Leiden ondertekent Intentieverklaring RijnGouwelijn-West

1

Vandaag heeft de wethouder Verkeer van de gemeente Leiden, John Steegh, de Intentieverklaring RijnGouwelijn-West ondertekend. Hij heeft dat gedaan samen met gedeputeerde M. Huls, de portefeuillehouder Verkeer van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, de heer P.A. Glasbeek, en de wethouders Verkeer van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest, de heren W.M. de Jong, L.A.W. de Lange en E. Mackay. De gemeente Leiden heeft de intentieverklaring ondertekend, omdat het college van mening is dat de RijnGouwelijn-West een belangrijke oplossing is ter verbetering van de regionale bereikbaarheidsproblematiek. De RGL-West zal verbonden moeten worden met de RGL-Oost, die van Gouda tot het transferium A44 moet gaan lopen.

In de intentieverklaring worden afspraken gemaakt tussen de ondertekenaars om te komen tot een tijdige, doelmatige, veilige en duurzame aanleg van de RGL-West en tot afspraken over een gezamenlijke financiering. De gemeente Leiden belooft in de intentieverklaring mee te werken aan een goede aansluiting van de RGL-Oost op de RGL-West. De gemeenteraad van Leiden heeft uitgesproken dat er geen RGL-Oost kan komen zonder RGL-West. “Door de ondertekening van de intentieverklaring doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat de RGL-West er komt”, aldus John Steegh.

Vanwege het te houden referendum in Leiden op 7 maart 2007 is in de overeenkomst opgenomen dat Leiden alleen bij een ja-uitslag van het referendum Leiden akkoord gaat met de intenties in deze overeenkomst.

Delen

1 reactie

  1. Het blijft vreemd… Waar er tussen Gouda en Leiden een prima spoorverbinding ligt, is de verbinding met Katwijk en Noordwijk veel minder goed geregeld. Daar staat tegenover dat het juist meer voor de hand lijkt te liggen dat er vanuit de kuststreek behoefte is aan vervoer richting een grotere stad – net zoals omgekeerd de wens is om de kust beter bereikbaar te maken. Je zou dus verwachten dat de RGL West in een grotere behoefte voorziet dan de RGL Oost. En in ieder geval dat je niet per se het lot van de RGL West hoeft te verbinden aan dat van de RGL Oost. Althans, niet waar het Leiden aangaat – de provincie zal daar anders over denken.

    Toch koppelt Steegh de West en Oost tak dubbel aan elkaar: de leus voor het referendum is “geen Oost zonder West”, maar daar waar in de campagne mede de nadruk ligt op “de tram naar het strand” is de boodschap kennelijk ook “geen West zonder Oost”. Dat maakt in ieder geval de datum waarop deze intentieverklaring is getekend een nieuwe stap in de VOOR-campagne. Voor wie ‘NEE’ tegen Oost wilde stemmen, maar voor de West tak zou zijn is de boodschap duidelijk: een Nee geldt niet voor de hele RGL. Tsja… dat wordt dan toch de bus.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline