PvdA belooft beterschap in campagne RGL

15

De strandaffiches van het ja-kamp over de RGL zijn bij verschillende raadsfracties in het verkeerde keelgat geschoten. In een bijeenkomst gisteravond tussen enerzijds SP, CU, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet en PvdA als verantwoordelijke voor het ja-kamp anderzijds en Referendumkamer over mogelijk misleidende teksten op posters vanuit het ja-kamp voor de RijnGouwelijn heeft de verantwoordelijke voor de RGLja-campagne, Henny Keereweeer van de PvdA toegezegd, in het vervolg van de campagne duidelijk te maken dat de Leidenaar op 7 maart niet kan stemmen over een sneltram naar het strand. De vier partijen vinden de teksten in zoverre misleidend dat het referendum niet over het westelijke stuk van de lijn gaat en dus uit de campagne verwijderd zou moeten worden. De Referendumkamer heeft daar kennis van genomen, maar gezegd dat zij niet de bevoegde instantie is om tussen beide te komen. Partijen moeten daar zelf zien uit te komen.    

Henny Keereweer heeft inmiddels toegezegd in het vervolg van de campagne wat terughoudender te zullen zijn, maar zegt geen geld en tijd te hebben om nieuwe affiches te kunnen drukken. SP, CU, SLO en LL willen dat de PvdA in het vervolg wel duidelijk zal stellen dat de Leidenaar niet voor een tram naar het strand stemt, maar slechts over het gedeelte door de stad van A4 tot A44. Keereweer beloofde die toelichting aan de kiezer te zullen verstrekken.

De Referendumkamer stelt vast dat de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” op gespannen voet staat met de referendumvraag (in strikte zin) zoals de Raad die heeft vastgesteld. Die vraag luidt immers “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?”. De referendumvraag gaat dus niet over de RGL-West. De komst daarvan is onder meer afhankelijk van financiële bijdragen van andere overheden.

De Referendumkamer wil geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van campagnevoerende organisaties om binnen de grenzen van het recht een eigen keuze te maken in campagne-uitingen, maar verzoekt de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne misverstanden over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen.

Delen

15 reacties

 1. Henny Keereweer (PvdA) op

  Ik geloof dat uw berichtgeveing in met name het vet gedrukte deel niet juist weergeeft wat er gsiteren is gezegd en door de PvdA werd aangeboden en vervolgens weer door de klagers werd afgewezen.

  Bovendien is er geen beterschap beloofd. U suggereert daar op z’n minst mee dat wij vonden en vinden dat we iets fout hebben gedaan of doen in de campagne. Dat vinden wij niet.

  In de loop van de dag zullen wij middels een persbericht aangeven wat wij van het advies van de referndumkamer vinden. Ik geef u in overweging daaran uw berichtgeving aan te passen.

   

 2. Chris de Waard op

  @ Henny K.

  Ik val Ron maar even bij, want hij schijft in het dikgedrukte gedeelte onder meer: “…heeft de verantwoordelijke voor de RGLja-campagne, Henny Keereweeer van de PvdA toegezegd, in het vervolg van de campagne duidelijk te maken dat de Leidenaar op 7 maart niet kan stemmen over een sneltram naar het strand…”

  In de brief die de Referendumkamer vandaag verstuurde aan de gemeenteraadsfracties staat: De heer Keereweer zegde toe dat op de website van de PvdA en op <u>http://www.rglja.nl</u> de nodige nuances zullen wor­den aangebracht om duidelijk te maken dat een ja-stem bij het referendum nog geen daadwerkelijke garantie is voor de komst van een tramlijn naar de kust. Over de affiches werd geen overeenstemming bereikt.

  Ik zie het probleem niet echt. Tenzij je van mening bent dat de Referendumkamer misleidende informatie naar buiten brengt natuurlijk…

 3. Maar de nuance van Rons herschrijving is toch wel anders. Zo heeft de referendumkamer niet gezegd dat er misleiding of wat dan ook in het spel is. Daar valt de PvdA dus niks te verwijten. De indruk krijg je in het artikel wel.

  Henny heeft om eventuele onduidelijkheid te beperken aangeboden om op de site wat duidelijker te zetten wat er nog meer moet gebeuren voordat we daadwerkelijk naar het strand kunnen met de tram. Dat gaat dus gebeuren.

 4. Joost van Breukelen op

  Ik herhaal de conclusie van de referendumkamer nog even letterlijk:

   

  “De Referendumkamer stelt vast dat de oproep “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand” op gespannen voet staat met de referendumvraag (in strikte zin) zoals de Raad die heeft vastgesteld. Die vraag luidt immers “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?”. De referendumvraag gaat dus niet over de RGL-West. De komst daarvan is onder meer afhankelijk van finan­ciële bijdragen van andere overheden.

   

  De Referendumkamer wil geen afbreuk doen aan de mogelijkheden van campagnevoerende organisaties om binnen de grenzen van het recht een eigen keuze te maken in campagne-uitingen, maar verzoekt de PvdA om gedurende het vervolg van de campagne misverstan­den over het feitelijke onderwerp van het referendum (medewerking aan de RGL door Leiden) als gevolg van de strandaffiches zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen.”

   

  Een goed verstaander trekt uit deze tekst de conclusie dat de onderhavige anonieme strandaffiches en anonieme rglja-site door de Referendumkamer als misleidend worden aangemerkt. Of duidelijker: ook de Referendumkamer vindt dat de kiezers door de PvdA worden bedot. Wees dan sportief en trek die campagne terug. Het argument dat er geen alternatief is is onzuiver en dom.

   

  Joost van Breukelen

  Stadspartij Leiden Ontzet

 5. De goede verstaander?

  Kom op, Joost, het stuk is heel helder opgeschreven, als ze dat bedoeld hadden, dan had het er gestaan.

  En vergeet niet dat de tram natuurlijk wel doorrijdt naar het strand als alles goed gaat. Het (beoogde) tracé wordt niet verlegd hoor!  😉

 6. En de tegenstanders mogen zeker wel misleidende informatie geven met beelden van treinen, en angst zaaien over die verschrikkelijke onveiligheid in de Breestraat? En het uitloven van een materiele beloning voor het ophangen van affiches, kan dat dan wel door de beugel?
  De refendendumkamer gaat het nog druk krijgen…

 7. Gaan we nu al discusseren over wat er op papier staat en door de referendumkamer is geschreven? Ik val soms de berichtgeving aan maar nu ben ik het wel eens met de berichtgeving. Het is opvallend dat alleen PVDA’ers vallen over de berichtgeving. Oja, das natuurlijk de partij van Wouter Bos en Jacques Tichelaar die ook altijd woorden van anderen verdraaien en anderen de schuld geven.

 8. De tekst is helder. Keereweers PvdA krijgt op nette wijze op haar donder, zo gaat dat nu eenmaal in sommige kringen. Laat ik het maar vertalen: “We hebben geen juridische middelen om iets af te dwingen, maar jullie zijn heel fout bezig. PvdA houd daarom a.u.b. op met deze walgelijke misleiding van de kiezers.”

 9. Onjuiste uitspraak van referendumkamer

  De laatste opmerking van Elto M. en ook die van enige andere schrijvers laten zien dat de uitspraak van de referendumkamer niet goed gelezen is. Er is in het geheel geen sprake van ‘walgelijke misleiding’, maar het gebruikte affiche is een terechte campagne uiting van de voorstanders van de komst van de RGL. Dat de referendumkamer dit anders ziet, doet daaraan niets af. Immers: De refererendumvraag is letterlijk afgeleid van een besluit van de gemeenteraad (december 2005) en daarin staat nu precies vermeld wat ook het affiche betoogt nl. Er komt een RGL van Gouda tot aan de kust/de bollenstreek en wel onder strikte voorwaarden die de Leidse gemeenteraad heeft gesteld. Het staat iedereen vrij om daarover alles te zeggen in welke vorm dan ook. Dit geheel aan voorwaarden hoort bij dit referendum (zie ook de neutrale RGL site). Met haar uitspraak treedt de referendumkamer m.i. buiten zijn bevoegdheid en de door de gemeenteraad meegegeven taak. Al eerder heb ik betoogd dat de referendumkamer dit soort vragen niet zou moeten behandelen. Ook de gemeenteraad heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de brief van de referendumkamer waarin zij zichzelf een aantal taken toebedeelde. De referendumverordening zou toch al (vanwege de het afgelaste referendum over de winkelsluiting) worden geevalueerd. Nu kan ook het functioneren van de referndumkamer worden meegenomen. Maar nu de klacht over ‘ernstige misleiding’  toch is behandeld, is de uitspraak m.i. om drie redenen onjuist en daarom mijn commentaar:

  1. er is op geen enkele wijze sprake dat de campagne-uiting (De RGL gaat door naar de kust, zee, strand en de zon) op gespannen voet staat met met de referendumvraag “in strikte zin”. De voltallige gemeenteraad beschouwt bij herhaling middels het amendement ‘geen Oost zonder West’ de RGL als een en dezelfde lijn en als het zicht op de financiering er niet uiterlijk op 1 juli 2010 is, komt er geen RGL. Het gaat de referendumkamer niet aan om hierover een uitspraak te doen. Derhalve was de klacht en waren de klagers m.i. niet ontvankelijk.
  2. De klacht van de CU,SP,LL en Janboel had ongegrond moeten worden verklaard. Immers – ook naar de mening van de referendumkamer) is er geen sprake van misleiding (er is strand, zee bij de kust; alleen de zon schijnt niet altijd in Katwijk in tegenstelling tot wat de PvdA op het affiche laat zien !!) 
  3. De referendumkamer had daarbij ook nog om andere redenen de klacht (“affiche van de RGL Ja campagne is ernstige misleiding”) ongegrond moeten verklaren. Het is door de klagers namelijk niet aangetoond dat hiervan wel sprake is. Dat alleen had de enige juiste conclusie van de referendumkamer kunnen zijn. Nu resteert een ongefundeerde en inhoudelijk onjuiste opmerking en een goedbedoeld, maar niet uitvoerbaar advies aan de PvdA: ‘Zorg ervoor dat er geen misverstanden ontstaan over het feitelijke onderwerp van het referendum.’…. Jaja… alsof de PvdA dat in haar macht heeft !  Of hiervan sprake is, is helaas in dit referendum niet aan de zender van de boodschap, maar aan de ontvanger.

  Tenslotte is er ook nog goed nieuws te melden. GroenLinks zal de Referendumkamer vragen om eenzelfde beoordeling van het propagandamateriaal, van het RGL Nee kamp te laten maken. En met name de folder en afffiche waarop een trein staat afgebeeld van de NS, rijdend op spoorrails, gemonteerd in de Breestraat met een spoorwegovergang onder de leuze “Geen trein door de stad”. Op deze campagne-uiting  is wel de oproep van de referendumkamer van toepassing  nl.  ”om gedurende het vervolg van de campagne misverstanden over het feitelijk onderwerp van het referendum (meewerken aan de RGL door Leiden) zo veel mogelijk weg te nemen en om nieuwe misverstanden te voorkomen. Tot nu heb ik dit materiaal – zoals meer uit hetRGL Nee  kamp- maar als een ernstige overdrijving afgedaan, maar met deze uitspraak van de referendumkamer krijg ik wel zin in een goedbedoeld advies aan het Nee kamp..    

  Jos Posthuma

  fractievoorzitter GroenLinks

   

 10. Er is toch niemand hoop ik binnen de PVDA die zonder te blozen durft te zeggen dat deze misleiding per ongeluk is gegaan. Zo ja dan zou ik toch maar eens een beter reclamebureau in de arm nemen. Met deze (bewust) misleidende tekst en de reacties erop momenteel, kweek je geen Ja maar alleen maar Nee stemmers. Wat dat betreft doet de PVDA dus toch nog iets positiefs voor Leiden.

  En omdat ik vind dat positieve reclamecampagnes beloond dienen te worden heb ik er vandaag ook maar weer eens een weblog over gemaakt.

 11. Mensen maak u niet zo druk als de PVDA kloten heeft dan komt men hun woorden na en dat is. Zodra er een Nee gestemd wordt is dat ook een Nee voor het strand en zoals de PVDA zei bij een Nee zullen ze de bevolking respecteren en dus ook vervolgens tegen het plan zijn.

  Ik weet nu al dat de PVDA geen kloten heeft en dat de ambtenarij van de gevestigde partijen (PVDA, CDA, VVD, Groenlinks) zo bureaucratisch is als de pest en dat hebben we jaren geleden al uitgeroeid. Alleen nu is het pesthuis verplaatst naar het gemeente huis. Ambtenaren wordt nu is wakker de bevolking van Leiden wil dit soort speeltjes niet laat staan jullie genozel

 12. Ware regenten tonen de heren Keereweer en Posthuma zich. De uitspraak van de referendumkamer bevalt hen niet. Dus wordt het functioneren van de referendumkamer onderwerp van discussie gemaakt en kan men nog net geen openbare uitingen van twijfel aam de integriteit van die instantie ontwaren. Overigens kan de heer Posthuma zich beter druk maken over het twijfelachtige gedrag van GL-wethouder Steegh (zie elders op deze site).

  Leidenaren stemmen NEE op 7 maart!

 13. Jos, wat zeg je nu: enerzijds zeg je dat de uitspraak van de referendumkamer niet goed gelezen is, dat er geen sprake is van ‘walgelijke misleiding’ en dat het affiche een terechte campagne uiting is. Vervolgens zeg je: “Dat de referendumkamer dit anders ziet, doet daaraan niets af”
  Je zegt dus eigenlijk dat de we de uitspraak van de referendumkamer WEL goed gelezen hebben…

  Het moet me in deze ook een beetje van het hart dat ik toch zo langzamerhand een beetje gek word van het wegzetten van tegenstanders van de RGL als oliebollen en domoren. HALLOHOOO, we kunnen wel lezen!
  Dat dit de voorstanders van de RGL niet zo goed uitkomt hadden ze eerder moeten bedenken toen ze deze misleidende en vooral populistische campagne op touw zetten!

  Jos, het kan jouw mening wel zijn dat de referendumkamer dit soort vragen niet zou moeten behandelen en ook de gemeenteraad mag wel ‘gemengde gevoelens’ hebben over de taken die de referendumkamer zichzelf heeft toebedeeld maar er is geen duidelijk protest tegen die taken ingediend! Geen reactie is instemming… Dat dit nu de voorstanders van de RGL minder uitkomt is een beetje goedkoop.
  De referendumkamer schrijft in haar brief van gisteren 20 februari ’07 dan ook:
  “…gewezen op onze brief van 18 december aan de Raad over communicatieaspecten van het RGL-referendum. Onder verwijzing naar onze taak om te adviseren bij geschillen tussen de gemeente en de initiatiefnemers, schreven wij in die brief: “In dit geval staan niet de gemeente en de initiatiefnemers tegenover elkaar, maar zijn er naast het gemeentebestuur twee partijen: het pro ja-kamp en het pro nee-kamp. Het kan de vraag zijn of beide kampen gelijke kansen krijgen en of de informatieverschaffing tijdens de campagnes eerlijk is. Klachten over bijvoorbeeld het gebruik van unfaire middelen of het verspreiden van onjuiste informatie door een van de partijen of over een niet-neutrale opstelling van het gemeentebestuur kunnen worden voorgelegd aan de Referendumkamer. Wij zullen daarover dan zo spoedig mogelijk een openbaar oordeel geven.”

  Het gaat de referendumkamer dus wel degelijk aan hierover uitspraak te doen!

  1. Het referendum heeft betrekking op het raadsbesluit over de RGL-oost. Hiermee wordt niet besloten over west! Dat zijn 2 verschillende projecten! Daarover wordt niet middels één referendum besloten!
  Er is inderdaad een voorwaarde gesteld door de gemeente dat west er ook moet komen maar daarover is geen enkele zekerheid omdat er nog geen geld voor is en geen besluiten over genomen zijn in allerlei bestuurslagen.

  Als men ja zegt tegen de RGL zegt men ja tegen één (!!!) voorwaarde om naar het strand te gaan nl de aanleg van oost. Maar….. er is dan nog helemaal geen zekerheid over de lijn naar het strand!

  Ook de PvdA geeft de laatste zin toe: citaat uit brief referendumkamer 20 feb. 07:
  “De heer Keereweer zegde toe dat op de website van de PvdA en op http://www.rglja.nl de nodige nuances zullen worden aangebracht om duidelijk te maken dat een ja-stem bij het referendum nog geen daadwerkelijke garantie is voor de komst van een tramlijn naar de kust. Over de affiches werd geen overeenstemming bereikt. De indieners van de klacht benadrukten dat daar hun voornaamste bezwaar ligt. De heer Keereweer gaf aan dat er geen tijd en geen geld meer is om nieuwe affiches te laten drukken. “

  2. Er is natuurlijk wel degelijk sprake van misleiding: zie punt 1 hierboven.
  3. De referendumkamer vervangt het woord misleiding voor misverstanden. Dat is een nette manier, een referendumkamer waardig.

  Jos, als je aan het begin van dit verhaal zegt: “Al eerder heb ik betoogd dat de referendumkamer dit soort vragen niet zou moeten behandelen.” maak je jezelf toch een beetje belachelijk wanneer je nu naar de referendumkamer rent en ‘dit soort’ vragen alsnog gaat voorleggen…

  En voor uitleg over de posters van het nee-kamp met spoorwegovergangen en spoorrails kun je een aardige bijdrage lezen op de pvda-site van ex-wethouder Hans van Dam (PvdAer en TEGENSTANDER van de RGL door de binnenstad!)

 14. Krijn Boddé (VVD) op

  Kloten? Ik vind het helemaal niet getuigen van kloten om als PvdA tijdens de campagne als een fanaticus VOOR de RGL campagne te voeren om vervolgens bij 33% opkomst en 51% nee (= slechts 17% van de Leidse bevolking) prompt van standpunt te verwisselen. Een gematigder campagne was veel passender geweest bij zo’n instelling. Nu is het behoorlijk hypocriet, zowel bij een Nee als een Ja, want de SP schreeuwt ook om het hardst.

   

   

 15. e.j. van ginkel op

  ‘Tot nu heb ik dit materiaal – zoals meer uit hetRGL Nee  kamp- maar als een ernstige overdrijving afgedaan, maar met deze uitspraak van de referendumkamer krijg ik wel zin in een goedbedoeld advies aan het Nee kamp..    ’

  O jee, nu wordt het menens… Meneer Posthuma! maak me niet bang… ik ben nog maar een kind!

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline