GroenLinks: "Laatste knelpunten RGL opgelost"

15

Met nog maar enkele weken te gaan tot het referendum over de RijnGouweLijn komen, op verzoek van de gemeenteraad, de laatste gegevens over veiligheid, financiering en de vervoerswaarde van de RGL beschikbaar. “GroenLinks is naar aanleiding van die gegevens zeer optimistisch dat aan de belangrijkste voorwaarden die de partij stelt aan de komst van de RGL zal worden voldaan,” zo laat fractievoorzitter Jos Posthuma weten. “We roepen de bevolking dan ook op om ja te stemmen en hebben daarvoor de folder “Beslist instappen!” gemaakt. Posthuma: “Kort geleden werd duidelijk dat de RGL veilig kan worden aangelegd door de binnenstad. Nu lijkt de financiering van de RGL West ook een forse stap dichterbij te komen en ik verwacht dat voor het eind van dit jaar het Rijk met de financiering in het MIT programma over de brug zal komen. Uit het zojuist verschenen rapport “Het vervoer op de RGL” blijkt dat er 37.000 reizigers dagelijks kunnen worden verwacht en dat bij realisatie van RGL-West dit oploopt tot mogelijk 50.000.”

Volgens Posthuma wordt de RGL de drager van de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio zonder dat het Groene Hart wordt aangetast. “Voor de stad draagt de aanleg bij aan een betere toegankelijkheid van de binnenstad en, zo blijkt ook uit het rapport, zal het autogebruik terugdringen. Het recent verschenen rapport van Connexxion laat zien dat de wens van de gemeenteraad goed kan worden vervuld. Wijken en buurgemeentes houden goede aansluitingen met de binnenstad en Leiden Centraal Station.”

Volgens GroenLinks zijn met de laatste rapporten de argumenten van de tegenstanders van de RGL nagenoeg geheel ondervangen. “De voordelen van de tram door de stad en toekomstige tramverbindingen in de hele regio zijn voldoende aangetoond. De nog gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost.

Delen

15 reacties

 1. Waar is dat rapport “Het vervoer op de RGL”  te raadplegen ? Hoe verhoudt zich het genoemde getal van 37.000 zich tot het huidige aantal reizigers op de corridor Gouda-transferium A44 ? Is dit na of voor het volbouwen van de open ruimte in de Oude Rijnzone ?

  Helaas is het voor voor half februari toegezegde veiligheidsrapport van de ISA nog niet verschenen, dus is het nog te vroeg om over de veiligheid van de RGL van A4 tot A44 door Leiden al uitspraken te doen.

  Dat de visie van Connexxion aantoont dat “Wijken en buurgemeentes houden goede aansluitingen met de binnenstad” geloof je alleen maar als je de Breestraathalte en een halte aan de St Jorissteeg of op de Lammermarkt geheel gelijkwaardig vindt. En je de ogen sluit voor de gevolgen van de vele bussen over de Hooigracht.

  Ik ben benieuwd welk voorstel GL heeft om het knelpunt  Breestraat, een veiligheidsblackspot die door de aanleg van de RGL nog erger wordt, op te lossen. De afgelopen 7 jaar er op studeren heeft tot nu toe tot dit povere resultaat geleid.

  Ik bewonder het rotsvaste optimisme van GL over de financiering daar waar de Randstedelijke Rekenkamer het in zijn rapport toch somber inziet.

  Op welke andere laatste rapporten doelt GL in zijn laatste alinea ? Dat moeten dan toch andere dan bovengenoemde zijn. Kom er mee naar buiten en onderbouw uw voor-argumenten.

  Tot nu toe is er slechts één verstandige keus: stem NEE tegen dit tracé.

 2. GL wil bouwen in het Groene Hart waar we net – mede op hun aandringen – een dure tunnel voor de HSL hebben aangelegd. Dit betekent dat de laatste open stukjes tussen Alphen en Leiden ook opgevuld zullen worden. Langs het spoor en de N11 heb je straks alleen nog maar bebouwing. Ook hebben ze er geen enkel probleem mee dat de Elfenbaan – waar je relatief snel vanuit de stad de polder in kan fietsen – wordt opgeofferd voor een grote opstelplaats + transferium A4. En dat alleen maar om een tram door dat stukje stad te krijgen. De wake-up call is gelukkig voorzien op 7 maart.

 3. Abraham Flippo op

  De ISA – het onafhankelijk instituut dat de verkeersveiligheidsanalyse toetst – heeft nog enkele knelpunten met betrekking tot de verkeersveilgheid gesignaleerd. Die problemen zouden binnen gestelde, financiële kaders opgelost worden. Kennelijk is dat nog steeds niet gelukt, want het voor 15 februari aangekondigde definitieve rapport is er niet en wordt nu niet eerder dan in het voorjaar – dus na het referendum- verwacht. Ik neem aan, dat GroenLinks daarvan toch ook op de hoogte is. Voor mij heeft de veiligheid voor alle deelnemers aan het verkeer een zeer hoge prioriteit. Ik betreur het dan ook, dat deze wezenlijke informatie niet tijdig voot de Leidse bevolking beschikbaar is.  

 4. Vroeger ging ook de tram door de stad maar is er ooit wel eens nagegaan hoeveel dodelijke slachtoffers dat heeft gekost ik weet uit zeggen heel veel een rail’s blijft altijd een struikelblok de bestrating daaromheen verzakt en je raakt gaauw beklemt tussen de rail hetzij met een voet of een fietsband laat iemand nu eens uitzoeken in het argief hoeveel mensenlevens dat vroeger heeft gekost ik weet dat het heel veel is en met deze gegevens kunnen we stemmen nee geen mensen moordenaars rups

 5. Leuke folder. Vooral apart hoe GL omgaat met de nadelen die de RGL heeft voor fietsers en het groene hart.

  “Met de RGL wordt fietsen in de stad veiliger”. Haha, hoe verzin je het. Kijk maar eens op de tekeningen, en stel je voor dat je als fietser vanaf het station naar het centrum fietst over het dubbele fietspad. Ik weet wel waar deze bewering vandaan komt, nl van de rapportjes waar GL altijd zo graag mee schermt. Nou, bij die rapportjes hebben ze geen rekening gehouden met het feit dat als de RGL niet doorgaat, al het geld voor verkeersveiligheid weer vrijkomt, en dat kunnen we dan aan de HELE stad besteden, en niet alleen aan de omgeving van de RGL. Plus je hoeft dan natuurlijk ook niet al die extra gevaarlijke situaties op te lossen die de RGL veroorzaakt. En dan is het ook nog zo dat de rapporten alleen gaan over de veiligheid rond het tracé, en dat ze dus helemaal geen rekening houden met onveiligheid als gevolg van het verleggen van fietsroutes en busroutes.

  “Een concentratie van wonen en werken langs de RGL spaart het groene hart”. Een zichzelf tegensprekende zin. En dan gaat het ook nog eens om een van de oudste stukken van het groene hart. Waar is het groene gezicht van GL gebleven?

  Dan wordt er nog gezegd dat er minder auto’s in de stad zullen zijn dankzij de transferia bij A4 en A44. Het idee van transferia is op zich aardig. Alleen leert de ervaring dat transferia ver van het stadshart niet werken. Ook niet als je er een sneltram aan plakt. Ze werken alleen als je het combineert met een winkelcentrum. Dan heb je inderdaad wel minder auto’s in de stad ja, maar ook minder winkelend publiek. Bovendien is er nog geen enkele financiering voor die transferia! Soms wordt gezegd dat ze “gratis” kunnen worden gebouwd als er “kostendragers” bij worden ontwikkeld. Dat betekent dus een winkelcentrum bij het transferium. Dan blijft het wel lekker rustig in de stad.

  “Aanloopproblemen zijn er om op te lossen, niet om NEE tegen te zeggen”. Helemaal mee eens! En ik zou daarnaast willen zeggen: “Durf vooruit te kijken! Plannen die geen oplossing bieden voor problemen, maar wel heel veel geld kosten, daar moet je NEE tegen zeggen!”

 6. Helaas, Julian, als de RGL niet doorgaat komt er lang niet zo veel geld vrij voor verkeersveiligheid in onze stad als waar jij op rekent. Verreweg het grootste deel van het geld zal besteed worden aan openbaar vervoer elders in de provincie.
  En wat het Groene Hart betreft: denk je echt dat daar helemaal niets meer gebouwd zal worden als de RGL er onverhoopt niet komt?

 7. K.P. v/d Velde op

  GL geeft dus toe dat er, juist door de RGL, in het Groene Hart gebouwd gaat worden. Helder. Weet ik ook weer waar ik 7 maart op moet stemmen bij de SV.

  En… Leiden steekt 35 miljoen euro in de RGL. Als de RGL niet doorgaat wordt dat geld besteed aan OV elders in de provincie? Laat me niet lachen, wat een volksverlakkerij! Misschien gaat Leiden dan geen 35 miljoen in OV in Leiden steken, maar wel een deel van de geld. Zeker is dat het in ieder geval niet gaat naar projecten elders in Z-H!

 8. Richard wijst heel terecht op het volbouwen van het Groene Hart. De Elfenbaan is destijds al als compensatie voor aan de N11Oost opgeofferd groen gerealiseerd. Weliswaar wordt gezegd dat er voor de Elfenbaan opnieuw ter compensatie een stuk groen in de buurt komt, maar voor hoe lang? Met groen wordt nog steeds veel te gemakkelijk omgesprongen…..

  Ook Julian heeft een belangrijk punt: die transferia kunnen inderdaad gaan zorgen voor juist minder bezoekers aan de binnenstad, ten gevolge van zaken als Mc. Donalds en winkelcentra. Juist de binnenstad met de markt op woensdag en zaterdag en de bushaltes in de Breestraat, maar zeker ook de goede bereikbaarheid van de Breestraat per fiets, geeft een goede combinatie. Als straks de RGL door de Breestraat wordt gecombineerd met transferia, kan het wel eens betekenen dat mensen de RGL eerder naar een transferium met winkels, enz. pakken dan naar de Breestraat. Gevolg daarvan zal ongetwijfeld weer zijn, dat er om meer parkeergarages in en pal bij de binnenstad wordt geroepen. Want bezoekers aan Breestraat en omgeving pakken nog wel de fiets, maar zullen vaak niet einden willen lopen.

  Al vaak is gewezen op het gevaar van grootschalige ontwikkeling van winkels buiten de (binnen)steden. Uiteraard vergezeld van grote aantallen parkeerplaatsen…..

  Voor het regionale busnet met zijn hart in de Breestraat is nog steeds niet echt een goede oplossing gevonden als de bussen de Breestraat uit moeten. Dat ze schoner moeten, is natuurlijk waar. Dat kan goed worden gedaan als er geld vrijkomt bij niet doorgaan van de RGL Oost. De RGL West vind ik nog wel het overwegen waard, mits dat niet ten koste gaat van het huidige busnet naar de kust en ruimte krijgt op bestaande wegen. Dat zal ook niet vanzelf gaan, maar voor betere luchtkwaliteit en beter ruimtegebruik moeten wij wat over hebben. De RGL West moet dan wel vanaf Leiden CS in plaats van het transferium bij de A44.

  Harry Schoch.

 9. frans mensonides op

  “Het vervoer op de RGL” blijkt dat er 37.000 reizigers dagelijks kunnen worden verwacht en dat bij realisatie van RGL-West dit oploopt tot mogelijk 50.000.”

  Een paar jaar geleden werd nog uitgegaan van 72.000 passagiers per dag voor RGL Oost plus West. Nu zijn de schattingen teruggebracht tot iets realistischer proporties. Is het RGL-concept bij nader inzien dan misschien toch niet zo aantrekkelijk voor de reiziger?

  Meer over de RGL op http://www.fransmensonides.nl/huls.htm

 10. Geachte heer Mensonides,

  Ter aanvulling op de informatie die u geeft via de link naar uw website: het bussenplan is niet uitgelekt maar is na verkregen toestemming van Connexxion door mij in de openbaarheid gebracht via Sleutelstad en het Leidsch Dagblad. Het leek me voor de referendumdiscussie nodig dat het bekend zou worden.

  Ik had rond de jaarwisseling contact met de afdeling voorlichting van het RijnGouwelijnprojectbureau naar aanleiding van hun eenzijdige nieuwsbrief nieuwe stijl, die waarin u de column van gedeputeerde Huls in aantrof. Ik heb gevraagd of zij in de volgende nieuwsbrief genuanceerder zouden kunnen zijn en daarin ook aandacht zouden geven aan tegen argumenten en het flankerend busnet. Ik kreeg ten antwoord dat zij geen behoefte hadden aan die argumenten  “want dan zouden zij maar weer in de verdediging moeten gaan” en niet over informatie over het busnet beschikten. Mij werd te verstaan gegeven dat ik maar “rustig” moest afwachten dan zou die informatie vanzelf komen.

  In hun nieuwsbrief van februari staat weer bol van de halve waarheden: bv op pagina 5:


  Hoofdfietsroute

  Leiden krijgt een hoofdfietsroute. De route bestaat uit twee vrijliggende fietspaden

  tussen het Stationsplein en de Korevaarstraat. De nieuwe hoofdfietsroute is een

  goed alternatief voor de Breestraat. Uiteraard blijft de Breestraat toegankelijk voor het fietsverkeer. Er komen hier niet alleen fietsstroken, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers komen aparte stroken. De Breestraat moet uiteindelijk een winkelstraat van formaat worden.

  Dat Leiden al sinds 1995 uitstekend gebruikte hoofdfietsroutes (15.000 fietsers per dag over de Prinsessekade, de drukste route van de randstad) over het geplande tracé heeft is kennelijk niet doorgedrongen.

  Dat de veilgheid voor fietsers daar even berord blift met de tram als nu met de bussen wordt niet gemeld.

  Dat het genoemde veiligheidsrapport aangeeft dat de Breestraat voor voetgangers straks nog gevaarlijker wordt dan het nu al is ( de situatie is nu een blackspot en wordt nog erger) wordt uiteraard verzwegen. Dus groot gevaar voor voetgangers en fietsers hoort bij een winkelstraat van formaat ?

  Autoluw

  De huidige autoroute via het Noordeinde naar de Turfmarkt en de Langegracht wordt autoluw. In de hele binnenstad gaat een 30 km/uur zone gelden. Voor hulpdiensten wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

  Waarom wordt niet kortweg gezegd dat doorgaand Noordeinde-Langegracht straks verboden is ?


  Busverkeer

  Het busverkeer maakt geen gebruik van de route over de Breestraat. Het busverkeer rijdt vanaf het Noordeinde/Kort Rapenburg in de richting van de Langegracht.

  Dit is zelfs volslagen onzin. En geen woord over het verplaatsen van buslijnen van Breestraat naar Hooigracht.

  De gebrekkige kennis van Leiden wordt ook bevestigd door de afbeelding (pag 6) waarop de Turfmarkt te herkennen is, maar Prinsessekade bij staat. In de tekst ernaast wordt ook nog iets vreemds opgemerkt over een oversteek (van de trambaan ?) die voorrang zou krijgen. Voorrang op de tram ?

  Als de eindredactrice ingegaan was op mijn aanbod om mee te denken waren deze blunders misschien te voorkomen geweest. Nu is deze nieuwsbrief wederom een weinig betrouwbaar propagandakrantje geworden.

  Ook op de website http://www.rijngouwelijn.nl wordt weer een nieuwe regent ten toon gespreid om de Leidse bevolking angst aan te jagen: Eelco Brinkman, de meest invloedrijke bestuurder van Nederland maar liefst. Zijn eigen CDA zal in de Staten trouwens een bestuurlijke aanwijzing van de Provincie aan de gemeente Leiden trouwens niet steunen staat al op de website van CDA-Leiden.

  Onder de uitlatinge van Eelco staat de flyer met de “wishfull thinking-“argumentatie” van voorstanderssite http://www.RGLJA.nl . Daarop staan de tendentieuze opmerkingen over de toenemende verkeersveiligheid en de eventuele Bijenkorf. Het enige echt ware daarbij  is dat de RijnGouweLijn modern is. Maar een vervoersmiddel ?

 11. e.j. van ginkel op

  De voorspellingen van Posthuma: lijkt, ik verwacht, kunnen worden verwacht, mogelijk. Ik heb er nog een paar: wellicht, Misschien wel ja, zou kunnen, ooit, is aannemelijk te maken, uit rapporten blijkt.

  De zekerheden van Posthuma: ‘de voordelen van de RGL zijn voldoende aangetoond.’  Met een veiligheidsrapport dat (te) laat verschijnt, met een onvolledig vervoersrapport op een russische webite, met niet-bestaande plannen van de Bijenkorf, met transferia waarvan nog geen vierkante centimeter is gepland of begroot, met een ringweg die alleen in de verbeelding bestaat.

  Het slaapliedje van Posthuma: ”aanloopproblemen zijn er om opgelost te worden, niet om nee tegen te zeggen.’

  Oplossen is mooi. Voorkomen is beter. Stemt Nee.

   

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline