Bestemmingsplan Oostvlietpolder weer geschorst

4

De Raad van State (RvS) heeft vandaag het deel van het bestemmingsplan Oostvlietpolder dat betrekking heeft op het bedrijventerrein geschorst. Volgens de Raad van State komt de ligging van het bedrijventerrein niet overeen met het streekplan. Een gedeelte van het bedrijventerrein ligt op gronden die in het streekplan de aanduiding ‘openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen’ hebben. Met deze uitspraak stelt de RvS de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO), Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder en de Vereniging Bewoners Vrouwenweg in het gelijk. Zij hadden beroep aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, waarin het bestemmingsplan werd goedgekeurd.

De belangrijkste bezwaren van genoemde organisaties richten zich tegen het in de Oostvlietpolder geplande bedrijventerrein. Volgens hen is het bedrijventerrein niet nodig voor de werkgelegenheid, zorgt het voor een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit en voor langere files op de Europaweg en andere aangrenzende wegen. Bovendien is volgens de bezwaarmakers in de onderzoeken naar de verkeersontsluiting en de gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgegaan van veel te lage aantallen motorvoertuigen. Ook is het bedrijventerrein volgens de bezwaarmakers in strijd met de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West.

De Raad van State twijfelt, evenals de bezwaarmakers, aan de uitkomsten van de onderzoeken waarin aangetoond wordt dat het bedrijventerrein goed ontsloten kan worden. Vooral is het niet duidelijk of de voorgestelde aanpassingen in het wegennet voldoende zijn. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of een extra rijstrook op de Lammebrug wel haalbaar is. Tenslotte vindt de Raad van State dat nader onderzoek gewenst is naar de aantallen motorvoertuigen die gebruik maken van de Europaweg en andere aangrenzende wegen. Dit in verband met de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

De volledige tekst van de RvS-uitspraak staat op //www.vriendenoostvlietpolder.nl

Delen

4 reacties

 1. ideewinkel op

  Goed nieuws!!!! Wij willen de vereniging Oostvlietpolder van harte feliciteren met dit resultaat na jarenlang doorzetten ten bate van natuur en milieu.

  De eerste reacties die bij ons binnenkwamen:

  – Zou het echt waar zijn? Ik durf niet te geloven!
  – Heh heh, de natuur kan dus gewoon haar gang gaan
  – Een overwinning voor de groene lobby…
  – Een mooie plek voor een nieuw landgoed.
  – Prima, gewoon zo laten, niets meer aan veranderen.
  – Ik ben blij met deze uitspraak van de Raad van State.
  – Er mogen veel bomen gepland worden, om de schaapjes en koetjes beschutting te bieden

 2. Harry Schoch op

  Ik was bij de betreffende zitting en vond het verhaal van gemeente en provincie aan alle kanten rammelen. De voorzitter van de Raad van State stelde dan ook behoorlijk pittige vragen aan hen, en tot mijn vreugde heeft dit dus tot de schorsing geleid. Ik hoop dan ook, dat het eindelijk tot de meerderheid van de Raad gaat doordringen dat het echt tijd wordt om af te zien van deze voor natuur, boeren, luchtkwaliteit en recreanten heilloze plannen. De jaarlijkse rentelasten van zo’n 8 euroton kunnen dan ook beter besteed worden…..

  Hoe dan ook, van deze uitspraak gaat mijn groene hart sneller kloppen…..

  Harry Schoch.

 3. Met de helder beargumenteerde ingredienten van deze uitspraak in de hand, lijkt het mij niet zo’n moeilijke opgave om het bestemmingsplan alsnog ‘RvS-proof’ te maken. Deze overwinning zou wel eens als die van Phyrrus kunnen uitpakken voor De Vrienden.

 4. Harry Schoch op

  Ik geef Stan er gelijk in, dat we er nog niet zijn…..! Want de Leidse geschiedenis van bouwprojecten, die geen rekening houden met alles wat niet meteen winst oplevert (bijvoorbeeld groene gebieden!) heeft bewezen, hoe hardnekkig die plannen zijn, vaak tegen beter weten in…..!

  Harry Schoch.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline