RGL: Slotpleidooi voor- en tegenstanders

30

Zo op de valreep komen er nog allerlei verzoeken binnen van voor- en tegenstanders van de RijnGouweLijn om toch vooral nog aandacht aan hun standpunten te geven. Bij deze geven we hen daar graag de gelegenheid voor. Via de reacties hieronder.

Delen

30 reacties

 1. Cor Smit, historicus op

  Mis de aansluiting niet

  Volgens de opiniepeiling van het Leidsch Dagblad zal de meerderheid van de Leidenaren die bij het referendum over de RGL zal stemmen, tegen stemmen. Dat is een droevige zaak, slecht voor de toekomst van de stad. Het belang van de RGL is groot, een lijn door de binnenstad is daarbij onmisbaar en de bezwaren worden zwaar overtrokken.

  Het belang van alle Leidenaren én van alle regiobewoners van de RGL door de Leidse binnenstad is dat deze de band tussen regio en het winkel- en culturele hart van de streek versterkt. Dat is voor de regiobewoners van belang omdat zo voorzieningen bereikbaar worden, waarvoor in hun gemeenten op zich onvoldoende draagvlak bestaat: bijzondere kwaliteitswinkels, kleine nichebedrijven, een filmhuis, theater en concerten die meer bieden dan de grootste gemene deler. En door de vergrote bereikbaarheid uit de regio versterken we ook het draagvlak van deze voorzieningen in Leiden: zo profiteren ook de Leidenaren daar direct van.

  De RGL verbindt dan wel (nog) niet Voorschoten of Leiderdorp met het Leidse hart – plannen zitten in de pijplijn – maar wel het hele gebied van Katwijk tot en met Alphen. De westkant mag dan dichter bevolkt zijn, maar aan de Rijnoever zullen zich in de zeer nabije toekomst ook ontwikkelingen voordoen, waardoor wonen en werken daar toeneemt. Dat zal zorgvuldig moeten gebeuren, maar het zal gebeuren, of de RGL er nu komt of niet. Laat ook de bewoners van Hazerswoude en Zoeterwoude profiteren van ons centrum. En wat betreft de westkant: alleen een lijn tot het station is onvoldoende. Dan verlok je de regiobewoners én de toeristen alleen maar naar Den Haag door te reizen. Dat mogen ze wel, maar maak het ook gemakkelijk Leiden te bezoeken. Dat wordt enorm gestimuleerd door de lijn door de binnenstad te laten gaan. Een traject buitenom voegt daaraan geheel niets toe.

  Wilfried Simons (LD) en Elsbeth Klink (Fietsersbond) wijzen er terecht op dat het aanbod van de stad zelf beter kan – al beperken zij zich tot het winkelbestand en gaat het mij ook om culturele voorzieningen. Maar aanbod en aanvoer houden elkaar nu in een knellende omhelzing. Juist omdat de bereikbaarheid vanuit het achterland te wensen overlaat, laten bijzondere ketens Leiden nu links liggen en zit V&D voortdurende op de wip of ze wel blijft of niet. Die ketens heb je wel nodig om bezoekers naar de kleine, bijzondere winkeltjes te lokken. Leiden heeft veel te bieden, maar het moet én kan beter. De RGL is géén wondermiddel, maar wel een belangrijk onderdeel van een succesvolle strategie om ervoor te zorgen dat Leiden overeind blijft en zich verder ontwikkelt.

  De huidige plannen voor traject oost verbinden ondertussen ook het gebied ‘achter’ het Centraal Station met de binnenstad. Zo zit je snel vanaf het transferium A44 in de binnenstad; dan komen er hopelijk eens meer bezoekers van Naturalis in onze binnenstad. Ook voor de universiteit is deze verbinding tussen Leeuwenhoek en centrum van groot belang: dat blijkt wel uit haar bereidheid vijf miljoen in het project te stoppen. Daar profiteert de stad van, daar profiteren alle inwoners van.

  Dat de RGL negatieve gevolgen zou hebben voor het openbaar vervoer in Leiden, wordt zwaar overdreven. De bereikbaarheid van de Breestraat wordt vergelijkbaar met die van de Haarlemmerstraat. Dat geldt voor alle Leidse wijken én voor gemeenten als Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp. De verbinding tussen de Leidse wijken verslechtert niet. Het kan zeker beter, maar daarvoor hoeven we de RGL niet te laten schieten. Het is niet óf-óf, maar en-en: voor openbaar vervoer op maat in onze agglomeratie én voor een krachtige openbaar vervoersruggegraat binnen de regio (en op termijn binnen de hele randstad). Dát lokt de mensen de auto uit.

  Als fietser en voetganger, als historische stadsgids en als stadsbewoner, vind ik de huidige Breestraat een crime. Niet de lightrail bedreigt de historische binnenstad, maar al die bussen. De situatie is nu bijzonder onveilig, van Korevaarstraat tot aan het Station. Inderdaad, de voorgestelde inrichting kan beter en veiliger, maar ik zie absoluut niet hoe deze de fietsers uit het centrum zou jagen. Integendeel, zo ik zeggen. Laten we in plaats van alleen tegen te zijn samen werken aan een verdere verbetering.

  Ik wil maar zeggen: laat je niet leiden door angst voor verandering. Mis de aansluiting met de toekomst niet en gun dat ook aan onze buren in de regio. Geef deze mooie historische stad perspectief op de toekomst. Stem ja.

 2. Cor Smit, bewoner van Vreewijk op
  LEUGENS IN VREEWIJK

  Maandagochtend troffen de bewoners van Vreewijk een extra-editie van hun buurtkrant in de bus: een oproep om NEE tegen de RGL te stemmen. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening, maar in deze Vreewijker wordt paniek gezaaid door een leugen te verspreiden. De bussen zouden vanwege de RGL voortaan onder andere over de Witte Singel gaan rijden. Dit is simpelweg niet waar. Volgens de plannen die er nu liggen komt er geen enkele lijn extra over de Witte Singel, alleen wordt lijn 28 lijn 169. De buurtvereniging meent iedereen de stuipen op het lijf te moeten jagen door te beweren dat er straks om de vijf minuten een bus over de singel zal rijden. Het is gewoon niet waar. Je moet blijkbaar wat doen om de mensen achter je te krijgen: angst verspreiden, desnoods via leugens.

  De folder bevat ook weer de tendentieuze mededeling dat de RGL 75 meter lang wordt. Ook dat is niet waar. Hij wordt 37,5 meter lang, alleen bestaat de mogelijkheid er een tweede stel achter te plakken tijdens de spits, als dat nodig is. Normaliter istie 37,5 meter lang. En als de RGL in de spits inderdaad af en toe 75 meter zou worden, dan betekent dat toch dat er behoefte aan is? Dus óf het is nutteloos en de tram wordt nooit langer dan 37,5 meter, óf het is een zeer nuttig initiatief en hij wordt soms, in de spits, wel 75 meter.

  Angst is een slechte raadgever. Dat tegenstanders zoals deze buurtvereniging leugens nodig hebben om de angst aan te wakkeren, toont de zwakte van hun inhoudelijke argumenten. Dat zij dit doen op een moment dat voorstanders nauwelijks meer in staat zijn om deze leugens en andere tendentieuze opmerkingen recht te zetten, toont aan dat zij het debat schuwen. De buurtvereniging maakt misbruik van haar mogelijkheden en manipuleert mijn medebewoners.

 3. Wim van der Greft, Bauke Wartna en Gabriel Hoezen op

  Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over de RijnGouwelijn.

  Veel tegenstanders laten geen middel onbenut om een negatief beeld

  te schetsen, met soms halve waarheden en zelfs onwaarheden.

  Daardoor is er een scheef beeld ontstaan en dat willen wij rechtzetten in deze bijlage.

   

   

  De RijnGouwelijn, ‘Nee!?……even denken…..Ja!!’

   

  In deze uitgave geven wij een uiteenzetting en onze zienswijze over de RGL. Onderschrijft u ook dit document, dan vragen wij u deze door te sturen naar vrienden, familie, bekenden en collega’s. 
 4. J. van Haaster op

  @ Cor Smit en andere Vreewijk-bewoners,

  De Vreewijk-nieuwsbrief is inderdaad op zijn zachtst gezegd tendentieus en misleidend! De Vijf Foutste Vreewijk Ficties zal ik hieronder op basis van feiten ontkrachten. Objectieve bron: http://www.rijngouwelijn.nl.

  Fictie 1:

  “De Witte Singel wordt weer de oude racebaan van weleer (en erger) met 42 bussen per uur!”

  Feit 1:

  De RGL door de Breestraat betekent dat een aantal buslijnen juist opgeheven kan worden. Het resterende busverkeer wordt omgeleid, deels over de Witte Singel, maar zal een veel kleiner aantal behelzen dan 42 per uur. Bovendien zal de RGL een groot gedeelte van het autoverkeer absorberen (er komen verscheidene parkeergarages langs het tracé), zodat het gemotoriseerd verkeer over de Singels per saldo aanmerkelijk zal afnemen.

  Fictie 2:

  “Stemt u NEE, dan dwingt u de gemeente en de provincie om serieus naar alternatieven te kijken en met een integraal, goed doordacht openbaar-vervoer plan te komen.”

  Feit 2:

  De afgelopen tien jaar zijn al verscheidene alternatieven bekeken en afgewogen, die alle onhaalbaar of onwenselijk zijn gebleken. Het wegstemmen van de RGL zal hoogstwaarschijnlijk niet tot enig zinnig alternatief leiden. Met andere woorden: alles blijft de komende jaren in dat geval zoals het is; de verkeersverstoppingen in Leiden worden allesbehalve opgelost.

  Fictie 3:

  “Kan het ook anders? Jazeker! Bijvoorbeeld een buitenomtracé over bestaand spoor met aansluiting op het landelijk netwerk. Stemt u NEE, dan komen al deze alternatieven aan bod!”

  Feit 3:

  Deze stelling is werkelijk te zot voor woorden. Op instigatie van de nieuwe collegepartijen – de SP en ChristenUnie – is deze variant het afgelopen jaar uitvoerig bestudeerd. Het college heeft na veel vijven en zessen moeten erkennen, wat al jaren geleden bekend was: dat het buitenomtracé volstrekt irreëel is!

  Fictie 4:

  “De trein is 2,65 meter breed, 3,8 (sic!) meter hoog en 75 meter lang.”

  Feit 4:

  Het is een understament om te stellen dat het formaat van de tram (geen trein) hier ietwat overdreven wordt. (Zie ook de reactie hierboven.)

  Fictie 5:

  “Het traject RGL-Oost kost 290 miljoen euro en het traject RGL-West kost nog eens ruim 200 miljoen euro.”

  Feit 5:

  Het tracé door Leiden zal slechts 170 miljoen euro kosten, waarvoor Leiden maximaal 35 miljoen euro zal bijdragen. De rest van het bedrag is voor rekening van het rijk en de provincie. Deze schatting is derhalve iets aan de hoge kant.

  Vriendelijke groeten,

  Jeffrey van Haaster

  Bewoner Rijn- en Schiekade 101

 5. pink meltzer op

  RGL

  WIE WIL DAT
  EEN TREIN DWARS
  DOOR DE BINNENSTAD

  ZO VERF JE
  JE EIGEN PAREL
  ZWART

 6. Het is niet mijn gewoonte om bekenden op webfora te tutoyeren en met de voornaam aan te spreken (ik houd niet zo van dat ouwe jongens krentenbroodgedoe), maar nu doe ik het toch.
  Jammer Cor dat ook jij meent te moeten suggereren dat tegenstanders zich laten leiden door angst voor verandering. Dat zal bij sommigen het geval zijn, maar er zijn zeer goede argumenten om tegen dit bestuurlijke bonzen-plan voor een tramtrein door de stad te stemmen. En wat de campagne betreft, die was eigenlijk nooit inhoudelijk, ondanks felle discussies tussen enkelen, maar ging in essentie over leugens en overdrijving, zoals vrijwel alle campagnes. De PvdA is daar dit keer mee begonnen door het gezwam over de trein naar het zand (al in een vroeg stadium), terwijl het daar woensdag helemaal niet over gaat, maar wel over een overbodige trein van Gouda naar de A44 dwars door de stad. Daarna heb ik van die kant zo veel kwalijke onzin vernomen dat het onmogelijk wordt om ja te stemmen, zelfs als ik tot een andere mening zou zijn gekomen, hetgeen gelukkig niet het geval is. Eigenlijk heb ik tijdens de campagne niets werkelijk nieuws gelezen of gehoord en gelden de redenen waarom ik altijd al tegen was nog steeds.

  Mooi trouwens dat men er bij Eurodusnie eindelijk achter is gekomen dat woensdag een referendum over een tramtrein door de stad gehouden wordt, maar anarchisten stemmen tóch niet, dacht ik. Overigens zou zo’n stadstrein natuurlijk wel veel Linkse Kerkgangers uit bijv. het immer opstandige Waddinxveen en Boskoop kunnen aanvoeren.;-)

  Stem woensdag nee tegen de trein door de stad!

 7. e.j. van ginkel op

  ‘Angst is een slechte raadgever”, aldus RGL-voorstander Cor Smit in dit forum. Zo is het. En de bangmakerij komt van verschillende kanten. Die van de tegenstanders hebben we gehad. Nu maar eens die van de kant van de voorstanders belichten.

  Leiden slibt dicht. Leiden wordt onbereikbaar. De bedrijvigheid kachelt achteruit, de werkgelegenheid gaat mee naar beneden, we missen de boot, we worden een slaapstad. Herkent u deze angstaanjagende argumenten? 

  In feite valt het erg mee. Leiden is (stand: 2004) de 4de winkelstad van de Randstad, al jaren, na Den Haag, Rotterdam en Utrecht, vóór een stad als Haarlem die groter is en waarvan men algemeen voelt dat het daar beter winkelen is. Leiden is een stad met bovengemiddeld rijke inwoners – zie het artikel van Simons in het LD van 3 maart. Leiden is, in tegenstelling tot wat de doemscenaristen beweren, buitengewoon goed bereikbaar: met de auto via twee Noord-Zuidsnelwegen en sinds enige tijd vanuit het oosten met de N11. De oostelijke spoorverbinding is minder geslaagd, al zit er vooruitgang in – die door de RGL best verstoord zou kunnen worden. Leiden CS is een van de meest gefrequenteerde stations van het land, met van s-morgens vroeg tot diep in de nacht verbindingen met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.  Het centrum ligt op loopafstand van dat station – in 10 minuten loop je op je gemak naar de Haarlemmer- en Breestraat. Geheel te vergelijken met steden als Haarlem, Breda, Den Bosch, Maastricht die ons steeds als voorbeeld van bereikbaarheid en winkelparadijselijkheid worden voorgehouden. Nota bene: allemaal tramloze steden. Leiden heeft een fijnmazig busnet en is dermate compact dat velen graag met de fiets naar het centrum komen. Daarover is al voldoende verteld.

  Niets aan de hand? Er is nooit niets aan de hand. Al dit goede kan en moet steeds worden bijgehouden en liefst verbeterd. Dat er geen instorting van Leiden dreigt op de kore termijn, ondanks de verontruste uitroepen van goedbedoelende Robbert Strijk en zelfingenomen professor Ton van Raan, is duidelijk. Maar is de RijnGouweLijn zo’n verbetering?

  Het provinciale project RGL is al lang geleden verzonnen en daarna een eigen leven gaan leiden. Er zitten op zich aardige kanten aan: een frequente, comfortabele regionale spoorverbinding tussen verschillende centra. Aardig – maar niet aardig genoeg. Je bent geen kruidenier als je een gedegen kosten-batenanalyse maakt. En die valt ongunstig uit.

  De NS hebben gewezen op de veel te hoog geschatte reizigersaantallen. Ze zijn indertijd al bijgesteld van 78 000 naar 35 000 – 50 000 als West erbij komt. Dat zegt nogal wat. De Randstedelijke Rekenkamer heeft gewezen op de te verwachten kostenoverschrijdingen. Met ongelooflijke nonchalance heeft het provinciebestuur die waarschuwingen weggewuifd. Hoewel, onglooflijk – juist nu, in de verkiezingstijd, worden we geconfronteerd met de werkwijze van de provincies – slecht gecoordineerd, slecht gecontroleerd, met een hoop belastinggeld om te spenderen zonder dat er vel kijk op is hoe dat gebeurt, en waarom. Zo ook hier, bij de RGL. Dreigende budgetoverschrijdingen? Het zal wel. En navrant genoeg knikt de gemeente (en met haar alle voorstanders) gretig: ja! de provincie past bij, Leiden loopt geen risico! Wie even nadenkt waar dat provinciale geld vandaan komt, beseft hoe onverantwoord en kortzichtig deze houding is.

  Over de te verwachten overschrijdingen, naast de al door de rekenkamer aangevoerde, hebben we het even niet. Die zijn nu eenmaal onvoorspelbaar – maar de ervaring van jaren leert hoe het met dit soort projecten gaat. Zou de RGL nu werkelijk de eerste gunstige uitzondering zijn? Als we zien hoe er met het plan gegoocheld en geschoven is, en hoe er steeds weer ad-hoc-oplossingen worden aangedragen voor problemen die al lang geleden door critici zijn gesignaleerd, hoeven we daar werkelijk niet te optimistisch over te zijn. Dubbelspoor in de Breestraat! O, kan dat niet? Dan enkelspoor. Fietsers? Over het Rapenburg. Prchtige route! Of over de markt, behalve op woensdag en zaterdag dus. Bussen? Eh… naar de Hooigracht. Problemen met verstopping daar? Geen nood, er komt een nieuwe rondweg. En transferia, en riante nieuwe parkeergelegenheden… Wanneer? Nou… voorlopig niet, maar dan…jover een paar jaar… even doorbijten… ja, ”wie mooi wil zijn moet pijn lijden” (PvdA’er Holla), ”we moeten allemaal een beetje inschikken’ (verkeersdeskundige van de gemeente). Dat zijn werkelijk geen serieuze argumenten, dat zijn gratuite zoethoudertjes, als zwakke compensatie voor onnadenkendheid. Wie spreekt daar nu van ‘visie’? Vraag maar eens in welk stadium al die fraaie plannen verkeren, en hoe ze zullen worden gecoördineerd met de RGL, en vooral: hoe ze zullen worden bekostigd door een gemeente die al de helft van het RGL-geld uit tokomstige begrotingen moet gaan sleuren.  

  De regionale Adviesraad voor het Openbaar Vervoer, aanvankelijk voorstander, heeft zich juist om deze en andere redenen bedacht en adviseert nu tegen de RGL door de stad. Zijn dat emotionele NIMBYS, zoals de tegenstanders laatdunkend worden genoemd? Ik zou zeggen van niet.

  Laten we nog eens naar een groep voorstanders kijken: het bedrijfsleven. Kijk op de watdanrijngouwelijn-site om te zien hoeveel middenstands- en ondernemersclubjes zich tegen het project aan bemoeien. Daar zit vrijwel iedereen in, zou je zeggen. Kijk dan eens wat ze bereid zijn bij te dragen aan het project. Helemaal niets (afgezien van de Universiteit en het ROC die bedrijfje spelen met overgheidsgeld).’Thja”, antwoordt de projectorganisatie, verzucht de PvdA, ”het is in Nederland nu eenmaal niet goed mogelijk om publiek-private samenwerkingsprojecten op te zetten. Eerst moet de overheid het voortouw nemen, dan haakt het bedrijfsleven aan, en dan komt het toch nog goed want een gezond bedrijfsleven is goed voor ons allen.’

  Gemakkelijk gezegd, maar waarom is die pps ‘niet goed mogelijk?’ Ik zou zeggen: ondernemen is investeren en risico’s nemen, en het is een teken aan de wand als men zo hard schreeuwt om iets waarin men zo weinig vertrouwen heeft dat men er geen cent in wil steken. Wat het bedrijfsleven straks wel graag wil is: schadevergoeding wil claimen wegens gederfde inkomsten. Nog niets van te zeggen maar het zal niet meevallen.

  Kortom: de RGL is een mooie luchtballon, opgelaten en omhoog gehouden door mensen die het vast goed bedoelen maar die onvoldoende inzicht hebben in de samenhang met andere infrastructuur en bebouwing, die geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen voor de investeringen en kostenoverschrijdingen, die feiten verwarren met verwachtingen, die gouden bergen beloven of verwachten, en die geen oog hebben voor de complexiteit van de tegenwoordige ruimte in de Randstad, alternatieven snel (want teveel gezanik) van zich af schuiven, en te lui of te moe om iets anders te roepen dan:  WE MOETEN NU EENS EEN BESLISSING NEMEN!!!

  Inderdaad moet die beslissing nu worden genomen. Wees een verantwoordelijk gemeente- en provincieburger en stem NEE, niet uit angt maar uit overtuiging, en met de wil om een zo goed mogelijk plan te maken. De RGL is gewoon niet goed genoeg.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 8. sleutelstad nee toch weer over die RGL  mijn opa en oma waren daar vroeger blij mee lekker met de tram zo moeten wij ook denken als de RGL over dertig jaar niet werkt heb je ook weer nieuwe wethouders en slopen je kleinkinderen die zooi toch gewoon weg zoals wij dat hebben gedaan met de blauwe tram , om de twee rubrieken lees je wel wat over de RGL in sleutelstad ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die dat tegen willen houden en daar maar over lopen te zeiken als de RGL-lijn misleukt komen die voorstanders zoals wethouders en burgemeesters voor eeuwig in het zwarteboek van leiden te staan dus wat maken wij ons druk!!!  en wie zijn wij om nu te gaan beslissen wat onze kinderen en kleinkinderen leuk of goed vinden , ik zeg altijd laat maar komen en als de volgende generatie het niet leuk vind dan maaken ze zelf maar iets nieuws dat gebeurt al 500 jaar in leiden  , ik zelf zou het wel leuk vinden een RGL kunnen je kleinkinderen zien hoe hun voorvaderen al heel bewust bezich waren met voor een schone lucht want er zal toch niemand zijn in leiden die mij gaat vertellen dat een bus schoner is als een tram kwa luchtverontrijniging , het is toch een geschenk dat wij dit mogen en kunnen bouwen en wie nee zegd pakt de stem van zijn nakomeligen af en dat vind ik als opa geen goede zaak….HERMAN

   

 9. Nee omdat:
  – er rijdt nu overdag ook al vier keer per uur een bus naar de stranden van Katwijk en vier keer per uur een bus naar de stranden van Noordwijk vanaf zowel de Breestraat als vanaf Leiden Centraal Station
  – de problemen van slechte bereikbaar van Katwijk en Noordwijk van en naar Leiden s ochtends voor 7.00 uur en s avonds na 19.00 uur te wijten zijn aan de slechte eisen die door de provincie en betrokken gemeenten zijn gesteld aan de huidige Connexxion-concessie en niet is aangetoond dat dit met de invoering van de RGL verbetert
  – niet duidelijk is of een kaartje met de RGL even duur of goedkoper of duurder wordt dan de bus
  – de RGL op dit moment nog steeds een stokpaardje is en blijft van de PVDA in de gemeente en in de provincie
  – de RGL niet naar Zoetermeer of Den Haag verderrijdt
  – de extra kosten van de RGL onduidelijk zijn
  – mensen uit Gouda niet in Leiden of Katwijk gaan winkelen omdat daar dezelfde winkels of zelfs meer winkels aanwezig zijn dan in Katwijk/Leiden
  – tijdens sneeuwbuien en hevige stormen de RGL eruit kan liggen, zoals de trein er nu al uitligt tijdens extreme weersomstandigheden
  – een defecte RGL op enkelspoor waardoor het overige lightrailverkeer niet kan doorstromen
  – busverkeer over de hooigracht

 10. julian (SP) op

  Ik vraag me af of nog andere mensen dan ‘the usual suspects’ dit lezen ;+)

  In elk geval: stem NEE tegen dit zinloze project. Korte samenvatting voor wie die hele lap tekst niet wil lezen:

  De RGL is geen oplossing voor een probleem, maar een prestigeproject van de provincie. Dat is eigenlijk gemakkelijk te zien als je de discussie volgt: het vóór-verhaal hangt van mooie beloften aan elkaar, maar het ontbreekt aan een goeie analyse van de problemen die in Leiden écht opgelost moeten worden.

  Lange versie:

  Zinloos tracé

  Railverbindingen in de randstad zijn prima, maar een los liggend lijntje dat zelfs gaat concurreren met de NS tussen hier en Gouda slaat nergens op, want:
  Er zijn drie grote OV-projecten om eens heen, randstadrail, stedenbaan en de zuidtangent. De RGL sluit hier niet op aan. Ja tuurlijk, het KAN erop aansluiten, maar het IS een ander project, met z’n eigen materiëel, zijn eigen exploiatie. Nodeloos duur. Het uitgelekte alternatief van de provincie is feitelijk stedenbaan + zuidtangent, als ze tenminste wensen aan te haken bij die projecten. Dat wordt misschien nog lastig, want de provincie lijkt vastberaden om z’n eigen OV-project te organiseren.
  Er is helemaal geen behoefte aan een sneltramverbinding met Alphen, Gouda en de tussenliggende gemeentes. Ik vind het echt ongelofelijk dat er beweerd wordt dat er duizenden en duizenden mensen opeens uit die kant hierheen zouden komen, als ze met de sneltram zouden kunnen in plaats van met de trein. Zelfs volgens de gegevens van de gemeente zelf (zie het VIA rapport p. 48), stappen er nog geen 10 personen per sneltram uit op de Breestraat. En als de tram niet genoeg reizigers trekt, is er elk jaar een exploitatietekort, wat heel Zuid-Holland moet ophoesten.

  Slecht voor de bereikbaarheid van de binnenstad

  Een sneltram dwars door de binnenstad leggen is al even onzinnig als tussen hier en Gouda. Het lost de bekende verkeersproblemen helemaal niet op, maar creëert er een paar extra. Wat denk je dat alle kruisende trams betekenen op de Lammenschansweg bijvoorbeeld? En alle extra bussen op de Hooigracht? En dat allemaal voor de niet-bestaande extra reizigers…

  Wat wel als een goed idee klinkt is de transferia met aansluitend vervoer naar de binnenstad. De praktijk leert echter dat transferia veraf van de bestemming totaal niet lopen, ook niet als je er een railverbinding aanhangt. Systemen met busjes, aan de rand van het centrum, werken (hier en in het buitenland) wél. Bovendien is er nog geen cent gereserveerd voor de transferia bij de A4 en de A44. Verder moet je je afvragen of het een goed idee is om mensen die van ver met de auto naar Leiden komen ter wille te zijn, ten koste van de mensen die vanuit de Leidse wijken en de omliggende gemeentes naar het centrum komen. 75% Van alle inkopen in de binnenstad worden door Leidenaars gedaan. Veruit het grootste gedeelte van hen komt met de fiets of de bus!

  Veel te duur!!

  En dan de kosten. Tegen de 40 miljoen voor Leiden, 290 miljoen voor de provincie, plus de waarschuwing van de Randstedelijke Rekenkamer dat daar zo maar 124 miljoen euro bij kan komen. De gemeente heeft nog ruim 15 miljoen euro daarvan niet gevonden, en dus ook nog geen geld voor de transferia. En mocht b.v. de nieuwe brug over het Rijn- en Schiekanaal duurder uitvallen, of het vervangen van de riolering in de Breestraat, of het herinrichten van delen van de binnenstad wegens het verleggen van allerlei verkeersstromen, dan komt dat er nog bij.

  Hierboven lees ik de suggestie dat het Leiden ‘maar’ 35 miljoen kost, en dat de rest van de kosten niet uitmaakt, want dat is voor de provincie en het rijk. DAT IS OOK BELASTINGGELD!!! Daar moet je dus verstandig mee omgaan.

  Goed OV mag wat mij betreft best wel wat kosten, maar dan moet het wel goed OV zijn. Het moet een aanvulling zijn voor de rest van het OV, en niet een bedreiging, en er moet een echte vervoersbehoefte zijn tussen de plaatsen die het verbindt, en niet één die alleen in computermodellen bestaat.

  Er is nog veel meer over te zeggen, geïnteresseerden kunnen kijken http://www.leiden.sp.nl/rgl

  Er is nog één ding dat ik eruit wil pikken, dat ge’praat’ over de “ruggengraat” voor het OV. Dat wekt de suggestie dat er wel is nagedacht over de integratie met ander vervoer. Maar ga eens na hoe die ruggegraat er dan uitziet. Aan een ruggegraat zou je ribben verwacht. Maar het enige wat de RGL doet tussen hier en Gouda is een paar bussen vervangen en concurreren met de NS. En hier in Leiden is het al niet veel beter. In Leiden vervangt de RGL 8 bussen. Alle andere bussen moet omrijden. En niet alleen via de de Hooigracht en de Langegracht, nee, als ze vanaf het station komen moeten ze ook via de achterkant van de het station en de Rijnsburgerweg! De 2e Binnenvestgracht heeft namelijk straks nog maar één rijstrook, met een sneltram en de bussen richting het station.

  In het westen van Leiden is dan tenminste nog een OV-knooppunt, waar trein, sneltram en bus bij elkaar komen. In het oosten van Leiden ontbreekt dat. Bij Lammenschans stoppen nog maar 3 bussen (zie busplan Connexxion), en die stoppen ook nog eens niet vlakbij de RGL. Waar komt dan het knooppunt van de bussen op de “ruggengraat” RGL? Ook niet op de Korevaarstraat, want daar komen geen bussen meer. De vraag van vandaag aan de voorstanders: waar komt dan wél het knooppunt bus-sneltram in het oosten van Leiden?

  En nog een interessante link: http://leiden.christenunie.nl/k/6092/news/view/154721/52687/Langere-reistijd-en-een-halflege-tram-Een-analyse-van-de-vervoerswaarde-van-de-Rijngouwelijn.html

 11. Waarom ik TEGEN de RGL ben:

  1. Vanwege 40 miljoen Leidse euro’s waarmee een probleem verplaatst wordt naar Hooigracht, Noordeinde, Witte Singel en Langegracht.
  2. Vanwege 600 Bussen over de Hooigracht terwijl het er nu al vaak stilstaat buiten de spits.
  3. Omdat file de ergste luchtvervuiler is: Hooigracht gasmasker verplicht!
  4. Omdat ons historisch centrum oerlelijk wordt door de komst van een ultramodern ding door een monumentale binnenstad.
  5. Omdat de binnenstad onveiliger wordt door een ding dat niet wendbaar is.
  6. Omdat de Breestraat onveiliger wordt want de stoeprand wordt vervangen door een streep in de weg. Fietspad en stoep worden dus één. Denk eens aan slechtzienden, ouderen en kinderen!
  7. Omdat de regiotax niet langer over de Breestraat kan/mag rijden en invaliden daarom niet langer voor V&D of de Trianon afgezet kunnen worden.
  8. Omdat tijdens de aanleg van de RGL de binnenstad minimaal 3 jaar een bouwput wordt waardoor de ‘loop’ eruit gaat en de vraag is of de laatste kleine middenstanders in onze stad dit wel overleven.
  9. Vanwege de ervaring met de Betuwelijn en HSL waarbij de geraamde kosten in de praktijk vele keren moesten worden verdubbeld en Leiden heeft op dit moment nog niet eens al het geld gevonden voor haar aandeel in de RGL.
  10. Wie wil er in Gouda boodschappen gaan doen? Gouda heeft dezelfde winkels als Leiden evenals iedere andere vergelijkbare middelgrote stad in Nederland.
  11. Omdat er telkens wordt vergeten dat ook Leidenaars mee betalen aan de provincie en dus aan de 290 miljoen euro die de provincie beraamd heeft voor dit project.
  12. Omdat ik heel dwars word van het dreigende onheil voorspeld door de voorstanders: Leiden zou van de kaart vallen, Leiden zal stil gaan staan, Leiden gaat failliet en zal er niet meer bijhoren, enz. Onzin! Iedereen gaat donderdag gewoon weer aan het werk of naar school.
  13. Omdat ik de overdrijvingen van de voorstanders spuugzat ben: Breestraat splijt het centrum in tweeën, Breestraat is een verkeersriool, tegenstanders hebben geen visie en kijken niet vooruit. Ik heb wel visie en kijk ook vooruit: NEE!
  14. Omdat ik het langzamerhand tijd vindt dat gewone belastingbetalers politici dwingen niet langer hun geld uit te geven aan onnodige prestigeprojecten die het leuk doen op hun cv.
  15. Omdat instellingen als de Universiteit stelling neemt en geld belooft aan een project dat niets te maken heeft met onderwijs waarvoor zij het geld van ons als samenleving heeft ontvangen!
  16. Omdat instellingen als de Kamer van Koophandel van de verplichte bijdrage van ondernemers een pro-campagne financiert terwijl ondernemers die TEGEN zijn niet hun lidmaatschap kunnen opzeggen!

  Kortom, geen 40 miljoen Leidse euro’s voor het verplaatsen van het probleem!
  Stem woensdag NEE tegen de RGL!!

 12. toedeledokie op

  Beste NEEstemmers,

   

  HET MAAKT NIET UIT OF JE NEE STEMT, die RGL komt er toch wel! Misschien met wat vertraging, maar een provinciaal speeltje komt er altijd, hoe dan of zo dan!

 13. Beste Daaf,

   

  Zó makkelijk kom je er niet van af. Ik ben zeer nieuwsgierig wat bij jou een ommezwaai teweeg heeft gebracht.

   

  Een zwevende kiezer. (Één van de weinigen, geloof ik)

 14. Daaf Sloos op

  Angst is een slechte raadgever (citaat afkomstig van G.Hoezen)

   

  1839: de eerste spoorlijn Nederland. De tegenstanders:
  – de koeien geven geen melk meer!
  – de kippen raken van de leg!
  – de passagiers komen door de snelheid in ademnood!
  – we hebben toch de trekschuit?

  2007: de RGL in Leiden. De tegenstanders:
  – er zullen veel ongelukken gebeuren
  – fietsers kunnen nauwelijks meer door de binnenstad
  – de winkels zullen sluiten
  – we hebben toch de bus?

  Angst voor iets nieuws is een gevoel en een gevoel is altijd waar. Een ‘nee’ is begrijpelijk, maar niet logisch. In 1839 wist niemand nog wat een trein was. In 2007 zijn er in Europa talloze voorbeelden van trams in lightrails IN de oude steden die prima en probleemloos functioneren. Durf en stem JA!

   

  Daaf Sloos

  http://www.watdanrijngouwelijn.nl
 15. e.j. van ginkel op

  Angst is een slechte raadgever (zei de kamikazepiloot…)

  Alle gekheid op een stokje: zoals ik eerder schreef zijn ja-stemmers minstens net zo ‘bang’ als neestemmers… bang voor een onbereikbare stad, voor stilstand en achteruitgang, voor achterop raken, voor straf krijgen van de provincie, voor gemiste kansen. Om in historische termen te blijven : 1947: Indië verloren, rampspoed geboren. Viel ook reuze mee.

  De RGL moet niet angstig maar zakelijk benaderd en beoordeeld worden. En dan blijkt hij tekort te schieten: veel geld en overlast voor een bescheiden doel, dat ook nog onzeker is. Of je in een klein huisje de zaak laat doorbreken om er een dure designkeuken in te plaatsen, dan maanden in de troep zit en als hij er eenmaal staat eigenlijk geen tijd hebt om te koken.    

  Tenslotte: een tram is niet íets ‘nieuws’ zoals de trein dat in 1839 was, en ja-stemmen heeft weinig met ‘durven’ te maken. Haal diep adem en stem tegen.

   

 16. Echte Amsterdammers lezen Amsterdam Centraal

  De dodelijke dreiging van de tram

  trams in amsterdam

  In de Publieke Arena van AT5 vond dit weekend een debat plaats over de veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer. Er werden zelfs ‘tv-specials‘ gemaakt over dit onderwerp. Ongetwijfeld nuttig allemaal, maar ondertussen vallen er meer dodelijke en zwaargewonde slachtoffers door de onveiligheid van het openbaar vervoer, in het bijzonder de tram, dan in het openbaar vervoer. Zo kon in de week voorafgaand aan dit debat de traumahelicopter weer uitrukken voor een voetganger op de Weteringschans en een fietser op het Weesperplein. Beiden waren zij door de tram aangereden en ernstig gewond geraakt. Het wordt dus óók eens hoog tijd voor een debat over de veiligheid van de tram.

  Ondanks twee (!) zeer kritische rapporten van de Raad voor de Transportveiligheid1) over de uitzonderlijke gevaren van de tram in de stedelijke omgeving, doet de Gemeente Amsterdam als wegbeheerder tot dusver onvoldoende om zwakkere verkeersdeelnemers te beschermen tegen de intrinsiek dodelijke massa van een tram. Men lijkt deze zware weggebruiker te behandelen alsof het gaat om het kindertreintje in het Amstelpark. Maar wie onzacht in aanraking komt met een zelfs langzaam rijdende tram heeft weinig kans het na te vertellen of is levenslang invalide.

   

  paardentrammetje
  Het wordt tijd dat bij de Gemeente het besef doordringt dat in deze tijden van toegenomen verkeersdrukte de tram geen vervoermiddel meer is dat zich als een paardentrammetje onbekommerd kan mengen tussen het overige verkeer. Uiteindelijk moet de tram daarvan volledig gescheiden worden.
  Maar zelfs in de huidige situatie schiet men op diverse punten ernstig tekort in de beveiliging. Slechts zelden zijn er aparte en duidelijke waarschuwingslichten met geluidssignaal op plaatsen waar voetgangers en fietsen de trambaan moeten kruisen. Dikwijls maakt men zich ervan af met een gewoon voetgangerslicht. Dit aspect is dus wel het minste dat je kunt verbeteren. Ook realiseert men zich onvoldoende dat het belsignaal dat de tram als waarschuwing hanteert bij toeristen letterlijk geen belletje doet rinkelen dat er een gevaarlijk voertuig in aantocht is. Zebra’s zijn op diverse punten niet doorgetrokken op de trambaan. Een maatregel die destijds was bedoeld om de tram beter op tijd te kunnen laten rijden. Bij voetgangers kan dit echter een fatale verwarring scheppen. En zo werd de veiligheid opgeofferd aan de dienstregeling.

  misbruik
  De tram heeft in de wegenverkeerswet een bevoorrechte positie. Hij heeft bijna altijd voorrang, tenzij anders aangegeven. Van die bevoorrechte positie wordt in zekere zin misbruik gemaakt, want verder worden er heel weinig veiligheidseisen gesteld aan de tram. Er is geen wettelijke maximumsnelheid, de trams hebben geen tachograaf, de vereiste remkracht is niet vastgelegd en het vervoerbedrijf hoeft geen veiligheidszorgsysteem te hebben. Dit leidt ertoe dat slachtoffers van een aanrijding ook in verzekeringstechnische zin vaak het onderspit delven.

  stiefkind
  In de nationale verkeersstatistieken sneeuwt het aantal verkeersdoden dat wordt veroorzaakt door trams een beetje onder. Jaarlijks vallen er acht tot tien doden en zo’n tweehonderd gewonden. Dat is waarschijnlijk de reden dat de veiligheid van de tram in het verkeer een stiefkindje is. De Raad voor de Transportveiligheid heeft deze cijfers terecht eens in een heel ander daglicht gezet: per miljard voertuigkilometers veroorzaakt de tram 155,5 doden onder voetgangers en 112 onder fietsers. Motorvoertuigen daarentegen zijn over hetzelfde aantal voertuigkilometers in de stedelijke omgeving slechts verantwoordelijk voor de dood van 4,9 voetgangers en 3,7 fietsers. Daarmee is de tram verreweg de meest onveilige verkeersdeelnemer! Voor de inzittenden is de tram echter een uiterst veilig vervoermiddel. Je zou dus bijna zeggen: hoezo debat over veiligheid in het openbaar vervoer?

  aansprakelijkheid
  De positie van de stadstram is dringend aan herijking toe. De veiligheid van de tram moet verbeterd worden en worden aangepast aan de eisen van het huidige drukke verkeersbeeld. Juist het gebrek aan duidelijke regelgeving leidt tot zéér langdurige letselschadezaken waar met name dure advocatenkantoren wijzer van worden. Vanwege de inmiddels opgebouwde jurisprudentie is het vervoerbedrijf bij een ongeval tussen een tram en een voetganger tegenwoordig al per definitie voor vijftig procent aansprakelijk voor de geleden schade. Dat kost de verzekeraar van de gemeente dus ook nog eens enorme bedragen aan schadevergoedingen. De rechter heeft een klus geklaard die de wetgever heeft laten liggen.

  gehakt
  Het is dus ook in het belang van de gemeente zelf om orde op zaken te stellen. Amsterdam kent een gigantisch aantal ‘zwakke verkeersdeelnemers’. Bovendien is de gemeente ook nog een keertje werkgever van de trambestuurders. Die hebben eveneens recht op bescherming tegen al die voetgangers en fietsers die dagelijks hun pad op soms lichtzinnige wijze kruisen. Het komt de werksfeer nu eenmaal niet ten goede wanneer je met enige regelmaat het voetgangersgehakt onder je tram uit moet krabben…

 17. Laten we de discussie zuiver houden: de tram in amsterdam verschilt nogal van de eventuele RGL in Leiden. Het apparaat is niet hetzelfde, hier komt *wel* een maximumsnelheid op stukken van het traject (die gecontroleerd zal worden), er is sprake van slechts een traject, etc. Als fietser fiets ik in de toekomst liever langs de RGL dan langs de bussen op de Breestraat….

 18. Piet Schuur op

  Inderdaad, Ingrid, de RGL-voertuigen zijn anders dan de trams in Amsterdam. Ze zijn hier straks breder, langer en zwaarder. En het staat nog niet vast of er snelheidsbegrenzers op zullen zitten. De Veiligheidsanalisten zeggen het moet, maar de projectorganisatie wil het liever niet. En de fietstroken langs de tram worden volgens de ontwerprichtlijnen van CROW te smal gemaakt (zou minimaal 2,50 m moeten zijn). Starks veilg fietsen in de Bree ? Dacht het niet. Dus stem Nee tegen dit tracé.

 19. Esther Weidema op

  Beste zwevende kiezers,

  Na 4 dagen informatie te hebben gegeven in de infotram blijkt dat er nog een hoop onduidelijkheden zijn omtrent de RijnGouwelijn. Vandaar het initiatief om deze informatie in gebouw van de Kamer van Koophandel te kunnen geven, maar dit terzijde.

  De komst van de RijnGouwelijn is het begin en waarom?

  1. De Breestraat wordt verlost van het busverkeer en heringericht tot een volwaardige winkelstraat.
  2. Van zes stroken verkeersbewegingen (nl. voetganger, fiets, bus heen, bus terug, fiets, voetganger) gaat deze terug naar vijf stroken verkeersbeweging (nl. voetganger, fiets, tram heen én terug, fiets, voetganger) met uitzondering van de halteplaats/passeermogelijkheid. Hoezo fysiek minder ruimte om te fietsen?
  3. Fietsen over de Breestraat blijft mogelijk. Het Rapenburg en de ‘marktroute’ worden geoptimaliseerd. Voor elf uur en na zessen in de spits kunt u zelfs rustig over de Haarlemmerstraat fietsen.
  4. Parelle buslijnen (Alphen ad Rijn, Gouda, Katwijk, Noordwijk) komen te vervallen, resterende bussen over de Hooigracht
  5. Nu rijden er 17.500 auto’s over de Hooigracht waarvan de helft doorgaand verkeer is. Om dit terug te dringen wordt de Kanalenroute en de Rijnlandroute ontwikkeld. Overlast zal van tijdelijk aard zijn.
  6. Bestemmingsverkeer wordt teruggedrongen door het aanleggen van parkeergarages bij de A4 en A44, Station Lammenschans en het Bio Sciencepark.
  7. De aanleg van de RijnGouwelijn is onderdeel van een totaalvisie, nl. het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).
  8. De bijdrage van de Gemeente is 35 miljoen en al gereserveerd en zal voor een deel besteed worden aan de verkeersveiligheid (o.a. Lammenschansweg), verbeteren kwaliteit van de binnenstad en aan openbaar vervoer. Het gehele tracé door Leiden kost 170 miljoen, dus het grootste gedeelte wordt door de Provincie betaald. Het grootste financiele risico wordt gedragen door de provincie Zuid-Holland.
  9. Snelheid van de tram in de stad wordt begrensd (15 km p. uur Breestraat, 30 km p. uur binnenstad, 50 km p. uur rest van de stad)
  10. Tramtrails zijn 2,5 cm diep en daarmee ‘fietsvriendelijk’ (zie proefvak Stadhuisplein)
  11. Er worden geen panden gesloopt voor de aanleg van de RijnGouwelijn
  12. Ook bij een JA komt de RijnGouwelijn er alleen als gegarandeerd wordt dat de tram tot aan Katwijk Boulevard komt. Geen Oost zonder West.
  13. Tijdens de aanleg is er inspraak mogelijk tot aan de laatste ‘stoeptegel’.
  14. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat op veiligheid getoetst is. Bij doorgang worden de plannen aangepast en verbetert, in overleg met betrokkenen, weer op veiligheid ed. getoetst en indien nodig aangepast. Pas wanneer het ontwerp alle (veiligheids-)toetsen doorstaan heeft is er sprake van een definitief ontwerp.

  Voor de juiste context kunt u ook het collegeprogramma downloaden van de gemeentelijke site.Tevens nodigen wij u van harte uit om naar ons infopunt in de hal van het Kamer van Koophandelgebouw te komen!

  Met vriendelijke groet,

  Esther Weidema en Olivier Eyckenschild

  http://www.watdanrijngouwelijn.nl

   

 20. Stemverklaringen op http://www.rglja.nl (zie http://www.rglja.nl/wie):

  Wie is er al RGLJA?

  “In alle steden die Leiden voorgingen blijkt dat vervanging van bus door tram de kwaliteit en de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer vergroot en het aanzicht en de leefbaarheid van de stad verbetert. Ik ben er daarom van overtuigd dat dat in Leiden ook zal gebeuren. Daarom stem ik op 7 maart ‘ja’.”
  Gabriël Hoezen, Universiteit Leiden

  “Leiden moet niet investeren in meer wegen, maar in beter openbaar vervoer. Alleen dat helpt tegen milieuvervuiling en overbevolking op de weg!”
  Arno Hazekamp, onderzoeker

  “Ik ben maar een gewone bewoner van Leiden, zonder veel Leids politieke ervaring, maar ik vind dat de discussie door tegenstanders van de RGL erg sentimenteel en op een vervelende manier wordt gevoerd, met de argumenten die gebruikt worden kan je alle veranderingen en verbeteringen tegenhouden. Meer parkeergelegenheid moet er komen hoor ik vaak roepen door tegenstanders, mijn vraag, maar waar dan? Dan moet er pas echt gesloopt worden in de binnenstad. Een andere leus: De Breestraat wordt onveilig maar als ik nu door de Breestraat fiets wordt ik bijna geschept door manoeuvrerende bussen. Ik ben erg positief, betere verbinding naar Gouda en Alphen, zonder de oplopende autoproblemen. Lekker naar het strand, zonder in de file te staan. Laat die RGL er maar komen.”
  Gerben Ferwerda, Leidenaar

  “In eerste instantie was ik tegen de RGL, maar nadat ik me erin ben gaan verdiepen heb ik mijn mening bijgesteld. Natuurlijk zijn er nadelen, maar die wegen niet op tegen de voordelen; zo wordt Leiden beter bereikbaar en er zijn minder bussen nodig. De veiligheid van fietsers en voetgangers wordt zelfs verbeterd, de tram zal niet harder dan 15 km/u rijden op de Breestraat, dat is minder hard dan de bussen nu.”
   
  “De RGL zal ervoor zorgen dat de binnenstad van Leiden beter bereikbaar wordt, zo kom ik als student straks makkelijker op college en zal het de middenstand in het centrum een impuls krijgen. Auto’s zullen voortaan op het transferium parkeren en bussen zullen uit de Breestraat verdwijnen; reizen per tram, per fiets of te voet zal dus makkelijker en veiliger worden.”
  Mathijs van de Waardt, student


  “Laat ik duidelijk zijn; ik ben een voorstander van de RGL door de stad. Leiden heeft een nieuwe impuls nodig. Wie op een doordeweekse dag in de stad komt begrijpt waarom. Leiden verpaupert. Auto-, vracht- en busverkeer doet daar geen goed aan. In mijn oren is dat vooral de geluidsoverlast. Met een groot infrastructuurwerk als de tram kan de stad een belangrijke route door de stad een nieuw fris aanzicht geven. Een paar redenen nog meer waarom de tram erin mag en de tegenstanders niet helemaal gelijk hebben:
  1. De Breestraat is onveilig en unheimisch door de bussen èn de fietsers. Het zijn er inderdaad gewoon teveel. Het besef bij de fietsers moet in Leiden ontstaan om daar een goede alternatieve route voor te willen hebben, bijv. over de Langebrug. Als de tegenstemmers dit onder ogen willen zien zijn we een heel eind.
  2. Een tram kan evengoed bij ongelukken betrokken raken. Maar de bus heeft helaas in Leiden en bijvoorbeeld Den-Haag ook trieste ongevallen gekend.
  3. Een tram kan van afstand gevoed worden door een verantwoorde energiebron. Schone bussen blijven vooralsnog fossiele brandstofverbruikers. De nieuwe tramvoertuigtechniek maakt trams fluisterstil.
  4. De tram brengt een stedelijke sfeer in de stad. Ik was twee jaar terug in Montpellier, waar de tram prima past in het historische stadsbeeld en er massa’s reizigers vervoert. Ik kom oorspronkelijk uit Den-Haag en ik mis hier de tram. Per definitie heeft een tram meer aantrekkingskracht op potentiële gebruikers.
  5. Het Transferium is inderdaad geen optimaal eindpunt voor de tram. Naar de kust is een must. Jammer genoeg is de Provincie ook niet zo duidelijk met een Masterplan. Zo’n plan zou begrip voor nut en noodzaak van de RGL kweken. Toch ligt dat waarschijnlijk ergens op het Provinciehuis. Dat plan zou moeten laten zien hoe de aanzet in de vorm van de huidige RGL zal worden uitgebouwd tot een randstedelijk sneltramnet, gekoppeld aan Randstadrail, en steden als Den-Haag, Rotterdam, Zoetermeer, Gouda, Leiden, Alphen, Voorschoten, de kustplaatsen en de Bollenstreek aan elkaar gaat knopen. Eerst dan kunnen we verantwoord bouwen in gebieden waar nu alleen maar wegen voor gepland worden om ze te ontsluiten! Dit moet het antwoord zijn op een NS die zich terugtrekt op het Kernnet en liefst alleen reizigers op de lange afstand in de trein haalt. Wellicht hoeven niet alle tramverbindingen met even zwaar materieel geëxploiteerd te worden.

  Misschien geeft het referendum (de volksraadpleging) straks inderdaad een nee. In mijn optiek is dat een signaal om de puntjes op de i (van de tegenstanders) te zetten en het project op verantwoorde wijze toch door te zetten. Denk aan de Hooigracht, de alternatieve fietsroute, Park & Ride voor de tram aan weerszijden van de stad met gunstige tarieven. De RGL zal ook flink geld kosten, maar dat mag. Randstadrail heeft jammer genoeg tegenslag, maar uiteindelijk zal het een heel chiq system zijn, waar iedereen met plezier mee reist van hartje Den-Haag naar hartje Zoetermeer. Een negatief besluit kan niet worden gebaseerd op een beperkt belang. Ik knap af op de SP omdat zij zo tegen de tram zijn. Ik hoop dat de politiek het lef zal hebben het project door te zetten.”
  Rob de Jong, Leiden

  “Als we nu niet eindelijk een keer een beslissing durven te nemen, komt die tram naar het strand er nooit.”
  Conny Broeyer, fractielid PvdA

  “Hoogwaardig openbaar vervoer is nodig voor nu en in de toekomst! En de Breestraat heeft een facelift nodig. Daarom stem ik vóór de RGL.”
  Hans Zierfuss, bewoner binnenstad

  “Het recent verschenen rapport van Connexxion laat zien dat de wens van de gemeenteraad goed kan worden vervuld. Wijken en buurgemeentes houden goede aansluitingen met de binnenstad en Leiden Centraal Station.”
  Jos Posthuma, fractievoorzitter GroenLinks

  “Er worden studentenhuizen gebouwd bij het sportcentrum. Ik maak me al jaren zorgen over de vele studenten die nu, midden in de nacht, naar de tijdelijke huisvesting in Oegstgeest moeten fietsen in het donker. Met nieuwe studentenhuizen worden dat er alleen maar meer. Een tram die over het BioSciencepark rijdt, maakt het voor de studenten veiliger om te reizen. Daarom stem ik voor de RijnGouweLijn!”
  Geert van der Varst, voorzitter Universiteitsraad

  Ik erger me als fietser nu dood aan al die vieze en gevaarlijke bussen door de breestraat. Een tram is volgens mij een veilig en milieuvriendelijk alternatief! En ook nog eens goed voor de bereikbaarheid van de stad, en dus voor de middenstand. Ik ben helemaal voor de RijnGouweLijn.”
  Diana van den Broek, docent

  “Inwoners en werknemers van Zoeterwoude (Rijndijk) hebben er alle belang bij dat de RijnGouweLijn er wel komt. Dit omdat de openbaarvervoersverbinding tussen Zoeterwoude en stad en strand zullen verbeteren.”
  Ton Ringersma, gemeenteraadslid PvdA/PZ Zoeterwoude

  “Ik word schijtziek van al die bussen in de Breestraat! Je moet altijd uitkijken, omdat je zo wordt aangereden of ingehaald zonder dat je het ziet aankomen. Nu rijden er bussen over het fietspad, straks rijdt er geen tram over het fietspad, want de tram blijft tenminste binnen de rails. Bovendien gaan er veel minder trams rijden dan dat er nu bussen rijden. En een tram ziet er ook veel mooier uit. De nieuwe bestrating die gelijktijdig wordt aangelegd, geeft de stad en in het bijzonder de Breestraat, een veel betere uitstraling. Daarom stem ik straks vóór de RGL.”
  Tijs Zierfuss, student

  “De RijnGouweLijn is hard nodig voor de regio. De openbaar-vervoerverbindingen in de oost-westrichting zijn niet goed ontwikkeld in onze regio en blijven ver achter bij andere verstedelijkte gebieden. Nu rijden er dagelijks vele tientallen bussen door Leiden en is er te weinig aansluiting naar de kustgemeenten. Met een nieuw modern vervoer in de vorm van een tram kan dat aanzienlijk beter en millieuvriendelijker. In steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is een tram heel gewoon en geaccepteerd. Men ziet daar het gemak van deze vorm van OV. Ik ben blij met het besluit om na te gaan of de RijnGouweLijn ook de gemeente Teylingen aan zou kunnen doen. Wij zijn solidair met de regio en betalen ook mee aan het project. Nu de inwoners van Leiden nog. Stem voor!”
  Albert Vink, fractievoorzitter PvdA Teylingen

  “Ik fiets elke dag over de Breestraat naar het station (soms de marktenroute op de terugweg) en elke dag hou ik mijn hart weer vast. Bussen die fietsers proberen te ontwijken en fietsers die bussen inhalen. Soms over de stoep maar meestal tegen het verkeer in waardoor tegemoetkomende bussen vol op de rem moeten want de straat is precies even breed als twee bussen. Gelukkig gaat het meestal goed, maar het zijn levensgevaarlijke situaties. Geef mij maar liever een tram: één spoor, geen uitlaatgassen en geen noodzaak voor gevaarlijke inhaalacties, want de fietsers hebben een eigen fietspad aan elke kant. Als binnenstadbewoner stem ik dus vóór de RGL!”
  Davied van Berlo, bewoner binnenstad

  “Ik ben voor de RGL. Ik zie niet in dat het minder veilig wordt (alleen maar veliger zou ik denken), dat de tram duurder zou zijn of dat er enig nadeel aan het project is. Ik begrijp verder ook niet wat het probleem van mensen is hiermee, immers reed 45 jaar geleden hier ook al een tram rond! Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat mensen alleen bang zijn voor verandering en verder niks. Ook lijkt het me asociaal om nee te zeggen tegen de tram, terwijl de inwoners van de kustplaatsen de tram zo hard nodig hebben, van de busverbinding is uitermate slecht.”
  Benjamin van Soldt, Leidenaar

  “Als ouder met een schoolgaand kind op de Haanstra kruiste ik tot dit jaar iedere dag de Breestraat. Iedere keer weer blij dat we de school gehaald hebben. Een moderne tram op een vaste lijn maakt de Breestraat overzichtelijker voor fietsende ouders en kinderen. Vóór de RijnGouweLijn dus!”
  Marion van Dongen, binnenstadbewoner

  “Het is mij niet duidelijk waar de tegenstanders precies hun argumenten op baseren. In de laatste 15 jaar zijn er in Frankrijk, Duitsland en Engeland meer dan tien steden bijgekomen die een vergelijkbaar transportsysteem hebben geïntroduceerd (onlangs nog Nottingham in Engeland) en met succes. Het systeem is efficiënter, schoner en sneller en – naar mijn vaste overtuiging – veiliger. Het opheffen van de Blauwe Tram in 1961 was gebaseerd op een kortetermijnvisie van de vervoersmaatschappij. Laat Leiden dit keer de goede keus maken. Ik stem in elk geval voor!”
  Wilfred van Soldt, Universiteit Leiden

  “Volgens mij zou een Leidenaar ‘ja’ moeten stemmen omdat:
  1. lightrail beter is voor het milieu dan al die bussen;
  2. de binnenstad er fraaier uitziet met de RGL (ik vind een tram mooier dan al die bussen);
  3. de binnenstad er veiliger door wordt (is vastgesteld door een onafhankelijke veiligheidscommissie);
  4. Leiden aan de Oostkant beter bereikbaar wordt: Dagjesmensen kunnen daar hun auto parkeren en dan met de RGL naar het centrum om de musea te bezoeken of om te winkelen. Een groter winkelpubliek zorgt voor een sterke middenstand en daar profiteren de Leidenaars ook van;
  5. Leidenaars kunnen met de RGL naar het strand. De gemeenteraad heeft al tig keer besloten dat er geen Oost komt zonder West. Er wordt niet gebouwd aan de RGL Oost als niet duidelijk is dat ook de RGL West – naar het strand dus – er komt.
  Tegenstanders zeggen dat een lighrail niet past in een historische binnenstad als Leiden. Maar waarom dan wel in Straatsburg, Orléans en Gent?”
  Liesbeth Hesselink, historica

  “Ik vind het een schone en snelle manier van openbaar vervoer. Eindelijk niet meer die stinkende bussen door de -nu- veel te drukke Breestraat! Dat de Breestraat te smal zou zijn, geloof ik niets van: in Amsterdam past het toch ook? Ik vind het een aanwinst voor de stad en de regio.”
  Kim Pigge, rijksambtenaar

  Vier redenen waarop ik op 7 maart voor de RGL stem:
  1. Stinkende, vervuilende en gevaarlijke bussen uit de Breestraat. Liever het risico om met mijn wiel in een tramrails te komen, dan onder een Bus. Ik heb fietsers uit andere steden overigens nooit massaal horen klagen over die rails. Daar wen je aan, net als bijvoorbeeld stoepranden.
  2. Lekker met de tram naar het strand.  En als de raad zelf zegt geen Oost zonder West dan vertrouw ik er maar op dat deze raadsleden zich aan hun eigen woord houden.
  3. Nieuwe impuls aan de Leidse binnenstad. Leiden is een geweldige stad en dat moet zo blijven. Maar dat kan alleen als de stad wat minder verstopt raakt. Want in dit geval is stilstand letterlijk en figuurlijk achteruitgang.
  4. En al die mensen die roepen wel 10 reëele alternatieven te hebben voor de RGL. Laat maar komen, ik hoor ze graag. Maar tot dusver vind ik het erg stil als het over die alternatieven gaat.
  Marleen Damen, bewoner Lage Mors

  “Als gemeenteraadslid heb ik enkele jaren geleden Kassel, Karlsruhe en Straatsburg bezocht om te kijken hoeveel er van het succesverhaal klopt en hoe de bevolking over de lightrail denkt. Opvallend zijn de positieve cijfers waar de onderzoekers en bestuurders mee komen. Vele meer passagiers dan gedacht, een stevige economische impuls voor de stadscentra en overwegend positieve geluiden vanuit de bevolking.”
  Menko Wiersema, gemeenteraadslid Progressieve Combinatie Noordwijk

  “RGL-tram door de Leidse binnenstad: JA.
  Want:
  In toenemende mate laten andere, vaak juist historische steden in Europa zien dat een moderne tram de aantrekkelijkheid van de binnenstad in hoge mate versterkt: comfortabel vervoer, fraaie herinrichting van straten. Het maakt de binnenstad levendiger, het straalt meer stedelijk allure uit, en zal daardoor ook betere winkels en betere uitgaansmogelijkheden naar Leiden trekken. Een “nee” tegen de RGL zal Leiden in een enorme impasse brengen, zal laten zien dat Leiden niets kan en niets wil, het imago van de stad zal verder verslechteren. Met een “nee” tegen de RGL verwordt de Leidse binnenstad tot een levenloos, in verder verval rakend openlucht museum, omdat de economische basis om de binnenstad in stand te houden en te verbeteren, verder verslechterd is.

  Juist het RGL traject(oost-west lang de Rijn) is buitengewoon belangrijk: bedrijventerreinen tussen Alphen en Leiden, en een zeer grote nieuwe stadswijk in Valkenburg. De RGL door Leiden wordt de ruggegraat van een uitgebreid, modern rail-systeem, het eerste agglomeratie-rail-netwerk van de Randstad. Met de RGL-tram door de binnenstad zit Leiden in de meest centrale positie. Grote parkeerterreinen aan de Lammenschans-kant en aan de Plesmanlaan-Leeuwenhoek-kant maken het mogelijk de auto neer te zetten en om de 7 minuten (!) met de tram comfortabel de binnenstad in te glijden. Dit is een fantastische aanwinst voor Leiden! Daarmee is ook het probleem rond het Haagwegterrein opgelost, want dat wordt vervangen door deze RGL-parkeerterreinen. Ik ben een fervent fietser, heb ook gewoond en gefietst in steden met trams, zie absoluut geen probleem aangezien de Breestraat enkelsporig wordt.

  Als u werkelijk van Leiden houdt, stem dan JA voor de RGL en ga dan uw inkopen in deze stad doen en niet in Den Haag of Amsterdam, zoals zoveel Leidenaren die zeggen om deze stad te geven maar intussen hun geld elders uitgeven.

  Wie een hart heeft voor de toekomst van deze stad, kan alleen maar JA tegen de RGL-tram door de binnenstad zeggen.”
  Ton van Raan, hoogleraar

  “Een binnenstad waar de auto kan verdwijnen, een Breestraat zonder bussen maar met een tram. Een tram die ook nog eens een lage instap heeft, waardoor ik straks met kinderwagen en al in een stief kwartiertje op het strand sta. Ik teken voor de RGL! En iedereen die een goede kwaliteit van de lucht, goed OV voor iedereen (dus ook voor rolstoelers!) en een Breestraat als winkelstraat wil, zou dat in mijn ogen ook moeten doen! RGL JA!”
  Marije van den Berg, fractievoorzitter PvdA-Leiden, binnenstadbewoner en moeder van twee dochters

  “Prima laat de lijn maar komen!”
  René Koenen, Roelofarendsveen

  “Lijkt me duidelijk, zo! Prima argumenten vóór de RijnGouweLijn, vooral vanuit een milieustandpunt. Ik ben – uiteindelijk- overtuigd door de brochure.”
  Annelies Dorrenboom, student

  “Mijn visie op de Rijn-Gouwelijn
  1. Ik ga ervan uit dat Leiden een echte centrumstad is, gericht op activiteiten voor eigen inwoners en voor inwoners uit de ommelanden. Ik kom nu alleen in de binnenstad als ik er echt moet zijn, vooral de Breestraat probeer ik te mijden omdat die bloedlink en lawaaig is met al die bussen. Ik ken heel weinig steden waar de centrale as in de binnenstad nog steeds wordt verpest door massa’s bussen. En Leiden is zo mooi! Boeiend vind ik de nostalgische verhalen in de lokale pers over de vroegere tramlijnen door Leiden. Dat moeten nog eens tijden zijn geweest! (Ik kan mij overigens best voorstellen dat winkeliers uit de Haarlemmerstraat niet zo voor een tram in de Breestraat zijn, want dat zou die straat aantrekkelijker maken.)
  2. Vanuit Zoeterwoude bekeken is de Rijn-Gouwelijn dringend noodzakelijk. In volle overeenstemming met Leiden wordt de komende jaren 70.000 m2 kantoren gebouwd. Je moet er niet aan denken dat de duizenden werknemers hier niet met de de metro kunnen komen. Men zal allereerst met de auto komen en daarmee de van der Madeweg nog vaster zetten. Een aantal zal de bus nemen, jawel nog meer bussen in de Breestraat. Vanuit het oogpunt van loyale regionale samenwerking (waarvoor Zoeterwoude heel grote financiële risico’s heeft genomen) kan het niet anders dan dat Leiden zich ervoor inzet dat de Rijn-Gouwelijn zo spoedig mogelijk door Leiden gaat rijden. Er is ook nog zoiets als betrouwbaarheid van het bestuur.
  3. Ik begrijp de discussie over een tram in de Breestraat echt niet, het zal aan mijn beperkte voorstellingsvermogen liggen. In de hele wereld lopen tramlijnen door binnensteden, in veel plaatsen worden nieuwe lijnen aangelegd. En zal Leiden dan het licht in de wereld brengen dat ieder op het verkeerde spoor zit? Dat wil er bij mij niet in.”
  Sjaak Stuijt, wethouder Zoeterwoude

  “Een comfortabele, schone en veilige tram voor de deur? Graag!”
  Jochem Tazelaar, bewoner Korevaarstraat

  “In Haarlem zitten we opgescheept met een ‘modern’ bussystem, namelijk de Zuidtangent. Daar moeten zeer forse investeringen gepleegd worden om dat zware systeem door de Haarlemse binnenstad te persen. Bovendien zijn er al diverse ongelukken gebeurd met deze bussen, waaronder dodelijke. De Haarlemmers willen liever vandaag dan morgen dat deze op zich waardevolle verbinding vertramd wordt. Een moderne tram is geen trein, maar juist een heel milieuvriendelijk en omgevingsvriendelijk vervoermiddel. In tegenstelling tot motorvoertuigen kan een tram qua snelheid begrensd worden waar dat nodig is. Dus te hard rijden is niet mogelijk. Voorts bewijzen alle steden waar de tram opnieuw is ingevoerd, dat dit een enorme economische impuls oplevert voor het MKB. Ook is er vrijwel geen enkel nieuw tramsysteem waar de prognoses van het gebruik tegenvielen, integendeel: mensen die je nooit in een bus krijgt, stappen wel in een tram. Leidenaren: grijp uw kans en maak de fout van 1960/1961 (opheffing Blauwe Tram) ongedaan. En daarna is Haarlem aan de beurt.”
  Wim Beukenkamp, Haarlem

 21. e.j. van ginkel op

  Beste zwevende kiezer,

  u zult nu wel tureluurs zijn van all informatie voor en tegen de RGL. Het projectbureau zelf heeft nog een mooi puntenrijtje van voordelen voor u opgesteld. Op het gevaar af u te vervelen, zet ik in er in vet wat commentaar bij. Misschien is dat toch nog nuttig omk mee te nemen als u morgen in het hokje staat!

   

  De komst van de RijnGouwelijn is het begin … van wat?

   

  1. De Breestraat wordt verlost van het busverkeer en heringericht tot een volwaardige winkelstraat. Het busverkeer gaat grotendeels naar de Hooigracht, dat is zeker. Waar de winkels vandaan komen, weet nog even niemand 
  2. Van zes stroken verkeersbewegingen (nl. voetganger, fiets, bus heen, bus terug, fiets, voetganger) gaat deze terug naar vijf stroken verkeersbeweging (nl. voetganger, fiets, tram heen én terug, fiets, voetganger) met uitzondering van de halteplaats/passeermogelijkheid. Hoezo fysiek minder ruimte om te fietsen? Tja, daar moet je nou fietser voor zijn. Voor het grootste deel van de tijd rijden er geen bussen over de Breestraat en delen de fietsers de hele rijbaan. maar de tramrails liggen er altijd, tram of niet. Er blijven twee zeer magere fietspaadjes (1,70 m) over. Daarzo fysiek minder ruimte om te fietsen!  Trottoirs leveren trouwens ook flink in, in de nieuwe winkelstraat.
  3. Fietsen over de Breestraat blijft mogelijk. Het Rapenburg en de ‘marktroute’ worden geoptimaliseerd. Voor elf uur en na zessen in de spits kunt u zelfs rustig over de Haarlemmerstraat fietsen. Keus genoeg! wel je horloge en je agenda meenemen om te weten wanneer je waar kunt fietsen. En wat is: ”na zessen in de spits’?
  4. Parelle buslijnen (Alphen ad Rijn, Gouda, Katwijk, Noordwijk) komen te vervallen, resterende bussen over de Hooigracht Katwijk en Noordwijk zullen nog wel even duren… voorlopig dus 600 bussen per dag over de Hooigracht (wonen daar nog zwevende kiezers….?) .
  5. Nu rijden er 17.500 auto’s over de Hooigracht waarvan de helft doorgaand verkeer is. Om dit terug te dringen wordt de Kanalenroute en de Rijnlandroute ontwikkeld. Overlast zal van tijdelijk aard zijn. Tijdelijk? hoeveel jaar spreken we over?
  6. Bestemmingsverkeer wordt teruggedrongen door het aanleggen van parkeergarages bij de A4 en A44, Station Lammenschans en het Bio Sciencepark. we zijn benieuwd naar de plannen
  7. De aanleg van de RijnGouwelijn is onderdeel van een totaalvisie, nl. het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Da’s goed om te weten
  8. De bijdrage van de Gemeente is 35 miljoen en al gereserveerd en zal voor een deel besteed worden aan de verkeersveiligheid (o.a. Lammenschansweg), verbeteren kwaliteit van de binnenstad en aan openbaar vervoer. Het gehele tracé door Leiden kost 170 miljoen, dus het grootste gedeelte wordt door de Provincie betaald. Het grootste financiele risico wordt gedragen door de provincie Zuid-Holland. Alsof de provincie het van Sinterklaas krijgt… voor de zoveelste keer: provinciaal geld is ook overheidsgeld, grotendeels bijeengebracht door de automobilist. Uw geld, zwevende kiezer. De helft van de gemeentelijke bijdrage is trouwens niet ‘gereserveerd’ maar moet uit de komende jaarbegrotingen worden geperst. En er blijven nog genoeg risico’s voor de gemeente over, hoor.   
  9. Snelheid van de tram in de stad wordt begrensd (15 km p. uur Breestraat, 30 km p. uur binnenstad, 50 km p. uur rest van de stad) Begrensd… met een snelheidsbegrenzer? is wel aanbevolen maar wil men niet zo aan. 50 kpu in de bebouwde kom is trouwens erg hard voor een voertuig dat niet echt lekker kan remmen. Lees eens het stukje van Eli uit Amsterdam op deze site, zwevende kiezer 
  10. Tramtrails zijn 2,5 cm diep en daarmee ‘fietsvriendelijk’ (zie proefvak Stadhuisplein) Da’s mooi, al denkt geloof ik niet iedereeen daar zo over
  11. Er worden geen panden gesloopt voor de aanleg van de RijnGouwelijn Hoi
  12. Ook bij een JA komt de RijnGouwelijn er alleen als gegarandeerd wordt dat de tram tot aan Katwijk Boulevard komt. Geen Oost zonder West. Kregen we maar West zonder oost (door de stad)! Als u Nee stemt, kan dat misschien alsnog.
  13. Tijdens de aanleg is er inspraak mogelijk tot aan de laatste ‘stoeptegel’. Wat niet betekent dat iedereen zijn zin krijgt… maar dat is ook wat veel gevraagd.
  14. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat op veiligheid getoetst is. Bij doorgang worden de plannen aangepast en verbetert, in overleg met betrokkenen, weer op veiligheid ed. getoetst en indien nodig aangepast. Pas wanneer het ontwerp alle (veiligheids-)toetsen doorstaan heeft is er sprake van een definitief ontwerp. Mooi.

  Als u nu ook nog weet dat de RGL dreigt het treinverkeer in de wielen te rijden, dat de Randstedelijke Rekenkamer nog de nodige ‘onvoorziene’ kostenposten heeft opgespoord, dat de RGL maar heel weinig mensen extra lijkt te vervoeren en dat de provincie een realistisch, flexibel plan achter de hand heeft voor het geval het een Leids ‘Nee’ wordt… dan weet u nu  misschien wel wat u morgen invult. Succes!  

   

   

   

   

 22. Voor alle duidelijkheid het referendum gaat over een overbodige poldertrein van Gouda naar de A44 dwars door de (binnen)stad, niet over een toeristisch trammetje naar de kust op een paar zeldzame zomerse dagen. PvdA’ers proberen de kiezers weliswaar voortdurend zeezand in de ogen te strooien, maar die hebben daardoor hopelijk het zicht op waarheid en werkelijkheid niet verloren.

  Stem nee tegen een trein door de stad!

 23. Ik vindt dat die ej van Ginkel wel veel inkt gebruikt met die dikke letters

 24. Ik zou wel eens willen weten hoeveel grapjassen die nee zeggen tegen de RGL ooit een keer in een tram hebben gezeeten ik zelf denk 99% van niet

 25. e.j. van ginkel op

  @Herman: ik ben groot geworden met trams lijn 11 en lijn 3 in Den Haag, en lijn 25 in Amsterdam. Naar school, naar oma… Dierbare herinneringen! Dus daar ligt het niet aan… het waren en zijn wel wat grotere steden dan Leiden en ik moest er langere afstanden mee overbruggen dan hier, waar ik zo’n beetje alles in 20 minuten kan lopen en in 10 minuten kan fietsen. En ik woon zo’n beetje langs het RGL-tracé, aan de Lammenschanskant. Dus wat zal ik zo’n tram nemen als ik het kan lopen, naar de Breestraat of naar Centraal? En ben ik ziek, zwak of misselijk, dan neem ik de bus die nu nog aan het eind van mijn straat stopt, in tegenstelling tot de RGL.

  – ik schrok zelf ook erg van die wel erg vette letter. Een puntje kleiner was wel genoeg geweest. Sorry van de inktverspilling! Maar je hebt kennelijk alles uitgedraaid op je printer om het beter te kunnen lezen, en daar gaat het mij maar om. Als je nu ook maar nee stemt!

  groeten, EJ van Ginkel

   

 26. e.j. van ginkel op

  Nou vooruit, nog één keertje dan. Met wat kleinere letters.

  Volkskrant van vanmorgen 7/3/2007, p.7:

  Nieuwe tegenvaller bij Randstadrail

  Den HaagDe gemeente Den Haag kampt met een nieuwe tegenvaller bij de aanleg van Randstadrail. In de laatste vier maanden van 2006 moest ruim 30 miljoen euro extra worden uiitgegeven aan onverwachte kosten. Op 1 september van dat jaar rekende de gemeente nog op een batig saldo van dezelfde hoogte.

  De Haagse wethouder Norder laat de gemeentelijke accountantsdienst uitzoeken waaraan het bedrag is gespendeerd. Tot nu toe meent hij slchts zeker te weten dat het aan Randstadrail is uitgegeven en van hij de extra kostenpost samen als ‘onverwachte werkzaamheden, incidenten en vertragingen bij de aanleg en ingebruikname.’

  Tot zover het citaat. Trefwoorden: 30 miljoen, onverwachte kosten, Norder, meent slechts zeker te weten, onverwachte werkzaamheden, vertragingen.

  Veel wijsheid bij het referendum gewenst!

 27. Esther Weidema op

  Beste E.J. van Ginkel en anderen,

  Graag wil ik op rustige wijze je opmerkingen relativeren.

  1. De Breestraat wordt verlost van het busverkeer en heringericht tot een volwaardige winkelstraat. Het busverkeer gaat grotendeels naar de Hooigracht, dat is zeker. Waar de winkels vandaan komen, weet nog even niemand. Volgens mij heb ik niet beweerd dat dat niet zo is. Het is alleen van tijdelijke aard. Doorgaand verkeer zal een alternatief geboden worden d.m.v. de Kanalen- en Rijnlandroute. Wanneer een stad economisch ‘goed in haar vel zit’ zal die stad voor elke ondernemer aantrekkelijk zijn.

  2. Van zes stroken verkeersbewegingen (nl. voetganger, fiets, bus heen, bus terug, fiets, voetganger) gaat deze terug naar vijf stroken verkeersbeweging (nl. voetganger, fiets, tram heen én terug, fiets, voetganger) met uitzondering van de halteplaats/passeermogelijkheid. Hoezo fysiek minder ruimte om te fietsen? Tja, daar moet je nou fietser voor zijn. Voor het grootste deel van de tijd rijden er geen bussen over de Breestraat en delen de fietsers de hele rijbaan. maar de tramrails liggen er altijd, tram of niet. Er blijven twee zeer magere fietspaadjes (1,70 m) over. Daarzo fysiek minder ruimte om te fietsen!  Trottoirs leveren trouwens ook flink in, in de nieuwe winkelstraat. Als de tram er niet rijdt kan je ook tussen de rails fietsen. Het stuk tussen de rails ligt 2,5 cm verdiept, veel lager dan de gemiddelde stoeprand. Ik ga mijn rekensom niet meer uitleggen, je bent eigenwijs of je bent het niet.

  3. Fietsen over de Breestraat blijft mogelijk. Het Rapenburg en de ‘marktroute’ worden geoptimaliseerd. Voor elf uur en na zessen in de spits kunt u zelfs rustig over de Haarlemmerstraat fietsen. Keus genoeg! wel je horloge en je agenda meenemen om te weten wanneer je waar kunt fietsen. En wat is: ”na zessen in de spits’? Lijkt mij duidelijk, geen commentaar.

  4. Parelle buslijnen (Alphen ad Rijn, Gouda, Katwijk, Noordwijk) komen te vervallen, resterende bussen over de Hooigracht Katwijk en Noordwijk zullen nog wel even duren… voorlopig dus 600 bussen per dag over de Hooigracht (wonen daar nog zwevende kiezers….?) . Zie opmerking punt 1. Graag lange termijn denken.

  5. Nu rijden er 17.500 auto’s over de Hooigracht waarvan de helft doorgaand verkeer is. Om dit terug te dringen wordt de Kanalenroute en de Rijnlandroute ontwikkeld. Overlast zal van tijdelijk aard zijn. Tijdelijk? hoeveel jaar spreken we over? Volgens planning 2013. Aanpassen van de infrastructuur zorgt nou eenmaal voor ongemakken. Het niet doen is geen optie.

  6. Bestemmingsverkeer wordt teruggedrongen door het aanleggen van parkeergarages bij de A4 en A44, Station Lammenschans en het Bio Sciencepark. we zijn benieuwd naar de plannen Op de site van de gemeente kun je bij de projecten en bij besluiten alle informatie vinden als je dat zou willen.

  7. De aanleg van de RijnGouwelijn is onderdeel van een totaalvisie, nl. het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Da’s goed om te weten Al gelezen?

  8. De bijdrage van de Gemeente is 35 miljoen en al gereserveerd en zal voor een deel besteed worden aan de verkeersveiligheid (o.a. Lammenschansweg), verbeteren kwaliteit van de binnenstad en aan openbaar vervoer. Het gehele tracé door Leiden kost 170 miljoen, dus het grootste gedeelte wordt door de Provincie betaald. Het grootste financiele risico wordt gedragen door de provincie Zuid-Holland. Alsof de provincie het van Sinterklaas krijgt… voor de zoveelste keer: provinciaal geld is ook overheidsgeld, grotendeels bijeengebracht door de automobilist. Uw geld, zwevende kiezer. De helft van de gemeentelijke bijdrage is trouwens niet ‘gereserveerd’ maar moet uit de komende jaarbegrotingen worden geperst. En er blijven nog genoeg risico’s voor de gemeente over, hoor.    Sommige keuzes zullen in het algemeen belang worden gemaakt. Het is niet meer ‘uw’ geld, het is belastinggeld waar heleboel dingen van worden betaald. Soms wordt de gelegenheid geboden over de uitgave mee te denken, soms wordt dat van overheidswege besloten. U kunt door uw keuze voor een poltieke partij enigzins invloed uitoefenen maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat wij als individuen gaan bepalen hoe en in welke mate de overheid zijn geld moet uitgeven. Er zou dan sprake zijn van teveel ‘eigen’ belangen versus hetU  groter belang. En ja, soms is het moeilijker verder te kijken dan je eigen achtertuin….

  9. Snelheid van de tram in de stad wordt begrensd (15 km p. uur Breestraat, 30 km p. uur binnenstad, 50 km p. uur rest van de stad) Begrensd… met een snelheidsbegrenzer? is wel aanbevolen maar wil men niet zo aan. 50 kpu in de bebouwde kom is trouwens erg hard voor een voertuig dat niet echt lekker kan remmen. Lees eens het stukje van Eli uit Amsterdam op deze site, zwevende kiezer Dat er snelheidsbegrenzers op komen staat buiten kijf. Wanneer blijkt dat 50 km in de rest van de stad niet veilig is zal dit er niet doorkomen en aangepast worden in het definitief ontwerp. Niet zo achterdochtig, de veiligheid moet gelijk blijven of verbeteren, anders komt ie er echt niet!

  10. Tramtrails zijn 2,5 cm diep en daarmee ‘fietsvriendelijk’ (zie proefvak Stadhuisplein) Da’s mooi, al denkt geloof ik niet iedereeen daar zo over  Ga kijken en oordeel zelf.

  11. Er worden geen panden gesloopt voor de aanleg van de RijnGouwelijn Hoi
  12. Ook bij een JA komt de RijnGouwelijn er alleen als gegarandeerd wordt dat de tram tot aan Katwijk Boulevard komt. Geen Oost zonder West. Kregen we maar West zonder oost (door de stad)! Als u Nee stemt, kan dat misschien alsnog. Suggestief, niet gebaseerd op feiten.

  13. Tijdens de aanleg is er inspraak mogelijk tot aan de laatste ‘stoeptegel’. Wat niet betekent dat iedereen zijn zin krijgt… maar dat is ook wat veel gevraagd.  In ieder geval niet realistisch. Wat kookt u thuis als iedereen iets anders wil eten?

  14. Er ligt nu een voorlopig ontwerp dat op veiligheid getoetst is. Bij doorgang worden de plannen aangepast en verbetert, in overleg met betrokkenen, weer op veiligheid ed. getoetst en indien nodig aangepast. Pas wanneer het ontwerp alle (veiligheids-)toetsen doorstaan heeft is er sprake van een definitief ontwerp. Mooi.

  Als u nu ook nog weet dat de RGL dreigt het treinverkeer in de wielen te rijden, dat de Randstedelijke Rekenkamer nog de nodige ‘onvoorziene’ kostenposten heeft opgespoord, dat de RGL maar heel weinig mensen extra lijkt te vervoeren en dat de provincie een realistisch, flexibel plan achter de hand heeft voor het geval het een Leids ‘Nee’ wordt… dan weet u nu  misschien wel wat u morgen invult. Succes!  

  Als u uw keuze maakt op basis van feiten, niet op basis van aannames, suggestieve opmerkingen en emoties, maakt het eigenlijk niet uit wat u stemt.

  U heeft dan sowieso voor uzelf een verstandige keuze gemaakt!

   

  Met vriendelijk groet,

  Esther Weidema & Olivier Eyckenschild

  http://www.watdanrijngouwelijn.nl

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline