Gemeente Leiden: "Niet gedwongen overstappen op RGL"

25

Als de RijnGouweLijn wordt aangelgd door het centrum van Leiden hoeft er niemand gedwongen over te stappen op de sneltram. Ook houden alle Leidenaren een directe verbinding met het centrum en het station Leiden Centraal. Dat staat in het programma van eisen dat de gemeente naar de Provincie Zuid-Holland heeft gestuurd. Hierin staat een aantal belangrijke voorwaarden waaraan het busnet straks moet voldoen. Gedeputeerde Huls heeft aangegeven dat hij zich in hoge mate in de Leidse voorwaarden kan vinden.

Allereerst moet duidelijk zijn dat als de RGL komt, dit niet ten koste van de kwaliteit en het voorzieningenniveau van het busnet mag gaan. “Dit houdt: in geen gedwongen overstappen en geen verslechtering van de kwaliteit van het busvervoer in de stad,” aldus de gemeente die deze eisen heeft vertaald in de eis aan de provincie dat iedere inwoner van Leiden een rechtstreekse verbinding houdt met het NS-station Leiden Centraal en het centrum van Leiden en dat er geen busnet mag ontstaan waarbij gedwongen overgestapt moet worden op de RijnGouwelijn. “Dit zou immers in het zicht van de bestemming een verkeerde keuze zijn die de huidige en potentiële passagiers zal afschrikken.”

hoe het busnet er echt uit komt te zien wordt volgens wethouder John Steegh pas duidelijk na de openbare aanbesteding voor het openbaar vervoer. “Daarbij zal de exploitatie van het busnet door de provincie, met of zonder RijnGouwelijn, aan een marktpartij worden gegund. De Leidse voorwaarden zullen in die aanbesteding worden meegegeven.”

Delen

25 reacties

 1. Nou, gelukkig dat niemand gedwongen wordt om over te stappen. Ik zie het al voor me, een conducteur met een zweep of een stok ofzo die mensen van de bus naar de RGL jaagt…

  Maar zonder gekheid, de centrumhaltes komen ergens anders te liggen. Dus ze blijven wel bestaan, maar ze worden minder aantrekkelijk. Halte Breestraat komt bij de St Jorissteeg te liggen. Eer je daar bent ben je langs de achterkant van het station, via de Rijnsburgerweg, de Langegracht en de Hooigracht gereden…. Ik denk dat mensen in de praktijk dan toch uit zullen stappen op CS en dan de RGL nemen naar de Breestraat. Nou maar hopen dat de RGL niet duurder wordt dan de bus.

  We moeten nog maar zien in hoeverre de Leidse “voorwaarden” werkelijkheid worden. Het zijn geen harde eisen die in een overeenkomst ofzo worden opgenomen, maar wensen. Hoe dat in de praktijk uitvalt ligt er maar aan hoe de onderhandelingen tussen de provincie en de nieuwe vervoersexploitant uitpakken. Het lijkt mij sterk dat er evenveel bussen blijven rijden, als al die bussen minder aantrekkelijk routes gaan volgen.

 2. Abraham Flippo op

  De RGL mag niet gaan concurreren met de diensten van NS en de autobussen van Connexxion niet met de diensten van de RGL. Toch moet het volgens Wethouder Steegh(GroenLinks) en Gedeputeerde Huls(PvdA) met de komst van de RGL allemaal beter voor de reiziger worden.

  Kan iemand mij dat nu eens helder uitleggen?  

 3. Soms bekruipt mij het gevoel dat de ganse bestuurlijke elite die de RGL-kar trekt het liefst zonder (voet)volk zou willen regeren. Weer een obstakel minder. Gelukkiig heeft de gemeenteraad een referendum weten te bedingen in dit traag voortsukkelende project. Van fair play is allang geen sprake meer. Als je wethouder Steegh de ruimte zou geven dan is er plotseling nog maar 1 knop een met een JA erop in het stemhokje. Even seriuezer:

  Die RGL-sneltramlijn doet mij inmiddels denken aan die Oost-europese lijntjes die zich van dorp naar dorp slingeren, onderwijl een fabrieksterrein en pluimveefabriek aandoend die zich aan de rand van de dorpjes bevinden. Deze lijntjes zijn inmiddels door de vooruitgang ingehaald en veelal in onbruik geraakt door de opkomst van de auto.

  In een goed dus snel en efficient werkend vervoersnetwerk draait het om hierarchie en concentratie: de trein komt boven de (snel)tram en de investering in stations heeft prioriteit, omdat daar de grootste concentratie reizigers bediend kunnen worden. Dit laatste is ook van belang uit het oogpunt van ruimteljke ordening. Iedereen weet wat er gaat gebeuren met haltes in de polder: daar verrijzen winkelcentra, kantoren en woningen in het nu nog groene landschap. Dat willen en wilden we niet, omdat het hier om hetGroene Hart gaat. Nu wil het gelukkige feit dat er al een spoorlijn ligt tussen Alphen en Leiden. RGL-Oost is een strategische misser, die voor meer problemen gaat zorgen dan voor oplossingen. Maak het systeem nou niet nog ingewikkelder dan nodig is aub. Om deze misser te verdoezelen wringen bestuurders,van hoog tot laag, zich in de vreemdste bochten om er nog iets van te maken. Genant is het om te zien dat zelfs de eenvoudigste cijfers en projecties niet overtuigend gepresenteerd kunnen worden ter verantwoording van zo’n doldriest project. Echt serieus word je niet genomen door deze onbereikbare kaste. En er wordt ongegeneerd met gemeenschapsgeld gesmeten alsof het uit een bodemloze kas komt. Waar komt toch die paniekerige stress vandaan als we er nu niet voor kiezen om een (snel)trammetje aan te leggen tussen Gouda en Alphen en Leiden?

  Mijn oproep aan deze mensen is na 7 maart, als het project RGL-Oost onverhoopt wordt weggestemd: maak een lijstje van alle plannen die op stapel staan om de bereikbaarheid te verbeteren in stad en regio, bepaal een nieuwe volgorde en zorg ditmaal wel voor een goede onderbouwing en verantwoording. Het gedoe tot nu toe komt zo ongeloofwaardig en amateuristisch over dat ik voor de veiligheid tegen ga stemmen op 7 maart. Een pas op de plaats is het beste voor zowel de Leidenaren als de bestuurders. Een kwestie van even stemmen door de Leidenaar en slikken voor de bestuurders, dan kunnen ze even tot bezinning komen. Dat RGL-virus moet nu even kordaat en krachtig worden bestreden. En als de bestuurders andere urgente problemen met hetzelfde enthousiasme gaan aanpakken als het RGL-projekt dan zie ik een mooie toekomst voor Leiden in het verschiet.

 4. Misschien dat een andere gegadigde voor de vervoersconcessie b.v. de HTM, Arriva of Veolia ook eens een een visie kan geven ? Het is allerminst zeker dat Connexxion hier blijft rijden. En tenslotte maakt de concessiehouder uit welk Openbaar Vervoer deze regio krijgt nu de zeggenschap daarover niet meer in handen is van de overheid. Dat staat in de voorwaarden van de concessie voor dit vervoersgebied. De heren Huls en Steegh kunnen slechts hun wensenlijstjes op tafel leggen: de vervoerder beslist hoe het wordt.

  Lang leve de privatisering van het OV.

 5. Het project staat bol van de tegenstrijdigheden. Curieus dat nu ineens wel expliciet wordt geventileerd dat alle buslijnen zullen doorrijden naar Leiden Centraal (=geen gedwongen overstap). Men beseft dat dat kiezers wel eens zou kunnen afschrikken, nu het referendum nadert. Dat er geen reële alternatieve busroute voor de Breestraat is, wordt gemakshalve nu maar even vergeten. Bovendien betekent dat de tram echt ALLEEN voor reizigers tussen Alphen en Leiden is bedoeld – maar die kunnen nu toch al prima met de trein naar Leiden???

  Extra interessant inzicht: wist je dat alle haltes van de RGL tussen Leiden Lammenschans en Alphen – en dat zijn er toch snel vijf – VIERsporig moeten worden uitgevoerd? De tram heeft nl. lage perrons. De NS-treinen zullen op die haltes met 120 km/u voorbijrijden en daar kan je niet met een laag perron aan het spoor grenzen. Betekent ook 10 extra – storingsgevoelige – wissels. En dat alleen maar om tram en trein te combineren, dat verzin je toch niet.

 6. lichtelijk cynisch op
  @ Piet Schuur

  Je ziet ze vliegen zeker, die Arriva bussen hier. Laat ze alstjeblief daar in Brabant de boel belazeren en met zeer slecht onderhouden materiaal rondracen. Arriva niet hier, of ze moeten zeer overtuigend en met harde afspraken weten aan te tonen dat onderhoud nu echt menens is en geen overbodige luxe.

   

  @ Richard.

  Bij Leiden Lammenschans komen geen vier sporen, slechts een compleet nieuw station (enkel RGL, geen bus en trein, die hebben aparte haltes (lees: flinke loopafstand om automobilisten te ontmoedigen OV te gebruiken) naast een bestaand station. Dat heet efficiency en makkelijk overstappen in de oren van projectbureau RGL.

  En de ideale oplossing voor het perronprobleem: flexibel spoor: komt omhoog bij Lightrail zodat die direct op de juiste hoogte aansluit bij het perron. Is goedkoop en lekker storingsgevoelig. Want je moet de tegenstanders toch laten voelen waar ze jarenlang tegen hebben geprotesteerd. Kan je ook weer lekker geld over de balk smijten om daar weer een oplossing voor te bedenken.

   

  Oh ja, niet te vergeten: extra spoor is wel nodig in natuurgebied, er is namelijk al veel te veel weiland en bos in Nederland. De Elfenbaan is ook slechts compensatiegebied en kan dus best wel opgeofferd worden. Het logo van de RGL website is per slot van rekening ook groen zat en de makers ervan kunnen er ook uren naar zitten staren.
 7. @ lichtelijk cynisch: ik bedoel de haltes waar de NS-trein niet stopt. Bij Lammenschans is de situatie anders maar zal qua omvang niet afwijken van de mega-bak infrastructuur die je bij de viersporige haltes moet aanleggen.

 8. “Niet gedwongen overstappen op RGL”. Nee, dat zou er nog bij moeten komen, Lenferink die met zijn nieuwe APV in de hand reizigers aanspoort in de stadstrein te stappen. Hoe dan ook, als die vervloekte trein er komt moet ik wel degelijk overstappen om met het openbaar vervoer van Leiden ZW naar bijv. het stadhuis of Kooyker te kunnen gaan. Dat wordt dus de fiets, als dat dan nog mag.

 9. Peter Bootsma op

  @ Abraham: tsja, zoiets is natuurlijk moeilijk uit te leggen als iemand, zoals jij, het nu eenmaal niet wil begrijpen…

 10. Grappig dat de meest a-religieuze partij van NL de RGL als een geloof nastreeft, getuige de reactie van Peter Bootsma aan Abraham Filippo.

 11. @ Julian

  Ik lees op de SP-website dat jullie voor een opwaardering van het busvervoer zijn. Dat is natuurlijk een prima zaak. Ik zie dat jullie het openbaar vervoer een warm hart toedragen en dat juich ik toe.
  Ik ben alleen benieuwd wat jullie visie precies inhoudt, want ik kan niet veel concreets opmaken uit wat jullie op de site schrijven:

  ‘Opwaardering van het busvervoer; roetfilters maken busvervoer schoner en dus geschikter om door de stad te rijden. Meer gebruik maken van kleine, schone busjes, in samenwerking met Connexxion of met de Stichting Stadsparkeerplan Leiden. […] Gratis openbaar vervoer voor (om te beginnen) ouderen in de stad en de regio. […]’ Bron: http://leiden.sp.nl

  Ik weet dat de SP al lang geen TEGEN-partij meer is. Toch zou ik in dezen graag willen weten waar jullie nu echt VOOR zijn. Kiezers moeten weten wat ze wel krijgen als het op 7 maart NEE wordt … Vandaar een paar vragen…

  – Ik zie dat jullie voor gratis openbaar vervoer zijn. Mooi. Dat levert waarschijnlijk een groter vervoersaanbod op, zie Belgie en Delft. Gaat jullie opwaarderingsplan alleen maar om schonere grote bussen en/of meer kleine bussen of neemt het busaanbod ook toe om aan de vervoersvraag tegemoet te komen?

  – Zo ja, gaan die bussen dan ook in de Breestraat rijden en betekent dat meer bussen en busjes op de Breestraat? Zo nee, waar rijden ze dan wel?

  – Als er meer bussen in de Breestraat komen, is volgens de sp een hoofdfietsroute waar duizenden fietsers hetzelfde wegvak moeten delen met NOG meer bussen nog wel geschikt als hoofdfietsroute? Of, als ze elders komen, wat is dan het verschil met verplaatsing van bussen bij de komst van de RGL?

  – Wat is sowieso jullie visie op de huidige verkeersituatie situatie in de Breestraat?

  – Zijn de kleine bussen uit het plan deels een vervanging van de huidige grote bussen of gaat het alleen om een uitbreiding van het Haagweg-achtig vervoer?

  – Zijn jullie op de hoogte van de drama’s die zich in Dordrecht afspelen met kleine busjes? Daar blijkt dat kleine bussen in een (middel)grote stad niet geschikt zijn voor openbaar vervoer. Een busje raakt na de eerste paar haltes vol en rijdt dan vervolgens door. Gevolg is dat mensen verder op de lijn vaak busjes aan zich voorbij zien rijden. Agressie bij reizigers en frustratie bij chauffeurs is het resultaat. En dan doen ze het in Dordrecht alleen nog maar op de stille uren. Op zaterdagen en op werkdagen overdag rijden ze daar gewoon met grote bussen…

  – Hebben jullie een idee van de personeelskosten van openbaar vervoer met kleine ipv. grote bussen?

  – Ken je enige andere stad van de omvang van Leiden waar met succes van kleine busjes voor het openbaar vervoer wordt gebruik gemaakt?

  En n og een suggestieve vraag …
  – Sluit de aanleg van de RGL en het invoeren van schonere bussen elkaar uit?

 12. @ lichtelijk cynisch

  Laten we inderdaad hopen dat de provincie de offertes straks gedegen bekijkt. Maar helaas kun je geen enkele vervoerder bij voorbaat uitsluiten in een vrije markt.

  @ G.Hoezen

  Het positeve van de RGL-discussie is dat er meer ruimte is gekomen om na te denken met welk OV naast het fiets- en autonetwerk we hier in stad en regio het beste af zijn. Grote bussen voor lange(re) afstanden, kleine bussen met hoge frequentie voor in de autoluwe binnenstad, natuurlijk schoon: minstens Euro5 of electrisch, misschien gratis, al of niet door de Breestraat, alleen RGL-West vanaf het station of met een lus naar de Lammermarkt of zo. En dan van Noordwijk door naar Voorhout. Lighttrain a la Syntus op de lijn Gouda-Leiden CS met extra haltes in Hazers- en Zoeterwoude en op het Haagwegterrein. 

  Er is weer ruimte voor creativiteit. I.p.v. RijnGouwelijn-Oost een lijn Gouda-Schiphol langs Alphen en Leimuiden. Een lijn Leiden CS-halte Haagweg-Halte Oostvliet- Zoeterwoude-dorp- Zoetermeer en aantakkend op Randstadrail naar B3 en Rotterdam. En natuurlijk een spoorverdubbeling van de NS-lijn naar Utrecht.

  Na het NEE op 7 maart ligt de toekomst weer open.

 13. In antwoord op uw vragen:

  – Ik zie dat jullie voor gratis openbaar vervoer zijn. Mooi. Dat levert waarschijnlijk een groter vervoersaanbod op, zie Belgie en Delft. Gaat jullie opwaarderingsplan alleen maar om schonere grote bussen en/of meer kleine bussen of neemt het busaanbod ook toe om aan de vervoersvraag tegemoet te komen?

  Grote bussen waar nodig, kleine waar het kan. Als de vervoersvraag stijgt, zullen er meer bussen ingezet moeten worden inderdaad. Dan rijden er ook minder auto’s, dus dat zou moeten passen. De effecten van gratis OV zijn enorm, zeker als je het met beleid, gefaseerd invoert. Het zorgt voor veel meer mobiliteit en tegelijk minder milieuvervuiling, files en minder investeringen in dure parkeergarages en wegverbredingen. Voor het W4-project komt gratis OV te laat, maar ja ;+)

  – Zo ja, gaan die bussen dan ook in de Breestraat rijden en betekent dat meer bussen en busjes op de Breestraat? Zo nee, waar rijden ze dan wel?

  Er zijn wel een paar lijnen die uit de Breestraat kunnen, maar niet veel! Dus ja, als er meer bussen komen, dan ook meer over de Breestraat denk ik.

  – Als er meer bussen in de Breestraat komen, is volgens de sp een hoofdfietsroute waar duizenden fietsers hetzelfde wegvak moeten delen met NOG meer bussen nog wel geschikt als hoofdfietsroute? Of, als ze elders komen, wat is dan het verschil met verplaatsing van bussen bij de komst van de RGL?

  Nu functioneert de Breestraat goed als hoofdfietsroute. Ik denk dus dat er nog wel een aantal bussen bijkunnen, zeker als de handhaving op de snelheid van de bussen beter wordt, en bussen niet gaan proberen de fietsers in te halen.

  – Wat is sowieso jullie visie op de huidige verkeersituatie situatie in de Breestraat?

  Ik vind het niet ideaal, maar ik zie geen betere alternatieven. Voor het verleggen van busroutes hebben we in Leiden geen ruimte, plus dan schrap je een “fijnmazige” manier (zoals dat heet), om mensen uit de wijken en de regiogemeentes direct naar het centrum te brengen. De oplossing moet dus liggen in schonere bussen, en kleinere waar dat kan.

  – Zijn de kleine bussen uit het plan deels een vervanging van de huidige grote bussen of gaat het alleen om een uitbreiding van het Haagweg-achtig vervoer?

  Deels wel ja. Voor Haagweg-achtig vervoer zien we een andere rol, want dat is vooral navervoer bij de auto. Daar kan ook veel meer mee gebeuren dan nu, b.v. Vervoer op maat-afspraken maken met grote bedrijven of instellingen (denk aan het stadsbouwhuis, dat nu een grote parkeerdruk veroorzaakt in Groenoord en het Noorderkwartier).

  – Zijn jullie op de hoogte van de drama’s die zich in Dordrecht afspelen met kleine busjes? Daar blijkt dat kleine bussen in een (middel)grote stad niet geschikt zijn voor openbaar vervoer. Een busje raakt na de eerste paar haltes vol en rijdt dan vervolgens door. Gevolg is dat mensen verder op de lijn vaak busjes aan zich voorbij zien rijden. Agressie bij reizigers en frustratie bij chauffeurs is het resultaat. En dan doen ze het in Dordrecht alleen nog maar op de stille uren. Op zaterdagen en
  op werkdagen overdag rijden ze daar gewoon met grote bussen…

  Vervoer in Dordrecht is sowieso een drama. Je kan natuurlijk niet lukraak grote bussen vervangen door kleine. Gezien de fluctuatie in aantal reizigers per trajectsdeel, dagdeel en dag zal geen héél groot deel van de bussen vervangen kunnen worden. Zeker doorgaande bussen niet. Voor bussen uit wijken heb ik meer hoop. Je kan ook denken aan frequentieverhoging icm kleinere bussen. Een hogere frequentie maakt het OV ook aantrekkelijker.

  – Hebben jullie een idee van de personeelskosten van openbaar vervoer met kleine ipv. grote bussen?

  Uiteraard zijn personeelskosten hoger bij meer busjes. Aan de andere kant heb je voor een busje weer geen groot rijbewijs nodig. Hoe die cijfers er precies uit komen te zien weet ik niet. Extra voordeel van kleine busjes is wel dat je gemakkelijker kan experimenteren met alternatieve brandstoffen, hybride of zelfs elektrische voertuigen.

  – Ken je enige andere stad van de omvang van Leiden waar met succes van kleine busjes voor het openbaar vervoer wordt gebruik gemaakt?

  Nee, het is niet voor niets dat men van heinde en ver komt kijken naar ons Haagwegterrein.

  En n og een suggestieve vraag …
  – Sluit de aanleg van de RGL en het invoeren van schonere bussen elkaar uit?

  Zeker niet nee. Nog sterker, in de laatste stukken over de aanvullende wensen voor het busnetwerk stond zelfs dat het invoeren van schonere bussen noodzakelijk zou zijn om de Hooigracht nog enigszins leefbaar te houden. In die stukken stond ook dat het invoeren daarvan niets zou kosten. Hoezee! Dat zal dus wel snel gebeuren, met of zonder RGL! Leve het optimisme van de pro-RGL’ers…. Overigens denk ik zelf dat het hele plan om al die bussen door de Hooigracht te persen nooit of te nimmer door een milieu-effect-rapportage heenkomt…

  Gratis OV, schonere bussen en meer doen met het stadsparkeerplan zijn wel de belangrijkste dingen die de SP wil. Maar als de RGL niet doorgaat is er nog meer mogelijk. Het geld voor verbetering van de verkeersveiligheid komt dan weer vrij, en dan kunnen we het in de HELE stad beter maken voor fietsers en voetgangers. Ik denk ook dat het mogelijk moet zijn een goed werkend digitaal vertrektijden-systeem in elke bushalte te krijgen. Dan kan je zien of je je bus gemist hebt of niet, en hoe lang je nog moet wachten. Vroeger was dat niet mogelijk, omdat dat duizenden kilometers kabels zou vereisen. Maar aan de andere kant, als ik de problemen met het PRIS zie en met de busborden op het station, dan ben ik daar weer minder optimistisch over.

 14. Julian,

  Glashelder, veel dank voor je uitgebreide antwoord! Ik zie nu waar jullie voor staan. Dat is winst!

  Ik onderschrijf jullie intenties, maar wil ook op de nadelen van jullie uitwerking wijzen, waarmee ik maar wil aangeven dat ook alternatieven veel nadelen kunnen hebben, terwijl in de RGL-discussie de pijlen wel heel erg gericht zijn op de nadelen van de RGL! Onder het motto: waar kies je VOOR als je NEE kiest!?

  Ik heb een paar opmerkingen:
  – Ik ben het niet met jullie eens dat de Breestraat nu een acceptabele fietsroute is. Volgens de Fietsersbond de drukste ter wereld. En daar willen jullie meer bussen door laten gaan ?!
  – Het bijzondere van de parkeerbusjes (autonatransport) staat wat mij betreft niet ter discussie. Kleine bussen als lokaal openbaar vervoer is denk ik echt een moeilijk punt: het zet geen zoden aan de dijk. Je geeft het zelf al aan dat er maar beperkt gebruik van kan worden gemaakt. (Waar het wel werkt is in landen met relatief lage lonen. Kijk maar eens in Turkije. Daar heb je de dolmus(=vol)-busjes. Als een busje vol is, vertrekt hij en rijdt vervolgens op een min of meer vastgestelde route.) Ik denk dat dat in Nederland onhaalbaar is.

  Jouw standpunt is me nu helder, maar ik hoor van andere tegenstanders dat ze op zich niet tegen een tram zijn, en zelfs niet door de Breestraat, als hij maar kleiner is; of van weer andere tegenstanders dat eigenlijk alle bussen ook uit de Breestraat moeten, behalve parkeerbusjes, dan weet ik nog niet waar dat naartoe moet naar een NEE. Of alles laten zoals het is …

  Nogmaals: waar kies je VOOR als je NEE kiest!?

 15. Tien argumenten om NEE te stemmen

  1. Niemand vraagt om de RGL.
   De meeste mensen hebben niks aan een sneltram van Gouda naar de A44.
  2. De RGL wordt veel duurder.
   De RGL kost Leiden 40 miljoen en dat wordt zeker meer
  3. De RGL is slecht voor de busverbindingen.
   Je kunt niet meer rechtstreeks met de bus van de buitenwijken naar de Breestraat.
  4. De RGL is slecht voor het fietsverkeer.
   De lijn verdrijft de 15.000 dagelijkse fietsers op de hoofdfietsroute Korevaarstraat- Centraal Station.
  5. De RGL is slecht voor de winkels in de Breestraat.
   Het wordt minder veilige voor het winkelend publiek. Laden en lossen wordt een probleem.
  6. De RGL zorgt voor een chaos elders in de stad.
   De busoverlast in de Breestraat wordt verplaatst naar de overvolle Hooigracht.
  7. De RGL is niet veilig genoeg.
   De RGL rijdt te snel en de veiligheidsmaatregelen zijn onvoldoende.
  8. De RGL-treinstellen zijn te groot voor de Leidse binnenstad.
   Leiden heeft nu eenmaal smalle straten.
  9. De RGL lost geen problemen op maar zorgt voor nieuwe problemen.
   De verkeerschaos wordt alleen maar erger.
  10. Het kan beter en goedkoper.
   Verbeter de bussen en de dienstregelingen, verbeter het parkeersysteem, stimuleer de stadsparkeerbusjes en de fiets! Pas het verkeer aan de stad aan, niet andersom. Geen trein door de stad!

  Lammenschansweg nu

  De Lammenschansweg ‘s-morgens vroeg als er vele honderden fietsers oversteken, hoofdzakelijk scholieren. Zoals uit de foto http://www.geentreindoordestad.nl/Achtergrond/Foto/LSWoversteken3.jpg blijkt is deze weg voor fietsers volkomen onoverzichtelijk. Hier moet dan nog een Trein bijkomen die op dit stuk 50 km per uur mag rijden.

  Beneluxbaan Amsterdam

  Bij de Beneluxbaan te Amsterdam heeft men het zekere voor het onzekere genomen en degelijke hekken geplaatst. Hier kan niemand zomaar de trambaan oplopen. Qua drukte is de Beneluxbaan te vergelijken met de Lammenschansweg. Alleen denkt men in Leiden nog steeds dat het wel zal loslopen met het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers. Als dat zo is; waarom hebben ze in Amsterdamn zoveel geld besteed aan beveiliging? In Rotterdam Alexanderpolder loopt een metro. Na vele verkeersdoden is men daar inmiddels ook overgegaan tot het plaatsen van hekken en spoorbomen. http://www.geentreindoordestad.nl/Achtergrond/Foto/Beneluxbaan.aspx

  Breestraat

  Breestraat, hoofdfietsroute van Leiden. Hier passeren per dag ca. 18.000 fietsers
  Er zijn alternatieve fietroutes gepland, maar deze zijn een stuk langer. Aangezien fietsers altijd de kortste weg nemen zijn deze niet uit de Breestraat te verdrijven. http://www.geentreindoordestad.nl/Achtergrond/Foto/BreestraatFietsers.jpg

  Leidsestraat Amsterdam

  De Leidsestraat is niet helemaal te vergelijken met de Leidse situatie, maar je kunt toch wel zien dat er absoluut geen fietsers bij kunnen en dat het sowieso wat ongemakkelijk loopt. Het zal toch niet voor niets zijn dat de gemeente Amsterdam een ondergrondse Noord-Zuidlijn aanlegt.
  De Leidsestraat is daar plm 8 meter breed. De tram is 2,4 meter breed en 29,9 meter lang.
  De Breestraat is op zijn smalst 12,4 meter breed.
  De Steenstraat is 10 meter breed. Men is van plan om de esplanade op te offeren, zodat er 11 meter ter beschikking komt.
  De RijnGouweTrein wordt 2,65 meter breed en 75 meter lang. http://www.geentreindoordestad.nl/Achtergrond/Foto/Leidsestraat.jpg

  Karlsruhe

  Deze Duitse stad geldt als “het” voorbeeld voor de voorstanders van de RGL. Dit is een (na de tweede wereldoorlog) ruim opgezette stad met een zeer groot achterland. Door het gebrek aan winkelmogelijkheden in de wijde omtrek is men aangewezen op Karlsruhe. De Lightrail is daar nu zo’n succes dat besloten is om ondergronds te gaan. Oversteken is moeilijk zoniet onmogelijk geworden
  Leiden is een middeleeuwse stad zonder achterland en met straten die bedoeld zijn voor voetgangers, paarden en karren.http://www.geentreindoordestad.nl/Achtergrond/Foto/Karlsruhe.JPG

  Strassbourg

  Strassbourg is een stad die in de tweede wereldoorlog is gebombardeerd. Afgezien van een klein stukje historisch centrum, dat steen voor steen is herbouwd, is de stad opnieuw opgezet met brede boulevards. Ook hier is sprake van een groot achterland met hele kleine stadjes, waardoor men aangewezen is op Strassbourg als winkelcentrum.
  Het historiche centrum is voetgangersgebied! http://www.geentreindoordestad.nl/Achtergrond/Foto/Strassbourg.aspx

  Actie ‘De generale repetitie” op (koop)zondag 28 januari.

  http://www.geentreindoordestad.nl/Actienieuws/20070128Breestraat/Default.aspx?N=1Na de Strandactie en de Fietsfile nu de TRAM echt in de Breestraat.

  De bekendste Leidse ondernemer Peter Labruyere wilde net als de Fietsersbond, ROVER en STOOM-Leiden graag laten zien waar anderen alleen over praten of rapporten schrijven. Ze willen de Leidenaren niet afschepen met een computeranimatie RGL of praatjes met plaatjes. Maar een echte RGL laten zien, op ware grootte. Dus een levensgroot model, rijdend en stoppend op de Breestraat. Tussen de fietsende en winkelende Leidenaars.

  Daarom werd op zondag 28 januari een TRAM samengesteld uit grote vrachtwagens. Deze TRAM is 75 meter lang en 2,65 meter breed, precies als de RGL-trein.
  Om 14.00 begon de grote Breestraat test.De TRAM ging samen met fietsers met een veilige snelheid, dus langzaam, van de Garenmarkt naar de toekomstige halteplaats bij het stadhuis. Daar bleef hij enige tijd staan. De gewone Connexxion bussen speelden daar de rol van de TRAM van de kant van het station. Winkelaars en fietsers probeerden verder gewoon de Breestraat te gebruiken zoals de plannenmakers van de RGL beloven, dus als hoofdfietsroute en winkelboulevard. De foto’s wijzen zelf uit hoe weinig ruimte er werkelijk overblijft en wat een chaos er zal ontstaan als hier ook nog spits-fietsverkeer langs moet.

  In Leiden is op 7 maart het referendum over de RGL. Dan kan iedere Leidenaar zijn voor of tegen de RGL door de Breestraat stemmen.

  Kom op 7 maart in ieder geval stemmen

  Stem NEE tegen dit tracé

 16. Anneloes Wassenaar (D66) op

  Grappig dat de meest a-religieuze partij van NL de RGL als een geloof nastreeft, getuige de reactie van Peter Bootsma aan Abraham Filippo.

  Richard (18-02-2007 21:35:24)

   

  Oh, als D66 de meest a-religieuze partij van NL is, valt het met de ontkerkelijking reuze mee: 50% van de D66-leden hangt een ”officieel” geloof aan. Er is hoop!

 17. lichtelijk cynisch op
  Beste Anneloes,

   

  Bedoel je nu dat atheisme en agnosten ook meegeteld worden (want het zijn ook geloofsleren)?
 18. Simone de Jong op

  Ik word zo vreselijk moe van al die mensen die maar negatief blijven en steeds dezlefde 10 non argumenten blijven opdreunen….ONZIN.
  Tunnelvisie heet dat. Horende doof en ziende blind. Het zijn er nog steeds veel te veel.

 19. Als je het Connexxion bus plan leest mag je uit Leiden Zuid-West via de Stevenshof naar de stad als je niet wildt overstappen om in de stad te komen. En in de bouwtijd van de RGL kan je er helemaal niet komen. Want als de Breestraat is afgesloten voor de bouw en de RGL staat de rest van de stad in een file of gaan we eerst de omleiding route voor het overige verkeer aanlegen?

 20. RGL ik lees niets anders in sleutelstad.nl dan dit onderwerp HET KOMT ER TOCH vraag het maar aan je voorvaderen je opa of oma die mischien allang dood zijn het kappitaal gaat voor den arbeider en de arbeider is weer zo dom om het te maken GELD GELD GELD denk na!!!!!!!!!!!!!!!!

 21. IK heb zo een idee dat sleutelstad.nl de RGL een handje mee helpt hoe meer je het plubliekelijk maakt hoe minder snel men nog een reactie geeft

 22. Allemaal schone beloften, maar eenmaal privaat uitbesteed zijn de buspassagiers alsnog de klos.

 23. Stem tegen de RGL

  Redenen Tegen :

  1. Vervoer: Auto’s, Bussen, Fietsers en de RGL
  De RGL is geen oplossing voor het vervoersprobleem. Door de RGL zal de file in de binnenstad niet minder worden

  maar juist meer. Dit omdat door de RGL minder wegen toegankelijk zijn voor autos en de autos hierdoor over minder

  wegen rijden. Die wegen worden dan drukker. Een voorbeeld is de hooigracht waar het overdag maar vooral in het

  weekend erg druk is. Door de RGL moeten de bussen er ook nog eens doorheen rijden. Dit zal voor flinke

  vertragingen gaan zorgen in het busverkeer. Er is geen ruimte voor een apparte busbaan op de hooigracht. Verder

  zal het fietsverkeer te lijden krijgen. Er rijden dagelijks zo’n 15000 door de breestraat. Door de RGL zal er een

  fietsstrook van zo’n 1,5 meter komen aan beiden kanten. Dit is veel te klein voor de 15000 fietsers dagelijks.

  2. Winkelen in de stad voor Leidenaren
  Als wonende in de volgende wijken: Vogelwijk, Boerhaavedistrict, Merenwijk, Slaaghwijk, Leiden Zuid-west, OOst,

  Rijndijkbuurt en Meerburg is er door de RGL geen rechtstreekse busverbinding meer naar de Breestraat. Dit betekend

  dat je moet overstappen op de RGL of andere bus. Mensen lopen niet 10 minuten naar de Breestraat met gekochte

  spullen. Dit kost dus veel meer tijd. Veel mensen zullen dus de auto nemen om naar de binnenstad te gaan. Parkeren

  kost in de parkeergarages immers maar 1 Euro per uur. Dus door de RGL zul je meerdere parkeergarages moeten

  aanleggen voor de mensen die snel in de binnenstad willen zijn.

  3. Kosten
  De RGL gaat Leiden 36 Miljoen euro kosten en zal dus ten koste gaan van velen andere dingen die verbeterd moeten

  worden in Leiden. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van het fietsen. Er kunnen dus beter velen kleine

  fietsestallingen aangelegd worden zodat veel mensen met de fiets naar de binnenstad kunnen. Dan moet er immers wel

  ruimte zijn om te kunnen fietsen. (1,5 meter fietspad is smal). Veel projecten kosten uiteindelijk meer dan

  verwacht dus is er kans dat de RGL nog meer zal gaan kosten.

  4. Tram, Ongelukken
  Als er ergens op het parcour van de tram een ongeluk gebeurd kan de tram er helaas niet langs voordat het voertuig

   of dergelijke van het parcour is verwijderd. Een tram kan namelijk nergens omheen rijden. Een bus wel, dus is het

  verbeteren van de busverbindingen een beter idee. Als een tram niet kan doorrijden door een ongeluk zal het

  vertraging oplopen. De gemeente Den Haag heeft niets voor niets alle tramverbindingen onder de grond aangelegt. De

  binnenstad is er op vooruitgegaan. Het is bijvoorbeeld veiliger geworden om door de binnenstad te fietsen of te

  lopen.

  5. Grootte van de tram
  Een tram van de RGL is veel groter dan een bus en ook groter dan de HTM trams die in Den Haag te vinden zijn.

  Hierdoor kan een tram veel minder snel remmen dan een bus. Omdat er veel fietsers door de binnenstad van Leiden

  fietsen kan een bus dus sneller remmen en uitwijken (wat een tram natuurlijk niet kan). Dit voorkomt dus eventuele

  ongelukken. De trammen worden ook langer waardoor het veel moeilijker wordt de trams te besturen.

  6. Winkels Breestraat
  Veel vrachtauto’s moeten hun lading uitpakken in de winkels in de Breestraat. Dit kan niet als er een tram rijdt

  want die kan niet uitwijken of ergens omheen rijden. Verder is er geen rechtstreekse verbinding met de bus naar de

  breestraat voor velen stukken van Leiden. (zie standpunt 2). Veel mensen gaan dus ergens anders winkelen omdat ze

  daar sneller zijn.

   

  Redenen voor:
  1. Strand!
  Je bent door de RGL sneller bij het strand. Dit is fijn in de zomer, maar in de winter gaan er niet veel mensen

  naar het strand. Een goedkopere oplossing is het verbeteren van de Busverbindingen van Leiden naar Katwijk. Van

  Leiden naar Gouda gaat al snel via de NS. (Leiden – Alphen a/d Rijn).

  2. Leiden beter bereikbaar
  Voor mensen buiten de stad wel, maar voor de Leidenaren dus niet (zie standpunt 2 voor). Dit weegt dus tegen

  elkaar op. Er zullen meer mensen met de Tram naar Leiden gaan (van buiten de stad) indien de tramtickets goedkoop

  worden. Veel Leidenaren komen minder snel in de binnenstad door de RGL en gaan waarscheinlijk dus eerder de auto

  nemen om naar de binnenstad te komen. Qua benzine en 1 euro per uur betaald parkeren is dit goedkoper dan bus met

  overstap naar andere bus of tram. Veel mensen van buiten de stad gebruiken eerder de treinen van de NS (of de

  auto) dan de RGL. De treinen van de NS rijden namelijk in heel Nederland en de RGL alleen vanaf Gouda en Katwijk.

  Leiden is dus via de al bestaande NS voor veel meer mensen bereikbaar dan de RGL. De omzet van Leiden is voor een

  groot deel afhankelijk van toeristen ver uit Leiden, die gebruik maken van de bestaande NS en de velen boekjes

  over Leiden (ANWB). 

  3. Modern en Mooi
  De trams van de RGL zijn mooi en modern. Dit klopt, maar denk eerst goed na over de voor en nadelen van de RGL.

  Die zijn belangrijker dan het uiterlijk.

  4. Tramtraject veiliger.
  In de Breestraat in het begin waarscheinlijk niet omdat mensen geen tramervaring hebben, later is het tramtraject

  in de Breestraat wel veiliger. Op de lammerschansweg wordt het niet veiliger. Je moet door de toegevoegde tram op

  meedere verschillende vervoersmiddelen letten wanneer je aan het oversteken bent.

  Stemse!

  Bronnen
  http://www.rglja.nl
  folder tegen de rgl
  eigen mening en kennis over de Tram in Den Haag.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline