PvdA wil meer samenwerking voor dak- en thuislozen

2

Vrijdagmiddag 23 februari organiseerde de PvdA Zuid-Holland een straatconferentie om de problematiek van dak- en thuislozen in de provincie onder de aandacht te brengen. Onder perron 1 van het Centraal Station, een bekende ontmoetingsplek voor Leidse daklozen, ging een flinke groep bestuurders en professionals uit Leiden, Rotterdam en Den haag met elkaar in gesprek. Samen werden ideeën en maatregelen besproken om de situatie aan te pakken. Onder leiding van initiatiefneemster Lennie Huizer, PvdA gedeputeerde voor maatschappelijk opvang, en Hans Visser, dominee van de Pauluskerk in Rotterdam, kwamen onder andere de schuldenproblematiek, centrale aanpak en gedwongen hulpverlening aan bod.

De PvdA had met de straatconferentie niet de illusie dat voor alle problemen direct een oplossing gevonden zou worden, maar zag de bijeenkomst als een vertrekpunt met als doel om samen met meerdere gemeentes en de landelijke politiek de problemen in kaart te brengen en de samenwerking te verbeteren, om zo daklozen weer op de rails te krijgen. In de eerste plaats kwam uit de discussie naar voren dat de gemeente en overheid meer moeten doen om te voorkomen dat mensen überhaupt op straat komen te staan. Voor mensen die hun woning dreigen te verliezen moet de gemeente het wonen koppelen aan de verzorging.

Door middel van driehoekscontracten tussen bewoner, zorginstelling en woningbouw kan zo effectief hulp geboden worden. De gemeente heeft hierbij een controlerende rol. De overheid zou onder andere de schuldenproblematiek, een van de oorzaken van het dakloos worden, aan moeten pakken door de leningreclames te verbieden. Als tweede werd geconcludeerd dat een landelijk netwerk tussen de gemeenten nodig is.

Jantine Kriens: “Een landelijk netwerk is nodig om een goed overzicht te krijgen van het aantal daklozen. Veel daklozen reizen tussen verschillende steden, waardoor ze in meerdere opvang circuits zitten”. Teveel bureaucratie staat evenwel een effectieve hulpverlening in de weg en kan voorkomen worden door de gemeente een sturende en kwaliteitsbewakende rol te geven en de, al dan niet particuliere, zorginstanties te laten samenwerken. Bij een centraal geregelde opvang mag echter het individu niet uit het oog worden verloren. Daarnaast is men het erover eens dat gedwongen hulpverlening of besloten opvang van groot belang bij verslaafde of daklozen met psychische problemen die opvang en hulp weigeren.

De samenleving moet af van het idee dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun problemen en alleen geholpen worden als ze dit zelf willen. Een ander probleem vormt de al dan niet uitgeprocedeerde asielzoeker. De PvdA vindt dat de gemeenten daarbij een beroep moeten doen op particuliere instellingen aangezien de overheid niet tegelijkertijd kan uitprocederen en opvangen. De uiteindelijke reïntegratie van daklozen valt of staat met de kennis over de doelgroep en met een intensieve individuele begeleiding. Er moet meer gekeken worden naar de interesses van de mensen zelf bij het vinden van een geschikte reïntegratiebaan.

Sander de Kramer: “Belangrijk bij de opvang van daklozen is dat we niet zomaar mensen in huizen moeten stoppen, maar naar de oorzaken van hun problemen moeten zoeken. Deze mensen moeten intensief begeleid worden en hun passie voor het leven terugkrijgen”. Bij het aanbieden van opvang en woonruimtes voor daklozen moet een algemeen communicatiedraaiboek en steunpunten in de wijk komen, waardoor de zorg van omwonenden wordt weggenomen en sneller een ruimte door de gemeente beschikbaar gesteld kan worden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan gezamenlijke pensions, omdat gebleken is dat veel daklozen zich eenzaam voelen als zij alleen in een huis geplaatst worden.

Deelnemers aan de discussie: Hans Visser, dominee van de Pauluskerk in Rotterdam en voorzitter van de conferentie. Lex de Boer, directeur van de woningstichting Portaal Leiden die een 24-uurs opvang heeft voor daklozen. Carla van Essen, projectleider van het Leger des Heils op Schiphol. Sander de Kramer, hoofdredacteur van de Rotterdamse straatkrant. Gerda van der Berg, wethouder onderwijs, welzijn en zorg van Leiden. Hedwig Vos, huisarts in Den haag en lid van de Haagse gemeenteraad voor de PvdA. Jantine Kriens, wethouder volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke opvang van Rotterdam. Ron Hillebrand, lid van de provinciale staten namens de PvdA. Toehoorder: Martin Huls.

Delen

2 reacties

  1. “Deze mensen moeten intensief begeleid worden en hun passie voor het leven terugkrijgen.”

    Dat klinkt geweldig! Ik hoop dat er onorthodoxe plannen gemaakt kunnen worden. Bijv: Als enkelen onder hen bij gepaste gelegenheden muziek en straattoneel kunnen/leren maken en het publiek wat minder spastisch reageert op alles wat net buiten het gewone standaardgedrag valt, dan hebben we er allemaal plezier van.  

  2. Klinkt weer als een gezellig dagje bijpraten met gelijkgestemden. Beetje vreemd dat onze eigen Leidse Vagebond niet uitgenodigd is. Dat is toch een van de weininge succesvolle particuliere initiatieven op het gebied van de daklozenproblematiek. Afentoe lijkt het alsof je eerst subsidie moet hebben aangevraagd om serieus genomen te worden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline