PvdA wil excuses van klagende partijen

9

Zowel voor als tegenstanders van de RGL zijn tevreden met de manier waarop de Referendumkamer de klacht heeft afgehandeld die door de SP, ChristenUnie, LL en SLO was ingediend over de “Stem voor de tram naar het strand”-posters van de PvdA. De partijen geven er wel een compleet andere uitleg aan. Henny Keereweer van de PvdA laat weten tevreden te zijn met de uitspraak: “De Referendumkamer vindt namelijk niet dat de campagneslogan ‘Stem 7 maart JA voor de tram naar het strand’ met bijbehorende poster misleidend of leugenachtig is. Excuses van de klagers, SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Onzet, zouden dan ook collegiaal en sportief zijn.” Julian Kraats (SP) leest iets anders in de uitspraak: “De Referendumkamer was duidelijk in haar oordeel: “De referendumvraag gaat dus niet over de RGL-West. We zouden het verstandig vinden als de PvdA haar misleidende posters niet verder verspreid.”

De PvdA blijft bij het standpunt dat de uitslag op 7 maart wel degelijk iets zegt over de mogelijkheid dat er een tram naar het strand komt. Gijs Holla, raadslid van de PvdA: “De gemeenteraad heeft zich er duidelijk over uitgesproken: Als de RijnGouweLijn niet naar het strand gaat, komt ‘ie er helemaal niet. Of meer exact: met de aanleg van de RGL op Leids grondgebied wordt niet begonnen als op dat moment geen of onvoldoende zekerheid bestaat dat de tram zal worden doorgetrokken naar het strand: “Geen oost zonder west”. De PvdA staat nog steeds 100 % achter die uitspraak.”

SP-raadslid Van der Kraats stelt vast dat de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” wel degelijk op gespannen voet staat met de referendumvraag: “Het referendum gaat namelijk over de RijnGouweLijn door de binnenstad. Een eventuele komst van een tram naar de kust, die vanaf Leiden Centraal zou vertrekken, hangt niet af of er een lightrail door de Breestraat gaat.”

In haar advies verzoekt de Referendumkamer de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne “misverstan­den over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen. SP-raadslid Julian van der Kraats: “De strandposters zijn dus misleidend. Zolang die posters verspreid worden blijven die ‘misverstanden’ bestaan over het ‘feitelijke onderwerp’. Ik hoop dat deze posters niet meer gebruikt zullen worden in de campagne.

Dat lijkt ijdele hoop van de SP. De PvdA stuurde vandaag, samen met hun visie op de uitspraak van de Referendumkamer, een digitale versie van de poster de wereld in met het verzoek deze toch vooral te plaatsen. Keereweer: “De referendumkamer heeft de klacht van SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet niet toegewezen. Wel vindt de kamer dat in heel strikte zin de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” op gespannen voet staat met de door de raad geformuleerde referendumvraag. Met het verzoek van de kamer om misverstanden die de poster zou kunnen veroorzaken over het onderwerp van het referendum, zoveel mogelijk weg te nemen hebben we geen enkele moeite, het was zelfs ons voorstel.”

Op de PvdA campagne-site www.rglja.nl zal binnenkort meer uitleg verschijnen over de tram naar het strand, over het referendum en over mogelijke misverstanden. Raadslid Gijs Holla: “Daarbij zullen we natuurlijk ook de misverstanden die door tegenstanders de wereld in worden gebracht, proberen uit de wereld te helpen. Uit deze klacht blijkt immers ook maar weer dat de argumenten tegen de RGL blijkbaar op zijn.”

Delen

9 reacties

 1. De SP houdt er wel een heel bijzondere logica op na. De klacht die is ingediend door de SP CU en anderen is niet gegrond verklaard. Ook is de campagne-uiting van de PvdA en RGL voorstanders in het geheel niet door de referendumkamer ‘veroordeeld’ als ‘ernstige misleiding’. Het zou na de uitspraak van de referendumkamer de SP c.s. ook sieren - en van der Kraats kan dat elders beargumenteerd nalezen –  als ze het het RGL Nee campagnemateriaal eveneenens ter beoordeling aan de referendumkamer zouden voorlegen  “om misverstanden in het vervolg van de campagne te voorkomen”.  

 2. Herwin van den Engel op

  Heb ik gelijk als ik dit lees als: “We hebben gejokt, niet gelogen. Bied je excuses aan omdat je hebt gezegd dat we logen”?.

 3. Niks gejokt of gelogen. De PvdA vindt gewoon dat de RGL door moet rijden naar het strand. Dat is en blijft onze mening en daar gaat de SP ons niet vanaf praten.

  De gemeenten in de regio hebben een intentieverklaring over de RGL getekend en met het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland is de financiering voor het stuk naar het strand voor een groot deel geregeld. De PvdA heeft in het provinciale verkiezingsprogramma ook al geld hiervoor gereserveerd. We hopen dus dat de gehele RGL, tot aan het strand, aangelegd kan worden.

 4. Herwin van den Engel op

  IDD, ergens heb je wel gelijk, Davied. Het is eerder een Clinton-actie. Wel de waarheid vertellen maar niet de hele waarheid. Een sigaar is geen sexuele relatie, maar houdt wel in dat je vieze spelletjes hebt gespeeld.

 5. Ik wil nu wel eens weten van Davied, Henny waarom je op dit moment niet met de bus naar katwijk of noordwijk zou kunnen in 20 minuten. Die indruk wordt gewekt met de slogan van de PVDA. Maar dat kan best.De vertraging bij de bussen wordt op dit moment voornamelijk veroorzaakt door de vele stops (2 bij het Centraal Station en dan reken ik het rondje om het stationsplein niet mee) die de bussen maken en vanwege mensen die het vertikken van te voren een strippenkaart te kopen en dus zodoende met een biljet van 20 euro een buskaartje van 4 euro betalen. De betalingsproblemen zijn hopelijk met de chipknip voorbij

  Vanaf de breestraat en leiden cs gaat overdag meer dan 3 keer per uur een bus naar Katwijk en meer dan 3 x per uur een bus naar Noordwijk. Dat er ’s avonds na zeven uur en ’s ochtends voor 7 uur minder of geen bussen rijden naar Katwijk en/of Noordwijk ligt puur aan het feit dat de concessiehouders, de provincie en de gemeenten waaronder LEIDEN (dat wordt geregeerd door onder andere de PVDA), dat blijkbaar niet belangrijk vinden. Als Henny en Davied en de rest van de PVDA in dat gedeelte van Leiden wonen waar de bussen 31, 32, 40, 41 en 42 niet rijden dan stel ik voor dat ze gewoon eens gaan verhuizen naar een straat in de buurt van de Breestraat of het centraal station, want al deze bussen stoppen bij beide haltes.

  Stel dat er een tijdswinst van de RGL tussen Leiden en Katwijk van 5-10 minuten zou zijn, wat is dan echt de tijdswinst. De mensen die je uit de auto wil krijgen blijven toch wel in de auto met of zonder RGL.

 6. de arrogantie van de macht heeft de PvdA kennelijk zwaar in zijn greep. op je donder krijgen van de referendumkamer en dan op hoge toon excuses eisen van de partijen die de euvele moed hebben gehad bezwaar te maken tegen het verdraaien van de referendumvraag? kom op. ik had gehoopt dat de PvdA na maart vorig jaar zich daadwerkelijk had afgekeerd van haar oude regenteske bestuursstijl. maar niets blijkt minder waar…. en iets soortgelijks geldt ook voor Groen Links. zijn er nog PvdA’ers en GL’ers die hun partij tot de orde kunnen roepen?

 7. Wow, ik sta echt met mijn oren te klapperen. Jos Posthuma die ijskoud beweerd dat de klacht niet gegrond is verklaard, en de PvdA die excuses eist!!! De omgekeerde wereld!

  De referendumkamer concludeert duidelijk: “De referendumvraag gaat niet over de RGL West”. Daarom staat de slagzin “op gespannen voet” met diezelfde vraag; de slogan veroorzaakt “misverstanden over het onderwerp van het referendum”. De referendumkamer gaat echter niet de misleidende campagne-uitingen verbieden, want zolang het “binnen de grenzen van de wet” is, kan dat niet. Ze verzoeken de PvdA wel om de misverstanden die het “gevolg [zijn] van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen”.

  Het lijkt mij dat excuses eisen daar niet echt de juiste weg in is.

  Jos, jij moet de brief van de referendumkamer nog eens lezen. Je kan hem downloaden van de website van de SP.

 8. Joost van Breukelen op

  Ik vind echt dat enkele PvdA ‘ers en een (1) GroenLink-ser te genant voor woorden bezig zijn.

  (Of volkomen dis-lek-ties zijn.) Ik herhaal het onderliggende verhaal maar weer en vraag de PvdA om excuses aan te bieden aan alle Leidenaars, Katwijkers en Noordwijkers die met het ranzige anonieme PvdA-affiche en de anonieme rglja site-campagne volstrekt in de maling worden genomen.

  Ik herhaal de conclusie van de referendumkamer nog even letterlijk:

  “De Referendumkamer stelt vast dat de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” op gespannen voet staat met de referendumvraag (in strikte zin) zoals de Raad die heeft vastgesteld. Die vraag luidt immers “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?”. De referendumvraag gaat dus niet over de RGL-West. De komst daarvan is onder meer afhankelijk van finan­ciële bijdragen van andere overheden.

  De Referendumkamer wil geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van campagnevoerende organisaties om binnen de grenzen van het recht een eigen keuze te maken in campagne-uitingen, maar verzoekt de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne misverstan­den over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen.”

  Een goed verstaander trekt uit deze tekst de conclusie dat de onderhavige anonieme strandaffiches en anonieme rglja-site door de Referendumkamer als misleidend worden aangemerkt. Of duidelijker: ook de Referendumkamer vindt dat de kiezers door de PvdA worden bedot. Wees dan sportief en trek die campagne terug. Het argument dat er geen alternatief is is onzuiver en dom.

  Joost van Breukelen
  Stadspartij Leiden Ontzet

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline