Busreizigers de dupe van RGL

18

In een persbericht van de ChristenUnie geeft raadslid Janine Clement aan, dat de RGL de kwaliteit van het busvervoer in Leiden ernstig zal laten dalen. Ook Connexxion ontkent dit niet. Het raadslid concludeert dat Leidenaars die afhankelijk zijn van de bus flink benadeeld zullen worden, wanneer de RGL daadwerkelijk door Leiden gaat rijden. Wie met de bus wil reizen, moet rekening houden met omleidingen, minder buslijnen, langere busroutes, het wegvallen van de populaire bushalte aan de Breestraat en dus langere reistijden.

De inwoners van Leiden Zuidwest en de Stevenshof verliezen bovendien de directe verbinding met het centrum. De bewoners van Zoeterwoude-Rijndijk en Rijnsburg verliezen zelfs hun hele openbaarvervoersverbinding met Leiden, aldus het raadslid. Daarnaast kan de ChristenUnie zich niet goed vinden in het standpunt van Connexxion dat alle buslijnen naast een halte bij Leiden CS, minstens één halte in het centrum van Leiden moeten hebben, hoewel het er nu minstens drie zijn. Bovendien bevinden de toekomstige centrumhaltes zich uitsluitend in de St. Jorissteeg en de Pelikaanstraat. Tenslotte meent de ChristenUnie dat de verkeerssituatie op de 2e Binnenvestgracht zeer onveilig zal zijn, als daar naast de RGL ook fietsen en bussen zullen rijden in beide richtingen. Op www.leiden.christenunie.nl  is uitgebreidere informatie te vinden over het standpunt van de ChristenUnie.

Delen

18 reacties

 1. Even een paar dingen rechtzetten. In dit bericht staan nogal wat onjuistheden:

  – Lijn 169 blijft rijden en daarmee is de verbinding tussen Zoeterwoude Rijndijk en Leiden gegarandeerd.

  – Zuidwest houdt een verbinding (lijn 48 en lijn 206) met het centrum; er komt een halte aan het begin van de Haarlemmerstraat

  – Stevenshof houdt de huidige verbinding (15 en 17) met het centrum en krijgt een nieuwe verbinding met station Lammenschans

  Vanuit alle centrumhaltes kun je prima een winkelrondje door Leiden maken, alleen … je begint ergens anders dan op de Breestraat. Dat is even wennen. Automobilisten die bij de Hoogvliet parkeren, bij Digros, bij de Morspoort of bij Molen de Valk doen dat ook; geen probleem dus. Wie dan toch écht midden in de Breestraat wil beginnen, zit daar zó: overstapje op de tram en je bent er.

   

   

 2. Ook ik moet helaas even iets rechtzetten m.b.t. het stukje van de heer of mw Hoezen :

  Bus 15/17 verliest wel zijn CENTRUMHALTE “DE BEESTENMARKT”!! Bus 15/17 gaan in het plan (tgv van de RGL) direct richting Langegracht .

 3. Mensen in de Stevenshof kunnen voortaan beter winkelen in Voorschoten. Mensen in Leiden Noord kunnen beter naar het Winkelhof in Leiderdorp.

 4. Janine Clement, raadslid ChristenUnie op

  en nog een correctie:

   bus 196 gaat niet via de Hoge Rijndijk door Zoeterwoude, maar kronkelt zich een weg door hetedrijventerrein met als doel te voorkomen dat de bus een snellere alternatief zou zijn dan de RGL. Zoeterwoudenaren verliezen dus weldegelijk hun directe busverbinding met Leiden.

   ook de leidenaar aan de oostkant van de stad is slecht af met deze bezuingingen op het bus vervoer. waar de Hoge Rijndijk nu wordt aan gedaan door oa 186, 187, 182, 169, 28 en nog wat spitsdiensten moeten de bewoners langs de Hoge Rijndijk en b.v. de bewoners in Meerburg straks genoegen nemen met slechts twee maal er uur een bus. dit noem ik geen verbetering van het openbaar vervoer.

  t.a.v. busverbinding met Zuidwest: de bus komt de wijk niet meer in, ook b.v. Tuinstad Staalwijk verliest straks zijn busverbinding met centrum en station. en ook de Stevenshof heeft straks in het geheel geen openbaar vervoer meer in de wijk. over vooruitgang gesproken?!

   

 5. @ Janine Clement

  In welk plan staat dat de Stevenshof geen Openbaar Vervoer meer krijg in de wijk ???

  Is er naast “De visie van Connexxion “nog een ander plan ??

  In de visie van Connexxion staat alleen dat de koppeling 15/17 vervalt ; en dat bus 15 doorgaat naar

  Lammenschans. In mijn ogen worden alle haltes in de Stevenshof normaal aangedaan door een bus 15 of 17,

  alleen voor ons als Stevenshofbewoners  is het interresant te weten hoe vaak de bussen zouden gaan.

  Of te wel de frequentie van de lijnen 15/17 . M.a.w. wordt de “ontkoppeling”gecompenseerd door een andere

  frequentie of niet !! Of even in het duidelijk Nederlands : Kunnen wij straks nog even vaak met de bus mee vanaf elke plek in de wijk ??? Voor de rest bied “De Visie van Connexxion”voor onze wijk leuke mogelijkheden

  richting ZuidWEst ! Minpunt is het vervallen van de “centrumhalte Beestenmarkt”. (maw de reisduur naar Breestraat wordt langer….)

   

 6. Meneer Hoezen, u gaat voorbij aan de titel van het stuk. Het gaat er niet om dat het voor buspassagiers straks even goed of slecht wordt als voor automobilisten maar dat de aanleg van de RGL een busnet tot gevolg heeft  dat de busreizigers dupeert. Maar de RGL zou toch zorgen voor een opwaardering van het OV, voor HoogWaardig OV ? Als dat kennelijk niet bereikt wordt kunnen we beter van de RGL afzien.

 7. Ik vind ‘gedupeerd’ in de kop wel een zwaar woord. Als je op de Prinsessekade, bij molen De Valk, in de Pelikaanstraat, of achter Hoogvliet uitstapt, ben je nog steeds in een paar minuten in hartje centrum. (Bij duperen denk ik aan mensen in dorpen buiten de Randstad die het gehele busvervoer zien verdwijnen. De situiatie in Leiden is toch wel van een andere orde. )

  Ook in de alternatieve plannen van de tegenstanders is er sprake van minder bussen door de Breestraat. (Er zijn zelfs tegenstanders ook die pleiten voor alleen kleine parkeerbusjes.) Dat de huidige situatie met tegen de 60 bussen door de Breestraat niet houdbaar is, is voor de meeste tegenstanders geen punt van discussie. Ook bij een NEE tegen de Rijngouwelijn worden buspassagiers dus vroeg of laat ‘gedupeerd’ (in de terminologie van het artikel) en zal een aantal van hen elders moeten instappen.

  Andere steden met de omvang van Leiden hebben ook niet ál het openbaar vervoer door één straat in de binnenstad. Meestal gaan de meeste lijnen er omheen en gaan er een of twee door het centrum. Dat levert nergens problemen op. De situatie in Leiden is echt tamelijk uniek.

   

   

 8. @G.Hoezen: u heeft helemaal gelijk, maar vanaf de Luifelbaan en bejaardenflat Rosenburch c.q. studentenflat Vrijheidslaan is er in het plan van Connexxion geen directe verbinding meer naar het centrum (lijn 15 rijdt maar tot Lammenschans). De bushaltes in de Koninginnelaan en de Herenstraat komen zelfs helemaal te vervallen, dus voor degenen die nu nog met lijn 31 en 40 van en naar ZuidWest reizen is dat in alle opzichten een behoorlijke verslechtering.

  Overigens vraag ik me af waar dat getal van 60 bussen per uur toch vandaan komt. Ik heb het vorig jaar eens nageteld en toen kwam ik op 38 (ok, 44 in de spits), toch een behoorlijk verschil… en dat aantal zal met de nieuwe dienstregeling sinds december toch niet echt zijn toegenomen toch?

 9. Sorry dat ik het moet zeggen, maar ik vind dat de Christenunie geen knip voor de neus waard is door dit te roepen, zeker omdat de christenunie in het college zit en blijkbaar PRO-RGL is. Misschien is Janine Clement beter af in het kabinet daar zitten nog meer draaikonten en dan heeft ze dat probleem met de koopzondagen in Leiden ook meteen getackeld.

 10. @ dhr. Hoezen: nog nooit gehoord van overstapweerstand? Helemaal dodelijk als dat in het zicht van de haven is!

  @ Tinus: de CU is in het college gestapt met het compromis dat het college neutraal tegenover de RGL staat en een correctief referendum zou uitschrijven. Dat hebben ze natuurlijk alleen gedaan uitgaande van een flinke kans dat de RGL dan sneuvelt. En daar ziet het gelukkig wel naar uit.

 11. Joost van Wassenaer op

  Wij constateren dat het dunne laagje beschaving er bij sommige mensen snel afvalt, wanneer dreigt dat zij hun zin niet krijgen, nietwaar meneer “tinus”?

 12. Peter Bootsma op

  De ChristenUnie is langzamerhand wel goed de weg kwijt (het spoor bijster) op het RGL-dossier. Tegen beter weten in pleitte die partij er altijd al voor om Leiden – Utrecht geheel dubbelsporig te maken, wetende dat NS/Prorail daar geen enkel belang bij heeft. Moet Leiden dat dan dus maar in zijn eentje betalen, Janine? Het volgende fantoom dat deze partij najaagt is dat de buslijn naar Zoeterwoude in stand moet blijven, ook al heeft wethouder Steegh al gezegd dat die dan vrijwel leeg door de regio zal rijden en hij dat dus niet zal bepleiten bij de provincie. Zullen we maar meteen een bus van Leiden naar Gouda laten rijden en die vooral bij elke RGL-halte laten stoppen?

   

  In reactie op de berichten van de heer Osinga: het is voor de lezertjes van sleutelstad.nl misschien goed om te weten dat deze scibrent zich in het verleden juist fel heeft gekant tegen het vervallen van de busverbinding tussen de Stevenshof en Zuidwest. Nu die terugkomt in een kwartierdienst komt er altijd wel weer een andere wens van hem boven en is het kennelijk weer niet goed. Zo werkt dat dus niet, meneer Osinga. Stelt u zich eens constructief op.

 13. Dat is tenminste een grote verbetering. Vanuit de Stevenshof is er altijd bezwaar gemaakt tegen het vervallen van de busverbinding met Zuidwest. En nu dank zij de RijnGouweLijn krijgen we die verbinding weer terug. Dus kunnen inwoners van deze wijk weer de voorzieningen en winkels rond het Vijf Meiplein bezoeken. Hoera, en dus voor RGL een dubbel JA.

 14. Dat er weer busverbinding is tussen Zuid West en Stevenshof is natuurlijk toe te juichen. Ook als mensen dan die bus naar de Luifelbaan nemen, ondanks al die autoparkeerplekken (ik geloof zelfs gratis…..) daar…..Ik hoop dus dat die busverbinding dan nog rendabel kan blijven. Maar kernpunt blijft, dat het huidige hart van het regionale busnet wegvalt als de bussen uit de Breestraat moeten. En inderdaad, die weerstand tegen overstappen…..En het is realiteit, dat de meesten echt niet bereid zijn, een stuk te lopen. Dat is al te zien in Leiden CS, waar zowat iedereen de roltrappen neemt in plaats van de trap. En een heel groot deel van degenen die in 1 van de 3 bestaande parkeergarages in of pal bij de binnenstad hun auto parkeren, lopen meteen de bijbehorende supermarkt in en echt niet een stuk naar Haarlemmerstraat en Breestraat. Rechtstreeks uit de regio te bereiken bushaltes IN de Breestraat en juist ook haar goede bereikbaarheid per fiets brengen nog veel mensen dicht genoeg bij de winkels van de Breestraat en de Haarlemmerstraat, en de omgeving, die meer heeft dan alleen winkels….. En ik zit er niet bij, maar bij mijn weten heeft juist de Christen Unie altijd al gepleit voor die spoorverdubbeling Leiden-Utrecht en het grotere belang van die verbinding. En eventueel de RGL over bestaand spoor…..

  Harry Schoch.

 15. Henk Osinga (Werkgroep Openbaar Vervoer Stevenshof) op

  @ Peter Bootsma !

  Laten wij even kijken of U ook constructief met mij mee kan denken. Allereerst !! Voor de duidelijkheid : ik vertegenwoordig de Werkgroep Openbaar Vervoer Stevenshof ( een samenwerking binnen onze wijk van Wijkraad /LWO Buurtopbouwwerk / Bewonersorganisaties en individuele bewoners).Onze groep is opgericht in 2004 toen wijkbewoners constateerden dat hun belangen op het gebied van het Openbaar Vervoer niet op een door hun gewenste wijze werden behartigd door o.a. de toenmalige Gemeenteraad!! Wij zijn sinds het opheffen van de verbinding naar ZuidWest actief aan het lobbyen om de verbinding hersteld te krijgen. Wij hebben de afgelopen jaren zelfs diverse voorstellen gedaan.

  Wij zijn heel blij dat onze wensen zijn meegenomen door Connexxion in hun VISIE voor de toekomst !!! Echter in mijn exemplaar staat NIETS over de frequentie van de buslijnen. Een kwartierdienst zou mooi zijn. Dit soort gegevens staan echter niet in het plan. In elk geval niet in de versie die ik in mijn bezit heb.  Mocht U andere gegevens hebben zou U deze dan aan mij en de rest van Leiden openbaar willen maken.

  Om de problemen in 2004 veroorzaakt door het opheffen van bus 13/14 ( opgeheven met medewerking van de Gemeenteraad) op te lossen hebben wij vanuit onze wijk geopperd om de toen nog als enige lijn resterende bus 15 te splitsen. Mede daaruit is de “ringlijn 15/17″geboren. Door e.e.a. te koppelen bleven de reismogelijkheden voor de passagiers van de “oude” lijn  15 hetzelfde. Dus een soort win-win situatie !!  Als de lijnen 15/17 zouden worden ontkoppeld , zou dit kunnen veranderen. Daarover heb ik onze bezorgheid geuit. Nogmaals op basis van mijn informatie – VISIE CONNEXXION.

  Onze wensen wat betreft het Openbaar Vervoer zijn NIET veranderd sinds U in September 2004 als Gemeenteraadslid bij ons te gast bent geweest. Onze wensen zijn simpel , echter misschien bent U e.e.a. vergeten , daarom even in de herhaling :

  Wensen 2004 = Wensen 2007 > Vanaf elke halte in de wijk een goede verbinding naar Leiden CS en het Centrum; en herstel van de verbinding naar ZuidWEst vanuit onze wijk.

  Mocht e.e.a. nu na deze korte herhaling nog niet duidelijk zijn, dan willen wij U graag uitnodigen om onder het genot van een “constructief “bakje koffie e.e.a. nogmaals uit te leggen.

  Tenslotte wil ik eindigen om met de mededeling dat het plan van Connexxion voor als wijk zeer zeker leuke mogelijkheden bied. Wij als werkgroep willen graag meehelpen om e.e.a. verder uit te werken !!!

 16. Peter Bootsma op

  @ Henk Osinga: dank voor de constructieve bijdrage. Volgens mij komen we al aardig nader tot elkaar. Of ik nadere informatie heb over bus 15/17 die ik met de Sleutelstad-lezertjes wil delen: nee, die heb ik niet. Ik ga er echter altijd van uit dat als er iets niet in het buslijnenrapport staat, we daar vooralsnog van “ceteris paribus”-veronderstellingen mogen uitgaan. Oftewel: zolang nergens vermeld staat dat bus 15 en 17 samen geen kwartierdienst meer zijn, ga ik er van uit dat het een kwartierdienst blijft zoals nu. Als dat niet de  bedoeling van Connexxion is hadden ze dat uitdrukkelijk in het rapport moeten opschrijven. Heren en dames van Connexxion: u leest dit vast wel mee. Wilt u het mij laten weten als het niet uw bedoeling is dat lijn 15 en 17 een kwartierdienst blijft rijden?

  Dat het op zichzelf geen groot probleem is dat de ringlijn door de Stevenshof komt te vervallen, daar zijn we het volgens mij ook over eens. Laat onverlet dat ik graag zal ingaan op iedere uitnodiging van de werkgroep openbaar vervoer Stevenshof om hier eens over te komen praten als daar aanleiding voor is.

 17. Henk Osinga (Werkgroep Openbaar Vervoer Stevenshof) op

  @ Peter Bootsma.

  Dank voor je reactie. Op dit moment – op basis van de huidige informatie – deel ik (nog) niet je mening over het vervallen van de ringlijn. Ik zou graag meer informatie willen hebben!! Kunnen wij hier afspreken , dat als er in de komende tijd meer duidelijkheid komt over het OV na RGL ( JA of NEE ), wij U een keer uitnodigen ?

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline