Wijkverenigingen eisen afspraken over milieu Hooigracht

Vijf wijkverenigingen hebben de gemeente een bezorgde brief gestuurd over de milieunormen op de Hooigracht als de RGL wordt aangelegd. Daarin vragen ze om harde afspraken met het college. De wijkverenigingen willen dat het sluiten van de Breestraat voor de bussen pas zal worden gerealiseerd, als aan de milieunormen wordt voldaan en dit aan de hand van metingen en berekeningen is aangetoond. De aanleiding is de bijeenkomst op 27 februari van de gemeente met bewoners van Maredorp, Tussen de Rijnen en Pancras-West over de busroute Hooigracht-Langegracht als de RGL is aangelegd. Hier bleek dat de gemeente nog driftig op zoek is naar maatregelen om op deze route aan de milieueisen te voldoen, in het bijzonder aan de normen van de luchtkwaliteit.

De Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West, Wijkvereniging Tussen de Rijnen, Vereniging Pancras-West, Wijkvereniging Noordvest en Buurtvereniging Maredorp schrijven dat op deze routes de normen voor fijn stof en stikstofoxiden worden overschreden. Ook geluidhinder levert een aanzienlijk probleem op. De verkeersmedewerkers van de gemeente denken hieraan tegemoet te komen door het verbeteren van de doorstroming. Dit zou het stoppen en optrekken op deze filegevoelige route verminderen. Het risico daarvan is echter dat daardoor juist meer verkeer wordt aangetrokken. De Kanaalroute, die mogelijk een oplossing zou kunnen betekenen, zal in verband met de noodzakelijke proceduretijd, met ongetwijfeld bezwarenprocedures, financiering en aanlegtijd, niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden. Daarmee is het risico dat de RGL al in gebruik is genomen en de bussen al over de route Hooigracht – Langegracht worden geleid, ruim voordat de Kanaalroute is gerealiseerd, levensgroot. De milieubelasting zal door die bussen en het overige gemotoriseerde verkeer, dat niet meer door de Breestraat mag, op de route Hooigracht – Langegracht nog verder toenemen. Uit een oogpunt van volksgezondheid vinden de wijkverenigingen dat niet aanvaardbaar.

Doordat de bussen een aanzienlijk langere route zullen moeten rijden, levert dit volgens de wijken voor de hele binnenstad per saldo niet alleen meer luchtverontreiniging en geluidhinder op, maar neemt ook het aantal conflictpunten tussen bus en overige verkeersdeelnemers navenant toe. De verkeersveiligheid neemt daardoor af. Daar komt dan nog eens de onveiligheid van de RGL zelf bij. Het aantal omwonenden dat hinder zal ondervinden van de bussen zal in vergelijking met het handhaven van de bussen door de Breestraat met circa 100% toenemen, vrezen de wijkverenigingen. Naast toename van de problematiek op de route Hooigracht – Langegracht, voorzien ze ook een ongewenste toename van de verkeers- en milieuproblematiek op de Witte Singel en de Morsweg.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline