vóór het alternatieve plan van de gemeente Leiden. In het alternatieve plan staat: eerst een vrije busbaan naar Katwijk en naar Leiderdorp, dan een ringweg oost, dan een vrije busbaan Hooigracht / Langegracht naar Voorschoten, en daarna, als de bussen zo vol zouden zitten dat ze de drukte niet meer aankunnen, “vertramming”. Ik denk trouwens dat dat laatste nooit zo ver zou komen, deze stad en deze regio zijn gewoon te klein. Vrije busbanen zijn veel goedkoper en net zo snel, die zullen de drukte vast wel aankunnen.

  De RGL dus zonder meer aanleggen over hooigracht / langegracht ipv over de Breestraat is volgens mij in tegenspraak met het referendum, en dus geen optie.

 12. Ik heb nu al voor mezelf al besloten om niet meer te gaan stemmen want de democratie wordt nu al niet meer gerespecteerd door al die zakkenvullers zo gaat Leiden helemaal naar de kloten en misschien straks heel Nederland want de burger heeft niets meer te vertellen. Div. partijen heeft al geen respect voor een refenrendum!!!

 13. Zou het dan toch nog goed komen met Leiden?na de collective verstandsverbijstering tijdens het referendum over de RGL is er dus een instantie die wel nadenkt.Immers in Leiden moet je eigenlijk nooit iets vragen aan de bevolking ,want de ervaring leert dat als je b.v. een boom wil planten of weghalen er altijd bezwaren zijn,dus geef ons maar een tram door de breestraat inplaats van al die stinkende bussen.

  Dook

 14. Toch even reageren op Jan Boel:Ik geef mijn mening over de RGL lijn door leiden en zeg dan dat ik liever een tram dan al die bussen door leiden wil(met mij veel Leidenaars vergist u zich niet) en alleen het fiet dat ik dat opper wilt u mij de noordzee insturen,lekker democraties vind je ook niet ?De verwijzing naar 40 45 vind ik beneden alle pel en ik zou als ik u was maar eens uzelfeens onder een vergrootglas leggen dan kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat je er een rare mentalitiet opna houd ..Gaat over het trammetje meer niet.

  dook

 15. Ik ben absoluut geen bruinhemd en stem al jaren links, maar Sido heeft groot gelijk.

  Je moet de Leidse bevolking echt geen referendum voorleggen tenzij het gaat over minder belastingen of of ze misschien wat meer geld willen hebben

  In alle andere gevallen zeggen ze “nee!”

  Bijvoorbeeld:

  – Vind je dat de buurman een hond mag aanschaffen

  – Mag de gemeente de rozenstruiken snoeien

  – Hebben meeuwen ook recht om te leven

  – Is er wel een centrum voor popmuziek nodig

  Nee, nee, nee en nog eens nee!

  Maar ja, de politiek heeft zichzelf wel in z’n voet geschoten met dit referendum en nu zullen ze er alles aan moeten doen om de uitslag te respecteren

 16. Lex Beverhuis op

  Toch is de Leidse politiek wel sluw geweest bij het vaststellen van de referendumvraag. Zoals bekend was de vraag “Moet de gemeente Leiden meewerken aan de RGL door Leiden”, en niet “Moet er rails voor de RGL door de binnenstad komen”.

  Het Nee van de bevolking betekent dus dat de gemeente Leiden niet mag meewerken aan de RGL door Leiden, maar betekent niet dat er geen rails door Leiden kan en mag komen. Het betekent ook dat als de gemeente besluit niet mee te werken, maar de provincie met de nieuwe wettelijke mogelijkheden besluit dat de lijn toch door het centrum van Leiden moet komen, dat de gemeente Leiden zich toch aan de uitslag van het referendum heeft gehouden. Het is misschien voor velen jammer, maar toch de politieke realiteit en voor de regio de enige juiste oplossing.

 17. Open brief

  Beste Elsbeth Klink/ENFB,

  Dat er geen RGL door de Breestraat moet komen na het referendum lijkt me logisch, ook al heb ik zelf voor gestemd. En dat sommige mensen en organisaties tram én fiets door de Breestraat onveilig vinden, kan ik ook wel begrijpen, ook al zie ik dat zelf anders.

  Maar verder zijn jullie, vrees ik, ernstig aan het doorschieten en maken jullie jezelf ongeloofwaardig als fietsersbond. En dat maakt mij, als fanatiek fietser, verdrietig en ook kwaad.

  Ik verwijs even naar je weblog, en vooral de bijdrage van 2 oktober. Daarin stel je dat niet alleen de tram door de Breestraat is afgewezen, maar ieder tramtracé in de binnenstad, ja zelf in heel Leiden. Dat nu is volgens mij pertinent onjuist, zelfs kiezersbedrog. Ik weet dat de vraagstelling van het referendum op een goed moment vereenvoudigd is en daarmee veralgemeniseerd. Maar in de campagnes is het altijd met nadruk om de Breestraat gegaan, en ik durf er heel wat onder te verwedden dat veel stemmers de Breestraat voor ogen hadden toen ze tegen stemden.

  Maar als ik je weblog goed begrijp, gaat het niet alleen om de Breestraat, maar nu ook om de Hooigracht, en zelfs om de Lammenschansweg, eigenlijk om heel Leiden. Het is ronduit belachelijk om te stellen dat gelijkvloers oversteken op de Lammenschansweg niet veilig mogelijk zou zijn. Als je jouw redenering zou volgen, zouden er ook geen trams mogen rijden op de Laan van Meerdervoort in Den Haag, of op de Willemsparkweg in Amsterdam. Kortom, als jullie deze lijn doortrekken dan zouden alle trams in Nederland moeten worden opgeheven.

  Wat mij betreft zijn jullie zwaar doorgeschoten. En doen jullie de geloofwaardigheid van de ENFB geweld aan. En dat doet mij verdriet – juist als fietser die altijd op die fiets in het Leidse centrum komt. En het maakt mij kwaad, omdat jullie ook mijn belangen als fietser zouden moeten vertegenwoordigen en dat op een verkeerde manier doen.

  De tram door de Breestraat is een gepasseerd station, daar kunnen we het over eens zijn. Maar verder zou het jullie sieren als jullie de nuance weer eens terugvonden en stoppen met overdreven kruistochten. Het autoverkeer is nog altijd gevaarlijker dan welke tram dan ook.

  Met vriendelijke groet,

  Otto Cox

  Ps: sorry voor het plaatsen van deze wat lange reactie op deze plaats, maar noch het weblog noch de site van enfb leiden biedt mogelijkheden een reactie te plaatsen

 18. KOPSTATION GARENMARKT.

  Zou wel eens willen weten hoe anderen daarover denken.

  Verdeel de LGR vanuit <u>Gouda-Alphen</u> over 3 lijnen met de volgende bestemmingen: 

  Lijn 1 gaat via spoorstation Lammenschans naar een eindstation op de Garenmarkt. De bezoekers voor Leiden staan dan onmiddellijk in het stadscentrum. De tram gaat vervolgens terug naar spoorstation Lammenschans en van daar beurtelings naar Gouda, Katwijk of Noordwijk (3 lijnen).

  Lijn 2 gaat rechtstreeks langs spoorstation Lammenschans naar spoorstation Leiden CS en van daar langs het LUMC via het Transferium naar Katwijk.

  Lijn 3 idem, maar dan naar Noordwijk.

  Op deze wijze worden tramreizigers die <u>niet</u> in de binnenstad van Leiden behoeven te zijn, buiten de stad om geleid. Dit betekent 67% minder trambewegingen in Leiden!

  Vanuit Katwijk (2 lijnen) en vanuit Noordwijk (2 lijnen):

  beurteling een tram rechtstreeks naar Leiden (Garenmarkt) of naar Alphen-Gouda. In deze situatie komen reizigers met bestemming Alphen-Gouda ook niet in het centrum van Leiden.

  Voor de bouw van een kopstation aan de Garenmarkt (bij voorkeur ondergronds aan te leggen vanaf spoorstation Lammenschans) zou beroep kunnen worden gedaan op Brussel. Voor Nederland zijn er nog ruime kredieten beschikbaar; voor bijzondere projecten wordt er door Nederland amper beroep gedaan op geldelijke steun vanuit Brussel.

  Misschien is het voor de Leidenaars wel te pruimen dat de tram bedoeld voor het <u>stadscentrum van Leiden</u> wel door de stad gaat? Dat zijn er wel een heleboel minder dan in het oorspronkelijke plan voorzien was!

   

   

 19. Bouke Kuijper op

  Laten we eens kijken naar het referendum !!! Laat de leidse bevolking zich niet veel te veel leiden door emotie. Ik, een leidse inwoner, ben voor de RGL door de Breestraat. Voor de toekomst zal dat alleen maar voordelen opleveren. De nee stemmers laten zich leiden door de buurvrouw, de van tevoren al negatieve gesprekken op straat. Laten we een keer open staan voor discussie in plaats van een van te voren negatieve houding aan te nemen. Referendums zijn voor het volk, het volk wordt geleid door emotie en niet door kennis. laat de kennis bij de wetenschappers en laat de RGL door de Breestraat gaan. En als we het hebben over 3 oktober. Het blijft een lokale feestdag. De gemeente, de RGL en het feestvierdend publiek lijkt mij verstandig genoeg om op deze twee dagen een oploosing te verzinnen die voor ieder acceptabel is. Nogmaals, laten we wat positiever kijken naar de mogelijkheden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline