Architectuurcafé over RijnGouweLijn

Op woensdag 28 februari wordt vanaf 20.00 uur in RAP Architectuurcentrum een architectuurcafé georganiseerd met als onderwerp ‘RGL en openbare ruimte’. De eerste helft van de avond komen verschillende sprekers aan het woord, na de pauze is het publiek van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. De toegang is vrij. Het referendum over de RGL staat voor de deur en daarbij zijn veel aspecten over de RGL aan bod gekomen. Alle argumenten zijn via diverse kanalen uitgewisseld. Rationele argumenten, maar ook vaak emotionele. Veiligheid, noodzaak, kosten, aansluiting op overig OV of gewoon onderbuikgevoel, ‘voor’ of ‘tegen’. Volgens RAP Architectuurcentrum is echter één aspect onderbelicht gebleven. “Wat betekent de inpassing van de RGL voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving? Een aspect waar ‘wij’ als medevormgevers van deze openbare ruimte nauw bij betrokken (moeten) zijn.”

Tijdens de discussiebijeenkomst over de inpassing van de RGL in de openbare ruimte presenteren stedenbouwkundigen, vormgevers en onafhankelijk deskundigen hun ideeën over de inpassing van de RGL in Leiden, vooraf gegaan door een toelichting van de bij het project betrokken ontwerper. Niet met ‘voor’ of ‘tegen’, maar aan de hand van beeldmateriaal zullen zij laten zien wat de consequenties zijn (zowel positief als negatief) van de RGL voor Leiden en omgeving.

Aansluitend kan de zaal de discussie met hen aangaan, gericht op juist de vormgevingsaspecten van de lightrailverbinding door Leiden. Bewoners, architecten, bestuurders, vormgevers, stedenbouwkundigen en ieder ander die over de ruimtelijke en esthetische aspecten van de RGL wil discussiëren wordt van harte uitgenodigd om aan deze discussie deel te nemen.

Programma

19.30 ontvangst met koffie

20.00 toelichting op de inpassing van het tracé door Leiden

Bastiaan Gribling, Citythoughts Architects

20.20 RGL als ruimtelijk onderdeel van de regio

Han Meyer, Hoogleraar Stedenbouwkundig ontwerpen TU Delft

20.50 RGL en de historische binnenstad

Paul Meurs, Hoogleraar Restauratie TU Delft

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline