CDA blijft weigeren om stelling te nemen in RGL-discussie

11

De Leidse CDA-fractie neemt ook in de korte periode die nog rest tot aan het referendum over de RijnGouweLijn, geen stelling in de voor/tegen discussie. “We hebben een referendum uitgeschreven om de bevolking te vragen om ons te adviseren. Dat gaan we vervolgens diezelfde mensen niet vertellen waar ze voor moeten kiezen,” aldus fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan die verder vertrouwt op de ‘common sense’ van de gewone Leidenaar.

De Haan nam ook afstand van de felle discussies die voor- en tegenstanders momenteel onder meer via deze site voeren. Vooral de raadsleden Keereweer (PvdA) en Van der Kraats (SP) krijgen er van langs: “Dit moddergooien is de gemeenteraad onwaardig en de kiezer schiet er niets mee op. Denk je nu echt dat er ook maar één Leidenaar zijn keuze laat afhangen van bijvoorbeeld het oordeel van de Referendumkamer over de zuiverheid van de campagnes?”.

Het CDA zal wel via de eigen website nogmaals uitleggen waar de partij staat in de discussie. Kort gezegd komt dat erop neer dat het CDA alleen voor de aanleg van de RGL is, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Of dat zo is, laat de partij dus over aan de kiezer die zich daar op 7 maart over kan uitspreken.

Delen

11 reacties

 1. We stemmen straks ook voor de provinciale staten. Hoe duidelijk zijn de politieke partijen daar over de uitkomsten van het Leidse referendum? Welke consequenties trekken ze daar? Jammer dat niemand daarover rept.

 2. e.j. van ginkel op

  Jan Jaap de Haan hoeft nergens omheen te draaien. Punt 9 van het Leidse CDA-programma (te zien op de CDA-website, zie de link) is kristalhelder (ik heb niets weggelaten: )

  9. CDA is tegen de huidige plannen voor de Rijn-Gouwelijn. Het plan voor 6 km rails voor 35 mln. door de Leidse binnenstad, is overbodig en heeft geen dragvlak in de stad. Eerst moet er een goede verbinding komen tussen Katwijk en Leiden.

  Dat is geen ja mits, of nee tenzij, dat hangt ook niet af van de uitslag van het referendum, dat is gewoon NEE. Of hoogstens: nee, nou ja: misschien, ooit, als RGLWest is gerealiseerd.

  Voor voor- én tegenstanders een duidelijk standpunt, lijkt me. Als het inmiddels is genuanceerd opf achterhaald, doet De Haan er goed aan om dit punt op de site te wijzigen – maar mij persoonlijk bevalt het prima, dus laat maar staan!

 3. e.j. van ginkel op

  nog vergeten bij het vorige bericht: kan Jan Jaap de Haan aangeven waar Julian van der Kraats met modder heeft gegooid naar andersdenkenden? Er is een verhitte discussie gaande, vooral op de PvdA-site en daar gaat men nog al eens over de schreef, maar dat heb ik Van der Kraats nooit zien doen – en hoewel Henny Keereweer hard, ongenuanceerd en insinuerend om zich heen kan slaan, en ik het met zijn argumenten en redeneringen bijna nooit eens ben, zou ik niet willen beweren dat hij met modder gooit. Zijn partijgenoot Holla is altijd heel voorkomend. Jos Posthuma laat zich geheel leiden door woedende emoties en is nauwelijks serieus te nemen, maar gescholden heeft hij, meen ik, niet. De hoofdrolspelers gaan wat mij btreft op dit punt vrijuit.

 4. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Het bovenstaande citaat stond in de verkiezingsfolder en is de vertaling van ons ‘geen oost zonder west’-bezwaar: zonder de lijn naar de kust zijn de plannen (6 km rails voor 35 mln) overbodig.

  De letterlijke, door onze leden vastgestelde, tekst uit ons verkiezingsprogramma is hier te downloaden: http://www.cdaleiden.nl/files/CDA-Leiden%20over%20RGL.pdf

  Het is aan de kiezer om te beoordelen of aan onze voorwaarden van maart 2006 is voldaan of niet. Dan zal ook blijken of er het noodzakelijke draagvlak bestaat (één van de voorwaarden).

  Overigens is ook interessant om dit document er bij te halen: http://www.cdaleiden.nl/files/CDA-amendement%20bij%20bestuursovereenkomst%20RGL.pdf

  De partijen die nu roepen ‘hij zal naar het strand gaan, of hij zal niet gaan’, hebben een dure kans laten liggen om dit amendement te steunen. Hierin staat namelijk letterlijk dat er geen geld aan aanleg van de RGL-Oost uitgegeven mag worden als er geen zekerheid is over geld en inpassing van RGL-West. Die moet er inderdaad eerst komen.

 5. Heel vreemd dat het CDA met zo’n duidelijk programmapunt geen stelling neemt in de referendumcampagne. Maar goed, we kunnen dus zeggen dat het CDA (impliciet) een NEE-stem adviseert. Laat ons dat van torens en daken roepen ;-).

  Maar waarom staat die tikfout er na al die tijd nog steeds (dragvlak)?

 6. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  @ Van Ginkel: ik heb niet letterlijk gezegd ‘van der Kraats gooit met modder’. Ik heb het gehad over het ‘duel tussen beide heren’ (de heer Keereweer en Van der Kraats) voor de referendumkamer en over hoe de hele RGL-discussie een soort potje modderworstelen is geworden, waar de politiek niet beter van wordt. Coalitiegenoten die elkaar voor de referendumkamer dagen is echt bizar. Het gedoe over de uitslag, dat daar op volgde, is ook ridicuul. Het lijkt me niet bijdragen aan een goede meningsvorming van Leidse kiezers over de RGL.

  Van der Kraats was overigens wél de eerste ondertekenaar van de klachtbrief aan de referendumkamer inzake de PvdA-campagne. Ook was hij degene die stelde dat GroenLinks ‘het college uitgeschopt zou worden’ (indien ze kanttekeningen bij de uitslag durfden te zetten), en die opheldering van wethouder Steegh eiste n.a.v. de ondertekening van de intentieverklaring RGL-West. Hoewel er wellicht verschillen zijn in de toonzetting van verschillende betrokkenen, is Van der Kraats ook volop in dit gevecht betrokken.

  Maar wellicht is het inderdaad verstandiger geen namen meer te noemen. Er zijn te veel partijen die deze schoen zouden kunnen aantrekken.

 7. e.j. van ginkel op

  @De Haan:

  zowel punt 9 in de CDA-verkiezingsfolder en het hierboven afgedruklte artikeltje zijn dus blijkbaar allebei te kort door de bocht… het RGL-standpunt in de folder is een stuk beslister dan het officiël standpunt! dan nog lijkt me dat het CDA niet overloopt van enthousiasme voor een RGL door de Leidse binnenstad.

  “Modderworstelen” is ook in figuurlijke zin iets anders dan ”moddergooien”, en dat stond in het artikel waar ik op reageerde. Ik kan me in uw betoog wel enigszins vinden, al vind ik de stap naar de referendumkamer op zich geen voorbeeld van extreem gedrag. Dat uit de zaak n de uitspraak een weinig verheffend geharrewar is voortgekomen, ben ik met u eens!  

  Snel terug naar echte argumenten.

 8. Jan Jaap: Natuurlijk is er een gevecht gaande om de kiezer te overtuigen van het gelijk. En het is rondom de posters en de verkiezingsslogans van de PvdA ook niet vreemd dat hier de referendumkamer bij ingeschakeld is. Ik herinner me dat jij ook ‘pittige’ woorden sprak over die verkiezingsleuzen op de PvdA-site. Jij gaf, onder het kopje ‘graag zorgvuldiger’ in 5 niet mis te verstane punten aan waarom je vond dat de campagne van de PvdA afbreuk aan de geloofwaardigheid van de politiek deed.
  http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/3069
  Persoonlijk vond ik het erg wijze woorden!
  Dat vd Kraats als eerste de klacht ondertekende lijkt me toeval of anders te maken hebben met de grote van de partij. Dat Julian riep dat Groenlinks uit het college geschopt zou worden wanneer deze partij de uitslag van het referendum niet zou respecteren, is volkomen terecht want iedereen heeft braaf beloofd dat de uitslag gevolgd en verdedigd zou worden. Klare taal is juist goed in de politiek en spontane reacties een verademing!
  Natuurlijk vraagt vd Kraats om opheldering rondom het tekenen van de intentieverklaring. Als actief lezer van dit forum moet het je ook opgevallen zijn dat mensen de ondertekening en de daarmee gepaard gaande opmerking, als uiterst manipulatief en zeker niet als objectief hebben ervaren!

  En ach JJ, ik zag afgelopen zaterdag Henny Keereweer en Julian vd Kraats naast elkaar folderen; de eerste voor en de tweede tegen. Er was geen sprake van enige vijandigheid en ik zag al helemaal geen modder.
  En ook jij doet precies wat er van jouw rol als oppositie verwacht wordt: de coalitie wijzen op haar fouten. En dus is er niks aan de hand.

 9. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  @ Desiree: als je alles uiteenrafelt, heeft iedereen wel verklaring ergens voor. Maar al met al vind ik het a) weinig verheffend, en b) wordt van dat politiek geharrewar niemand wijzer.

  Een zorgvuldige, inhoudelijke campagne, begint bij jezelf en niet bij een verwijt aan een ander.

  Over dus naar de inhoud… 🙂

   

 10. Jan-Jaap de Haan van het CDA scrijft:”hoewel er wellicht verschillen zijn in de toonzetting van verschillende betrokkenen, is Van der Kraats ook volop in dit gevecht betrokken. Maar wellicht is het inderdaad verstandiger geen namen meer te noemen. Er zijn te veel partijen die deze schoen zouden kunnen aantrekken(…)

  Inderdaad, dat is verstandig. Zelfs dhr. De Haan, die hier denkt het heilige CDA-boontje te kunnen uithangen door zich op de vlakte te houden, heeft boter op z’n hoofd. Zo voerde hij op de CDA-website eind november vorig jaar inzake een advies van de Referendumkamer over het koopzondagenreferendum nog een fel debat met Laurens Beijen, de voorzitter van de Referendumkamer.* Het blijven toch een stelletje opportunisten daar bij het CDA. “Als we zieltjes kunnen winnen houden we ons maar effe lekker op de vlakte”.

  http://www.cdaleiden.nl/nieuws/archief/2006/11/cda-amendement-koopzondagen-haalt-het-niet

 11. Lijkt me wel een totaal andere situatie. Ik had kritiek op het bijzondere (want geen grond hebbend) oordeel van de heer Beijen in het midden van een raadsdebat. Ik vond dat een ongeoorloofde inmenging in het politiek proces.

  Op welke wijze is dat vergelijkbaar met deze referendum strijd? Ik zie dat niet. Maar misschien vindt u het gewoon prettig om een CDA-er voor ‘heilig boontje’ uit te maken. Dat gun ik u, maar ik moet u teleur stellen: dat ben ik niet. Ik ben zeker niet heilig. En geen boontje trouwens ook. 🙂

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline