Ruime meerderheid tegen komst RGL

11

Een royale meerderheid van bijna 55% stemt aanstaande woensdag tegen de aanleg van de RijnGouweLijn door Leiden. Dat blijkt uit de peiling die Sleutelstad de afgelopen periode via deze site hield. De vaak felle campagnes van voor- en tegenstanders blijken niet het verschil te hebben gemaakt. Van de voorstemmers liet slechts 3% zich door de tegenstanders overtuigen, andersom was dat percentage drie keer zo hoog (9%). Twijfelaars bepaalden hun stem in meerderheid in het voordeel van de tegenstanders.

Delen

11 reacties

 1. De vraag is hoe representatief deze peiling is. De discussiefora zijn de afgelopen weken vooral bevolkt door fanatieke tegenstanders. Daarmee wordt deze peiling meer een instrument in de strijd dan een objectieve meting van de stand van zaken.

 2. Chris de Waard op

  Hoi Jelke,

  Dat is best mogelijk, maar niet te bewijzen… Heb jij daar als deskundige geen mooie oplossing voor? 🙂

 3. Hoi Chris,

  Een echte representatieve peiling krijg je niet als je mensen zelf laat beslissen of ze mee doen. Om een beter beeld te krijgen, zou je eerst een nette steekproef uit de bevolking moeten trekken, en die dan benaderen met een vragenlijst. En dan proberen iedereen in de steekproef mee te laten doen. Ook dan kun je worden geconfronteerd met betrokken mensen die wel, en ongeinteresseerde mensen die niet mee willen doen, maar de vertekening is dan wel kleiner.

  Deze aanpak is gepoogd bij de aanpak van de peiling van het Leidsch Dagblad. Maar daar is zeker sprake van selectieve non-respons.

  Helaas een goede peiling kost tijd en geld. Kwaliteit heeft zijn prijs.

 4. Chris de Waard op

  Dat is uiteraard allemaal waar, maar dat maakt het vrijwel onmogelijk om een ‘spontane’ internet-poll te houden. Ik vind het toch wel aardig om zo nu en dan eens een balletje op te gooien over bepaalde onderwerpen dus dat blijven we ook zeker doen. Hoe betrouwbaar het is of welke waarde men eraan wil geven, moet iedereen dan maar zelf bepalen.

  Misschien ooit eens een vast repre-panel samenstellen.

 5. Chris,

  Van mij mag je best dit soort polls doen, als je maar niet beweert dat de uitkomsten ‘representatief zijn voor de Leidse bevolking’.

 6. e.j. van ginkel op

  Ik heb eens op een rijtje gezet wat voor steekproeven/polls/onderzoeken er zijn geweest tot nu toe over de sentimenten bij de Leidse bevolking over de RGL door de binnenstad. Deelonderzoeken (60% winkeliers haarlemmerstraat vó1>r RGL) heb ik om verschillende redenen weggelaten, en ik ben mogelijk nog wat vergten. Daar gaat-ie:

  begin 2002 (maand mij onbekend…): Poll van sleutelstad, 257 reacties. Vraag: RGL door de binnenstad of over bestaand spoor:

  Uitslag: 58,3% door de binnenstad, 29,9 over bestaand spoor (zie archief polls Sleutelstad)

  juli 2006, onderzoek van bureau Ithaka i.o.v. Centrummanagement en KvK, 419 respondenten, methode onbekend (”representatieve steekproef onder Leidenaars van 18 jaar en ouder”) vraag: stemt u bij het referendum voor of tegen de RGL (formulering onbekend, wsch. is bedoeld: door de binnenstad?)

  Uitslag: 42% voor, 27% tegen, 28 geen mening (zie archief http://www.rijngouwelijn.nl)

   

  septmber 2006, poll sleutelstad, 538 reacties, vraag: voor of tegen de RGL door de binnenstad?

  uitslag: 52,4% tegen, 42,5% voor, 5.01 weet niet (zie archief polls Slutelstad)

   

  19 februari 2007: poll website projectbureau RijnGouweLijn, 517 reacties, vraag: voor of tegen RGL (fomulering niet meer te achterhalen)

  Uitslag: 73% voor, 27% tegen (zie ‘Nieuws’ http://www.rijngouwelijn.nl)

   

  3 maart 2007: telefonische enquete Leidsch dagblad, 388 respondenten, vraag: wilt u dat de gemeente meewerktaan de aanleg van de RGL door Leiden? (=de referendumvraag)

  Uitslag: 42,7% tegen, 20% voor, 25% weet nog niet, 12% gaat zeker niet stemmen (zie http://www.leidschdagblad.nl)

   

  4 maart 2007: poll Sleutelstad, 804 reacties (waarvan 46 van buiten Leiden), vraag: waar gaan we heen met de RGL?

  Uitslag: 54,7%: nergens/komt er niet; 29,6%: naar het strand, 5,09%: naar het transferium, 4,85%: naar Gouda (zie Sleutelstad)

   

  4 maart 2007: poll Sleutelstad, 229 reacties, vraag n.a.v. het effect van de campagnes:

  Uitslag (opgeteld): 52,38% tegen, 40,13 voor, 7,41 weet niet maakt niet uit (zie Sleutelstad)

   

  Wat valt hieruit af te leiden?

  – er zijn maar 2 enquetes/steekproeven: die van Centrummanagement/KvK (juli 2006) en het LD (feb. 2007); de rest zijn websitepolls (4 x Sleutelstad, 1 x RGL)

  - de steekproeven (waarvan de toegepaste methode alleen bij die van het LD is toegelicht) betreffen een vergelijkbaar aantal respondenten (CM/KvK 49, LD 388). Ook het aantal twijfelaars is vergelijkbaar 28% resp. 25%). De uitslag is echter diametraal tegenovergesteld: CM/KvK  42% voor/ 27% tegen, LD 42,7% tegen/20% voor. 

  – de Sleutelstadpoll van 2002 laat een heel ander beeld zien dan de drie latere: 58,3% voor het binnenstadstrace, tegen 52,4%, (sep 2006) 54,7 en 52,4% (maart 2007) tegen. De aantallen reacties lopen wat uiteen (resp,. 257, 538, 804, 229) en de vragen zijn niet helemaal dezelfde.  Ik heb bij de vraag van de poll: ‘Waar gaan we heen met de RGL’ het antwoord: Nergens (want hij komt er niet) maar als ”tegen” geïnterpreteerd (in feite ligt het percentage tegenstemmers bij deze poll hoger: als we de niet-stemgerechtigden uitsluiten, is 58% tegen, nog afgezien van hoe we de stem ‘naar het transferium want verder komt-ie niet! moeten interpreteren) . In ieder geval is de tegen-trend van de drie latere polls wel vergelijkbaar en opvallend consistent.

  – er zijn terechte opmerkingen gemaakt t.a.v. de betrouwbaarheid van de polls. Een poll is geen representatieve steekproef. Zitten er niet naar verhouding veel tegenstemmers op de sites, w.o. die van Sleutelstad? Mogelijk, maar dat was kennelijk in september 2006, toen de campagnes nog niet zo heet werden gevoerd, ook al zo. In 2002 lagen de verhoudingen op deze site in ieder geval heel anders!

  – grote vraagtekens kunnen in dit opzicht worden geplaatst bij de poll van de RGL-organisatie, waar kennelijk weinig tegenstemmers te vinden zijn – ze kunnen daar ook hun ei niet kwijt (geen publieke reactiemogelijkheid) dus dat is niet zo vreemd. Deze (recente) uitslag (73% voor!) wijkt wel heel sterk af van alle andere, inclusief de andere RGL-positieve uitslagen 

  – Sleutelstad is verweten pro-RGL te zijn; dat komt niet in de poll-uitslagen en de berichtgeving erover tot uiting

  – van het LD is gesuggereerd dat de krant contra-RGL is, wat de uitslag van gisteren zou hebben kunnen beinvloeden. Dat is me niet zo opgevallen. In ieder geval is de krant niet zo uitgesproken contra als Centrummanagement en KvK van nature pro zijn! Het gaat wat ver om te veronderstellen dat één van beide of beide onderzoeken ‘gestuurd’ zijn, al is dat nooit uit te sluiten. Net als in de advieswereld kijken haalbaarheidsonderzoekers vóóruit naar nieuwe opdrachten en komen ongewenste uitslagen hun slecht uit… laten we er niet op doorgaan. De verschillende uitslagen blijven markant – maar we zijn driekwart jaar en twee maanden hard campagnevoeren verder.

  – opvallend is de RGL-positieve uitslag van het CM/KvK-onderzoek, na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 die algemeen als motie van ongenoegen jegens het RGL-beleid zijn geïnterpreteerd.

  – als we de zeer afwijkende RGL-poll van februari weglaten, is wel een tendens zichtbaar dat naarmate de tijd verstrijkt, de stemming meer ‘tegen’ wordt. Nog 1 x op een rij:

  SlSt-poll 2002 – CM/KvK-onderzoek jul 2006 – SlStpoll sep 2006 – LD-onderzoek 3 maart – 2 x SlSt-polls 4 maart:

  tegen: 29,9% – 27% – 52,4% – 42,7% – 54,7% – 52,38%.  

  Conclusies? niet echt – iets teveel appels en peren. En nog grote aantallen twijfelaars. Bedenk: de opera is niet voorbij voordat de Dikke Dame heeft gezongen, oftewel de burgemeester heeft gesproken. Als overtuigd nee-stemmer leun ik in ieder geval niet genoeglijk achterover vóór de avond van de 7de, en roep mijn medestanders op tot dezelfde alerte houding. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 7. Fred Denbesten op

  De PVDA is voor, en dat kan ik alleen verklaren met dat de PVDAers de provincie vrienden terwille willen zijn….wellicht is dit persoonlijk belang om een trapje hoger op de politieke ladder te komen??…Hmm van plaatselijk naar provincie naar kamer…..jaha dat is wel het systeem boys!!

  Fred,

 8. Zowel PvdA als GroenLinks als VVD als D66 als CDA (onder voorwaarden) zijn voor. Misschien vinden ze het gewoon wel een goed plan?

 9. Wat hier uit af te leiden is moeten we maar snel vergeten. Want dat is allemaal manipulatie-techniek en een overwegend slap geouwehoer. Laat je nooit beinvloeden door dit soort ondergrondse politiek, doe gewoon dat waar je voor staat.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline