D66 vreest verwerpen referendumuitkomst door PvdA en GL

33

Voor D66 staat niet vast dat de PvdA en GroenLinks de uitslag van het referendum echt zullen aanvaarden. “Wellicht wordt er de komende weken met de provinciebestuurders van de PvdA druk gedeald om nog een uitweg mogelijk te maken,” zo veronderstelt fractievoorzitter Paul van Meenen van D66. “In de campagne hebben SP en CU een Nee-campagne gevooerd en PvdA en Gl een Ja-campagne. Men heeft elkaar om de oren geslagen met hele en halve onwaarheden, suggestieve voorstellingen van zaken en elkaar zelfs voor de referendumkamer gedaagd om de campagne van de ander te verhinderen. Een gezellige boel! Nu de uitkomst er is zijn er in het college twee partijen die zwaar verloren hebben: PvdA en GL. Zij belijden nu dat zij de uitspraak zullen respecteren en spreken van een overwinning van de democratie, maar God hoort ze brommen.”

Van Meenen: “Een andere verklaring voor het angstige gedrag van de coalitiepartijen is dat de verscheurdheid in het college en tussen de partijen zo groot is dat de komende weken met enorme lijmpotten gewerkt moet worden om de boel nog een beetje bij elkaar te houden. Naar buiten toe wordt permanent de schijn opgehouden dat het een groot feest is om van deze vriendenclub lid te zijn, maar wie een beetje oplet ziet de onwaarachtigheid.”

Dat de coalitie de drie weken tot de komende raadsvergadering, waarin definitief moet worden besloten om de RGL niet aan te leggen, wil benutten om met een compleet nieuw voorstel voor de bereikbaarheid van de stad en de positionering van het OV daarin te komen, sluit Van Meenen uit. “Dat zou werkelijk een wonder zijn. Het is onvoorstelbaar dat dit college werkelijk de stad zou gaan besturen en op dit thema ooit tot een gezamenlijk standpunt kan komen. Tot nu toe kon de grote verdeeldheid gemaskeerd worden door het referendum. Nu dat voorbij is, zullen kloeke besluiten genomen moeten worden. Die komen er niet en de verdeeldheid zal voortduren, totdat het belang van Leiden eist dat minstens 1 van de partijen het college verlaat, uit eigener beweging of gedwongen. Mijn persoonlijke voorspelling is dat dat spoedig na de drie weken bezinningstijd zal zijn.”

Delen

33 reacties

 1. Vincent Kagie(GroenLinks) op

  D’66 ziet volgens mij spoken. Uit het niet vanavond houden van een raadsvergadering concludeert hij grote onweerswolken boven de coalitie. Het ligt echter anders. De reden om vanavond geen raadsvergadering te houden is dat het onzinnig is om met spoed een vergadering uit te roepen, terwijl er geen spoed is, dat terwijl een belangrijke woordvoerder, namelijk Jos Posthuma al eerder o.a. vanavond een vakantie had gepland. Het is daarnaast bekend dat de meerderheid van de raad de uitslag respecteert. Ik begrijp dat u graag onrust wil zaaien en hoopt dat het college waar u niet inzit het niet haalt. Maar misschien kunt u zich toch beter druk maken over andere zaken dan proberen een niet bestaand vuurtje op te stoken.

 2. Gijs Holla (raadslid PvdA) op

  hahahahahahahahaha…Paul, al eens gedacht aan een carriere als comedyschrijver?

 3. de reactie van Vincent Kagie is grote onzin in het licht van de uitspraken van Jos Posthuma die gisteren op sleutelstad stonden:

   De quotes van Posthuma:
  “De uitslag kan dan niet de betekenis krijgen als waarvoor het referendum was bedoeld”
  “GroenLinks respecteert de uitslag van het referendum, maar dat betekent niet dat een plan van een of andere malloot zomaar uitgevoerd gaat worden,”

  Waarom zegt Kagie niet wie de malloot is en waarom is Posthuma opeens met vakantie? Blijkbaar is Posthuma bang om zijn excuses aan te bieden aan de malloot (bedoelde hij toevallig mederaadslid Jan Boer) en publiek verantwoording af te leggen voor zijn ongenuanceerde opmerkingen

  Ik snap de bezorgdheid van Paul van Meenen wel zeker in het licht dat Groen Links en PVDA openlijk nog geen afstand hebben gedaan van de uitspraken van PVDA’er Martin Huls, nu demissionair gedeputeerde van Zuid-Holland en het feit dat bij het andere nieuwsbericht (GroenLinks accepteert uitslag onder voorwaarden  http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=11797 op sleutelstad.nl geen reactie van Posthuma of een ander lid van Groen Links staat waarin Groen Links het boetekleed aantrekt.

  Het college van Leiden is vorig jaar geinstalleerd en het referendum stond in het collegeprogramma. Als Kagie, Posthuma nu net als de Wouter Bos gaan draaikonten, dan hebben ze de kiezers bedrogen vorig jaar. Mijn advies aan de SP en CU luidt dan: Blaas het college op, Groen Links en de PVDA zijn het niet waard om mee verder te regeren want Groen Links heeft vanaf het begin de intentie gehad om het RGL-referendum te doen mislukken. 

 4. Andere Blik op
  Wat zijn dit voor praktijken.

  De heer van Meenen schuwt werkelijk geen ENKEL middel om anderen te beschadigen.

  Ik walg ondertussen van dit soort uitlatingen die hij doet. Het vuilspuwerij en zegt veel meer over onbetrouwbaarheid en achterdocht van de heer Van Meenen zelf dan over degene over wie hij spreekt.

   

  Het zou de heer Van Meenen sieren als hij bij zichzelf te rade zou gaan en in goed overleg met zijn fractie (Aad van der Luit lijkt me wat dat betreft een prima sparring partner) om zichzelf te bezinnen op het stoppen met raadswerk.

  Het type achterdocht en insinuaties lijken me toch behoorlijk buiten proporties te groeien.

   

  Als het de heer Van Meenen te doen is om enkel andere politiek belangrijke figuren serieuze schade toe te brengen in naam en eerbaarheid lijkt me dat hij daar openlijk voor uit moet komen. Mocht dat niet het geval zijn adviseer ik hem sterk om het voorzittersstokje over te geven.

  Als het hem te doen is om op het scherpst van de schede te debatteren dan zou ik graag van hem zien dat hij elke vorm van insinuaties en pogingen anderen publiekelijk te beschadigen achterwege te laten.

   

  Nogmaals, ik walg van de manier waarop de heer Van Meenen zich de laatste 6 maanden meermalen publiekelijk heeft geuit.
 5. Paul van Meenen op

  @ Andere blik

  Ik ga er van uit dat u niet mijn volledige tekst gelezen hebt. Dan zou u gezien hebben dat de door mij naar voren gebrachte veronderstellingen alle voortkomen uit mijn wens om te begrijpen waarom de coalitiepartijen 3 weken nodig hebben om 1 simpele handeling te verrichten: het raadsvoorstel van 19 december 2006 op grond van de uitkomst van het referendum van een besluit te voorzien. Dat vergt een raadsvergadering die hooguit 2 minuten duurt. Maar het is wel belangrijk want pas dan is de uitslag van het raadplegend referendum omgezet in een besluit van de gemeenteraad.

  Kunt u mij wellicht uitleggen waarom u denkt dat daar 3 weken van “bezinning” (aldus dhr. Keereweer namens de collegepartijen) overheen moeten gaan? Ik heb drie mogelijke verklaringen wat nader uitgewerkt. Welke van die drie acht u uitgesloten? En welke van mijn beweringen vindt u onwaar? En waar bejegen ik personen onheus?

  Zegt u het maar.

 6. Andere blik schijnt niet te beseffen dat juist de RGL hét grote struikelblok was bij de college onderhandelingen. Reden om dan maar via een referendum een uitweg te zoeken, waarbij GL een (zinloos) nieuw onderzoek naar de buitenom variant heeft bedongen. In de hoop dat het een reeele keuze tussen buitenom en binnendoor zou opleveren. Quod non.

  De heer Van Meenen doet wat een goed oppositieleider betaamt: wijzen op meningsverschillen tussen de coalitiepartners. Dat je die niet wilt zien, of dat je liever had dat ze er niet waren, tja… maar om dat te kwalificeren als “insinuaties, vuilspuwerij, achterdocht en beschadigen” slaat echt nergens op. Voor iedereen die de afgelopen jaren ook maar een beetje de Leidse politiek heeft gevolgd was de RGL kloof tussen PvdA/GL en SP/CU zonneklaar.

  Om dan de boodschapper te verwijten dat zijn boodschap onwelgevallig is en daarom niet gezegd mag worden raakt kant noch wal. Het lijkt me vooral voor ‘andere blik’ reden om maar eens een ander alter ego te verzinnen. Want de blik wordt nogal beperkt door het eigen tunnelkijken.

 7. julian (SP) op

  Tsk wat een onzin zeg. Met name over D66 als verschaffer van neutrale informatie. Waar staat dat precies op uw website meneer van Meenen? Of is er een folder van D66 die ik heb gemist?

  Verder de standaard retoriek om te pogen verdeeldheid te zaaien in de coaltie. Het zou beter zijn als D66 gewoon een duit in het zakje zou doen over hoe Leiden dan wél beter bereikbaar gemaakt zou kunnen worden. Heeft D66 daar ideeën over of blijft u toch bij de RGL als beste oplossing?

 8. henny Keereweer (PvdA) op

  PvdA respecteert uitslag natuurlijk wel !!

   

  Blijkbaar ben ik dinsdag niet duidelijk geweest of heb je me verkeerd begrepen.

  Wij -als PvdA – willen niets liever dandat alle betrokken partijen, zowel binnen als buite de Leidse raad, op zo kort mogelijke termijn gaan samenwerken en tot resultaat komen.
  Van een willen uitsluiten van de oppositie is geen sprake. Dat zou oliedom zijn.

  De bezinning sloeg op iets anders: Eerst even alles laten bezinken.Het was (niet voor iedereen ;-)) een heftige en vermoeiende campagne. Overleggen (ook met je achterban) Kijken of en zo ja welke alternatieven er nog rondziningen etc.

 9. Paul van Meenen op

  Beste Julian,

  Ik zeg niet dat D66 de verstrekker van die informatie moet zijn, maar dat de politiek zich tot betrouwbare objectieve informatie zou moeten beperken (ongeveer zoals John Steegh dat gedaan heeft) en verder gepast zwijgend het antwoord van de nurger af moet wachten. De houding van de SP en anderen is echter geweest: Leidse burger, u mag het zeggen, en wij gaan u vertellen wat u moet zeggen op een manier waarbij feiten en meningen volledig door elkaar lopen.

  Verder poog ik geen verdeeldheid te zaaien, die verdeeldheid is er gewoon. Dat heeft iedereen kunnen waarnemen. Zullen we eens een referendum houden over de vraag: “Vindt u dat er verdeeldheid is tussen PvdA/GL en SP/CU over de toekomst van het openbaar vervoer?” Ipv openbaar vervoer kan ik nog wel wat andre onderwerpen invullen, bijv. de Oostvlietpolder. Misschien kunt u de lezers nog eens uitleggen waarom we daarover van u geen referendum mogen houden.

  D66 zal ook zeker zijn bijdrage leveren aan het denken over hoe nu verder. Daar hebben wij, net als u even tijd voor nodig. De vraag nu is echter waarom u niet gewoon de uitslag meteen wilt bekrachtigen. Even anders formuleren: u wilt dat wel, maar mocht het niet van uw collega-coalitiepartijen. Waarom?

  En tenslotte: denkt u nu werkelijk, heer Julian, dat er een OV-plan te bedenken is waarover de collegepartijen het eens worden? Doe eens een gooi hoe dat er uit zou kunnen zien. Ik geloof er niet in totdat ik het zie.

  Overigens alle goeds.

 10. Paul van Meenen op

  Beste Henny,

  Over uitsluiten van de oppositie heb ik het helemaal niet; dat was het CDA. D66 laat zich gewoon niet uitsluiten ;-) 

  Je vindt dat er bezinningstijd nodig is voor het nadenken over alternatieven etc. Begrijpelijk. Maar de vraag was alleen maar of jullie zo vriendelijk wilden zijn om even je stem te geven aan de bekrachtiging van de referendum-uitslag dmv een raadsbesluit. Daarvoor zijn toch geen alternatieven denkbaar, of wel…? Geef de burger gewoon meteen die helderheid, dat is wat bedoeld wordt met het respecteren van de uitslag. Daarvoor heb je toch geen 3 weken nodig?

 11. Ton de Bruijn op

  Het zou beter zijn geweest als de “roerganger” van skiff D66 op woensdagavond j.l. gelijk na de verheugende uitslag voor een midweekje Centerparks zou zijn afgereisd (of als dat te begrotelijk zou zijn op voorspraak van Henny naar het Koos Vorrink Huis), om zelf even rustig na te denken in plaats van iedereen gelijk lastig te vallen met zijn gehijg.

  Bepaald geen reclame voor zijn ”incredible shrinking party” die hem voor onbepaalde tijd zou moeten “ophokken”.

    

 12. R. Dentener op

  “PvdA respecteert uitslag natuurlijk wel !!”, zo schrijft de PvdA fractievoorzitter. Daaraan twijfel ik geen moment, hij heeft dat steeds consistent volgehouden. Alleen, als heer Huls terugkomt als deputé of voormalig wethouder ‘R. Beton’ gedeputeerde wordt zullen we toch moeten vrezen voor de provincie. Het nieuwste juridische speeltje van provincies op het vlak van de ruimtelijke ordening -het juridisch monstrum ´provinciaal bestemmingsplan´- zou wel eens eerder dan gedacht een streep kunnen halen door de uitslag van het in Leiden gehouden raadplegend referendum. Of maitre Keereweer dan nog de krachtterm ´Huls, poten af van Leiden´ zal kunnen roepen zo vraag ik mij af…Veel is afhankelijk van welke duiding informateur/formateur Asje van Dijk van de CDA-fractie zal geven aan de uitslag van het RGL-referendum in de onderhandelingen voor het nieuwe GS-college van Zuid-Holland. Naar zijn mening over het gebruik maken van de nieuwe bevoegdheden van de provincie, die uitvloeisel zijn van de Nota Ruimte van het vorig kabinet, is het voorlopig gissen.* De ervaring leert echter dat bestuursorganen die nieuwe bevoegdheden krijgen toebedeeld deze ook gaan gebruiken in de praktijk. The proof of the pudding is in the eating. Nou, sterkte dan maar Henny.

  * http://tinyurl.com/2kes4k (Word-document)

 13. @ alle politici:
  Let op, vanaf 2008 heeft de provincie het echt voor het zeggen in het regionale openbaar vervoer. Het enige wat het Leidse college, namens de gemeente Leiden, nu kan besluiten is: Leiden legt de RGL niet aan. Dat betekent dus niet dat de RGL er niet komt, want dat kan Leiden straks niet meer bepalen. (En het heeft ook wel iets redelijks: het gaat om iets met bovenlokale belangen, dus waarom zou Leiden puur om lokale belangen iets blokkeren?) Het heeft ook nog een groot voordeel: Leiden betaalt niet of minder, want de lijn is geen wens van de gemeente. Tenminste, ik hoop dat die redenering klopt.

  Dankzij die toekomstige machteloosheid kunnen de coalitiepartijen toch tevreden zijn: SP en CU over het rechtstreeks vertegenwoordigen van de meerderheid van de Leidse burgers, PvdA en GL over het feit dat hun wens uiteindelijk toch wel zal worden uitgevoerd, dus door de provincie.

  College, maak je geen illusies over het openbaar vervoer: de gemeente heeft daar straks simpelweg nauwelijks meer een mandaat voor. Dus accepteer de uitslag van het referendum en ga gewoon door met het regelen van de zaken waarin de gemeente wél echt iets te zeggen heeft.

 14. K.P. v/d Velde op

  @ Ton:

  “Het zou beter zijn geweest als de “roerganger” van skiff D66 op woensdagavond j.l. gelijk na de verheugende uitslag voor een midweekje Centerparks zou zijn afgereisd”

  Het schijnt dat Jos Posthuma daar al zit 🙂

 15. Ton de Bruijn op

  @ Wouter

  Ik zou niet voetstoots aannemen wat (lege) Huls over de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening roept. Ik wil de lezers hier niet lastig vallen met gedetailleerde wetteksten laat staan met de 137 pagina’s Memorie van toelichting, maar het is zeker niet zo dat wet nieuwe (machts) speeltjes uitdeelt aan de Provincies. Huls roept maar wat en als mensen zoals jij dat nou maar lang genoeg herhalen dan gaat iedereen dat van zelf ook nog geloven. De bevolking van Leiden heeft zich zeer krachtig uitgesproken tegen een zeer lokaal onderdeel van een regionaal plan. <u>Die</u> rol komt de stad toe, ook onder de nieuwe Wet Ruimtelijke Oordening en  in mijn juridische optiek geldt dat dan zelfs met een sterretje. 

 16. Jan C. Werkman op

  Heeft D’66 al eens berekend hoeveel geld er is verspild nadat het eerder gewenste referendum (2003 ?) door hun Prominent Pechtold was tegengehouden. Of wist Pechtold toen al van de deals die nu uit de coulissen kunnen komen dat de provincie zich nooit iets van Leiden zou aantrekken.
  Een nieuw college met sterke schouders en een rechte rug mag Leiden zich wensen.

 17. Andere Blik op
  Geachte heer van Meenen,

   

  Het artikel doorgelezen hebbend zie ik daar geen nieuwe stukken in die mij tot een ander oordeel laten komen.

  Helaas geeft u ook geen enkele blijk van openstaan voor een andere waarheid dan deze van list en bedrog.

  Dat er virtuele straatgevechten waren tussen de verschillende voor en tegenpartijen van de RGL is duidelijk. Ook D66 deed er volop aan mee. In tegenstelling tot wat u beweert in uw artikel.

   

  Mede ook door insinuaties en manier van betitelen van handelen van anderen beschadigt u niet alleen uw mede politici, u geeft volop de ruimte aan twijfel bij mensen over de intenties van diverse politici en daarbij schept u een klimaat dat mensen die naar eer en geweten met heldere uiteenzetting van hun standpunten en hard werken geen enkele kans meer krijgen om betrouwbaar te kunnen besturen.

  Zoals bekend: een goede naam komt te voet en vertrekt te paard. Mede dank zij insinuaties gemaakt door achterdochtige lieden als u er een bent.

   

  Ja u hoort mij het goed zeggen: Door uw handelen en door het insinueren van diverse anderen op deze en andere fora berokkent u schade aan andere politici welke hen neerzet in een hoek van onbetrouwbaarheid. Dit terwijl daar geen enkele aanleiding of reden toe is om deze mensen daar van te beschuldigen.

  Schandelijk noem ik daarom ook uw blijvende claim om een totaal onnodige vergadering te beleggen om iets dat al vaststaat nog even extra te moeten vastleggen. WAAR IS UW VERTROUWEN OP HET WOORD VAN EEN ANDER? WAAROM VERTROUWT U HEN NIET?

  Er is mij geen enkele andere mogelijkheid dan te moeten vaststellen dat uw gebrek aan vertrouwen volledig ligt in achterdocht en wantrouwen.

  Dat u daarbij als een doldrieste keer op keer dit maximaal ruimte geeft laat mij niet anders dan te stellen dat uw gebrek aan vertrouwen in het woord van anderen tevens ernstig afbreuk doet aan de lokale politiek in Leiden.

   

  Het doet mijn roep om UW AFTREDEN als voorzitter van de D66 fractie alleen maar versterken.

  Wanneer u niet langer denkt te kunnen vertrouwen in de mensen met wie u moet samenwerken is het tijd dat u zich hierop herbezint.

   

  Pas bij gebleken onbetrouwbaarheid van lokale politici moet u ze aanpakken. Dat is uw taak. Nu doe u slechts steeds meer afbreuk aan de lokale politiek als geheel.
 18. Hans van Dam op

  Wat mij enigszins verbaast is dat Paul van Meenen zijn wens om de uitslag van het referendum te bekrachtigen in een extra te houden raadsvergadering op 8 maart niet heeft ingebracht in de raadsvergadering van 19 december. Dat het referendum werd gehouden en dat daar een uitslag bij hoort die moet worden bekrachtigd is toch geen nieuw feit? Waarom dan afwijken van het vastgestelde vergaderpatroon?

 19. Paul van Meenen op
  Geachte Andere Blik,

   

  U stelt: “Dat er virtuele straatgevechten waren tussen de verschillende voor en tegenpartijen van de RGL is duidelijk. Ook D66 deed er volop aan mee. In tegenstelling tot wat u beweert in uw artikel.”

   

  Volstrekt onjuist; ik daag u uit 1 aanwijzing voor uw stelling te tonen.

   

  En verder: “WAAR IS UW VERTROUWEN OP HET WOORD VAN EEN ANDER? WAAROM VERTROUWT U HEN NIET?”

   

  Als u goed leest twijfel ik niet aan het woord van wie dan ook, maar tracht ik slechts een verklaring te vinden voor het handelen van de collegepartijen in dezen. U gaat niet in op mijn eerdere vraag hoe u dat verklaart en welke van mijn veronderstellingen u als onmogelijk beschouwt. Doet u dat eens.

   

  Uw verdere grote woorden laat ik maar voor wat ze zijn. Tot mijn aftreden zullen ze niet leiden. En mijn collegaraadsleden zijn overigens mans en vrouws genoeg om voor zichzelf op te komen als zij dat nodig vinden. Daar hebben ze u echt niet voor nodig.

   

  Tenslotte: het zou een stuk sympathieker zijn als u onder uw eigen naam met mij de strijd aan zou binden. Waarom verschuilt u zich eigenlijk achter dit op zich aardig gevonden maskertje?
 20. Eigenheimer op

  Spreekt Paul van Meenen als woordvoorder van de D’66???

  Het heeft een hoog Story/Prive roddelbladen gehalte!!!

   

 21. Natuurlijk is er verschil van mening tussen de coalitiepartijen, meneer Van Meenen, anders zouden ze wel met zijn allen in dezelfde partij zitten. In het akkoord is afgesproken dat er een referendum gehouden zou worden. Dat is gebeurd. De uitkomst stond open, niet alles werd in het akkoord dichtgetimmerd. Dat is politiek, meneer Van Meenen. Het is niet gek dat de voorstanders zich nu even moeten beraden, ze zijn door de kiezers gedwongen een draai te maken. Alleen een draaikontpartij als D66 zou die switch snel kunnen maken (denk even aan de opstelling van meneer Pechtold, en vergelijk die met meneer Van Meenen). meneer Van Meenen komt niet verder dan het direct spuien van insinuaties, zonder constructief mee te denken. Volgens meneer Van Meenen is oppositie voeren een soort van cabaret. Een paar jaar de clown uithangen op kosten van de kiezer. Er is op dit moment weinig oppositie in de raad die constructief en doordacht te werk gaat. Je zit daar immer als raadslid om namens de burger de stad te besturen, ook als je partij niet deelneemt aan de coalitie. Een groot deel van de oppositie is zich blijkbaar niet bewust van deze verantwoordelijkheid. Jammer. Jammer ook dat Aad van der Luit er niet is om meneer Van Meenen tot de orde te roepen.

  Ik hoop dat dergelijke clowns hun concequenties kunnen trekken en verdwijnen voor de volgende verkiezingen, zodat er ruimte is voor een goed D66-geluid (realistisch, pragmatisch constructief, critisch-opbouwend).

 22. PvM, krijgt de heer Van Dam nog antwoord op zijn vraag?
  Intussen ga ik er vanuit dat het Leidse college de onderhandelaars voor de vorming van een college van Gedeputeerde Staten heel duidelijk maakt dat Leiden geen trein door de binnenstad wil, en dat Leidse partijbonzen hun provinciale partijgenoten daar eveneens op wijzen.

 23. Paul van Meenen op

  @ Meijer. Een beetje geduld graag. Ik heb nog wel iets anders te doen dan binnen een uur iedereen van een reactie te voorzien.

  @ Van Dam. Tja, waarom dit niet al bedacht in december. Ik heb het mij toen niet gerealiseerd, zo eenvoudig is dat. Overigens heb ik de vraag al ruim voor 7 maart aan het presidium en de fractievoorzitters voorgelegd. Daarop kwamen wisselende reacties waardoor pas op 6 maart een definitief besluit over het verzoek om de extra vergadering genomen kon worden. Maar zegt u eens eerlijk, u kent de politiek heel goed en weet dat er in 3 weken “bezinning” een heleboel kan gebeuren; deelt u mijn opvatting dat de politiek geen onnodige onhelderheid mag laten bestaan over de wijze waarop met de referendumuitslag wordt omgegaan?

 24. Vincent Kagie(GroenLinks) op

  @ Tinus: De voorwaarden voor het respecteren van de referendumuitslag waren allang bekend. Enerzijds 30% opkomst, anderszijds voorwaarde in moties bij een ja. Jos Posthuma zie over de uitslag: “GroenLinks respecteert de uitslag van het referendum, maar dat betekent niet dat een plan van een of andere malloot zomaar uitgevoerd gaat worden,” Over wie een malloot is, is geen fractiestandpunt. Ik neem aan dat hiermee bedoeld is dat alle andere plannen net zo kritisch worden bekeken als de plannen rond de RGL.

  Jos Posthuma heeft daarnaast net als eenieder af en toe vakantie nodig. Die had hij al ver van te voren gepland.

  @ Paul van Meenen. Ik snap niet waarom u het zo nodig vind om de hele raad met spoed bijelkaar te roepen voor een duidelijk hamerstuk. Aks het namelijk zo’n duidelijk hamerstuk is, kan dat ook gewoon over een paar weken.

 25. Andere Blik op
  Waarlijk meneer van Meenen, wat bent u nu uitermate slecht op de hoogte.

   

  Ik mag toch hopen dat u zichzelf niet rekent tot enig lid van D66 die de mening van deze partij vertegenwoordigt?

  Ik neem aan dat u het met me eens bent dat Peter Bootsma en Arjan Stoffels ook gerekend mogen worden tot mensen die D66 vertegenwoordigen op publiek terrein als zijnde fora en overige publieke uitingen.

  Ik pik er slechts een paar uit van deze website, er zijn er vele tientallen te herleiden.

  http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=11613

  http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=9560 (uzelf, toen was er al sprake van virtuele schermutselingen, maar nog niet de straatgevechten zoals deze een climax bereikten vlak voor het referendum)

   

  Daarin is uw artikel dus al bewezen onwaar.

   

  Om verder te gaan in uw verzoek om helderheid:

  “…Waar bejegen ik personen onheus?…”

   

  “Wellicht wordt er de komende weken met de provinciebestuurders van de PvdA druk gedeald om nog een uitweg mogelijk te maken”… 

  Dit, heer Van Meenen is een insinuatie. Niet gestoeld op enige onduidelijkheid die er vanuit de kiesvereniging Leiden van de PvdA is gekomen (de heer Keereweer is kristalhelder geweest in zijn betoog al vele malen). Deze insinuatie is dus feitelijk ALLEEN maar beschadigend.

   

  “Zij belijden nu dat zij de uitspraak zullen respecteren en spreken van een overwinning van de democratie, maar God hoort ze brommen.” (over het feit dat GL en PvdA de uitslag zullen respecteren).

  Wederom een insinuatie gebaseerd op achterdocht en niet op feitelijke informatie. GL en PvdA zijn vele malen kristalhelder geweest in hun standpunten. Deze insinuatie kan alleen maar worden uitgelegd als poging deze partijen in de hoek van onbetrouwbaarheid te plaatsen.

   

  Moet ik echt nog doorgaan met uw eigen betoog te ontleden om aan te tonen dat deze doordrenkt is van achterdocht en wantrouwen?

   

  Daardoor lijkt me dit:

  “Als u goed leest twijfel ik niet aan het woord van wie dan ook…”

  voldoende overtuigend aangetoont dat het ook wederom de waarheid geweld aandoet door dit zo te stellen.

   

  en ter antwoord op uw vraag:

  “Tenslotte: het zou een stuk sympathieker zijn als u onder uw eigen naam met mij de strijd aan zou binden. Waarom verschuilt u zich eigenlijk achter dit op zich aardig gevonden maskertje?”

  Moet het u voldoende zijn dat ik al geruime tijd mij bedien van deze tenaamstelling.
 26. Paul van Meenen op
  Geachte Andere Blik,

   

  U stelt: “Dat er virtuele straatgevechten waren tussen de verschillende voor en tegenpartijen van de RGL is duidelijk. Ook D66 deed er volop aan mee. In tegenstelling tot wat u beweert in uw artikel.”

  Ik stel daartegenover: “Volstrekt onjuist; ik daag u uit 1 aanwijzing voor uw stelling te tonen.”

   

  Welnu: dit zijn de voorbeelden van straatgevechten die u weet te produceren:

   

  1. @ Vincent: maar weer terug naar de feiten. Je stelt dat Leiden de intentie-overeenkomst over de RGL-West kan opzeggen als er op 7 maart een nee komt, en dat dat een voorwaarde is. Dat is onjuist. De intentie-overeenkomst is ons inmiddels toegestuurd. Daarin staat over het referendum slechts het volgende zinnetje: “Uiteraard is het afhankelijk van de referendumuitslag of Leiden uiteindelijk medewerking gaat verlenen aan de RGL door Leiden.” Dat laatste slaat dus op de RGL-OOST en juist niet op de RGL-WEST, want die gaat niet door Leiden. Wat dit betekent is volgens mij niet zo moeilijk meer te raden. Peter Bootsma (21-02-2007 20:11:03)

   

  Een glashelder voorbeeld van de inzet van D66: de burger informeren over de feiten. Later bleek overigens dat de voorlichter van de gemeente een versie van de overeenkomst had toegestuurd waarin een voetnoot ontbrak, maar op grond van de toen bekende versie had de heer Bootsma volstrekt gelijk. En iets straatvechterigs kan ik in zijn reactie niet vinden.

  2. @ Guido

  Guido schreef: “Ik ben tegen een extra vergadering omdat ik vrees dat dit niets anders zal opleveren dan een (wellicht emotioneel geladen) feestje voor politieke ‘incrowd’, ik zie niet in waarin zoiets dienstbaar zou zijn aan de stad.” Nou hebben we vandaag dat referendum, waarvoor alle Leidenaren mogen stemmen, waar velen zich in verdiept hebben, waar een groot deel van de stad zich betrokken bij voelt, en waarvan ook velen in en buiten Leiden zullen willen weten hoe we omgaan met de uitslag van het referendum, en dan zou een spoedig debat over de uitslag en de gevolgen daarvan een feestje voor de politieke incrowd zijn? Ga jij je alsjeblieft eens gauw heel hard zitten schamen zeg.Peter Bootsma (07-03-2007 15:45:29)

  Op 7 maart, de dag van het referendum, om 15.45 uur 1 zin waarin de verontwaardiging over de afwijzing van het spoeddebat over de uitslag wordt weergegeven. Noemt u dit een voorbeeld van straatvechtersgedrag tijdens de campagne? Beetje laat voor de campagne, vindt u niet en bovendien een adequate reactie op de heer Terpstra die meent dat een debat over de uitslag slechts een feestje voor de politieke incrowd is.

  3. Heb je je inmiddels al eens afgevraagd wat er gebeurd zou zijn als het referendum destijds gehouden zou zijn en de burgers, zoals jullie verwachten, voor het buitenomtracé hadden gekozen. Dan was de stad inmiddels failliet. Paul van Meenen (08-09-2006 00:43:09)

  direct gevolgd door

  4. Geachte andereblik,

  Ik denk graag met u mee, maar moet u bekennen dat ik in uw redenatie slechts een volledige bevestiging zie van mijn stelling.

  Het faillisement van Leiden, zoals ik u dat aankondig, is natuurlijk een rethorische overdrijving; steden gaan niet failliet. Burgers wel als de lasten zo oplopen dat de gemeente zich genoodzaakt ziet via het opschroeven van lokale belastingen dekking te zoeken. In Leiden is die trend nu al door het huidige college ingezet.

  Ik ben abonnee van VN, dus zal van uw aanbod geen gebruik maken. Ik ken het artikel. Paul van Meenen (08-09-2006 12:47:31)

  Hoe durf ik het te zeggen. En dat op 8 september, midden in de campagnetijd.

   

  Het voorafgaande geeft wel aan dat u geen enkele onderbouwing geeft aan uw stelling dat D66 in de campagne flink heeft lopen moddergooien. Probeert u nog eens iets beters te vinden in de tientallen voorbeelden die u verder hebt gevonden.

  De rest van uw betoog is al even zwak en laat ik verder onbesproken. De lezer kan zelf zijn/haar conclusies trekken.

  Tenslotte: het is mij bekend dat u uw schuilnaam al veel langer gebruikt. Maar dat is geen antwoord op mijn vraag waarom u dat doet. Anoniem reageren heeft gewoon iets onsympathieks. Ik laat het hier dan ook bij; in het vervolg zal ik niet meer op uw teksten ingaan, tenzij u zich bekendmaakt.

  Tot dan.

   

 27. Paul van Meenen op

  @ Meijer

  Kunt u de heer Van Dam eens even vragen of ik nog antwoord krijg op mijn vraag aan hem. Dat duurt nu alweer 10 uur 😉

 28. PvM, ik ben uw boodschappenjongen niet. Maar mooi dat u inmiddels hebt gereageerd, want u weet tenslotte heel goed dat mijnheer van Dam wacht op antwoord terecht al lang is afgeschaft ;-). Ik heb de indruk dat de heer Van Dam hier zelden vertoeft en gemakkelijker te bereiken is op de PvdA-website.

 29. het geheugen op

  Het was meneer van Dalen die op antwoord wachtte

  dat maakt voor de uitkomst van de som niets uit, maar van de heer Meijer verwachten wij dergelijke slordigheden natuurlijk niet!

  1. Machtsverheffen
  2. Vermenigvuldigen
  3. Delen
  4. Worteltrekken
  5. Optellen
  6. Aftrekken

 30. Jool van Witzenbakken op

  In “het geheugen” is blijkbaar geen plaats voor ironie, woordspelingen en andere lolligheden.

 31. De Provincie Zuid-Holland zal niet zomaar het Leidse ‘nee’ tegen de RijnGouwelijn volgen. Dat zegt Jan Franssen, commissaris van de koningin.

  Volgens Franssen heeft Leiden afspraken gemaakt met de andere gemeenten die langs de lightrailverbinding komen te liggen. Leiden kan niet zomaar van die afspraken af, zo meent de commissaris van de koningin.

  Het Leidse gemeentebestuur neemt eind deze maand een definitief standpunt in, maar de belofte is dat men zich bij de uitslag zal neerleggen. Dan zal de raad ook moeten nadenken over alternatieven voor de RijnGouwelijn.

  Note: Dan gaan ze er maar lekker om heen, Nee is Nee. Dat weet een kind zelfs, laten we nu maar eens kijken of gemeente Leiden buigt.
  Gebeurd dit, dan ben ik naar mening dat we niet in een rechtstaat leven dat onze stem een loos iets is!

  http://leidenmijnstad.spaces.live.com

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline