Reizigersraad tegen RGL-Oost

4

De Stichting Reizigersraad Openbaar Vervoer Holland Rijnland (ROVH) heeft de gemeente in een brief geschreven tegen de RGL-Oost te zijn. Vorig jaar was de ROVH nog voorstander, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat een aantal wensen en aanpassingen in het definitieve ontwerp zouden worden verwerkt. Nu de veiligheidsanalyse, het busplan van Connexxion en het rapport van de randstedelijke rekenkamer bekend zijn, is besloten het standpunt te wijzigen. De hoofdargumenten voor een negatief standpunt zijn het ontbreken van een korte en lange termijn visie voor het verkeer, de veiligheid van de Breestraat en de alternatieve busroute via de Hooigracht. Wel is de ROVH voorstander van de RGL-West.

ROVH schrijft dat ook de ontwerptekeningen voor zover die op dit moment ons bekend waren en de informatie uit de diverse ontwerpateliers meewegen in het standpunt. Het ontbreken van een overallvisie voor de korte en langere termijn over het totale pakket van te treffen voorzieningen in de ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en bereikbaarheid van de binnenstad was eveneens erg belangrijk. Bovendien vindt ROVH Kort Rapenburg en Prinsessekade te smal voor al het verkeer en moet de 2e Binnenvestgracht zowel trams als bussen verwerken. Op de gekozen alternatieve busroute via de Hooigracht vreest ROVH dat menging met autoverkeer leidt tot opstoppingen, waar de OV-reiziger veel last van heeft.

ROVH is voor de provincie Zuid-Holland als concessieverlener en Connexxion en NS als concessiehouders hét aanspreekpunt namens OV-reizigers. ROVH is de opvolger van de RLOV, die is ontstaan uit de Reizigersadviesraad die door de gemeente eind jaren ’90 is opgericht. De ROVH bestaat nu uit vertegenwoordigers van organisaties (ROVER, Ouderenbonden, Fietsersbond, Gehandicaptenorganisaties) en uit individuele leden die op persoonlijke titel spreken. Statutair is vastgelegd dat bij stemming binnen het bestuur leden die namens organisaties zijn afgevaardigd twee stemmen vertegenwoordigen en de leden die op persoonlijke titel lid zijn van het ROVH-bestuur slechts 1 stem vertegenwoordigen. “Cruciaal is dat alle leden die namens organisaties in het bestuur zitten een negatief standpunt hebben ingenomen. Dit gaat per organisatie om een forse achterban. Het nu ingenomen negatieve standpunt wordt breed gedragen”, volgens ROVH.

Delen

4 reacties

  1. Terechte conlusie, ook wat betreft de RGL west. Blijft curieus dat alle pijlen altijd maar gericht zijn geweest op de oosttak die er al ligt, zeker met een kostenplaatje van > € 300 mln (!) voor 4 km rails. Voor een hoogwaardiger verbinding dan alleen de huidige bus aan de westkant van Leiden lijkt op voorhand wel iets te zeggen (en dan gewoon beginpunt Leiden Centraal).

  2. De reizigersraad vergeet er bij te zeggen dat aanleg van de RGL-west vrijwel kansloos is als Leiden nu nee zegt tegen de RGL-oost.

  3. e.j. van ginkel op

    Heer Popko is zeker net terug van de wintersport, dat hij niet op de hoogte is van de exitstratgie van de provincie? De westtak komt er wel in de een of andere vorm, dus het spook van stem-ja-anders-niet-naar-het-strand kan in de kast blijven. Wel Nee stemmen natuurlijk, a.s. woensdag!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline