Meerderheid tegen RGL bij Scheltemadebat

8

Tijdens het Scheltemadebat gisteravond werd stevig gediscussieerd en veel gelachen. Voor het debat was van 29% van de ruim 200 aanwezigen voor de RGL, na afloop was dit gestegen tot 31%. Elsbeth Klink van de Fietsersbond en professor Ton van Raan discussieerden over de economische opbloei van de stad met de RGL. Leerlingen van het Debatteam van het Da Vinci College hielden een voorbeelddebat met voor- en tegenargumenten. Jeroen Haver van Rover en historicus Cor Smit gingen in debat over de voordelen voor de Leidenaars. Ook de zaal kon af en toe vragen stellen en meediscussiëren.

Elsbeth Klink beet het spits af door te stellen dat Leiden verdort als de RGL komt. Zij is van mening dat een beter winkelaanbod belangrijker is dan een tram. Ook kan de bereikbaarheid van Leiden beter worden aangepakt met dubbelspoor naar Utrecht en een goede ringweg om de stad. Het marktaandeel van Leiden is de afgelopen jaren kleiner geworden, maar de omzet is gelijk gebleven. ‘De koek is groter geworden, maar Leiden krijgt nog evenveel. Gouda wint zelfs marktaandeel zonder tram.’

Ton van Raan was van mening dat een ‘nee’ tegen de tram een ‘nee’ tegen de toekomst van Leiden is. ‘Er zijn al 25 steden in Europa waar de tram is ingevoerd. De historische binnenstad van Bern staat zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO, mét tram.’ De nu onveilige en verpauperde Breestraat krijgt een vernieuwd elan en allure door een esthetische railverbinding, volgens Van Raan. Dat Leiden een fietsstad is, kan geen bezwaar zijn: in de fietsstad Gent is de tram succesvol ingevoerd. Een tram zal de concurrentiepositie van de stad versterken, zeker door de rechtstreekse verbinding van de Leeuwenhoek met de binnenstad.

Vanuit de zaal werden vragen gesteld over de verkeerssituatie op de Hooigracht. Hoe moet dat met die extra bussen daar? Een ambtenaar van het Projectbureau vertelde dat er nu 17.500 auto’s per dag over de Hooigracht gaan, die in de toekomst over de Kanalenroute moeten. Wanneer die klaar zou zijn, is onduidelijk, maar in ieder geval niet tegelijk met de RGL. De leerlingen van het debatteam gingen in hun argumenten vooral in op bereikbaarheid, het milieu en de efficiëntie van de tram. Dat de bussen verplaatst worden over de Hooigracht, betekent volgens hen slechts een verplaatsing van de schade aan het milieu.

Daar staat tegenover dat op de lange termijn een landelijke railnetwerk kan worden aangelegd waar de RGL op kan aansluiten. Jeroen Haver van Rover legde uit dat de landelijke reizigersorganisatie normaal gesproken de aanleg van openbaar vervoer toejuicht, maar tegen de RGL is. ‘We beginnen aan de verkeerde kant van de stad. We moeten eerst de RGL-West aanleggen en de Leidse regio verbinden. Meer dan 70% van het huidige busverkeer kan niet door de RGL worden vervangen, omdat mensen uit Voorschoten, Leiderdorp en Zoetermeer komen.’ Ook noemde Haver het opvallend dat de andere gemeenten de RGL niet door hun binnenstad willen hebben, maar Leiden wel. Historicus Cor Smit wil liever een tram dan de bussen in de Breestraat, die altijd te hard rijden.

‘Het traject van de Korevaarstraat naar het Centraal Station is doodeng. Slechter dan nu kan het niet worden.’ Hij ziet de RGL als onderdeel van een bredere verkeersvisie, die de binnenstad autoluw en bereikbaar moet maken. Er moeten grote transferia komen waarvandaan mensen met de tram verder kunnen. Uit de zaal kwam de vraag waarom de bussen niet gewoon 15 km/u kunnen rijden. Van Raan vertelde dat hij dit ook al aan de politie had gevraagd. ‘Vroeger mochten de bussen inderdaad maar 15km/u, maar ze werden aan alle kanten ingehaald door fietsers.’ La Bruyere gaf aan best met de auto naar een transferium te willen, maar weinig vertrouwen te hebben in de komst van grote parkeergarages. ‘Die voorbeeldsteden waar de tram succesvol is, hebben transferia met 12.000 of 15.000 plaatsen. Als we hier in Leiden al zolang praten over een garage van 1000 plaatsen, moet ik nog zien of er zoiets komt. Eerst garages, dan een RGL.’

Delen

8 reacties

 1. Elsbeth Klink op

  “Dat Leiden een fietsstad is, kan geen bezwaar zijn: in de fietsstad Gent is de tram succesvol ingevoerd.” betoogde van Raan tijdens het debat. Gent is inderdaad een fietsstad voor Belgische begrippen: 15% van de verplaatsingen per dag van alle inwoners is per fiets. In Leiden is dat het dubbele: 34%. Voor Nederlandse begrippen heeft Gent juist een laag fietsgebruik.

  Verder is de RGL gepland over de drukke hoofdfietsroute Korevaarstraat-Centraal Station met 15.000 fietsers per etmaal. De vergelijking met Gent gaat verder mank op het feit dat Gent een tramspoor heeft van 1 meter breed en de RGL een spoorbreedte van 1,46 meter heeft. En van Raan roemt ook regelmatig Straatsburg als voorbeeld dat fietsen en tram prima mogelijk is. Nu zijn daar de straten toch ietsje breder. En met een gemiddeld fietsgebruik in Frankrijk van 3% lijkt me het niet waarschijnlijk dat het fietsgebruik in Straatsburg dat van Leiden ook maar enigzins zou benaderen.

 2. Hans Kanbier op

  Ik vond het een zeer nuttige en informatieve avond, hoewel de emoties af en toe belangrijker waren dan de feiten, maar dat is nou eenmaal zo bij dit soort discussie onderwerpen.
  De discussie bij het RAP de volgende avond was duidelijk meer op de inhoud en minder emotioneel.

  Ik ben een voorstander van de RGL, maar ik ga tegen stemmen op 7-maart.
  Graag wil ik dat verduidelijken.

  De deelnemers van beide discussie avonden hebben mij vrijwel allemaal gesterkt in mijn standpunt dat het voor een bewoner van de binnenstad onmogelijk is om onderbouwd voor te stemmen op 7-maart.
  Zonder in te gaan op de discussies voor en tegen de RGL is er namelijk ook nog de Leidse binnenstad en hoe de bewoners daarvan hierin leven.
  Bij aanleg van de RGL dient de verkeersdoorstroming flink aangepakt te worden.
  Door het nog ontbreken van een vast tototaal plan hiervoor worden er noodmaatregelen genomen  zoals, de hooigracht te zwaar belasten en enige nu nog onlogische knippen en rijrichtingen in de verkeerscirculatie.
  De plannen (o.a kanalenroute) om dit op te lossen zullen pas ver na de verwezenlijking van de RGL vastgesteld laat staan uitgevoerd zijn. Het is dus zeker nog niet duidelijk hoe en wanneer dit gereed is.

  Hierdoor is een ja op dit moment (buiten de RGL zelf) een keuze voor een zeer onbevredigende situatie in de rest van de binnenstad.

  Een nee op 7-maart zal door de provincie niet zomaar geaccepteerd worden, die zal proberen om de RGL toch aan te leggen.
  Er zullen misschien nog kleine aanpassingen gedaan worden maar het belangrijkste is dat er een vertraging gaat optreden in de realisering.
  Leiden dient deze vertraging te gebruiken om het verkeerscirculatie plan inclusief de doorvaarbaarheid zeer voortvarend aan te pakken.
  Op deze wijze kan de Leidse binnenstad als het ware RGL-klaar gemaakt worden.

  Misschien dat ondertussen ook alvast de RGL-west van start kan gaan.

  Door de zaak op deze manier aan te pakken kan het voor vele tegenstanders uiteindelijk toch tot een zeer bevredigende oplossing komen.

  EEN NEE OP 7 MAART IS DUS GEEN NEE TEGEN DE RGL MAAR EEN VERZOEK OM MEER GELEGENHEID OM HET TOTAAL OP ORDE TE MAKEN.

  Hans Kanbier

 3. Hans Kanbier op

  Als aanvulling op mijn reactie hier een mogelijkheid om echt te stemmen op 7-maart over de RGL, namelijk met je stem voor de provinciale staten verkiezingen.
  Daar de provincie uiteindelijk de laatste stem heeft dien je voor NEE op de SP te stemmen en voor JA op één van de huidige grote partijen (CDA / PVDA)

 4. @ Hans Kanbier

  mbt. welke stem jij uit gaat brengen tijdens het referendum (TEGEN) en vooral mbt. het waarom ben ik tot precies dezelfde conclussies gekomen.

  Maar het door jou neergeschreven stemadvies zou ik toch graag tegen willen spreken. Elke stem op de espee is een stem tegen de vrijheid.

  Ik heb een ander stemadvies:
  Hoe grappig zou het wel niet zijn als er bij het referendum een opkomst is van meer dan de benodigde 30%, met een meerderheid die TEGEN stemt en tegelijkertijd bij de provinciale staten verkiezingen een opkomst van minder dan 30%? Dat zou niet alleen bijzonder grappig zijn, maar volgens mij ook duidelijker uitdrukken wat elk ratioineel denkend mens van de huidige situatie vindt.

  Dus: STEM WEL bij het referendum en STEM NIET bij de provinciale staten verkiezing.

 5. Harry Schoch op

  Hans Kanbier, ik neem mijn petje af voor jou…..! Niet omdat ik ook NEE ga stemmen, maar omdat ik wel degelijk ook de voordelen van de tram zie, maar met name, met jou, vind dat eerst over het grote geheel een goede visie moet worden ontwikkeld. Maar bovenal, omdat jouw opstelling voorstanders en tegenstanders in inhoudelijke, zinvolle en elkaar respecterende discussie kan brengen! Zelf ben ik nog steeds voor een BEPERKTE RGL over bestaand spoor, en dan graag met een RGL die gewoon over de spoorbaan kan, zoals bijvoorbeeld in Karlsruhe…..Een RGL, die optimaal samenwerkt met de bestaande spoorlijn Leiden-Utrecht.

  Ik moet bekennen, dat ik nog wel eens met enige weemoed terugdenk aan de blauwe en de gele tram, waarmee ik als Haags kind regelmatig mee mocht op een uitstapje naar Leiden en de kust. Ik besef nu wel, dat er ook nadelen aan die trams zaten, maar de techniek is ook niet stilgestaan…..

  Toch zal ik, alles overwegende, NEE zeggen op 7-3…..

  Haagse Harry Schoch.

   

   

 6. Hans Kanbier op

  @ marcellus,

  Even rechtzetten, ik geef geen stem advies over de provinciale staten verkiezing.
  Ik geef alleen aan hoe je die zou kunnen gebruiken om over de RGL te stemmen.
  Of je dan welk of niet SP stemt hangt af van of je voor of tegen de RGL wilt stemmen.
  Leg dit a.u.b. niet uit als een oproep om SP te gaan stemmen.

  Maar breng wel een stem uit voor de provincie (desnoods blanco). Door niet te stemmen geef je aan niet geïntresseerd te zijn in een democratische besluitvorming.

 7. Wybo Mentink op

  @Hans Kanbier: ik weet niet precies wat je met je stemadvies beoogt, maar ik kan prima zelf een afweging maken voor de aanstaande verkiezingen hoor. Ik wil namelijk geen lightrail door de binnenstad van Leiden zien. Bij een NEE op 8 maart kunnen het Rijk, de Provincie, de gemeente dan met een schone lei aan de bereikbaarheid gaan werken. Die RGL-mania moet nu maar eens afgelopen zijn na al die vreugdeloze en vruchteloze jaren, die hakken die allemaal in het zand gezet zijn daar werd ik een weinig moe van: de loopgraven kunnen weer verlaten worden.

  Ook zie ik graag een evaluatie van het hele RGL-project tegemoet: een historiografie van hoe het beslist niet (meer) moet. Dat werkt cathartisch Hans en zoiets wordt volgens mij een lichtend en leerzaam voorbeeld in onze democratische besluitvorming. De eigenlijke bedoeling is dat door de schok van het referendum nu staps- en fasegewijs verbeteringen worden aangebracht in het verkeer en vervoer in de Randstad en Zuid-Holland. Ook moeten we leren dat we niet miljarden kunnen blijven storten in infrastructuur: wegen, beton, asfalt e.d.. Het is ook een gedragskwestie: mensen moeten ook veranderen en leren dat bereikbaarheid op haar onontkoombare en onvermidjelijke grenzen stuit. Ook de sociale infrastructuur vraagt om nieuwe investeringen.

  Ergo: in de politiek gaat het om de verdeling van en de strijd om de beschikbare gelden. En met die 300+ miljoen euro kun je vele malen betere investeringen doen. Misschien wel 10 keer beter, in geharnaste en onverbeterlijke PvdA-terminologie. Sommige PvdA-ers zullen het wel nooit meer leren. En bedenk ook: de lightrail is niet de redder van onze regio of van onze samenleving. Sterker nog: door doldrieste overinvesteringen in grote infrastructurele projecten ontstaan elders onaanvaardbare tekorten en achterstanden, zelfs de stabiliteit en kwaliteit van onze samenleving kunnen in het geding komen door onbehoorlijk en onverantwoordelijk bestuur. Denk hier eens goed over na. Denk ook aan de tunnel in het Groen Hart. En het terugkomen op een eerder genomen besluit is helemaal geen schande, integendeel het is soms de enige juiste beslissing. Ik heb hier juist respect voor en het getuigt van bestuurlijke wijsheid en moed (het voortschrijdende inzicht). Beslissers in het verleden hebben ons opgezadeld met het verkeerde dilemma van nu. Met vriendelijke groet.

 8. Sinds het moment dat onze toekomstige koning op de Plesmanlaan in het water reed deponeerde ik via de krant de volgende stelling:

  Als er iets verkeerd kan in het verkeer, dan proberen ze dat uit in Leiden

  Regelmatig kwam ik er mee terug omdat het nog steeds van toegepassing was.

  Dus nu nog maar een keer.

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline