Oppositie: "Kiezersbedrog van SP en CU kent geen grenzen"

17

De oppositiepartijen D66, VVD en CDA zijn woedend op de ChristenUnie en, vooral, op de SP. Afgelopen dinsdagavond vond in de Leidse gemeenteraad op verzoek van de VVD en D66 een spoeddebat plaats over de RijnGouweLijn. Daarbij stemden de CU en de SP in met de komst van rails over de Hooigracht / Langegracht. “Eerst nog een tijdje snelbussen (gelooft u het nog?) en dan komt-ie: de RGL,” zo fulmineert D66-fractievoorzitter Paul van Meenen: “Het kan maar duidelijk zijn: het kiezersbedrog van SP en CU kent geen grenzen.” Van Meenen verwijt ook de PvdA en GroenLinks ‘slappe knieen’: “Zo krijgt de Provincie alle ruimte om haar zin door te drukken.”

Van Meenen krijgt bijval van CDA-raadslid Abraham Flippo: “Het blijven rare, opportunistische mensen die SP’ers. Voor rails stemmen en dan toch actie tegen de RGL voeren in het stadhuis als de Commissaris van de Koningin daar een werkbezoek brengt. Omdat ik het niet meer dan fair vindt dat wethouder Steegh morgen een duidelijke opdracht van de gemeenteraad meekrijgt als hij gaat inspreken bij Provinciale Staten heb ik bij het interpellatiedebat over de ramkoers die de provincie mogelijk gaat varen als woordvoerder van het CDA op dit dossier mede namens D66 een motie ingediend, waarin de gemeenteraad uitspreekt, dat het aanleggen van rails in de Hooigracht/Langegracht is uitgesloten. PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en jawel… de SP hebben tegen die motie gestemd. Ook de SP gaf er dus ondubbelzinnig blijk van geen bezwaar tegen rails in de Hooigracht / Langegracht te hebben. Eindconclusie van het debat was, dat PvdA, GroenLinks en nu ook ChristenUnie en de SP geen probleem hebben met een RGL door de Hooigracht en Langegracht. Daarmee is het demasqué compleet en helpt de poging van de SP om de bevolking van Leiden zand in de ogen te strooien nu ook niet meer. Kiezerbedrog blijft kiezersbedrog daar helpt geen spandoek meer tegen”.

Ook de ChristenUnie heeft het bij het CDA verbruid. Flippo: “Als de ChristenUnie werkelijk zoveel moeite heeft met de RGL door het centrum, hadden ze de aanleg van rails voor die lijn in de Hooigracht / Langegracht moeten uitsluiten en dus de Motie van CDA en D66 met die inhoud moeten steunen. Dit deed de ChristenUnie echter niet. Dit gedrag kan nu niet anders dan als Kiezerbedrog worden bestempeld.”

D66 pakt de ChristenUnie nog iets harder aan. Naar aanleiding van beschuldigingen die CU-fractievoorzitter Guido Terpstra aan het adres van D66 heeft geuit, beticht duo-raadslid Peter Bootsma van D66 Terpstra van leugens. Terpstra: “D66 maakte het bont in het debat. Eerst vóór een alternatief plan RGL over de Hooigracht / Langegracht, maar zodra er een motie verschijnt toch maar opportunistisch stemmen. Belang van de stad, evenals dat van de kiezer is ver te zoeken. Dit is toch niet het soort politiek dat van Mierlo in ’66 voor ogen had?” Bootsma reageert geprikkeld: “Je hebt Paul van Meenen gisteren horen pleiten voor het serieus nemen van de referendumuitslag, dus: geen RGL door Leiden, niet door de Breestraat, niet over de Hooigracht / Langegracht. Getuige het stemgedrag van de CU zetten jullie, samen met de SP, nu de deur open voor het alternatief via de Hooigrtacht / Langegracht. Ook D66-fractievoorzitter Paul van Meenen is stomverbaasd door de beweringen van ChristenUnie-voorman Terpstra: “Waar haal je het vandaan? D66 is in alle termijnen volstrekt helder geweest. Wij wijzen de komst van de RGL door Leiden af. Hoe dan ook! Dát is voor ons de uitkomst van het referendum en daar houden wij ons aan.”

Ook de VVD laat van zich horen en stelt dat de Leidse bevolking zich heeft laten belazeren door de PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie. “Voor een miljoen euro, dat is een tientje per Leidenaar, werd u in maart door deze linkse partijen uitgenodigd om uw mening te geven over de komst van een lightrail verbinding door de stad. De VVD is altijd helder geweest over haar standpunt vóór de RGL door de Breestraat en tégen dit fopreferendum omdat de provincie bij voorbaat al had aangekondigd dat de uitkomst niet zou worden overgenomen: Je moet burgers alleen laten kiezen als ze ook echt kúnnen kiezen.”

De VVD-raadsleden Frederik Zevenbergen en Paul Laudy winden zich mateloos op over het stemgedrag van de collegepartijen afgelopen dinsdag tijdens het spoeddebat: “De grootste afgang was wel voor de voormalig grootste tegenstanders. Van het “NEE” uit 2006 van ChristenUnie en SP is weinig meer over. Een hard NEE tegen een RGL over de Hooigracht / Langegracht is er niet meer. Een motie van het CDA waarbij dit tracé uitgesloten wordt van rails werd niet meer door SP en CU ondersteund”.

De Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) heeft ook geen goed woord over voor de SP. Duo-raadslid Joost van Breukelen vindt de die partij compleet de weg kwijt is. Volstrekt onbetrouwbare club. Ze hebben geen idee hoe dingen in het echte leven werken. Daar hebben we dus als stad helemaal niets aan.”

De SP werpt alle kritiek verre van zich: “De SP zet zich nog steeds in tégen de RGL en vóór het nieuwe busplan dat voor de zomer door de gemeente Leiden is gepresenteerd. De toon van de vragen van D66 en VVD was erop echter gericht om de weinige onderhandelingsruimte die er nog is, meteen ongedaan te maken. Nu is het mogelijk dat het vrije busbanennetwerk van de gemeente Leiden ooit ‘vertramd’ wordt, als de bussen de drukte niet meer aan zouden kunnen. Een motie van CDA en D66 wilde dat uitsluiten. De SP wees dat af. De provincie kon die motie niet anders dan als een oorlogsverklaring opvatten. Dat is niet slim, als je er nog door onderhandelingen uit wilt komen.” SP-raadslid Julian van der Kraats: “Blijkbaar prefereert D66 de juridische strijd met de provincie. Zij zijn, net als het CDA, tegen het alternatieve plan dat Leiden heeft ontwikkeld. Wat zij het liefst als uitkomst van die juridische strijd zien, is dus niet duidelijk.”

ChristenUnie-raadslid Janine Clement meldt dat haar partij een bemiddelaar of mediator wil inschakelen als de Provincie vasthoudt aan haar onverstandige koers: “Iemand die boven de provincie en Leiden staat en kan helpen om de discussie over de RGL terug te brengen naar de inhoud. Dus naar vraag hoe we het best het openbaar vervoer in onze stad en in onze regio kunnen verbeteren en met welke oplossing de belangen van alle partijen het beste gediend zijn.”

Delen

17 reacties

 1. DAT RGL NEE: dat was alleen een campagnestunt, want daar kon je alleen mee scoren. Nu maakt het niet meer uit, toch?

 2. Terpstra (ChristenUnie) op

  Dinsdag sprak Paul van Meenen de raad als volgt toe:

  “Hoewel D66 van oordeel was, dat de in het referendum gestelde vraag (…) betrekking had op het gehele Leidse grondgebied, hebben wij het hier democratisch – hier – genomen besluit om het ‘nee’ slechts te laten gelden voor het tracé door de Breestraat geaccepteerd. Door deze ruime interpretatie van de raad ontstond de mogelijkheid te zoeken naar alternatieve routes door Leiden.”

  Bij de stemming kwam D66 hier weer van terug. Ik heb dat opportunistisch genoemd.  

  Wat de CU betreft: wij zijn voor het tangentbussenplan zoals Steegh dat heeft ontwikkeld en zoals dat in het GVVP staat. Het is rendabeler en flexibeler dan de RGL. Ieder alternatief toetsen wij op inhoudelijke gronden, wij zijn altijd op volstrekt redelijke gronden tegen het Breestraattracé geweest sluiten nooit op voorhand alternatieven uit. Dan kun je de eigen website volzetten met schreeuw- en schandaalteksten, maar daar haal je alleen jezelf mee naar beneden. Voor de VVD pleit wel dat zij een eenduidige visie hebben: RGL door de Breestraat. De OV-visie van D66 en CDA zijn of elke dag anders, of geheim. Vraag je ernaar dan krijg je nul op rekest. Wat is dat voor politiek?

   

 3. Abraham Flippo op

  Beste Janine,

  Jij probeert met jouw voorstel tot het inschakelen van een bemiddelaar of mediator alleen maar te verdoezelen, dat naast de SP ook de ChristenUnie de Leidse bevolking bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen als bij de campagne voor het referendum voluit heeft bedrogen. Weet jij nog wel, dat jullie tegenover de bevolking stug volhielden, dat jullie hoe dan ook jullie rug recht zouden houden en nooit – let wel nooit – zouden instemmen met een RGL door de Leidse binnenstad. Welnu, als de ChristenUnie dat ook nu nog had gemeend, had zij geen andere keus gehad dan voor de motie van CDA en D66 te stemmen. Deze motie spreekt immers uit, dat het leggen van rails in de Hooigracht-Langegracht wordt uitgesloten. De ChristenUnie heeft tegen die motie gestemd en daarmee klip en klaar uitgesproken, dat zij niet langer tegen het leggen van rails door de Leidse binnenstad is. Hoe jij het ook poogt te wenden of keren; dit is niets anders dan grof kiezersbedrog.

 4. Joost van Breukelen op

  Hoewel ik goed geciteerd ben, ging het wat mijn uitlatingen betreft wel over een ander onderwerp. Namelijk het door een PvdA-wethouder (Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Witteman, vriend van Koning Franssen, u weet wel- goed voor die leuke vaste baantjes voor gehorigen en andere provinciale vazallen) verkwanselen van uniek Leids cultureel-, sociaal-, en zonder enige subsidie draaiend en leuk voor Leidenaren-) vastgoed bij de Burcht.

  Dat de SP de belangen van Leidenaren in een tijdsbestek van 10 minuten (luister de raadsvergadering op Sleutelstad maar even af) heeft laten vallen is natuurlijk heel erg triest. Jammer, heel jammer. En dat de SP geen weerstand durft of kan bieden aan een PvdA-wethouder die Leidse belangen loopt te verkwanselen en de Raad in de maling denkt te kunnen nemen (wordt vervolgd) geeft aan dat de SP in Leiden niet alleen geen ruggegraat heeft, maar ook geen karakter. En dat is pas echt heel jammer voor Leiden. Leidenaren verdienen beter.

 5. @hans: het maakt wel uit want de regenteske zure wijven van de PvdA en de incompentente nee-schreeuwers van de SP hebben -helaas, helaas!- veel zetels in de raad door dit kiezersbedrog, en zadelen nu Leiden en haar leidse burgers op met allerlei wantoestanden: azctje midden in woonwijk, fietsenkeldertje, gratis hero naast basisschoolkindjes en oudjes. Dus het maakt wel degelijk uit!!

 6. Even inhoudelijk: stel nou dat de RGL er komt, met rails over Hooigracht en Langegracht, dan heb je uiteindelijk toch een doorgaande tramverbinding én hou je de Breestraat beschikbaar als belangrijke fietsroute. Ik vraag me alleen af: hoe moeten alle bussen dan naar het station rijden? Iedereen laten overstappen op de tram (die dan te vol wordt en niet vaak genoeg rijdt, ondanks het nu mogelijke dubbelspoor) werkt niet: dat is echt funest voor het ov-gebruik. Ik zie dan geen andere opties dan óf de bussen over het tramtraject óf nog steeds bussen door de Breestraat …

 7. janine clement, raadslid ChristenUnie op

  het doet mij zeer dat het CDA zijn opportunistische houding laat prevaleren boven het belang van deze stad. voor de ChristenUnie is de uitdaging helder: hoe verbeteren we het openbaar vervoer in deze stad en hoe voorkomen we de directe aanleg van de RGL door onze binnenstad. laten we daar gezamenlijk aan werken, zowel in coalitie – al in oppositieverband. de belangen van onze stad en onze inwoners zijn daar op dit moment meer mee gediend dan met het spelen van politieke spelletjes.

  waarom de ChristenUnie voelt voor inschakeling van een bemiddelaar? omdat de broodnodige verbetering van het openbaar vervoer blijft liggen als er jarenlange juridische procedures gaan volgen en omdat we graag willen dat het debat over het openbaar vervoer in onze regio weer over de inhoud (wat willen we bereiken) gaat in plaats van over de verpakking (RGL). daar is niets opportunistisch aan. de huidige verhouding tot de provincie dreigt te gaan verzanden in een loopgravenoorlog. de geschiedenis leert dat dit soort oorlogen alleen verliezers kent. de ChristenUnie tekent daar niet voor en doet daarom een handreiking om uit de impasse te komen. juist omdat de vraagstelling achter de RGL-discussie ons zo ter harte gaat, n.l. hoe verbeteren we het OV in onze stad en in onze regio.

 8. En het gaat maar door met dit college. Is er dan niemand die hier de stekker uit kan trekken. Bij het AZC in Roomburg is het de PVDA die van het een op andere moment een mening omdraait, nu wederom een paar keer de SP!

  Hou er gewoon mee op en installeer het schaduwcollege, waarschijnlijk is dat ook de reden dat Groen Links zo stil is.

 9. Een mediator? Ik vrees dat de Christenunie nu echt de weg kwijt is. Een mediator schakel je in om een conflict helder te krijgen en tot een oplossing te brengen. Maar het conflict is helder, evenals de oplossing. Uw stad heeft gezegd geen RGL te willen, niet door de Breestraat en ook niet door de Hooigracht. De mediator is voor de Christenunie een achterdeur die op een kier wordt gezet om de tram alsnog de stad door te laten denderen.

 10. janine clement (raadslid GristenFundi’s):
  ‘… de ChristenUnie tekent daar niet voor en doet daarom een handreiking om uit de impasse te komen. juist omdat de vraagstelling achter de RGL-discussie ons zo ter harte gaat, n.l. hoe verbeteren we het OV in onze stad en in onze regio.’

  De referendumvraag was:
  ‘Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?’
  Het antwoord van de leidse bevolking daarop was:
  Neen.

  Dat de Gristenfundi’s nu opeens de vraagstelling veranderen naar een totale verbetering van het OV in de hele regio is leuk hoor. Maar dat is dan toch vooral een gevalletje van het met mosterd dempen van de put waarin het kalf na de maaltijd verdronken is.

  Julian van der Kraats (raadslid espee):
  De provincie kon die motie niet anders dan als een oorlogsverklaring opvatten. Dat is niet slim, als je er nog door onderhandelingen uit wilt komen.”

  Als je whad willen onderhandelen dan had je een andere vraagstelling voor moeten leggen aan de leidse bevolking. Met deze opmerking geeft de espee toe dat het referendum niet bindend is geweest. Wat dan wel weer klopt met de realiteit, want er was dus geen enekele juridische en/of bestuurlijke basis voor dit referendum. Maar het niet bindend-zijn van het referendum is nou niet bepaald de boodschap die de epsee verspreidt onder haar horigen.

 11. Succesvol onderhandelen begint niet met knikkende knieën en inschikkelijkheid, zou ik tegen CU en SP willen zeggen. Zij hebben Leiden geen dienst bewezen. Verdorie nog aan toe, Leiden is toch geen angstig schoothondje?

 12. Ongelooflijk laag is de manier waarop het CDA en D66 ten koste van de Leidse burger zich proberen te profileren! Ten eerste is het voor zielige kindertjes om na afloop te gaan huilen en schreeuwen als ze hun zin niet hebben gekregen. Ten tweede zijn ze, door hun focus op eigen gewin en niet op het gewenste resultaat, inhoudelijk juist erg dom bezig. Schreeuwend en met de vaandel wapperend rennen deze partijen op de provincie af, de wetenschap negerend dat de kans reëel is dat ze door de provincie onder de voet worden gelopen en ze hun Waterloo op de Breestraat onder de wielen van de RGL zullen vinden. Is het zonder meer nemen van dit risico juist geen daad over de hoofden van kiezer?

  Partijen als SP en ChristenUnie hebben aangegeven dat – indien het succes van hoogwaardig busvervoer dat nodig maakt -gesproken moet kunnen worden over vertramming op lange termijn van het traject Hooi- en Langegracht. Dat is dus iets anders dan de aanleg van de RGL, die nu ter discussie staat, door deze straten. Hierdoor blijft de mogelijkheid open om met de provincie te praten over alternatieven die leiden tot een wenselijker resultaat dan het tracé door de Breestraat. Mediation is in zo’n situatie overigens heel gebruikelijk. Dat juridische hanengedrag kan altijd nog.

  ps: D66 heeft de provincie opgeroepen tot het geven van een aanwijzing. Wat is nu kiezersbedrog?

   

 13. Paul van Meenen op

  Joh, Papa B., heb je dat helemaal zelf bedacht?

  Als je echt wilt weten waartoe D66 de provincie heeft opgeroepen, zojuist bij de inspraakbijeenkomst van de Staten over de RGL, kijk dan op http://www.d66leiden.nl of lees hieronder verder:

  Inspraak commissie Mobiliteit, Kennis en Economie,  Provincie Zuid-Holland, 28 september 2007

   

   

  Geachte commissieleden, geacht College,

   

  D66 Leiden heeft zich jarenlang ingezet voor de aanleg van de RGL door het centrum van Leiden tegen een groeiende maatschappelijke weerstand in. Dat is mijn partij bij de verkiezingen in maart 2006 niet in dank afgenomen. De hierna gevormde coalitie, waarvan D66 geen deel meer uitmaakt, heeft er voor gekozen de Leidse burgers het eindoordeel te laten geven over de positie die Leiden ten aanzien van de RGL zou moeten innemen. D66 Leiden heeft het initiatiefraadsvoorstel dat het referendum mogelijk moest maken mee ingediend.

  Dat referendum is er gekomen en de uitslag kent u: 69 % van de Leidenaren heeft zich tegen een RGL door de Leidse binnenstad gekeerd. Dat kun je als voormalig voorstander wellicht betreuren maar veel meer dan een partij die ooit voorstander van de RGL was, is D66 immer een democratische partij! D66 heeft er daarom direct na het referendum in de Leidse Raad voor gepleit de bestuursovereenkomst over de RGL op te zeggen en u en de regio duidelijk te maken dat Leiden niet zal meewerken aan een RGL over Leids grondgebied. 

  Raad en College besloten desondanks met u en de regio een verkenning naar alternatieven in te gaan. Die verkenning heeft nog geen resultaat opgeleverd en het geduld van uw Gedeputeerden is blijkbaar op: men wenst over te gaan tot het gebruik van zijn doorzettingsmacht.

  Een fout besluit!

  Ik roep u als commissie, en daarmee de Staten, op het College van Gedeputeerden niet te volgen op deze heilloze weg. Waarom is die weg heilloos? In de eerste plaats giet dit besluit  de tegenstellingen tussen Leiden en de regio en tussen Leiden en de Provincie definitief in beton. Dat is zeer schadelijk voor een toekomstig goed en hoogwaardig openbaar vervoer in de Leidse regio, dat is buitengewoon slecht voor de voortgang op tal van dossiers die wij met u en de regio in verdere ontwikkeling willen brengen, en het is bovenal de nekslag voor het vertrouwen in de politiek, van de Leidse burgers en mogelijke vele anderen in onze mooie provincie. Het bevestigt het beeld dat bij velen al sluimerend bestaat: wij, burgers doen er niet toe, de politiek is er niet voor ons, men doet gewoon waar men zin in heeft.

  U heeft de unieke kans om te laten zien dat dit beeld niet klopt. Neem de tijd om verder te spreken, met alle betrokkenen, in de gezamenlijkheid van de hele regio en maak uw denken daarbij vrij van dit horrorscenario. Die tijd hebben we met z’n allen want een juridisch gevecht vraagt vele jaren meer.

   

  Ik reken op uw wijsheid.

   

  Paul van Meenen

  fractievoorzitter D66 Leiden

   

 14. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Terpstra schrijft: “De OV-visie van D66 en CDA zijn of elke dag anders, of geheim. Vraag je ernaar dan krijg je nul op rekest. Wat is dat voor politiek?”

  Guido, de OV-visie van het CDA is al sinds de bespreking van het zogenaamde “tweede bestuursakkoord” in het najaar van 2005 exact hetzelfde: Geen RGL door Leiden als deze 1) niet naar de kust gaat, 2) geen draagvlak heeft, 3) geen zekerheid kent over kosten en veilgheid. Welke verandering zie je daarin, of welk geheim?

  Misschien moet je even naar je eigen veranderende positie kijken. Van ‘geen tram door de binnenstad’ naar ‘tram door de Hooigracht is niet uitgesloten’. Of is dat precies wat de ChristenUnie bedoelde toen ze campagne voerde met de leus ‘geen bussen door de Hooigracht’: dat er een tram door de Hooigracht moest komen?

  Aan alle anderen zou ik willen zeggen: het CDA heeft gezegd dat wij de uitslag van het referendum hebben overgenomen. Dat betekent ‘geen medewerking van Leiden aan de RGL door Leiden.’ Eenieder die nu bezig is een compromis te zoeken (inclusief ChristenUnie en SP) legt die uitleg dus naast zich neer: geen medewerking=geen medewerking. Het referendum ging niet over ‘een andere route bekijken’ of over ‘zoeken naar een compromis’. Gewoon ‘nee’=’nee’. Ik zie niet wat daar opportunistisch aan is.

  Enneh,… Pappa B. misschien wil je jezelf even bekend maken? Dan weet ik met wie ik discussieer, dat is wel zo eerlijk.

 15. Wat fijn dat het CDA zich in Leiden zo inzet tegen de RGL. Zouden de heren Flippo en De Haan dan ook even contact kunnen opnemen met hun collega’s in provinciale staten? Want tijdens de commissievergadering van afgelopen vrijdag toonde het CDA zich de grootste voorstander van provinciale doorzettingsmacht. Eigenlijk spraken alle partijen zich ervoor uit dat de provincie de RGL door Leiden moest doordrukken, behalve D66 en de SP. Dus ik snap niet de CDA-ers hier zo veel praatjes hebben.

 16. Het is duidelijk hartstochtelijk dat er hier over dit onderwerp gediscussieerd word.

  Het is overduidelijk wel de verkeerde plek om erover te discussieren.

  Hier hoeft men niemand meer te overtuigen. Niemand wil schijnbaar de rijngouwelijn doorgedrukt zien in Leiden.

   

  Blijkbaar komt de boodschap in het ver-van-mijn-bed-show-en-irriteer-mij-aan-de-weerstand-politiek in Den Haag niet over.

  Er zou toch wel wat meer intern in de partijen bediscussieerd moeten worden waarom dit gegeven zo belangrijk is voor Leiden.

  De lobby is daarbij uiteraard van cruciaal belang. Het zal heel veel werk kosten om dit schip nog te kunnen draaien. Hij ligt al erg dicht voor de kade… Als die de wal tegenkomt gaan er erg veel spaanders vallen…

   

  Ook zie ik de belangen van de provincie. Makkelijker om door te drukken en het gebruikte geld voor onderzoek daarmee nog functie te laten hebben dan een stelletje rebellen te honoreren en een alternatief serieus te nemen. Tsja, hoe los je dat nu op zodat iedereen nog enigszins tevreden kan zijn.

  Wat dat betreft geef ik de ChristenUnie toch ook wel een beetje gelijk met hun manier van doen. 
 17. Wat mij echt leuk lijkt is dat het gehele stadsbestuur ophoepelt en tevens dat schaduwkabinet maar eerst wat goed huiswerk verricht en niet zo balinerend gedrag moet vertonen naar iedereen die het niet met ze eens is!

  Tevens laten we Leiden ontdoen van z’n stadsrechten en lekker een dorpje gaan worden met al z’n huiselijkheid en knusse burgertjes.

  De politiek in Leiden is op z’n zachts gezegd kinderachtig en niet waardig om een groot dorp dan wel een klein stadje te besturen.

  Verder moet B en W van Leiden maar incognito door de stad sluipen samen met de oppositie aan de hand ,want niemand is meer geloofwaardig.

  Ps Wat vinden jullie van Keur en Jonas ?

  Ik vind dat zij wel weten hoe het moet.

  Nou ,gelijk terug schrijven ,anders gaan jullie weer huilen.Bah ! 

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline