SP stelt vragen over neutraliteit Steegh

8

De SP-fractie heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over opmerkingen van wethouder Steegh. In het Leidsch Dagblad van 15 februari valt te lezen dat wethouder Steegh “de ja-stemmers op 7 maart een steuntje in de rug wil geven”, door de intentieverklaring voor de RGL-West te ondertekenen. Julian van der Kraats wil van het college weten of wethouder Steegh dit inderdaad gezegd heeft. Het college van B&W, wethouder Steegh dus ook, heeft beloofd zich neutraal op te stellen tot aan het Leidse referendum over de RGL. Julian van der Kraats vraagt zich dan ook af hoe deze uitspraak valt te rijmen met die neutraliteit.

Steegh heeft zelf bij het regiobestuur aangedrongen om de intentieverklaring mee te ondertekenen. Zo wil hij de bevolking van Leiden laten weten dat wanneer ze voor de RGL-Oost stemt, ook het westelijke deel naar de kust er komt.

Delen

8 reacties

 1. De intentieverklaring is helemaal geen garantie dat het west-deel er ook komt! Er moeten nog allerlei bestuursovereenkomsten getekent worden en… niet onbelangrijk er is GEEN budget voor.
  Wat Steegh (Groenlinks) gedaan heeft, is uiterst dubieus! Hij heeft de datum van deze ondertekening verzet maar nog steeds voor het referendum. Dat ruikt natuurlijk naar manipulatie. Ivm de afspraak dat de wethouders zich neutraal zouden opstellen had hij a. de datum moeten verzetten naar een datum NA het referendum en b. NOOIT die opmerking mogen maken!!!

  Denk erom: het is absoluut niet zeker dat er een lightrail komt naar het strand!! U stemt voor ja/NEE door de BINNENSTAD van Leiden, verder niet!!!

 2. Heel goed van de SP. Wethouder Steegh kan maar beter opstappen. Hij houdt zich niet aan de afspraak dat het college neutraliteit zal betrachten in de referendumcampagne en heeft zich dus onbetrouwbaar getoond.

 3. Ach Groenlinks en de PVDA zijn allebei net zo verkeerd bezig. Ben benieuwd of ze op 7 maart ook nog geld gaan beloven aan mensen als ze ja stemmen oftewel mensen gaan omkopen, voor Groen Links en de PVDA gaat niets te ver. De refendumkamer is dan net zo weerloos als de orde van advocaten. Dan mag je Groenlinks en de PVDA ook maffiamaatjes noemen. Want dat zijn ze toch, maatjes van de RGL-maffia ? Henny Keereweer doet zich nu toch al voor als de Leidse versie van die bekende topadvocaat met zijn hetze tegen SP, CU en de referendumkamer.

 4. Ter nuancering van mijn vorige reactie en om allerlei boze reacties en meer te voorkomen :
  Ik veroordeel niemand. Ik vraag me alleen af hoe ver partijen zouden kunnen en mogen gaan in ons land en heb me hypothetisch voorgesteld hoe ver je zou kunnen gaan om iets voor elkaar te krijgen. Ik wil hierbij benadrukken dat ik beide genoemde politieke partijen dan ook niet beschuldig.  Ik kan me alleen voorstellen dat sommige mensen koste wat kost hun zin willen doordrijven en daar geen middel voor schuwen. Het was een hypothese.
  De termen maffia en maffiamaatje zijn misschien verkeerd gekozen. Keereweer is niet te vergelijken met die bekende topadvocaat in zoverre dat als je naar de hele zaak kijkt zijn er wel gelijkenissen zijn. De orde van advocaten heeft ook weinig bevoegdheden net als de referendumkamer. Ook de bekende topadvocaat liep naar iedereen te briezen, dat kwam ook bekend voor.

  Mijn excuses aan eenieder die ik gekwetst heb, ik ga diep door het stof. Ja ik ben nu ook een draaikont 🙂

 5. Vincent Kagie op

  Ik wil toch even ingaan op de suggestie dat wethouder Steegh niet neutraal zou handelen. Er is afgesproken om voor de helderheid rond het referendum zoveel mogelijk informatie die er nodig is om de burger een keuze te laten maken boven tafel te laten komen. Daarom heeft de wethouder eerst een onderzoek gedaan naar een mogelijkheid buitenom en toen dat niet duidelijk was geprobeerd zoveel mogelijk informatie rond o.a. de veiligheid en dus nu ook over de west variant boven water te krijgen. Natuurlijk was het mooier geweest als dat al een jaar geleden was gelukt. Echter met het referendum voor de deur waar andere partijen klaarblijkelijk toch bereid een VOORWAARDELIJKE intentie overeenkomst te tekenen, die dus opgezegd kan worden als Leiden nee zegt.

  Dat deze verklaring zo snel mogelijk is getekend en vervroegd is op verzoek van de tegenstanders, is volgens mij juist een teken van neutraliteit. Je geeft de burger meer informatie en daar kunnen zowel voor als tegenstanders, zoals Desiree al aangeeft, een draai aangeven. Ik vind dan ook dat het Meneer Meijer zou sieren als hij net als Tinus, die ik gerust kan stellen voor GroenLinks is een Nee van de burger doorslaggevend, zijn verhaal nog eens zou teruglezen en zou concluderen dat hij wel erg kort door de bocht redeneert.
  Ik denk namelijk dat als uit het veiligheidsrapport was gekomen dat het er allemaal erg onveilig op was geworden deze wethouder best een citaat had willen geven dat zou zeggen: “dit is een duwtje in de rug voor de tegenstanders”. Echter het lijkt er toch echt op dat deze intentieverklaring tot droefenis leidt bij de tegenstanders en deze zich dus maar tot dit soort kritiek laten verleiden.

 6. Omdat John Steegh de GroenLinks wethouder even niet bereikbaar is en niet kan reageren, spring ik even op de bres. Van der Kraats vergeet kennelijk dat de SP deel uitmaakt van dit college. Terwijl vriend en vijand in en om de raad ervan overtuigd is dat tot op de dag van vandaag het college en John Steegh in het bijzonder (hoewel hun vingers jeuken en de tongen vibreren in hun mond) tot nu toe zich meer dan correct houden aan de ‘neutrale opstelling’, meent de SP dat er ‘op de man’ gespeeld moet worden’. En trekt de integriteit van de wethouder in twijfel. De twee gestelde vragen zijn van een grote onnozelheid, waarvan er al teveel gesteld worden in deze raadsperiode. Paul van Meenen (D66)  heeft hier laatst nog eens fijntjes op gewezen. Het feit dat de SP twijfel heeft aan de integriteit van de wethouder, voedt meteen weer de buik van het ‘volksgeweten’, (overigens vooral SP leden die reageren) hetgeen is op te maken aan de fijne reacties op deze site. Treurig Julian. Ik meen dat jij en de SP beter kunnen en beter hadden moeten weten. Het zou de SP sieren om openlijk te erkennen dat er geen twijfel bestaat bij de SP aan de correcte houding van John Steegh. Door dit soort vragen van een collegepartij voedt de SP de houding “het is toch nooit goed, allemaal zakkenvullers”, “ze drammen die RGL er gewoon door” etc.

  Zoals al vaker uit woordenwisselingen en ’redeneringen’ van de RGL tegenstanders blijkt: wat het college of het RGL projectbureau ook doet “het is toch fout” Het is de benepen ouderwetse SP- Nee benadering, waarvan ik hoopte dat de SP die achter zich zou hebben gelaten. Ook uit het RGL Nee kamp hebben we de achterliggende periode veel van dit soort argumentatie gezien. 3 voorbeelden uit een grote reeks:

  1 Geen Oost zonder West

  Als de wethouder wel de overeenkomst voor de RGL West tekent – en hierbij terecht opmerkt ‘dat hiermee de gehele RGL dichterbij komt’, iets wat de gehele gemeenteraad heeft uitgesproken inclusief de SP, - is het niet goed. (“Oneigenlijke beinvloeding ten gunste van het RGL Ja standpunt”). Maar als er niet zou zijn getekend, was het ook niet goed geweest. (“Zie je wel dat er geen geld is voor de RGL- West”, ze schuiven bewust de ondertekening na het referendum”)

  2 Fietsers blijven in de Breestraat

  Is er geen ruimte voor de fietsers in de Breestraat? Dan staat de fietsersbond op haar achterste wielen;(‘Breestraat hoofdfietsroute en een andere hoofdfietsroute accepteren we niet”) Is die ruimte er wel, en wordt er wel rekening gehouden met de fietsers, dan het is het weer niet veilig genoeg. Dat er straks een Definitief Ontwerp met een onafhankelijk veiligheidsadvies komt, ter beoordeling van de gemeenteraad is ook niet goed, want “dan weten de mensen niet wat er wel komt en weten ze neit waartegen ze Ja zeggen”

  3 cijfers over veiligheid, vervoerspanning en het busplan.

  Zijn de cijfers over de vervoerspanning etc. er niet, dan “worden de gegevens bewust achter gehouden”. Zijn de cijfers er wel “dan worden ze gebruikt om de mening te beinvloeden”.

  4 Aanpassingen aan het trace t.b.v de veiligheid. Wordt het trace op de Lammenschans veiliger ontworpen, mede door de gesprekken met bewoners, “dan is de remweg van de tram te kort” en moet de bestuurder van de tram dagelijks kiezen tussen de “dood van een gevallen fietser of voetganger of 50 zwaargewonden in de tram bij het maken van een noodstop”.  

  Als het rapport van de ISA (Onafhankelijk Veiligheids Commissie) niet komt voor 7 maart “dan wordt wezenlijke informatie bewust door het College achtergehouden”. Wordt het rapport wel uitgebracht “dan zijn het alleen maar onbetrouwbare cijfers” .

  Ik verzin deze redeneringen niet zelf. Ik ga er – na vandaag – alleen niet meer op in.

 7. Met zijn handtekening wil de Leidse wethouder John Steegh (verkeer) de ‘ja-stemmers’ op 7 maart een steuntje in de rug geven. Dat betoogde de Groen-Linkser donderdagmiddag bij het ondertekenen van een regionale intentieverklaring voor de aanleg van een sneltramspoor tussen Oegstgeest en Noordwijk.(…)
  ,,Als ik (J.S., EM) niet zou tekenen zou dat juist raar zijn. Dan krijg je het omgekeerde effect: dan denken Leidenaars misschien dat het stadsbestuur zelf ook niet meer in de aanleg van een lightrail naar de kust gelooft.” Dat zou de referendumuitslag mogelijk beïnvloeden, zo vreest Steegh. ,,Nu weet de bevolking dat als ze ja zegt, ook het westelijk deel van de RGL er komt.”
  (Leidsch Dagblad 15 februari 2007)

  Dat lijk me duidelijk niet neutraal. En dat het westelijke deel er daadwerkelijk komt bij een ja-uitslag staat geenszins vast.

 8. Peter Bootsma op

  @ Vincent: maar weer terug naar de feiten. Je stelt dat Leiden de intentie-overeenkomst over de RGL-West kan opzeggen als er op 7 maart een nee komt, en dat dat een voorwaarde is. Dat is onjuist. De intentie-overeenkomst is ons inmiddels toegestuurd. Daarin staat over het referendum slechts het volgende zinnetje: “Uiteraard is het afhankelijk van de referendumuitslag of Leiden uiteindelijk medewerking gaat verlenen aan de RGL door Leiden.” Dat laatste slaat dus op de RGL-OOST en juist niet op de RGL-WEST, want die gaat niet door Leiden. Wat dit betekent is volgens mij niet zo moeilijk meer te raden.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline