PvdA: "Referendumkamer kan slogans niet beoordelen"

23

Morgenavond buigt de Leidse Referendumkamer zich over de klacht die door de SP, ChristenUnie, Leefbaar Leiden en Stadspartij Leidens Ontzet is ingediend tegen de slogan die de PvdA gebruikt voor haar pro RGL-campagne. Met de campagneleus van de PvdA, “Stem JA op 7 maart voor de tram naar het strand”, is volgens plv. fractievoorzitter Henny Keereweer van de aangeklaagde partij niks mis: Kennelijk hebben de tegenstanders geen argumenten meer over.” Hij vindt bovendien dat de Referendumkamer de klacht niet ontvankelijk moet verklaren. “In de referendumverordening staat niks geschreven over een klachtenprocedure.”

Daar komt volgens Keereweer bij dat de Referendumkamer helemaal niet is toegerust om dergelijke oordelen te vellen. “De referendumkamer is in ieder geval niet bemenst om actief te gaan onderzoeken wat er waar allemaal wordt beweerd. De fietsersbond heeft het bijvoorbeeld over “Geen trein door de stad,” terwijl er absoluut geen gewone spoorrails met kiezels in de Breestraat komen en ook geen bewaakte spoorwegovergangen. Volgens het affiche van de fietsersbond en SLO wel. En zo beweert de Christenunie dat de Stevenshof, Zuid-West en Voorschoten hun directe busverbindingen met de binnenstad verliezen. Onjuist op een zeer gevoelig campagneonderwerp. Ondertussen wordt in de Hooigracht beweerd dat daar 600 bussen komen te rijden en dreigt STOOM met doden en gewonden.”

Volgens Keereweer kunnen de kiezers heel goed zelf beoordelen wie er dingen loopt te verzinnen en wie niet.

Delen

23 reacties

 1. K.P. v/d Velde op

  De voorstanders geven tenminste gewoon toe dat ze mogelijke verkeerde informatie verstrekken.

  http://www.watdanrijngouwelijn.nl/disclaimer.html

  “Het is mogelijk dat op deze website foute of onvolledige informatie is opgenomen. De initiatiefnemers van deze site kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid erkennen. Niets van deze website mag zonder toestemming van de organisatie worden vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden.”

  Nu maar hopen dat ik niet wordt aangeklaagd vanwege deze schandelijke kopieer-actie…

 2. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Als Stevenshofbewoner of Voorschotenaar, Merenwijker of Leiderdorper kun je nu bij het stadhuis uitstappen. Dat kan met de RGL niet meer, dan moet je bij de Langegracht of op de Hooigracht uitstappen of overstappen. Daar is geen woord mee gelogen. Natuurlijk behoren de Hooigracht en Langegracht tot het gebied binnen de Singels, maar niet tot het kernwinkelgebied, de bestemming voor voor binnenstadsverkeer. Het gaat er niet om of het voor een gezonde jonge Leidenaar te lopen is, maar of de reiziger vindt of hij het OV voldoende voordelen biedt boven de auto. Daarnaast moet je denken om Leidenaren en regiogenoten die minder goed ter been zijn. Bovendien kunnen de bussen niet eens fatsoenlijk door de Hooigracht; dat wordt file rijden.

  De achteruitgang van het busvervoer is dus inderdaad een gevoelig nadeel en een direct gevolg van de RGL. 

   

 3. Lex Beverhuis op

  @ Guido Terpstra

  Dat de achteruitgang van het busverkeer naar het kernwinkelgebied een direct gevolg is van de RGL is niet juist, beste Guido. Er zijn genoeg steden te vinden waar bus entram gecombineerd door een voetgangers/winkelgebied rijden. Dus dat zou ook in Leiden het geval kunnen zijn en heeft niets met de RGL te maken.

  Dat in Leiden de bussen straks niet meer in de Breestraat komen is een direct gevolg van politieke besluitvorming binnen de gemeente waar is besloten dat de komst van de RGL gelijk zal betekenen dat de bussen er dan niet meer mogen komen. Dus een gevolg van politieke keuzes waar u onderdeel van uit maakt.

 4. Lex is een volhoudertje! De RGL is GEEN TRAM het is een lightrail bedoeld voor snel regiovervoer. Welke stad in Nederland perst een lightrail bovengronds door haar een historische binnenstad? Dit is een serieuze vraag, misschien bestaat er best zo’n stad maar dan kunnen we dat gaan vergelijken en geen steden met trams wat een ander soort vervoermiddel is en waar die steden ook niet blij mee zijn. Nou kom op Lex, ik ben benieuwd?

  En voor de voorstanders die steeds over de ‘wenselijke’ situatie in de Leidse straat praten dan nog maar eens de linken met de mening van Amsterdam over die ‘veiligheid’…

  http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2005/6/27/de-dodelijke-dreiging-van-de-tram  
  http://www.parool.nl/nieuws/2004/DEC/24/ams3.html  

 5. Lex: Guido heeft wel degelijk gelijk! Door de enorme omvang van de RGL is het eenvoudig niet meer mogelijk dat er op de Breestraat nog een bus naast kan rijden! De RGL door de Breestraat is enkelspoor met over 150m dubbelspoor als halte cq passeerpunt. Er passen geen twee rijstroken naast de RGL, ook niet langs het stuk enkelspoor! Tenzij de voorstanders natuurlijk het stadhuis, de stadsgehoorzaal en andere monumentale panden willen slopen: dan ben ik uitgel…eh…gesproken.

 6. En om de treurnis van “dit referendumgewoel” nog wat te benadrukken het volgende: Waarom dienen de partijen CU,SP SLO geen klacht in tegen de folder van STOOM, Fietsersbond en ROVER, die een treinspoor op hun pamflet (oude en nieuwe versie) hebben gemonteerd, die boven de weg uitsteekt. Een beeld dat volstrekt in strijd is met de werkelijkheid van de tramrails in het wegdek (zie het Stadhuisplein waar dit RGL spoor is te bezichtigen.) In de gemeenteraad zou dit als een typisch “Rademakertje” zijn aangeduid.

  Overigens is de aanhang van de Nee campagne kennelijk al flink geslonken. Bevatte de oude oproep als eerste reden om tegen de RGL te zijn nog “niemand wil de RijngouweLijn” in de nieuwe herziene versie is deze reden al weggepoetst. Over de andere – weinig steekhoudende - redenen heb ik elders al het nodige gezegd. 

  Ik hoop dat de leden van de Referendumkamer gauw klaar zijn met ‘de aanklacht’ en dit niet serieus gaan behandelen. In dat geval kan de heer van Oosten een klacht aan zijn broek krijgen van de eerste beste tramchauffeur, (en ik citeer) “die moet kiezen tussen:het veroorzaken van gewonden bij reizigers in de RGL-treinstellen of een dodelijk slachtoffer onder de RGL.” Stoom verwacht dat de bestuurder van de RGL bij gelijkvloerse kruisingen regelmatig voor deze keuze geplaatst zal worden….. Volgens  deze berekening is, aldus Stoom, bij een noodstop op de Lammenschansweg minimaal een half treinstel van de RGL over het slachtoffer heen gereden, voordat de RGL tot stilstand is gekomen.  !!!!!!  

  Tsja, net als bij het referendum … een kweste van kiezen, aldus STOOM/de heer van Oosten. Helaas gaan referendumkamers niet over goede smaak.   

 7. e.j. van ginkel op

  m.b.t. de laatste woedeaanval van Posthuma:

  * De poster en folder van de Nee-campagne geven een duidelijke overdrijving van de feiten weer, dat ben ik helemaal met Posthuma eens. Zo zijn er op verschillende webplaatsen ook pro-RGL-filmpjes te bewonderen van een heerlijk rustige Breestraat met een tram en verder nauwelijks voetgangers en fietsers – een duidelijke onderdrijving, zou ik zeggen. Moet kunnen, allemaal. Dat geld is in ieder geval beter besteed dan aan de onbegrijpelijke kunstzinnige Berg Geld/Zuurstof/Snelheidposters. Of  de losse flodders van de GL-flyer.

  * de Tram-naar-het-strandcampagne overdrijft ook, maar is daarnaast toch ook iets misleidender. Ze wekt de indruk dat je ja kunt stemmen voor uitsluitend het aantrekkelijke westtracé, daarbij het onderwerp Tram door de Breestraat zorgvuldig vermijdend. Net een pedofiel die volhoudt dat het alleen maar om de lekkere lollies gaat die hij zo gul aan de kinderen aanbiedt (weer slechte smaak van een tegenstander… sorry Posthuma.) De Nee-campagne laat tenminste zien waar het referendum om gaat: ja dan nee een (zware) tram door de Breestraat.

  * De gemeente probeert met haar moderne kunstwerk op het Stadhuisplein inzicht te geven in mogelijke toekomstige profielen van de Breestraat. Als ze de moeite had genomen daar enige tekst en uitleg bij te plaatsen, hadden de belangstellenden zich een beter beeld kunnen vormen van de toekomstige situatie. Communicatie, weetjewel. Posthuma mag dat geweldige voorlichting vinden, de mensen vinden het een puzzel. Als ze hem hebben opgelost zijn ze trouwens niet onder de indruk van de ruimte voor voetgangers en fietsers.

  * ik zie niet in waarom een chauffeur Frits van Oosten zou aanklagen. Daar maakt hij de lange remweg van een sneltram niet korter mee. Ook geloof ik niet dat Van Oosten het rijdend personeel van moord met voorbedachten rade heeft beschuldigd, maar ik ben geen jurist. Misschien kan Posthuma dat nog een beetje toelichten met een extra belastend citaat? .

  * Posthuma meent dat de aanhang voor de Nee-campagne aan het dalen is. Eenzelfde wens is de vader van de gedachte van de PvdA. Ik geloof dat dat erg meevalt, zie de Sleutelstadpoll op deze site, (voor wat zulke polls waard zijn natuurlijk, maar er is niet veel beters). Met wat plussen en minnen (aftrekken van de 5% niet-stemgerechtigden uit de regio, ”Gouda” bij ”Strand” optellen en ”Transferium” bij “Niet” komt dat op zo’n 60-40 in het voordeel van Nee uit. Of 55-45, als je het krapper wilt stellen.

  * Trouwens, verlies van aanhang: wie kan daar beter over meepraten dan GroenLinks?

   

   

   

   

   

  zonder fietsers  

 8. Het is maar goed dat de referendumkamer niet over smaak gaat, want dan waren de heer Keereweer en zijn PvdA-secondanten al lang in het stadhuistorentje opgesloten, hoewel een <u>schandpaal</u> op het stadhuisplein wellicht beter zou zijn.;-)

 9. Simone de Jong op

  Tijdens de nu lopende campagne wordt steeds duidelijker dat de referendumkamer geen enkele autoriteit bezit en dat de tegenstanders op de meest onmogelijke momenten met de meest onbenullige argumenten de kamer lastigvvallen. Het zegt meer over Stoom c.s. dan over de kamer denk ik dan maar.

  Het is waar….de vervelende tegenstanders hebben geen munitie meer en willen met goedkope trucs de pers halen. Helaas lukt dat ze ook nog. Stoom die met een vaag verhaal komt over een onderzoek naar de remweg van de RGL? Hoe heeft Stoom dat onderzoek uitgevoerd? Een ding weet ik, en dat is dat Stoom geen medewerking van Advin heeft gehad.  Verzinsels aangevuld met wishfull thinking?

  De fietsersbond en Stoom die een poster verspreiden waarop een treinspoor te zien is……i rest my case. Het is het gevecht van straathonden en blaffers. We weten wat daar mee gebeurt…die worden gemuilkorfd. Nogmaals het verzoek ons iets meer op de inhoud te richten. Meneer Christen Unie…..voordat er ook maar 1 bus over de hooigracht rijdt, wordt die straat volledig heringericht. Er rijden geen 600 bussen over de Hooigracht en file rijden? Een groot deel van de auto’s over de Hooigracht moet daar verdwijnen. Dus die file is minder lang dan u denkt. Valt me toch tegen.

  Zolang er verstandige Leidenaren zijn, (zie bv. website van http://www.rijngouwelijn.nl) zoals Eelco Brinkman -> invloedrijkste bestuurder van Nederland, is de strijd niet verloren. Het feest begint nu pas echt. Maar mensen, hou op met dat leugenachtig gemekker, val de kamer niet steeds lastig met geneuzel (neem een voorbeeld aan de voorstanders) en lees de feiten nou eens goed.

  Kijk naar andere steden waar ook trams door het historisch centrum zijn ‘geperst’. Vraag mensen daar naar hun ervaringen. Een Breestraat mét tram is overzichtelijker, minder gevaarlijk (ieder heeft zijn eigen strook) en er komt enkelspoor. Er hoeven geen panden te worden gesloopt en ook al verdwijnen er wat bussen die parallel lopen aan de RijnGouwelijnroute, centrum = centrum. Dan beginnen we ons winkelrondje gewoon ergens anders. Is dat nou zo moeilijk? Ik zie persoonlijk veel voordelen en stem dan ook overtuigd ja. Ik denk dat we tot 7 maart nog heel veel mensen meekrijgen. En dat is maar goed ook.

  STEM VOOR.  

 10. Henny Keereweerom wordt onze eigen Leidse BRAM :
  “Het is de schuld van de Leidse media, de schuld van de supermarkten, de schuld van de openbaarvervoerbedrijven, de schuld van de politiek, de schuld van iedereen.”

  LAAT ALLE BURGERS VAN LEIDEN ER VOOR WAKEN DAT PVDA’ERS ANNEX DRAAIKONTEN GEEN WOORDEN IN DE MONDEN WORDT GELEGD

  Ik wil hiermee demonstreren dat als Henny iemand de schuld kan geven dat hij dat ook graag doet

 11. e.j. van ginkel op

  Sorry, ik had niet over die pedofiel moeten beginnen… nu heeft de verruwing toegeslagen: schandpalen en draaikonten. Laten we dimmen, mensen.

  Het bontst maakt Simone de Jong het. Dat is natuurlijk een tegenstander die op duivelse wijze een volkomen karikatuur maakt van het voorstandersstandpunt… ‘straathonden en blaffers (> de tegenstanders) worden gemuilkorfd (!!)’, ‘luister naar Elco Brinkman, die belangrijke bestuurder”, ‘hou op met je geneuzel en luister naar de voorstanders…”  Zo inhoudsloos heb ik (bijna) nog geen voorstander zien ageren. Het is wel erg doorzichtig. 

  Simone! ik waardeer het dat je de goede zaak steunt maar beperk je tot argumenten. Bijvoorbeeld door eens te berekenen hoeveel bussen er straks wél over de Hooigracht gaan. En aan te geven waarheen de auto’s verdwijnen.

 12. Lex Beverhuis op

  Beste Desiree, dat is nu juist het positieve van een lightrail, snel als een trein op het spoor en in de stad als een gewone tram. Dat is toch ook goed te zien op de vele afbeeldingen, zelfs die van de tegenstanders. En natuurlijk begrijpt iedereen dat op de Breestraat nooit rails boven op de bestrating neergelegd wordt, maar juist zo dat voetgangers en fietsers daar geen hinder van hebben.

  En misschien toch ook goed om eens te kijken wat Groningen aan het doen is, precies plannen maken om een regionale tram aan te leggen dwars door de stad. Ook daar hebben ze veel fietsers. Maar bij een peiling onder de bevolking met de uitvraag of er behoefte is aan een referendum is daar gebleken dat de bevolking er geen behoefte aan heeft. Nuchtere noordelingen zijn het daar die goed begrip hebben van de noodzaak om een binnenstad voor de regio bereikbaar te houden.

 13. Beste Simone, ik ben het geheel met je eens. Centrum=centrum en dus een winkelcentrum en historisch centrum met gezellige terrassen waar je sfeervol kan wandelen, zonder gestoord te worden door al die bussen en liefst ook niet door die grote stroom fietsers. De Breestraat als winkelgebied en niet als verkeersriool. En als al die rijen auto’s nu eindelijk ook eens van de Hooigracht verdwijnen wordt dat tenminste ook weer een echt stuk binnenstad. Dus ook ik zal zeker JA stemmen.

 14. Het is tekenend dat je reclame moet maken waarover het nu NIET gaat - een railverbinding naar het strand; kennelijk heb je dan toch niet zo’n sterk verhaal… En wat ik ook zo doorzichtig vind aan die filmpjes van “Breestraat veiliger”, is de drukte op de Breestraat in de huidige situatie en de artist-impression-video van de tram met anderhalve man en een paardenkop op straat (net zoals IN de tram trouwens!). Maakt niet uit of een referendumkamer er iets van moet vinden, daar trappen we echt niet in.

  @ Mieke: de Hooigracht wordt niet autovrij, er bestaat geen alternatief voor die route. Met de tram komen er alleen wat bussen bij…

 15. @Simone de Jong “Tijdens de nu lopende campagne wordt steeds duidelijker dat de referendumkamer geen enkele autoriteit bezit”

  Dat vind ik nu jammer om zulks te moeten lezen. Ik denk dat u het niet opvolgen van adviezen van de Referendumkamer verwart met het niet bezitten van autoriteit. Dat laatste probleem wordt namelijk gecreeërd door sommige lieden uit de gemeenteraad en het college van B&W die weinig of niets met adviezen van de Referendumkamer wensen te doen en daar ligt dan ook de zere vinger. Eenzelfde situatie als zouden overheidsorganen niets met adviezen van de Nationale Ombudsman doen. De kracht van dit soort niet-rechtsprekende instanties is nu juist als overheidsorganen wél handelen naar de adviezen die worden opgesteld. En niet zoals het eigenwijze college van Leiden, dat een specifieke stemwijzer door het IPP laat opstellen over het RGL-referendum of een gemeenteraad die onnodig tegen een referendumaanvraag over verruiming van winkelsluitingstijden 15 non-argumenten opwierp. Overigens staat er wederom een slordige fout in de titel van dit nieuwsbericht op Sleutelstad: de Referendumkamer is wel degelijk bevoegd om over slogans te oordelen, alleen niet in dit geval want betrekking hebbend op het handelen van een niet-overheidsorgaan.(de slogans zijn afkomstig van de PvdA-afdeling, een politieke vereniging) Daarom zal de Referendumkamer de ingediende klacht waarschijnlijk niet-ontvankelijk verklaren. Het zou anders zijn geweest als ‘mister RGL’ in de raadszaal aan de lopende band in de aanloop naar het referendum de gebezigde slogans zou hanteren. Maar dat durft hij echter -wijselijk- niet…

 16. Chris de Waard op

  @ R. Dentener

  “Overigens staat er wederom een slordige fout in de titel van dit nieuwsbericht op Sleutelstad: de Referendumkamer is wel degelijk bevoegd om over slogans te oordelen”

  Ik denk dat je de titel anders leest dan ik hem bedoeld heb. Er staat “PvdA: “Referendumkamer kan slogans niet beoordelen”.

  ‘Kan’ dus, omdat ze er volgens de PvdA de menskracht niet voor hebben.

 17. Lex, mijn punt is de discussie ‘schoon’ te houden – en dat snap jij heel goed!
  Als alle partijen zich hieraan houden krijgen we duidelijke en heldere voorlichting en een open gesprek. Ik heb respect voor jouw voor-stem als je niet langer de lightrail bestempeld als tram – ik noem hem om deze reden ook geen trein meer. Het vergelijken van Leiden met allerlei steden waar 4x zoveel inwoners zijn, vertroebelt de discussie, evenals het maar herhalen dat de trams zo veilig zijn in Amsterdam.

  Ik blijf zeggen dat overdreven en dubieuze slogans leiden tot een ‘protest-nee’ en dat is zelfs voor een extreme tegenstander als ik jammer. Ik wil een bewust NEE voortgekomen uit een heldere en eerlijke discussie.

  Ik begrijp van je dat er dus enkel in Groningen ‘plannen’ zijn voor een lightrail en er dus in Nederland op geen enkele plaats zo’n ding door een oude binnenstad rijdt. Dat is een eerlijk antwoord en daarvoor dank!

 18. Beste Lex,

  Speel even met Google Earth en vergelijk de binnenstad van Groningen met die van Leiden. In Groningen is er ruimte genoeg om fiets- en tramroutes niet te laten samenvallen. In Leiden hebben we die ruimte helaas niet. Daarom zal het in Groningen wel lukken, maar moet het in Leiden anders. Je moet geen tram in de fietsroute naar het station leggen als daar geen ruimte voor is. En niet de totale verkeerssituatie op zijn kop zetten door het verplaatsen van de bussen. De Generale Repetitie van Peter Lab heeft laten zien hoe veilig het straks bij V&D wordt met al die fietsers op de “fietsstoep”. De nuchtere Leidenaar snapt dat best. Na een NEE is de weg weer open voor een betere oplossing. En geloof me, die komt er wel.

  Waar zijn er trouwens tramrails waar fietsers geen hinder van hebben ?

 19. @Chris de Waard: als het zo is dat de redacteur van het nieuwsbericht de titel als citaat van een PvdA-raadslid citeert, dan is de situatie nog kwalijker. Althans v.w.b. de mening van dat PvdA-raadslid. Menskracht mag natuurlijk NOOIT een overweging zijn waarom een onderwerp of een bij de Referendumkamer voorgelegde klacht inzake de procedure rond het referendum niet in behandeling kan worden genomen. Als “mister RGL” Keereweer dit argument gebruikt heeft dan is ie toch een beetje de weg kwijt als rechtskundige. Op grond van zo’n beredeneerwijze zouden immers heel wat klachten voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit, De Nationale Ombudsman, de AFM, gemeentelijke Beroep -en Bezwaarschriftencommissies en noem maar op niet in behandeling kunnen worden genomen wegens “onvoldoende menskracht”. Nogmaals, ik denk dat je bij de beoordeling van aan de Referendumkamer voorgelegde onderwerpen en klachten twee momenten hebt: 1) is de Referendumkamer bevoegd kennis te nemen van het onderhavige onderwerp/de klacht (de bevoegdheidsvraag) en 2) is het voorgelegde onderwerp/de klacht ontvankelijk o.g.v. de Referendumverordening van de gemeente Leiden (de ontvankelijkheidsvraag). Bepalend is dus de in 2004 aangepaste Referendumverordening van de gemeente Leiden.(de aanpassing was nodig i.v.m. de doorwerking van de voorstellen van de commissie-Elzinga, i.h.b. de totstandkoming van de Tijdelijke Referendumwet) Al het andere wat daarnaast door deze of gene raadslieden wordt verzonnen -zoals onvoldoende menskracht- is niet van belang voor de behandeling van het onderwerp/de klacht door de Referendumkamer. Bovendien is onvoldoende menskracht een relatief begrip; zo vaak komt het immers niet voor dat er in Leiden raadplegende of raadgevende referenda worden gehouden. Gebeurt dat wel dan moet de procedure en voorlichting er omheen zo zorgvuldig mogelijk gebeuren en ook kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke instantie als de Referendumkamer.

 20. lex beverhuis op

  @ Desiree

  Beste Desiree, ik begrijp heel goed dat je de discussie helder wilt houden en goede voorlichting wilt. Dat kan ik alleen maar geheel met je eens zijn. Juist daarom is het van belang te spreken over een tram en niet over lightrail. Lightrail is alleen een benaming voor voertuigen die zowel gebruik maken van de spoorlijn als van een tramlijn door de stad. En dat laatste is van groot belang omdat er wettelijk helemaal geen lightrail bestaat maar wel een tram en een trein. Daar zal dus ook in Leiden rekening mee moeten worden gehouden, inclusief de juridische bepalingen en verkeersmaatregelen die bij een tram horen.

  Het is inderdaad juist dat er verder in Nederland geen vergelijkbare lightrailverbindingen bestaan. In Utrecht hebben ze jaren geleden besloten de sneltram niet door te trekken door de binnenstad. Dat kunnen ze u goed merken. Door de grote studentenlocaties aan weerszijden van de stad rijden iedere 5 minuten dubbelgelede bussen van 24 m. lengte in twee richtingen dwars door binnenstad. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt overwogen om met deze extra lange bussen te gaan rijden om kosten te besparen en per bus meer reizigers te kunnen vervoeren. In Leiden hebben we straks bij de Lammenschans (ROC) en bij het station ook zulke grote leerlingenconcentraties. En voor inzet van deze grote bussen is  geen besluit van een gemeenteraad nodig, ze zijn wetelijk goedgekeurd en mogen zonder verdere besluitvorming overal rijden op de openbare weg. Zullen we de situatie op de Breestraat dan nog eens bekijken? Grote dubbelgeled bussen of een aan rail gebonden tram. (Ik blijf het dus toch zo noemen, dat zal je begrijpen).

 21. @ Lex

  Begrijp ik goed dat jij van ROC bij station Lammenschans naar ROC bij Station Leiden Centraal nog een tramspoor wilt aanleggen ? Waarom ? Die tram doet daar dan 9 minuten over. Wist je niet dat er al een trein rijdt die er maar 3 minuten over doet ? Gewoon de frequentie over het treinspoor ophogen dus. Gewoon lighttrain materiaal laten rijden van Gouda naar Leiden Centraal.

 22. Lex Beverhuis op

  Beste Piet Schuur,

  Ik kies er inderdaad voor om een regionale tram door de Breestraat te hebben en niet als gevolg van een Nee bij het referendum over enkele jaren te moeten constateren dat er gelede of dubbel gelede bussen over de Breestraat gaan rijden omdat grote aantallen studenten van de ene locatie naar de andere vervoerd moeten worden. Pas dan wordt het voor voetgangers en fietsers onmogelijk ook nog van de Breestraat gebruik te maken. Als je naar de NOVA uitzending over de RGL hebt gekeken, dan heb je kunnen zien en horen dat ook de voorzitter van ROVER-Leiden daar nadrukkelijk heeft uitgesproken dat Rover van mening is dat er wel een regionale tram over de Breestraat en Lammenschansweg moet gaan rijden, maar dat dit dan anders dan de RGL niet naar Alphen zou moeten, maar naar Voorschoten. Hij spreekt toch namens de belangen van de openbaar vervoer reizigers? Hij is dus helemaal niet tegen een tram op de Breestraat zoals op het Nee-affiche wordt gesuggereerd, integendeel hij bepleit het juist in de uitzending van NOVA.

  En laten we nu niet weer beginnen over meer treinen of lightrailvoertuigen over bestaand spoor. Daar zijn al vele studies over geweest, de nadelige gevolgen daarvan zijn veel groter dan van een lightrail door de binnenstad en daar zijn inmiddels door de gemeenteraad duidelijke besluiten over genomen. Dus, bij de discussie blijven graag.

 23. Dus jij ziet liever een binnenstadontwrichtend en onveilig (volgens veiligheidsrapport) nieuw spoor door de Breestraat aangelegd waarop je er 3 maal zo lang overdoet van ROC-L’schans naar ROC-L-Centraal,en LUMC dan een verbetering van het bestaande spoor met een Haagwegterreinhalte die het UB-complex beter ontsluit dan een Breestraathalte ? Het gaat toch in deze discussie om een opwaardering van het OV ? 

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline