Stuurgroep zet vraagtekens bij alternatief RijnGouweLijn

6

De stuurgroep RijnGouwelijn zet vraagtekens bij het alternatief dat de gemeente Leiden op tafel legt voor het tracé van de RijnGouwelijn door de Leidse Breestraat. De stuurgroep vindt dat dit alternatief niet voldoet aan de eerder geformuleerde uitgangspunten. Gedeputeerde Martin Huls (PvdA), voorzitter van de stuurgroep: “Leiden moet de komende tijd uitleggen hoe het alternatief voor de Hooigracht / Langegracht er precies uit moet zien. Positief is wel, dat er nu een alternatief ligt. Maar eerst kiezen voor een busverbinding en later voor rails betekent twee keer kosten maken. Daar zijn we niet voor en daar is ook geen geld voor beschikbaar.”

Het Leidse voorstel werd gisteren gepresenteerd in de stuurgroep RijnGouwelijn ‘als bredere visie op het openbaar vervoer voor de stad’. Wethouder Steegh presenteerde een buscorridor over de Hooigracht en de Langegracht als alternatief voor de Breestraat. Als dat een succes wordt, kan er later alsnog rails worden aangelegd.

In het coalitieakkoord van de provincie is afgesproken dat de RijnGouwelijn een doorgaande railverbinding moet zijn. In mei schreven Gedeputeerde Staten een brief aan B&W van Leiden waarin zij stelden dat het alternatief aan duidelijke randvoorwaarden moet voldoen. Zo moet het gaan om een doorgaande lightrail-verbinding van Gouda naar de kust die via de binnenstad van Leiden loopt. Ook de stuurgroep, waar alle gemeenten langs de lijn in vertegenwoordigd zijn, deelt het uitgangspunt dat de RijnGouwelijn vanaf de start een doorgaande lijn moet zijn van oost naar west. Verder moet het alternatief acceptabel zijn voor het Rijk in verband met de geplande rijksbijdrage van 140 miljoen euro.

De stuurgroep dringt nu aan op een gesprek tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden over het gepresenteerde alternatief. In dit gesprek moet er een duidelijk antwoord komen op vragen rond reizigersaantallen, extra kosten en exploitatie. Als blijkt dat er extra kosten zijn, is de stuurgroep van mening dat die voor rekening komen van de gemeente Leiden. “Tot het moment dat er overeenstemming bestaat over een alternatief blijft het uitgangspunt van een ongedeelde lijn door de Breestraat gehandhaafd,” aldus de stuurgroep.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zal zich de komende weken ook over het Leidse alternatief buigen. Uiterlijk 17 juli komt de provincie met een standpunt naar buiten. Het College van Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten (PS) toegezegd om in oktober een planning voor de RijnGouwelijn te presenteren.

Delen

6 reacties

 1. Jan C. Werkman op

  Daar sta je dan als gemeente Leiden! Referendum aan de broek en toch moeten luisteren naar de provincie. Een onmogelijke positie waarin vorige ‘bestuurders’ zich hebben laten manouvreren. Het gebrek aan inzicht en ruggegraat toen gaat zich nu wreken. Wie kan de provincie eindelijk eens van het “spoortje spelen” terugfluiten? Alleen minister Eurlings, die maar eens gauw in dit miserabele dossier moet duiken om het voorgoed af te sluiten en zijn randstadplan ervoor in de plaats te stellen..

 2. PvdA-regentje Martin Huls is de anti-democraat die vanaf het begin aangaf de uitslag van het referendum naast zich neer te zullen leggen. De Leidse PvdA heeft echter steeds gezegd de uitslag te zullen respecteren, waarbij al woorden zijn gevallen als ‘samen op de barricaden tegen de provincie’. Dat wordt dus een boeiende confrontatie, waarbij politiek lichtgewicht Huls misschien zal sneuvelen.

 3. De referendumvraag was: “Moet de gemeente Leiden meewerken aan de RijnGouweLijn door Leiden?”. Antwoord: tweederde zegt nee.

  Volgens mij ligt de Hooigracht ook in Leiden.

  Is “nee” een te moeilijk woord voor het College van B&W?

 4. Naast het democratische feit van het referendum waar de provincie uiteindelijk ook niet om heen kan, raad ik het college aan de provincie te laten weten ook de risico’s van het tramproject (inmiddels) veel te groot en dus onacceptabel te vinden. Met een flater als Randstadrail, om de hoek van Leiden, weet je toch genoeg: een tram aanleggen en dan ook nog gecombineerd met hoofdspoor, is gegarandeerde ellende. Wijs de provincie daar maar eens op.

 5. Frederik-Jan op

  Als inwoner van Leiden zie ik zoiezo het hele nut van die rijn gouwelijn niet in. Wat dachten jullie van een mooi breed fietspad van gouda naar de kust, kan gewoon door de breestraat met minimale aanpassing. Geen gedoe met treinen en rails, alleen maar asfalt. En van het geld dat er bespaard wordt kan er mooi een overkapping tegen de regen overheen gemaakt worden en misschien nog wel een windschermpje erlangs ook.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline