PvdA boos om ‘walgelijke kritiek’ in RGL-discussie

14

“Ik heb morgen 1 dag van bezinning! Te weinig maar beter dan niets. En op die dag wil ik niets over “de tram naar het strand” horen. Anders krijg ik echt “misdadige” neigingen.” Het is PvdA-voorman Henny Keereweer die op zijn weblog oproept tot bezinning. “De campagne is stevig. Daar is niks mis mee. Maar een aantal mensen gaat in hun kritiek op andere mensen veel en veel te ver; walgelijk ver zelfs. Ik ga hier niet de huilebalk uithangen en ik heb een heel dikke huid, maar het zou af en toe wel minstens een onsje of wat minder kunnen,” aldus Keereweer.

Delen

14 reacties

 1. Een dag van bezinning kan natuurlijk nooit kwaad. Ik hoop dat die de heer Keereweer heeft doen inzien dat hij zelf al in een vroeg stadium van de campagne aangaf niet in een inhoudelijke discussie geïnteresseerd te zijn, n.l. toen hij over de trein naar het zand begon, en dat hij vanaf het begin de campagne van zijn partij op een verkeerd spoor heeft gerangeerd. Misschien komt er nog een wissel.

 2. Ik heb de log van Henny Keereweer gelezen en het komt mij eerlijk gezegd toch wel een beetje huilebakkerig over hoor. Ik kan mij de laatste weken van de tweede kamerverkiezingen herinneren en zie dan eigenlijk niet zo gek veel verschil wat voorganger (met een christelijk kabinet mag je het zo noemen) Bos allemaal over de andere partijen wist te vertellen. Daarnaast behoort een politicus te weten, en er tegen te kunnen dat bij ingrijpende plannen er emotionele en misschien zo nu en dan iets aangedikte voorbeelden worden gebruikt. Er zijn zelfs partijen die burgers wijs proberen te maken dat ze met een Ja stem eerdaags in 15 minuten op het strand zijn en volgens het affiche schijnt de zon dan ook nog. Verder viel mij de christelijke invloed van het kabinet binnen de PVDA gelijk op in zijn log. Ik heb de partij nog nooit askruisjes zien halen (zoals te zien op de foto bij log) en horen praten in termen van bezinningstijd na het carnaval.

  Daarnaast valt het mij heel erg tegen dat de heer Keereweer wel kritiek geeft op de manier van campagne voeren, maar het vervolgens wel onmogelijk maakt om te reageren op zijn weblog over deze kritiek. Ik zal misschien nu ook tot de groep mensen behoren die in zijn ogen “walgelijk” ver gaan in hun kritiek, maar er is één groot verschil. Ik geef voor en tegenstanders wel de mogelijkheid te reageren op mijn logs over Leiden ook al zijn ze het zo nu en dan niet met mij eens.

 3. Zelf ben op dit forum ook al virtueel onder de tram gekomen in een van de reacties en dat emotioneert natuurlijk even behoorlijk, maar uiteindelijk doet het geen pijn. De RGL is nu eenmaal een emotionele kwestie geworden en dat draai je ook niet meer terug.

  Een tip voor alle forumschrijvers, voor- en tegenstanders. Schrijf je stuk, tel tot tien, neem nog een slokje koffie, of wat je ook naast je hebt staan, herlees het, haal eruit wat een beetje cru of persoonlijk is en druk dan op send.

  De inhoud is veel belangrijker, evenals een zuivere argumentatie. Als overtuigd voorstander heb ik respect voor tegenstanders die met zakelijke en inhoudelijke argumenten discussieren, zoals bijvoorbeeld Julian vd Kraats (SP) en Hans van Dam (Rover)

  Waar ik me wel oprecht aan erger – dat is ook emotie! – is de kwaliteit van de argumentatie tegen de RGL. Regelmatig zie je dat de tegenargumenten ofwel onderling met elkaar in tegenspraak zijn ofwel dat ze ook tegen de alternatieven van de tegenstanders gebruikt zouden kunnen worden. Soms gaat dat in de richting van stemmingmakerij.

  Een paar voorbeelden:

  ‘RGL maakt te veel herrie.’ combineert slecht met ‘ RGL is zo geruisloos dat die levensgevaarlijk is.’

  ‘RGL is zorgt voor bebouwing van het Groene Hart’ is niet te rijmen met ‘RGL moet over bestaand spoor! RGL-oost kan dan gewoon worden aangelegd.’

  De argumenten ‘Tram heeft een te lange remweg.’ en ‘Tram kan zo snel remmen dat er gewonden vallen bij een noodstop’ stammen uit een en dezelfde bijdrage van de tegenstanders, zie archief Sleutelstad.

  Vaak lees je: ‘De RGL maakt de Breestraat slechter bereikbaar en is slecht voor het de bereikbaarheid van de binnenstad als geheel.’ Hoe zit dat dan bij ‘Aantal bussen in binnenstad halveren en geen tram’ uit het alternatief Bussenplan Stoom?

  De uitspraak ‘De Breestraat is een hoofdfietsroute en een van de drukste fietsroutes ter wereld.’ verhoudt zich slecht met ‘Bussen en fietsers in de Breestraat is een aanvaardbare combinatie’ en nog slechter met het alternatief van de SP, waarbij er nog wel wat meer bussen en taxibusjes de Breestraat in mogen.

  Een onafhankelijk wetenschappelijk rapport specifiek over de Leidse situatie, in het voordeel van het binnenstadtrace, wordt in twijfel getrokken terwijl naar hartelust selectief geciteerd wordt uit allerlei rapporten over lightrail, die niet gebaseerd zijn op onderzoek naar de lokale situatie.

  Kritiek op de strandposter van de voorstander en dan zelf een onrealistische foto met grind en spoorbomen op de poster zetten is ook niet sterk.

 4. Ivo van Spronsen op

  Ik ben het eens met de heer Keereweer dat het niveau over de RGL niet echt verheffend is. Ik vind ook dat de PvdA gewoon door moet gaan met de posters van de tram naar het strand. De referendum vraagt de Leidse bevolking of ze de RGL willen of niet en aangezien meerdere partijen in de gemeenteraad waaronder de PvdA hebben gezegd dat er geen RGL komt tenzij er ook een westverbinding komt. Het lijkt me dus niet meer dan logisch dat er wordt campagne gevoerd met de hele lijn als inzet.

  Ik begrijp dat de tegenstanders het liever beperken tot de punten waarvan zij denken dat ze er het beste uitkomen, maar de voorstanders verwijten dat zij hun plan verdedigen is natuurlijk raar en ook volslagen ongegrond.

  De tegenstanders zijn zelf overigens ook erg goed in het zo draaien van hun argumenten dat het mooi klinkt maar niet per se waar is. Op de Hogewoerd hangt een spandoek waar op staat: een beter OV? Stem RGL nee! Dat is duidelijk onjuist, want het openbaar vervoer wordt niet beter van een nee-stem. Dan verandert er namelijk niks.

  Het is op de dag dat een Christelijk Sociaal kabinet is beedigd misschien wel een aardig gezegde: De tegenstanders lijken de splinter in de ogen van de voorstanders wel te zien, maar niet de balk in hun eigen ogen.

  Ik hoop dat Leiden voor de RGL stemt en zich inspant voor beter openbaar vervoer, de tegenstanders moeten eerst maar eens met goede alternatieven ter verbetering van het OV in Leiden komen.

  P.S En ja misschien moeten niet alle bussen die nu door de Breestraat gaan over de Hooigracht maar dat probleem valt wel op te lossen lijkt me.

 5. @Emile: inmiddels doen er ernstige geruchten de ronde dat de R.-K. sekte Opus Dei achter de RGL-JA campagne van dhr. Keereweer zit. Sterke aanwijzingen gaan in die richting. “mister-RGL” gaf eerder al aan een meer dan gemiddelde interesse te hebben voor de werken van Dan Brown.(The Da Vinci Code etc.) Amen 🙂

 6. Mogen de foto’s die geplaatst worden wat kleiner dan leest het geheel wat makkelijker.

  Na uitvoeriung kan deze opmerking weer weg.

   

  Dank u

 7. ach ach, typisch pvda: als je mooie plannetjes dreigen afgeschoten te worden, dan ga je iedereen wegzetten als “walgelijk, nimby of nivea”…………..

  Die pvda’ers lijken wel allemaal op prinsesjes op de erwt………..

   

 8. Ton de Bruijn op

  Het “askruisje” geeft niet alleen aan dat een periode van 40 dagen “bezinning” in gaat maar ook een periode van “bekering en boete”.

  Ook voor Keereweer is er dus nog hoop…

 9. Na een intenstief lesje BodyPump en intenstief geblader in de even actuele als amusante geschriften van Niccolo Machiavelli (Il principe, Discorsi) vond ik tijdens een rustpauze opmerkelijk euze voor het verkeer en vervoer waar we in Leiden op 7 maart over kunnen meebeslissen. Het hoofd koel houden is wel het minste wat we mogen verwachten van de fractievoorzitter van de grootste partij, die ik als hoofdverantwoordelijke zie van het consequent frustreren van een goede en beschaafde discussie.

  Onbegrijpelijk dat de burgemeester niet een keertje zijn uitspraak over fair play en geen spel om het spel kracht bijzet door een paar zinnige en vermanende woorden te richten aan de verbale combattanten. Nou ja het zij zo. Feit is dat je als burger niet serieus wordt genomen en bij tijd en wijle als een halve zool wordt behandeld. Het zal wel de angst voor het referendum zijn en de onwennigheid die hierbij optreedt, omdat de burger zich gaat uitspreken. Oei, oei, dat is eng zeg. Welkom in het echte Leiden, stad van ontdekkingen.

  Mag ik de heer Keereweer nog een paar nuttige tips geven tijdens zijn bezinningsperiode?
  1. Het huidige college had de mond vol over continuiteit van het bestuur, investeren in mensen en ruim baan voor werkgevers (dat zijn mensen die voor werkgelegenheid zorgen). Ga hiermee vooral aan de slag. Geen abstracties op papier of loze woorden, concrete daden.
  2. Pak eens een paar dossiers die al jarenlang opgetast liggen bij gemeentelijke diensten: dak- en thuislozen, mensen die jarenlang zonder werk zitten of mensen met een schuldenlast. En doe hier iets mee. Pak die leidinggevenden dus eens een keertje aan.
  3. Ga eens langs bij de kleine ondernemers in verschillende wijken en luister eens naar hun klachten, zorgen en problemen waarmee zij worstelen. En kom eens met concrete voorstellen, die iets opleveren.

  @Rene :D: superieure humor, Rene you make my happy day. Kun jij ook een foto opsnorren van die laatste legger van de Betuweroute aan de Duitse grens? Daar kan je vast wel iets grappigs mee.

 10. Correctie: met mijn vorige stukje ging iets mis. De eerste alinea bevatte gerede en bijtende kritiek op de waarnemend fractievoorzitter van de PvdA. Het is maar goed dat de juiste tekst niet overkomt, want die kan als kwetsend worden ervaren. Excuses hiervoor.

 11. Gabriel Hoezen pleit hierboven voor de nette discussie en dat ondersteun ik al enige tijd met klem. Echter, als voormalige geitenharen sok, heb ik geleerd om me af te vragen waar al die emoties dan vandaan komen. Dus zoals meneer Hoezen een lijstje heeft, heb ik ook een lijstje, natuurlijk.

  Emoties veroorzaken:

  1. De populistische strandposter en de volstrekt onjuiste slogans van de PvdA.
  Zie voor het bewijs van de pertinente onjuistheid hiervan de bijdrage van JJ de Haan (voor- noch tegenstander van de RGL) onder het kopje ‘graag zorgvuldiger’ op http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/3069
  Ik blijf hieraan refereren omdat de CDA voorman meer thuis is in de exacte gangen van de raad dan ik en hij zeker scherper kan formuleren, zoals wij allen weten.
  Het mensen op een verkeerd ‘strandspoor’ zetten maakt mij erg woedend, hetgeen natuurlijk een emotie is.
  2. De RGL wordt door de voorstanders vrijwel zonder uitzondering
  ‘tram’ genoemd. Dat maakt mij en velen anderen, pissig (= emotie)
  want de RGL is een lightrail en vele malen groter, langer, zwaarder etc.
  3. Zonder stoppen wordt de RGL door Leiden vergeleken met andere steden.
  Ware het niet Amsterdam, Den Haag etc waar ‘trams’ rijden en geen lightrails dan wijken de voorstanders wel uit naar Straatsburg en ik weet niet waar. Vergelijkingen gaan altijd mank en kunnen mij behoorlijk opwinden (= emotie).
  4. Dan zijn er de kreten:
  · Leiden valt van de kaart: huh?
  · Leiden heeft geen toekomst meer: oh?
  · Centrumfunctie herstellen: is er iets kapot dan?
  · Binnenstad is in tweeën gespleten: oh ja joh?
  · Beter voor de economie: Jomanda in de zaal?
  Dit zijn slechts enige voorbeelden. Ik mis nog net dat het licht uit gaat
  wanneer we NEE stemmen, gelukkig heb ik mijn hamstervoorraad kaarsen nog van het vorige referendum… (oh, lijkt wel emotie…)
  5. Dan zijn er de beledigingen:
  · NEE stemmers zijn dom
  · Bang voor technologische veranderingen
  · NEE stemmers hebben geen oog voor de toekomst
  · Snappen niet wat Leiden nodig heeft
  · Zijn conservatief
  Kortom, nu ben ik toch echt op mijn teentjes getrapt (=emotie)
  6. Dan zijn er de leugens:
  · De hele middenstand is voor (niet waar en groeiend niet waar)
  · Megabioscoop: waar dan?
  · Bijenkorf: weet nergens van
  · Mediamarkt: …?
  · Er komen duizenden mensen winkelen: Jomanda back in town
  Nu ga ik echt bijna huilen (= …) !

  Uit de tegenstrijdigheden opgenoemd door Hoezen hierboven blijkt zonneklaar dat er dus – ondanks 20 jaar praten en een stad laten verkrotten ivm de komst van dit ding (sorry, oeps emotie) – men er nog steeds niet in is geslaagd de bevolking normale meetbare antwoorden te geven.

  Inmiddels heeft de ingebrachte onzin geleid tot een breed gedragen wantrouwen tegen ieder ‘onafhankelijk’ onderzoek waar voorstanders mee komen. Daarbij zijn gewone Leidenaren mensen die zelf ook kunnen denken. Onderzoeken naar de te ‘verwachten’ bezoekersgroepen en de te ‘verwachten’ omzetcijfers, worden door hen heel ‘emotioneel’ belachelijk gevonden. Immers, in de jaren dat wij hier in een bouwput zitten hebben mensen al lang een andere stek gevonden en gaat ‘de loop’ uit onze binnenstad.
  De enige mensen die geloven in dit soort onderzoeken zijn de onderzoekers zelf want hun portemonnee groeit aanzienlijk door het uitspreken van al die onmeetbare ‘verwachtingen’!

  En dan die TEGEN poster.
  Lees nu eens de bijdrage van, de door u hooggeachte, Hans van Dam, achter wiens naam u fijntjes (Rover) heeft gezet maar het is natuurlijk ook een ex- wethouder en – erg leuk – een prominent PvdA lid die als tegenstander van de RGL enorm hard knokt!
  http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/3084 onder het kopje: ‘andere kant’

  Ik ben niet in de gewoonte iemand te ‘kicken when he is down’ maar het mag gezegd worden dat het van een lachwekkende kinderachtigheid getuigd dat de voorstanders a. het advies van de referendumkamer glashard ontkennen en b. vervolgens gaan wijzen naar de ander: “juf, hij dee het ook…”

  Dominee Hoezen, ik heb tot 10 geteld, mijn thee gedronken en alles nagelezen: mag ik nu mee blijven praten?

 12. Roderik Dernison op

  Het probleem blijft dat de gemeente / de politieke partijen de bevolking niet juist en volledig informeren. Nu ook weer met dat spoortje op het Stadhuisplein. Daar schijnt de HTM nu tramwielen te hebben neergezet. Dit komt dus niet overeen met de werkelijkheid: die gaan nooit rijden op NS-spoor (zonder voortdurend ontsporen zoals op Randstadrail).

  Dus politiek: hou de discussie zuiver en informeer de bevolking juist!

 13. Hé Keereweer, huilebalk

  … alle macht dient zich ten alle tijden te kunnen verantwoorden.

  Als je dat niks vindt dan moet je jezelf niet in een machtspositie neerzetten.
  Alhoewel je met een keuze voor het lidmaatschap van de pvda al laat zien dat jij graag bij die club mensen wilt horen die zich niets aantrekt van ‘de rest’ van het land, moet je niet gaan zitten huilen als diezelfde ‘rest’ zich op hun beurt weer niets aantrekt van wat de pvda wil.

 14. Mooi dat DvZ het allemaal nog eens op een rijtje heeft gezet. Het is werkelijk ontluisterend wat er uit het ja-kamp, en vooral van PvdA-zijde, aan propaganda over ons is uitgestort.
  Het moge duidelijk zijn dat de PvdA koos voor een campagne van leuzen i.p.v. inhoud. Dat is om twee redenen begrijpelijk. Ten eerste zijn leuzen over het algemeen effectiever in een campagne dan complexe inhoudelijke verhalen en ten tweede is het moeilijk om met pro-argumenten te komen die echt hout snijden. Echter, waar men kennelijk geen of onvoldoende rekening mee had gehouden is dat op plaatselijke fora stevige tegenwind zou komen, dat de onwaarheiden en verzinsels als zodanig zouden worden ontmaskerd, dat men erop zou worden aangesproken en dat niet iedereen ze op prijs zou stellen en dat ook op niet mis te verstane wijze zou laten merken. De felle reacties op de ja-propaganda zijn logisch en onvermijdelijk, want je gaat geen braaf potje olympisch boksen tegen een gelouterde straatvechter die alle smerige trucs kent en gebruikt.
  Wellicht zijn de heer Keereweer c.s. op zijn dag van bezinning inmiddels zelf ook achter dit alles gekomen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline