Binnenstadscomité’s:"Toename milieubelasting onaanvaardbaar"

4

De vijf Leidse binnenstadscomité’s eisen dat de gemeente, mocht Leiden voor de RGL kiezen, de bussen pas uit de Breestraat weert als er op de nieuwe busroutes (Hooigracht-Langegracht) aan de eisen van milieukwaliteit wordt voldaan. “Tijdens een bijeenkomst tussen de gemeente en bewoners van Maredorp, Tussen de Rijnen en Pancras-West werd duidelijk dat de gemeente nog driftig op zoek is naar maatregelen om op deze route aan de milieueisen te voldoen. In het bijzonder aan de normen van de luchtkwaliteit,” zo laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de vereniging Pancras-West namens de binnenstadscomité’s weten.

Van Meijgaarden: “Op de betreffende routes worden de normen voor fijnstof en stikstofoxiden nu al overschreden. Ook geluidhinder levert een aanzienlijk probleem op. De verkeersmedewerkers van de gemeente denken hieraan tegemoet te komen door het verbeteren van de doorstroming. Dit zou het stoppen en optrekken op deze filegevoelige route verminderen. Het risico daarvan is echter dat daardoor juist meer verkeer wordt aangetrokken”.

Op termijn moet de nieuw aan te leggen Kanaalroute vor verlichting zorgen. Deze Kanaalroute zal door alle procedures, financiering en aanlegtijd, niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden, zo verwachten de binnenstadbewoners. “Daarmee is het risico dat de RGL al in gebruik is genomen en de bussen al over de route Hooigracht – Langegracht worden geleid, ruim voordat de Kanaalroute is gerealiseerd, levensgroot. De milieubelasting zal door die bussen en het overige gemotoriseerde verkeer, dat niet meer door de Breestraat mag, op de route Hooigracht – Langegracht nog verder toenemen. Uit een oogpunt van volksgezondheid vinden wij dat niet aanvaardbaar,” zo schrijft Van Meijgaarden in een brief aan het College van B&W.

De binnenstadscomité’s vrezen voor veel meer overlast als de bussen bij een ‘Ja’ voor de RGL een aanzienlijk langere route gaan rijden. “Dit levert dit voor de hele binnenstad per saldo niet alleen meer luchtverontreiniging en geluidhinder op, maar ook het aantal conflictpunten tussen de bus en de overige verkeersdeelnemers neemt navenant toe. De verkeersveiligheid neemt daardoor af. Daar komt dan nog eens de onveiligheid van de RGL zelf bij. Het aantal omwonenden dat hinder zal ondervinden van de bussen zal in vergelijking met het handhaven van de bussen door de Breestraat met circa 100% toenemen”. Naast een toename van de problematiek op de route Hooigracht –Langegracht, voorzien de binnenstadscomité’s ook een ongewenste toename van de verkeers- en milieuproblematiek op de Witte Singel en de Morsweg.

Delen

4 reacties

 1. Fred Denbesten op

  Heel Jammer dat er geen totaalplan is gemaakt, teveel haken te weinig ogen, een soort rits waarvan de singels kapot zijn, het ziet er uit als een rits maar je krijgt je jas er niet mee dicht.

  Fred,

 2. Harry Schoch op

  Dit vraagt om een fundamentele, landelijke aanpak. Door milieuvervuilende produkten (meer) te belasten en milieuvriendelijke(r) produkten juist veel minder, worden die laatste betaalbaar voor ook de mensen met weinig geld.

  Die fundamentele aanpak vraagt ook om een drastische omslag in het Verkeersbeleid, met terugdringen van de auto dooe met goede en betaalbare alternatieven te komen voor zowel Fiets als Openbaar Vervoer. Geachte mede-binnenstadsbewoners, velen van u werken zelf mee aan die milieuvervuiling en niemand is heilig, ook ik niet (al heb ik geen auto). Milieubelasting naar draagkracht zou ik goed vinden. Ook dat moet natuurlijk landelijk geregeld worden, maar gemeenten en regio’s kunnen wel samen een vuist maken als zij dat (vooral politiek!) willen. En ik ben best bereid te betalen voor een beter milieu…..

  Overigens, ik geef fred er wel gelijk in dat er een totaalplaatje moet komen.

  Harry Schoch.

 3. Meneer Schoch u blaft tegen de verkeerde boom. Voor landelijke zaken hebben wij een landelijk kabinet en parlement, voor dorpsaangelegenheden hebben we het college en de gemeenteraad – die zich vooral niet met inkomenspolitiek of milieubeleid moeten bezighouden. Alsof het uitvoerende takenpakket al niet te hoog gegrepen voor ze is!

 4. Harry Schoch op

  Tja, dat is wel lekker gemakkelijk, Eenhoog. Over alles wat met landelijk te maken heeft maar niet nadenken en gewoon een dorp blijven…..Ik heb het niet voor niets over samenwerking met andere gemeenten. Of moet elke gemeente een eilandje blijven…..??

  Harry Schoch.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline