SP: Aanpak verkeersveiligheid raakt achterop door RGL

13

Sinds 2005 is er in Leiden niet meer geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Het geld dat daarvoor bestemd is, wordt volledig opgeslokt door de RijnGouweLijn. Julian van der Kraats (SP-raadslid): “Als de RGL doorgaat, is er tot 2009 geen geld om zogenaamde ‘blackspots’ aan te pakken. In totaal wordt 3,7 miljoen euro minder besteed aan gevaarlijke verkeerssituaties. Onveilige kruispunten bij bijvoorbeeld de Sumatrastraat en de Vondellaan blijven zo bestaan.” Dat meldt de Leidse SP-fractie in een persbericht.

De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2007 wel afgesproken dat als de RijnGouweLijn niet door gaat, het totaalbedrag van 3,7 miljoen wel weer wordt besteed aan verkeersonveilige situaties. Julian van der Kraats: “Voor de SP is het heel belangrijk dat onveilige plekken in de hele stad worden aangepakt, niet alleen langs de route van de RGL. Een stem tegen de RGL op 7 maart is van groot belang voor een veiliger verkeer.”

Delen

13 reacties

 1. Lekker kort door de bocht, Julian. Ik neem namelijk wel aan dat je vriendjes van STOOM zullen benadrukken dat dat geld wel degelijk naar het RGL-traject gaat, namelijk naar de Lammenschansweg.

  Dus ik zou voordat je dit hard van de daken roept maar even gaan navragen of zij het goed vinden dat jij het geld waarmee ze hun straat veiliger willen maken (een van de belangrijkste redenen van vele STOOM’ers om actief te zijn) naar de Vondellaan stuurt.

  Klinkt als een luchtballon (en niet alleen vanwege de timing van je persbericht).

 2. STOOM is, zoals bekend mag worden verondersteld, geen SP-organisatie noch een SP-vriendenclub. Politieke partijen proberen het algemeen belang te dienen (met een enkele uitzondering), al verschillen ze van mening over hoe dat het beste kan en kunnen ze dat belang verschillend definiëren, maar STOOM is een belangenvereniging met een beperkte doelstelling. De SP is bij mijn weten niet de verplichting aangegaan om de hopelijk weer vrijkomende gelden uit te geven aan de Lammenschansweg en hoeft dus ook niets specifiek uit leggen aan STOOM.

 3. Het wordt steed gekker met de SP en woordvoerder Julian van der Kraats in hun pogingen het gelijk aan de zijde te krijgen. nog even en ’de ondergang van de weréld’ kan aan de komst van de RGL worden gewijd.  Nu zou er geen cent meer aan de verkeersveiligheid zijn uitgegeven ??? en straks is er geen cent meer beschikbaar. Moet dezxe argumentatie nu ook aan de referendumkamer worden voorgelegd als ‘ernstige msleiding’? De SP maakt met deze argumenten (die de stemmer dan maar voor waar moet aannnemen) de uitslag van het refrendum al bij voorbaat belachelijk. De sP begint nu weer ouderwets onzin te verkopen en dat had ik niet verwacht van een college-partij. Als ik me niet vergist heeft ook de SP ingestemd met het vaststellen van de jaarrekening 2005 en (stel dat van der Kraats en SP gelijk hebben) toen heb ik geen woord vernomen van deze bewering. Terzijde: Elke ambtenaar van de afdeling V&V kan Julian snel uit de droom helpen en aangeven waaraan de miljoenen Euro’s in 2005 en 2006 zijn besteed. en veel zo niet alles heeft met veilighied te maken. Ik kan er wel een paar opnoemen bv. een spiegel op de Zijlsingel !! nota bene met steun van de SP op verzoek van PvdA en GroenLinks, fietspaden en nog maar te zwijgen over de aanpak van de Haagweg). Juilian geen onzin verkopen dus, maar je op de feiten baseren. Het verhaal over de aanpak van  blackspots raakt ook kant noch wal. Wellicht kan de redactie eerst even de feiten checken voordat dit als ‘nieuws van de SP’ wordt gepresenteerd. De geloofwaardigheid van Sleutelstad is ook in het geding.   

 4. Haagse wethouder struikelt over RandstadRail

  DEN HAAG – De Haagse wethouder verkeer en vervoer, Pieter van Woensel (VVD) is dinsdag afgetreden om de grote problemen met de nieuwe spoorverbinding RandstadRail. Van Woensel zei dat hij weggaat omdat het budget voor het traject met 12 miljoen euro is overschreden(anp)

 5. Het wordt steeds gekker met GroenLinks en woordvoerder Jos Posthuma. Hij noemt als wapenfeit voor de verkeersveiligheid de op verzoek van bewoners geplaatste spiegel op de Zijlsingel. Julian van der Kraats vermeldt terecht dat alle gelden voor het aanpakken van de “blackspots” in het ‘potje’ (bodemploze putje ?) van de RGL gestopt zijn. Jos Posthuma weet dit. Hij weet ook dat zelfs hiermee de ‘blackspot’ Breestraat (op de RGL-route!) niet mee wordt verholpen. In tegendeel zelfs. Voor de fietsers blijft het even onveilig als het nu is. En voor de voetganger wordt het nog onveiliger ! Zie de voorlopige veiligheidsanalyse van 15 januari.

  Het zou Jos sieren zijn partijgenoot-wethouder Steegh op te roepen het voor 15 februari toegezegde veiligheidsrapport van VIA/ISA zo snel mogelijk in de openbaarheid te brengen in plaats van zo te hakketakken. De Leidse burger heeft in de referendumcampagne meer aan iformatie van deskundigen dan aan gekissebis van raadsleden. Vooral als zij voorstander zijn en zo de aandacht trachten af te leiden van wat er echt toe doet: wordt de Breestraat door het spenderen van al die miljoenenen straks een veiliger winkelstraat of niet ? 

  Moet het straks weer, net als bij het bussenplan, afhangen van vrijwilligers of belangrijke informatie openbaar wordt ?

  Wat koop ik er voor als het straks op de Lammenschansweg door het plaatsen van stoplichten, niet door de RGL, veiliger wordt maar in de Breestraat, de Hooigracht, Langegracht, 2e Binnenvestgracht onveiliger ? 

  De geloofwaardigheid van GroenLinks is hier meer in het geding dan die van Sleutelstad.

 6. Piet ‘Zuur’ van de Fietersbond kan zelfs tussen de regels in mijn repliek aan van der Kraats geen grapje meer onderscheiden. Een spiegel op de Zijlsingel is natuurlijk een ‘enorme’ investering uit ‘het potje Veiligheidsgelden’ !!!  Ook voor de fietsers, wier belangen de Pietsersbond afd. Leiden nog steeds schijnt te behartigen !!  Alleen dit eenvoudige feit (kosten 145 €, omdat, naar verluidt, wethouder John Steegh in een kwartier tijd zelf de spiegel met bouten heeft bevestigd) ontkracht het gehele betoog van van der Kraats ( “er is en wordt geen enkele cent aan verkeersveiligheid voor fietsers meer uitgegeven en alles verdwijnt in een bodemloze RGL put”). De rest vraagt u samen met van der Kraats maar na bij de verkeersambtenaren. Klinklare onzin dus en ‘shame shame’ dat Piet Zuur dit klakkeloos nabouwt. Piet Schuur weet wel beter dacht ik. Het valt me ook tegen dat Schuur namens de Pietsersbond nog steeds blijft beweren dat de de huidige situatie in de Breestraat veiliger is en valt te verkiezen boven het ontwerp van de Breestraat waarop naast fietsers en voetgangers ook de RGL veilig doorheen voert. Ik mocht samen met nog enige fietsers meedoen aan de fietstocht over de Breestraat. En het zou Piet Zuur sieren als hij openlijk erkende dat het merendeel van de toen aanwezige 100 fietsers geen enkel probleem had met de fietsroute door de Breestraat en Turfmarkt behalve op het moment dat er bussen van voor en achteren naderden.

 7. Leiden Mobiel op

  @Jos

  Je hebt natuurlijk niet meegefietst bij het tweede stuk van de route: het Huigpark. Daar werd meer dan duidelijk welke problemen het oplevert als je zoveel fietsers over een veel te krap fietspad perst. Het zou je dan ook gesierd hebben als je de hele manifestatie had meegedaan en niet halverwege had afgehaakt.

  Maar goed: zo kennen we Jos, hard hakken op goede argumenten zonder zelf met een redelijk argument te komen.

 8. “Grapjes” maken rond (verkeers)veiligheid en ondertussen het echte probleem verdoezelen, de boodschapper aanvallen om de boodschap maar niet te laten overkomen, GroenLinks is weer sterk bezig ! 

  Gelukkig is het veiligheidsrapport waarin staat dat de RGL de Breestraat nog onveiliger wordt dan hij nu al is nu beschikbaar.

   Zie http://rgl.daxx.com/link_docs/veiligheidsreportage.pdf

  De veiligheidsdeskundigen van de ISA stellen daarin ook nadrukkelijk:

  De veiligheidsanalyses zijn ook binnen een bepaalde scope uitgevoerd. De belangrijkste grenzen, die de conclusies van de ISA beïnvloeden zijn de volgende:

  • de veiligheid van de voorgestelde alternatieve bus- en fietsroutes (Hooigracht respectievelijk Rapenburg) werd niet in de analyses meegenomen, daar het ontwerp hiervan aan VIA Advies noch aan de ISA is voorgelegd. Dit is in de ogen van de ISA een ernstige tekortkoming in het beoordelingstraject;

  De Fietsersbond heeft in oktober en november bij hun medewerking aan de ontwerpateliers erop gewezen dat deze onderwerpen meegenomen zouden moeten worden.

 9. Jos, gisteravond hebben wij het samen nog even gehad over het schoon houden van de discussie.

  Mama Desiree gaat je nu dus even hard op je vingers tikken: stoute Jos!
  Geen bijnamen geven en niet beledigen!
  En nu dus even braaf ‘sorry’ zeggen tegen Piet Schhhhhhhuur die geen benamingen nodig heeft om zijn argumenten kracht bij te zetten…
  Je weet: schelden is een tekort aan argumenten en daarmee win je geen referendum!

  Overigens heb ik er best begrip voor dat de verdeling gisteren op het Scheltemadebat 31 stemmen voor en 149 TEGEN de RGL je een beetje het ‘zuur’ hebben gegeven.

 10. 31 Voor, en 149 tegen????

  Waar praten we nu dan nog over????

  Hoogste tijd om je energie aan andere onzin dan de RGL te gaan besteden.

 11. @Jos Posthuma: ik ben niet gewoon of gewend op dit soort fora te reageren met een fijne tekst of dito mening. Sommige voorstanders zoals u hebben zich zo geidentificeerd met het treurige en trage fenomeen RGL en haar zege(n)rijke toekomst, dat mensen die constateren dat de hoogwaardige lightrail van ergens rechtsonder van Alphen richting de Nederlandse kust een zeer slecht plan is dat zeer slecht verkocht wordt door sleutelspelers die zeer slecht tegen hun verlies kunnen (een goed politicus kan met opgeheven hoofd en fraai spel verliezen, in de kleedkamer of aan de bar kun je je verlies vervolgens dan netjes verwerken met uw snelslinkende groep aanhangers).

  Jos het volgende wil ik beslist niet meer zien: gebrek aan zelfkennis, vals en gemeen spel, Freischweberei, ideologische verblinding, foute projecties van persoonlijke tekorten en beperkingen op meedenkende en meewerkende kritische burgers, een onderontwikkeld gevoel voor verantwoord openbaar bestuur en met stip: ondegelijk en onbetrouwbaar financieel beheer van de Leidse (staats)stadskas. En -als ik even mag- verwacht ik van een intellectuele en elitaire partij als GroenLinks dat ze hun verstand en vermogens naar behoren gebruiken: dus geen verraad van uw academische achtergrond en vorming. Use it or loose it, zou ik zeggen. Zullen we dit nu gelijk maar afspreken?

  Goed dat een paar schrandere en bijdehande Leidenaren u op de nuchtere en feitelijke RGL-werkelijkheid wijzen, wees met die enthousiaste draagvlakvorming, debatvoering en informatievoorziening op weg naar het referendum nou gewoon eens blij. We behoeden u immers voor verdere Leidse rampspoed en ondergangsperikelen. Na het feestelijke referendum kunnen we samen ontnuchterd en een ervaring rijker dan echt aan de bereikbaarheid van Leiden gaan werken.

  Overigens wat denkt u van de volgende lightrailverbindingen?
  De BollenLijn (DBL): van Leiden via Lisse naar Haarlem
  De HavenLijn (DHL): van Leiden via Zoetermeer naar Rotterdam
  De VlietLijn (DVL): van Leiden via Leidschendam naar Den Haag

  Met een allervriendelijkste groet!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline