Trein-affiche mag van Referendumkamer

8

De affiches die zijn verspreid door het samenwerkingsverband ‘Geen Trein door de Stad’ zijn niet misleidend. Dat is het oordeel van de Leidse Referendumkamer die zich over het campagnemateriaal boog naar aanleiding van een klacht van GroenLinks-fractievoorzitter Jos Posthuma. De affiches hebben een deel van de Breestraat als achtergrond. Op de voorgrond is een railvoertuig afgebeeld op spoorrails met dwarsliggers en grind. Verder zijn op de hoek van een zijsteeg spoorbomen te zien. Volgens Posthuma geeft de afbeelding een volstrekt verkeerd beeld van de RGL. “Er is geen sprake van NS-treinstellen: het gaat bij de RGL om lightrail. Met de leuze ‘Geen Trein door de Stad’ wordt bij de bevolking ten onrechte de indruk gewekt dat er een trein door de binnenstad komt”. Posthuma vindt dat als het referendum wordt beïnvloed door een valse voorstelling van zaken en het bewust geven van onjuiste informatie, de uitslag niet de betekenis kan krijgen als waarvoor het referendum was bedoeld.

De Referendumkamer is van mening dat in de campagne niet mag worden verlangd dat de uitingen in alle opzichten objectief en tot in detail genuanceerd zijn. “Situaties kunnen op verschillende ma­nieren worden gewaardeerd en verwachtingen kunnen verschillen. De ene partij kan de nadruk leggen op het ene aspect, de andere partij op het andere. Een zekere mate van overdrijving in de campagnes is daarenboven normaal en aanvaardbaar”. Los daarvan blijkt het op de affiches afgebeelde voertuig geen NS-trein te zijn, maar een lightrail-voertuig. De tegenstanders namen de afbeelding over uit een informatiekrant van het projectbureau RGL.

Voor het hoofdbezwaar van Posthuma, de aanduiding van de RGL als ‘trein’, is de Referendumkamer ook niet gevoelig. “Waar de een bij de RGL-voertuigen de nadruk legt op de overeenkomsten met trams, kan de ander de overeenkomsten met treinen benadrukken. ‘Geen Trein door de Stad’ heeft duidelijk dit laatste gedaan, in het bijzonder uitgaande van de afmetingen van de RGL-voertuigen.

Voor de gemiddelde kiezer is naar de mening van de Referendumkamer voldoende duidelijk dat de gewraakte affiches een ludiek karakter hebben en niet bedoeld zijn als een exacte weergave van de RGL-voertuigen en de toekomstige situatie op de Breestraat. Aan dat ludieke karakter wordt sterk bijgedragen door de afgebeelde spoorwegovergang op de hoek van de Vrouwensteeg. Door de duidelijke overdrijving op het affiche kunnen er naar de mening van de Referendumkamer geen misverstanden ontstaan over het karakter ervan. De Referendumkamer concludeert dan ook dat er geen reden is om het samenwerkingsverband ‘Geen Trein door de Stad’ te verzoeken om te stoppen met de campagne-uitingen.

Delen

8 reacties

 1. e.j. van ginkel op

  Voor mijn beurt geschreven! dat krijg je in deze spannende tijden. Oprechte excuses,

  EJvG

 2. Ton de Bruijn op

  Bovendien gaat de referendumkamer hier helemaal niet over. Als de politieke partijen afspreken dat <u>hun eigen</u> uittingen laten toetsen door een door henzelf daartoe in het leven geroepen “kamer” dan moeten zij dat zelf weten maar voor de gewone burger geldt gewoon de vrijheid van meningsuiting zoals die is neergelegd in de Grondwet en de Verdragen voor de Mensenrechten.

  Postumus dacht zeker dat aan te bellen bij een “Referendumkammer”, fout dus, deze Leidse referendumkamer is gewoon een soort Rijdende Rechter waar de burger niets mee te maken heeft. Die burger mag binnen, de grenzen van de wet, gewoon voor zijn raam hangen wat hem goed dunkt en zo zit dat.

 3. Ton de Bruijn op

  Eigenlijk zou ik aan dhr. Posthuma ook nog willen vragen of hij zich achteraf niet een beetje schaamt dat hij de vrijheid van meningsuiting heeft willen ontzeggen aan de Leidse burgers. 

  Gekker moet het toch niet worden….                                                                          

 4. julian (SP) op

  Ik vraag me af wat Jos precies bedoelt met dat “de uitslag niet de betekenis kan krijgen als waarvoor het referendum was bedoeld”….

 5. K.P. v/d Velde op

  Volgens mij bedoelt hij dat GL zich dat niet aan de uitkomst van het referendum gehouden voelt en jullie die partij toch nog uit het college kunnen schoppen, zoals je eerder al terecht opmerkte.

 6. Waar gaat het nou om. Het gaat om een voertuig waardoor je te pletter gereden wordt als je ervoor staat, loopt of fietst! Het is sommigen waarschijnlijk nog steeds niet opgevallen dat dat ding in rails rijd. Het is de bedoeling dat hij daar ook blijft. Meestal wel, maar soms ook niet! In ieder geval maakt het niets uit of het een echte trein is of een tram die met dezelfde snelheid door de binnenstad rijd met een snelheid die dodelijk is voor mens en dier. 

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline