Teylingen: "Leiden moet meewerken aan RijnGouwelijn"

9

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Teylingen unaniem een motie gesteund waarin het gemeentebestuur van Leiden wordt opgeroepen om de aanleg van de RijnGouwelijn niet te frustreren. De motie werd ingediend door de VVD. Dat meldt www.deteyding.nl. De RijnGouwelijn is één van de vijf projecten van het regionaal investeringsfonds. Alle gemeenten in de regio hebben daar fors geld ingestopt voor de Rijnlandroute, een verbinding tussen de A4 en de N206; De noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 en A4; Het versterken van het bollengebied; het opzetten van een regionaal groenprogramma en de RijnGouwelijn. Volgens VVD-fractievoorzitter Ard van der Steur probeert Leiden zich daar nu onderuit te wringen. “De lijn loopt door Leiden, en hoe die daar door heen loopt, is aan Leiden. Maar dat die lijn er moet komen is duidelijk.” De VVD-voorman roept Leiden dan ook op om mee te werken aan de aanleg.

Trilokaal-fractievoorzitter Gerard van der Lubbe riep in herinnering dat de Leidse burgemeester Lenferink de regionale investeringsstrategie in de gemeenteraad van Teylingen gepresenteerd heeft als een samenhangende deal van vijf projecten. “Leiden is dat nu blijkbaar voor een stukje vergeten” aldus van der Lubbe. “We verliezen daarmee een stukje vertrouwen in centrumgemeente Leiden die die positie moet waarmaken. Er zijn keuzes zat voor Leiden, maar ze moeten niet zeggen dat het niet kan en overstappen op busbaan. Dat is geen hoogwaardig vervoerssysteem. We roepen Leiden op om oplossing te vinden die recht doet aan referendum. Toen wist Leiden het zo goed. Jammer dat ze dat nu vergeten zijn.”

VerliesVolgens burgemeester Schelberg van Teylingen moet de RijnGouwelijn er in ieder geval per 20015 zijn. “De motie gaat uit van 2011. Als Leiden nu meewerkt, dan kan de stad het nog zelf bepalen. Maar dan moeten ze wel hun verlies nemen. Anders is er geen ruimte voor inspraak meer.” De provincie wil het project nu tegen de zin van Leiden doorzetten. Volgens Schelberg kan de uitkomst van het referendum goed worden vertaald in een nieuwe oplossing, als Leiden meewerkt.

Delen

9 reacties

 1. Busbaan niet hoogwaardig? Zeg dat maar tegen de exploitatnten van de Zuid-Tangent, en de duizende passagiers die er dagelijks gebruik van maken. Als dat niet hoogwaardig is, wat zijn de reguliere bussen dan? Laagwaardig Openbaar Veroer?

 2. Abraham Flippo op

  Hier lijkt zich dus een misverstand te gaan voordoen. De Leidse CDA-fractie althans heeft er altijd voor gelpeit, dat een RGL-West – dus van Leiden CS via Valkenburg naar de kust – zou worden aangelegd en later naar het noordelijk deel van de bollenstreek zou worden uitgebreid. Wat in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is opgenomen betreft dus uitsluitend het tracé voor de RGL-West vanaf het transferium bij de A44 naar de kust. De Leidse CDA-fractie wil zich daar dus zeker niet onderuit “wurmen”.

  De problemen die zich nu voordoen hebben voor de Leidse CDA-fractie dan ook uitsluitend betrekking op de RGL-Oost en dan met name de passage door Leiden. Mijn fractie respecteert voluit het oordeel van de kiezers bij het referendum daarover. Het CDA kan en zal dat oordeel van de 69% van de kiezers die een duidelijk nee liet horen dan ook niet ter zijde schuiven. Hierbij komt, dat er natuurlijk al een treinverbinding tussen Leiden via Alphen a/d Rijn naar Gouda is. Als er nu ook een RGL over dat baanvak gaat rijden, betekent dat, dat er ook in de verdere toekomst geen intercity-verbinding tussen Leiden en Utrecht zal zijn. Uit het oogpunt van hoogwaardig openbaar vervoer vind ik dat hoogst ongewenst. Ik betreur het dan ook zeer, dat de provincie uit kennelijk prestige overwegingen tot nu toe vasthoudt aan een scenario waarbij ik straks vanuit Leiden met een RGL-boemeltje via het station Alphen niet eens op de Markt in Gouda kan komen, omdat de historische binnenstad van Gouda daar te delicaat voor zou zijn.  

 3. “Volgens burgemeester Schelberg van Teylingen moet de RijnGouwelijn er in ieder geval per 20015 zijn.”

  Mooi compromisvoorstel van Schelberg, en heel constructief. Ik denk dat Leiden er wel mee akkoor kan gaan. Maar we willen tot dat jaar niets meer van Teylingen horen.

 4. Ergens voor zijn waar je zelf geen last van hebt, dat is zo makkelijk (en doorzichtig) van Teylingen en al die andere gemeenten waar de RGL geen ingrepen vergt.

 5. 20015( 2 0 0 1 5)  sorry dat maak Ik niet meer mee hoor!!!!! En Teylingen ( de gemeentes die hierbij horen) steek eerst de hand in eigen boezem met deze opmerking en zorg voor je eigen bewoners  voordat je over de dorpsgrens kijkt Ja!!

 6. Teylingen weet het leuk te brengen. Gaan ze nou ook sociale woningen bouwen voor de Leidenaren?

 7. de commesaris vd koningin heeft een bord voor zijn kop evenals de provincie en een groot deel van de leidsche oppositie  !!!! die gingen toch naar de bevolking luisteren  NEE is NEE!

 8. Abraham Flippo op

  @catootje,

  Om u wat beter op de hoogte te brengen van de feiten het volgende:

  25 september heb ik tijdens de Raadsvergadering namens de CDA-fractie een motie, die meegetekend was door D66, ingediend. De strekking daarvan luidde, dat het leggen van rails ook in de Hooigracht - Langegracht uitgesloten moest worden, omdat dat overeenkwam met de uitslag van het referendum. Alleen de oppsitiepartijen hebben daar voor gestemd. De 4 collegepartijen te weten: PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren tegen, zodat de motie werd verworpen. Niet de oppositiepartijen, maar de collegepartijen hebben dus de kiezers bedrogen.

 9. Erik Maassen op

  Nu doet de heer Flippo alweer alsof zijn partij de enige partij is die de RGL door Leiden probeert tegen te houden. Terwijl de feiten heel anders zijn. In Provinciale Staten, waar de beslissing over de RGL valt, zijn maar twee partijen tegen het doordrukken van de RGL: SP en D66. CDA is de meest uitgesproken VOORstander van de RGL, en de gedeputeerde die de RGL zo graag wil doordrukken is lid van het CDA. Dus tenzij de heer Flippo bij de provinciale statenverkiezingen op de SP of D66 heeft gestemd in plaats van zijn eigen partij, heeft hij zelf ook voor de RGL dwars door Leiden gestemd. Dat is pas kiezersbedrog. Heel hard roepen dat je tegen bent, maar in het stemhokje voorstemmen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline