Franssen heeft Leidenaren niets te zeggen

9

Of hij de Leidenaren nog iets wilde meegeven in relatie tot de aanleg van de RijnGouweLijn? Een stellig Nee was het antwoord van de Commissaris van de Koningin (CvdK) Jan Franssen vanavond na afloop van het werkbezoek dat hij aan Leiden bracht. De CvdK is toch een beetje de burgemeester van Zuid-Holland, maar de inwoners die in Leiden wonen komen er dus maar bekaaid vanaf. Ook op de petitie die STOOM, ROVER en de Fietserbond, verenigd in het comite Geen trein door de Stad, hem overhandigden wilde hij niet reageren.

Franssen bracht de middag door in Leiden om kennis te maken met het College van B&W, de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Na afloop was er voor de pers gelegenheid om met de CvdK te spreken. Dat moment werd aangegrepen om hem te bevragen over de het besluit dat zijn College van Gedeputeerde Staten heeft genomen om de RijnGouweLijn tegen de zin van Leiden door de Breestraat aan te leggen.

Naast STOOM, ROVER en de Fietserbond voerde ook de Leidse SP actie. In de hal van het stadhuis werd een anti-RGL spandoek ontrold.

Delen

9 reacties

 1. Elsbeth Klink, Fietsersbond op

  Leiden ontzet! Hield in de zestiende eeuw de Leidse bevolking stand tegen de Spanjaarden, nu komen ze in verweer tegen een sneltram die de provincie Zuid-Holland door hun historische binnenstad wil aanleggen.

  In maart stemde tijdens een referendum 69% van de Leidse kiezers tegen de sneltram. De gemeente Leiden ontwikkelde vervolgens een alternatief vervoersplan in samenwerking met maatschappelijke organisaties als ROVER, Stichting vervoer op maat (STOOM) en de Leidse Fietsersbond.

  De provincie heeft echter aangekondigd van haar doorzettingsmacht gebruik te maken om de sneltram door historische binnenstad van Leiden te laten rijden. De provincie veegt daarmee zowel de referendumuitslag als het alternatieve vervoersplan van tafel.

  Om hun ongenoegen over deze handelswijze kracht bij te zetten, boden ROVER, STOOM en de Fietsersbond donderdagmiddag een petitie aan aan Commissaris van de Koningin Zuid-Holland Dhr. Franssen.

  De petitie werd vergezeld van een groot boek met op de omslag het schilderij van Burgemeester van der Werf tijdens het Spaans Beleg. De petitie-aanbieders hadden het hoofd van Van der Werf door middel van Photoshop vervangen door het hoofd van wethouder Steegh.

  ROVER, STOOM en de Fietsersbond willen hiermee aangeven dat ze achter Steegh en het Leidse college te staan in hun streven om het referendum te respecteren. Net als het Leidse college pleiten de drie organisaties voor het alternatieve vervoersplan dat beter is voor Leiden en de regio.

  Op 17 oktober beslist Provinciale Staten of ze ingaan op het alternatieve plan van de gemeente Leiden, of dat ze een jarenlange juridische strijd riskeren door tegen de zin van Leiden rails te willen aanleggen door de historische binnenstad.

  Voor het laatste nieuws: Weblog Geen Trein door de Stad

 2. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Wat een ontzettend slechte en ongeloofwaardige actie van de SP!

  Woensdag dienen wij een motie in, samen met D66, die uitspreekt dat we wethouder dient uit te dragen dat er GEEN rails over de Hooigracht/Langegracht komen, en wat doet de SP? Ze stemt er tegen. Oftewel: ze sluiten aanleg van rails door de Leidse binnenstad NIET UIT. En nu goedkoop actie voeren.

  Helemaal onbehoorlijk werd het dat SP-fractievoorzitter Teeuwen kort voor aanvang van het gesprek van de fractievoorzitters met Franssen liet weten dat hij nog moest stofzuigen (ofzo) en dus niet kon komen. Tuurlijk. Was hij een partijleider van formaat geweest, dan had hij zijn bezwaren tegen de RGL recht in het gezicht van Franssen gezegd, zoals bijvoorbeeld Jan Boer en Daan Sloos wel deden. Het is niet alleen onhoffelijk om ‘spontaan’ met een smoes weg te blijven, het is ook nog eens gewoon slap. Zeker als je vervolgens wel een misplaatste demonstratie op de stoep van het stadhuis organiseert.

  De SP houdt de Leidse burger voor de gek. Als ze geen tram door de stad willen, hadden ze de CDA-motie moeten steunen en hun bezwaren rechtstreeks aan Franssen mee moeten delen, maar nee: de publicititeit moest natuurlijk gezocht met een demonstratie, Franssen gemeden en de Leidenaar voor de gek gehouden.

 3. De herensingel is tijdelijk afgesloten in Leiden. Ook de marnixstraat krijgt een grote beurt.

  Laat dit een voorbeeld zijn voor de RGL, kunnen we er alvast aan wennen.

  O ja, de politie ziet hier ook het voordeel van en verstopt zich op plekjes in de stad en bekeurt er hevig op los. Knap en dapper stukje werk hoor. 

    

 4. Wist u dat;

  Snackbar de drie vissers vroeger de eerste zaak was waar je je frietje kon meenemen naar huis. En wist u ook dat de veldwachter op de hoek van de haarlemmerstraat stond te controleren. Want dit mocht niet en mensen werden dan ook bekeurd. Wat een tijd zou je denken maar op dit moment gooien ze een aantal straten dicht en oom agent staat alweer verdekt opgesteld achter een busje van een hardwerkende bouwvakker.

  Ach de man doet zijn werk, maar ik heb mijn buik vol van mensen die gewoon hun werk doen. blijf gewoon thuis en laat werken maar over aan mensen die ook kunnen nadenken bij wat ze doen. economisch ook beter want de rest loopt alleen maar in de weg.

  Erik

 5. Abraham Flippo op

  Het blijven toch rare, opportunistische mensen die SP’ers. Volgens dit bericht hebben zij zowaar actie gevoerd in het stadhuis en zo maar een spandoek ontrold.  Het is toch ook aan de leden van de SP-fractie in de gemeenteraad bekend, dat de provincie het eerst aanleggen van busbanen in de Hooigracht/Langegracht en die bij gebleken succes te “vertrammen” te duur vindt en, dat zij als eventueel alternatief voor de Breestraat dan direct rails wil leggen in de Hooigracht/Langegracht. Omdat ik van mening ben, dat het fair is, dat Wethouder Steegh een duidelijke opdracht van de gemeenteraad meekreeg voor het inspreken aanstaande vrijdag bij Provinciale Staten heb ik bij het interpellatiedebat over de ramkoers die de provincie mogelijk wil gaan varen als woordvoerder van het CDA op dit dossier mede namens D66 een motie ingediend, waarin de gemeenteraad uitspreekt, dat het aanleggen van rails in de Hooigracht/Langegracht is uitgesloten. Tegen deze motie hebben gestemd: PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en jawel de SP! Ook de SP gaf er dus ondubbelzinnig blijk van geen bezwaar tegen rails in de Hooigracht/Langegracht te hebben. De verdere toelichting, dat die dan voor een trammetje moesten zijn snijdt geen hout. De discussie of de light-railvoertuigen, die de provincie op het oog heeft, nu trams of toch meer treinen zijn is bij het referendum al hoog opgelopen en is wat mij betreft dan ook gewoon vruchteloos. Eindconclusie van het debat was, dat PvdA, GroenLinks en nu ook ChristenUnie en de SP geen probleem hebben met een RGL door de Hooigracht en Langegracht. Daarmee is het demasqué compleet en helpt de poging van de SP om de bevolking van Leiden zand in de ogen te strooien nu ook niet meer. Kiezerbedrog blijft kiezersbedrog daar helpt geen spandoek meer tegen.   

 6. Joost van Breukelen op

  Maar beste Abraham,

  Het was toch volstrekt duidelijk, einde raadsvergadering afgelopen dinsdag, dat de SP compleet de weg kwijt is. Eerst een motie vreemd aan de dag mee-indienen en mee-ondertekenen (een motie die op verzoek van de SP zelfs werd aangepast) om nog geen 10 minuten later tegen te stemmen op deze gezamenlijk ingediende motie. Ik heb serieus nog nooit zo iets genants meegemaakt en had de indruk dat dit kamerbreed ook zo werd ervaren. Heb ook geen idee waarom dit gebeurde, maar het is voor mij waarschijnlijk wel de allerlaatste keer geweest om ook maar iets gezamenlijk met de SP te ondernemen. Volstrekt onbetrouwbare club. Ze hebben geen idee hoe dingen in het echte leven werken. Daar hebben we dus als stad helemaal niets aan. Helaas.

  Joost van Breukelen (SLO)

 7. Antoine Theeuwen op

  Beste Jan Jaap,

  het is vandaag een mooie dag geweest. Het huis is weer schoon, vanmiddag lekker met de kinderen zitten Pokemonen en weer eens op m’n gemak staan koken en een lekker bordje op tafel gezet voor vrouw en kind. Aangezien jij toch al had verteld dat meneer Franssen waarschijnlijk 40 min te laat zou zijn en een kwartier eerder weg zou moeten, en dat hij helemaal niet zou komen om naar ons te luisteren maar om zijn verhaal te komen vertellen, heb ik me vanochtend maar afgemeld. Wat de SP van de RGL vindt weet iedereen in Leiden, en is vandaag aan meneer Franssen nog eens duidelijk gemaakt door alle betrokken maatschappelijke organisaties zoals de fietsersbond, STOOM, Rover, de mensen van de Hooigracht en de SP. Ik was vandaag bezig met het huishouden. Dat moet jij als CDA’er toch alleen maar toejuichen.

  Antoine

 8. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Antoine, je verdraait mijn woorden schromelijk. Zoals jij ze weergeeft heb ik ze niet gezegd ik vind dat je mij hiermee een zeer onheuze typering van de Comissaris in de mond legt. Ik neem je dat zeer kwalijk.

  Ik neem het de SP ernstig kwalijk dat ze wel met een bedrieglijke leus gaat staan demonstreren, maar niet de moeite neemt om enige hoffelijkheid in acht te nemen om een gesprek met de commissaris aan te gaan over de toekomst van onze stad. De SP is daarmee als bestuurderspartij volkomen door de mand gevallen. Fijn dat je huis schoon is, je handen zijn dat niet.

  De commissaris was overigens stipt op tijd (dat kan van anderen niet altijd gezegd worden) en iedereen heeft volop de gelegenheid tot spreken gehad.

 9. Wat een gezeur over het bezoek van rijkspottenkijker Franssen. De Leidse politiek had zijn bezoek natuurlijk moeten boycotten.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline