Connexxion heeft plan voor nieuw busnet gereed

8

Connexxion heeft haar visie op het busnet en de RGL gereed. Ook voor de aanlegperiode is een plan opgesteld. Diverse buslijnen worden opgeheven of ingrijpend gewijzigd. Dat blijkt uit de visie die Sleutelstad.nl via de Fietsersbond Leiden in handen kreeg. In deze visie is uitgegaan van een tracé over bestaand spoor tot Lammenschans en het Breestraattracé. Hieronder de uitgangspunten van Connexxion, de gevolgen van de aanleg voor het busnet en het nieuwe busnet als de RGL-Oost klaar is.

Uitgangspunten
Het busnet moet een feederfunctie krijgen voor de RGL, voorzien in verbindingen die op te grote afstand van een sneltramhalte liggen en in verbindingen waarin de tram niet voorziet. Om het overstappen te vergemakkelijken moeten fluctuaties in rijtijden en vertragingen voorkomen worden, wat infrastructurele maatregelen voor het busnet impliceert.In Leiden moeten andere routes gebruikt worden. Uit alle wijken moet een rechtstreekse verbinden met Leiden CS en tenminste één van de centrumhaltes geboden worden. Busverbindingen die vooral de tussenliggende kernen bedienen waar de RGL niet komt, blijven bestaan. Busverbindingen waarbij de meeste reizigers nog maar één of twee haltes verder moeten reizen, sluiten niet aan op de RGL maar rijden door naar de belangrijkste eindbestemming (bijvoorbeeld Leiden Transferium – Centraal Station of Leiden Lammenschans – Centrum).
De nieuwe rijtijden dienen minimaal gelijk te blijven aan de huidige, wat op een aantal wegen doorstromingsmaatregelen voor het busverkeer vraagt. De omleidingsroutes tijdens de aanleg mogen niet veel langer duren om exploitatiekosten en reizigersverlies te beperken.

Tijdens de aanleg van de trambaan blijven bestaande verbindingen gehandhaafd. Er wordt zo min mogelijk omgereden, geknipt of gewijzigd. Omleidingsroutes moeten aansluiten op het nieuwe busnet. Buslijnen naar het centrum blijven daarheen gaan, eventueel met vervangende haltes.
Hiervoor moetde Lammenschansweg van station Lammenschans tot en met de Jan van Houtbrug altijd berijdbaar blijven in beide richtingen. Dit geldt ook voor de Plesmanlaan van het Transferium tot en met de onderdoorgang bij het station. Ook moet de Hooigracht vanaf de Lammenschansweg bereikbaar blijven. Het Centraal Station moet altijd bereikbaar blijven, er moet gekeerd kunnen worden en er moet bufferruimte zijn in de directe omgeving.

Gevolgen van aanleg RGL voor busnet
De aanleg van de RGL is opgesplitst in verschillende deelprojecten die op verschillende tijden worden aangepakt. Als de RGL op de Stationsweg/Steenstraat en omgeving wordt aangelegd, rijden de lijnen die normaal via de Breestraat naar Centraal Station gaan over de route Noordeinde– Haagweg – Rijnoever – Morsweg – Morssingel. Ook bussen die normaal vanaf de Haagweg naar Centraal Station rijden, gaan over deze route. Dit betekent dat de wijken van Voorschoten (waar lijn 45 niet rijdt) en het Leidse Haagwegkwartier tijdelijk geen directe verbinding met het centrum hebben en men op CS moet overstappen om dichter in het centrum te komen. Er moeten maatregelen worden genomen voor de doorstroming bij de Haagweg.
De lijnen die normaal vanaf de Langegracht via de 2e Binnenvestgracht naar Centraal Station Rijden, worden omgeleid via het Schuttersveld – Rijnsburgerweg – Bargelaan – Walenkamptunnel. De haltes Steenstraat, Kort Rapenburg, Prinsessekade, Nieuwe Beestenmarkt en Lammermarkt vervallen. De centrumhaltes Korevaarstraat, Breestraat, Pelikaanstraat en Noordeinde blijven bestaan. Er moet een vervangende halte komen op de Molenwerf. Bovendien is de brug Molenwerf–Schuttersveld een aandachtspunt, door de steilheid en het maximaal toelaatbaar gewicht. Het Kort Rapenburg wordt dan niet gebruikt door bussen. Connexxion wil graag dat de planning van de aanleg wordt gewijzigd en de RGL op het Kort Rapenburg in deze periode al wordt aangelegd. Anders moeten de omleidingen later nogmaals worden ingesteld als het Kort Rapenburg en de Prinssessekade op de schop gaan.

Als de Ehrenfestweg, Einsteinweg, Zernikedreef en Sandifortdreef worden gereedgemaakt, rijden de bussen via de Plesmanlaan. Er wordt nog gedacht over een pendelbus tussen Leiden CS en het Universiteitsterrein, waarbij afhankelijk van de werkzaamheden een aangepaste routegereden kan worden. Volgens de planning wordt het Stationsplein gelijktijdig met de Breestraat aangepakt. Voor het busverkeer is het een voorwaarde dat het Stationsplein dan wel bereikbaar en berijdbaar is endat er haltes blijven. Naar verwachting zijn er 4 instaphaltes en 2 uitstaphaltes nodig. Keren en bufferen dient dan op de trafolocatie of aan de achterzijde van het Centraal Station te gebeuren. Als de Walenkamptunnel en Albinusdreef worden aangepakt, rijden lijnen die normaal vanaf de Rijnsburgerweg via de Bargelaan en Walenkamptunnel naar het Stationsplein gaan en daar eindigen, tot de Bargelaan en keren daar. Lijnen die deze route rijden en doorgaan richting het centrum, worden viade route Wassenaarseweg – Albinusdreef – Sandifortdreef – Darwinweg – Plesmanlaan naar hetStationsplein geleid. De haltes Posthof en LUMC vervallen; voor eerstgenoemde is vervanging gewenst op de Wassenaarseweg zo dicht mogelijk bij de Rijnsburgerweg. De lijnen die normaal vanaf de Schipholweg via de Rijnsburgerviaduct, Bargelaan en Walenkamptunnel naar het Stationsplein rijden en vervolgens richting het centrum doorrijden, worden via de route Schipholweg – Schuttersveld – 2e Binnenvestgracht – Stationsweg naar het Stationsplein geleid en rijden vervolgens door richting het centrum. De halte LUMC vervalt. Volgens de planning wordt de Walenkamptunnel deels gelijktijdig met het Kort Rapenburg en deBreestraat aangepakt. Connexxion wil dit liever niet, om de omleidingen niet te lang maken. Als de Breestraat en Korevaarstraat aan de beurt zijn, volgen lijnen die normaal vanaf de Lammenschansweg via de Breestraat naar Centraal Station gaan, de route Hooigracht – Pelikaanstraat – Langegracht. Ook lijnen die vanaf de Hoge Rijndijk via de Breestraat naar Centraal Station rijden, nemen deze route. De haltes Korevaarstraat en Breestraat vervallen. Het is wenselijk om de halte Korevaarstraat te vervangen op de St. Jorissteeg/Hooigracht. De centrumhaltes Pelikaanstraat en Steenstraat / Prinsessekade blijven bestaan. Wel zijn er doorstromingsmaatregelen nodig op de omleidingsroute. De kosten voor de extra infrastructuur moeten nog berekend worden, maar komen allemaal voor de rekening van Leiden.

Nieuw busnet in Leiden als RGL-Oost klaar is
Lijn 15 wordt vanaf station De Vink verlengd via de Trompweg – Brahmslaan – Kennedylaan –Churchilllaan – Vijf Meilaan – Vrijheidslaan – Zoeterwoudseweg – Tomatenstraat naar stationLammenschans. Lijn 15 en 17 vormen daarmee geen ringlijn in de Stevenshof meer. De lijnen 31 en 40 vervallen tussen Leiden CZ– Zuidwest. Hierdoor rijdt er geen bus meer door de Koninginnelaan – Herenstraat. Lijn 39 rijdt via Voorschoten Vlietwijk – Zuid-Hofland (nieuwbouwwijk) – Fortuinwijk – Boshuizerkade en lijn 48 rijdt via Voorschoten Adegeest – Noord-Hofland – Boshuizen (B. Buyskade). De lijnen 32, 41 en 42 rijden niet meer door de Breestraat maar via de Hooigracht – Pelikaanstraat –Langegracht. Tussen Leiden en Noordwijk zal lijn 42 via het Diaconessenhuis en de Oegstgeesterwegde wijk Poelgeest bedienen. Lijn 35 verandert niet. Lijn 43 en 232 rijden nu over het universiteitsterrein, maar gaan via de Plesmanlaan rijden. Lijn 45 moet een hoogfrequente, verbindende lijn worden tussen Den Haag en Leiden via Leidschendam en Voorschoten met een zo gestrekt en snel mogelijke route. Lijn 45 rijdt in Voorschoten niet meer via de Vlietwijk maar via de Veurseweg – Schoolstraat – Leidseweg – Voorschoterweg en in Leiden via de Lammenschansweg – Hooigracht – Pelikaanstraat – Langegracht naar Leiden CS en vervolgens de huidige route naar de Merenwijk vice versa. Lijn 182 rijdt niet meer via de Breestraat; in Leiderdorp rijdt lijn 182 via de Persant Snoepweg op hetmoment dat er doorstromingsmaatregelen zijn getroffen op de Persant Snoepweg en dan via deLeiderdorpsebrug – Hoge Rijndijk – Levendaal – Hooigracht – Pelikaanstraat – Langegracht naarLeiden CS.

Nieuw busnet in regio
Als alleen de RGL-Oost klaar is, wijzigt het busnet tussen Gouda en Leiden wél, maar het busnettussen Leiden en Katwijk/Noordwijk niet. De stadsnetten van Alphen aan de Rijn en Gouda blijven gelijk.De lijnen 184, 186 en 187 tussen Gouda en Leiden vervallen. Dit zijn de verbindingen van Gouda via Waddinxveen – Boskoop – Hazerswoude Dorp – Hazerswoude Rijndijk naar Leiden. De frequentie van lijn 165 (Zoetermeer– Hazerswoude Dorp – Alphen aan den Rijn) wordt uitgebreid. Voorwaarde is dat er te Hazerswoude Rijndijk een goede overstapfaciliteit wordt geboden van bus op tram vice versa.Lijn 185 Alphen aan den Rijn – Leiden vervalt. Lijn 169 vervult een belangrijke ontsluitende functie in Alphen aan den Rijn en bedient Koudekerk a/d Rijn, de lintbebouwing van Hazerswoude Rijndijk en het winkelgebied Rijneke Boulevard. De route wordt verlegd via de Grote Polder en Roomburg zodat lijn 28 (Leiden CS – Heineken) kan vervallen. Hierdoor zal er op het deel van Zoeterwoude Rijndijk tussen deBurgemeester Smeetsweg en de Leiderdorpsebrug geen bus meer rijden. Voorwaarde is dat er dan weleen halte wordt gerealiseerd nabij de rotonde Burg. Smeetsweg/Hoge Rijndijk, zodat de maximaleloopafstanden naar de bushalte niet meer dan 500 meter bedragen. De maximale afstand naar de haltevan de RijnGouwelijn is daarbij 1500 meter.Er komt een spitsverbinding van Boskoop Snijdelwijk via halte de Driesprong (overstappen voor de verbinding Boskoop – Zoetermeer) en Hazerswoude Dorp naar Hazerswoude Rijndijk (halte RijnGouwelijn). De verbinding Hazerswoude Dorp – Gouda verloopt daarmee tevensin de spits niet via Hazerswoude Rijndijk. Deze verbinding wordt lijn 186 genoemd.De lijnen 182 en 249 blijven bestaan gelet op de bediening van Ter Aar, Woubrugge en Hoogmade.Wel zal de route van lijn 182 in Leiden worden aangepast. Ook lijn 175, 177, 32 en 206 blijven bestaan.

Delen

8 reacties

 1. Het Connexxion-voorstel zal ongetwijfeld ook positieve kanten hebben, maar voor mij wordt het drie keer niks. Toedeledokie directe verbinding naar Katwijk en Noordwijk, toedeledokie directe verbinding naar het centrum en CS, dat wordt fijn overstappen op station Lammenschans.
  Nou kan ik nog wel naar het centrum of Centraal Station fietsen, maar voor bijvoorbeeld mijn buren uit Rosenburch wordt dat toch wat lastiger…

  Maar goed, anderen gaan er misschien op vooruit. De bewoners van de Hooigracht krijgen bijvoorbeeld in deze plannen een héél frequente busverbinding met het station 😉

 2. Ton de Bruijn op

  Ter verduidelijking…”feederen” betekent in dit verband gewoon overstappen.

  Dat wordt nog een hele puzzel voor zowel Connexxion als de toekomstige concessiehouder voor de RGL om het hele circus stipt op tijd rond te laten draaien met al dat overstappen. Mij is van hogerhand verzekerd dat aan de toekomstige RGL concessie o.a. voorwaarden zullen worden gesteld t.a.v. stiptheid, betrouwbaarheid en regelmaat. Ook worden er sancties opgelegd aan de toekomstige uitbater als die zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt. Mocht er daarom geen maximumsnelheid voor de trein in de binnenstad komen, zoals de Christen Unie deze week tevergeefs voorstelde?

 3. Jaren planning aan dit “Hoogwaardig Openbaar Vervoer”, en dan komt er nu, daags voor het referendum, eindelijk eens wat informatie over hoe het dan moet met de REST van het OV. Je zou denken dat dat het eerste is waar je aan denkt als je een OV-plan maakt, de samenhang met het andere vervoer, maar ja.

  “Aangezien de provincie het niet doet, maken wij wel een verlanglijstje”, dacht Connexxion waarschijnlijk. Want zo moeten de “uitgangspunten” denk ik vooral gezien worden, als wensen. Connexxion ziet natuurlijk de bui al hangen, als er zo veel bussen uit de drukbezochte Breestraat verdwijnen, en verplaatst worden naar de “ernstig vervuilde straat” Langegracht (artikel hierboven) en naar de dagelijkse files op de Hooigracht; dan wordt het lastig om het busnetwerk levensvatbaar te houden.

  Het uitganspunt dat “de reistijden minimaal gelijk blijven op de alternatieve routes” is typisch een wens. Het is zelfs een niet realiseerbare wens, als de meeste bussen om moeten rijden via die straten. Stellen dat er dus “doorstromingsmaatregelen” genomen moeten worden doet mij denken aan de hele stijl van redeneren die de RGL altijd al heeft omgeven. Makkelijker gezegd dan gedaan namelijk, probeer maar eens meer ruimte te toveren op de Hooigracht. Als dat zou kunnen was dat allang gebeurd neem ik aan, want het is nu al drama. Hetzelfde geldt voor zinnen als “Op de route Churchilllaan – Haagweg – Noordeinde moet een goede doorstroming gegarandeerd worden”. Leuk, maar hoe?

  Interessant is ook dat Connexxion zegt dat er een “goede Halte in de omgeving van de Korevaarstraat moet zijn”. Daamee bedoelen ze waarschijnlijk de St Jorissteeg (zeg maar kruising Hooigracht – Hogewoerd). Volgens de gemeente wordt dat namelijk “halte Breestraat”. Volgens mij is er geen ruimte voor een halte op de Korevaarstraat. Vanaf de Lammenschansweg komend zou de bus moeten stilstaan bij de (verhoogde) RGL-halte, en vanaf de Hooigracht komend moet hij stoppen waar de RGL doorrijdt. Bovendien is daar niet echt ruimte meer voor een bushalte. Bovendien is de route langs de voordeur van de Hoogvliet ook niet bepaald ideaal, zeker niet qua kruispunten. Waar moet dan het knooppunt zijn waar bus en RGL bij elkaar komen?

  Volgens dit stuk van Connexxion zou station Lammenschans dat belangrijke knooppunt worden. Ik neem aan dat de meeste haltes op ongeveer dezelfde plek komen als nu. In dat geval moet je een aadig stukje lopen om van RGL naar bus en vice versa te komen, ze liggen tenslotte aan de andere kant van het viaduct! Hetzelfde geldt overigens voor trein en RGL. De mensen die met de trein uit Gouda komen (want met de trein is sneller dan met de RGL), hebben dus ook een niet bepaald ideale overstap.

  Verder ben ik benieuwd hoe de bussen in de buurt van station CS reizen. Dat staat niet in dit stuk. Volgens het projectbureau mogen ze, komend vanaf CS, niet meer de Steenstraat af en dan naar links. Blijft over: via de 2e Binnenvestgracht. Maar daar rijdt de RGL al, éénrichting, richting station. Het projectbureau zegt dat zoiets (tweerichtingsverkeer op een éénbaansweg) wel op te lossen valt met verkeerslichten, maar gezien de grote hoeveelheid verkeer lijkt mij dat volkomen onhaalbaar. Dan blijft dus over dat bussen achter het station langs moeten, via de Bargalaan en de Burgravelaan naar het Schutterveld. Dan is er dus voor de meeste bussen die nu via CS en vervolgens het centrum rijden, geen centrumhalte meer, behalve twee op de Hooigracht (bij de Peli en op de St Jorissteeg).

  Er zitten dus nog flinke problemen in het busplan, en het lijstje wensen van Connexxion zal zeker niet gerealiseerd kunnen worden.

 4. Julian, MET jou zie ik heel wat problemen voor het busnet….. Voor veel reizigers is juist een rechtstreekse verbinding, zoals ook Rover steeds stelt, veel aantrekkelijker dan overstappen. De Leidse SP heeft gelukkig van meet af aan de voorwaarde gesteld, dat het regionale busnet niet moest worden aangetast door de RGL. Ik zie dat wel gebeuren als de RGL door de (binnen)stad komt. De voordelen van de tram boven de bus gaan pas gelden als er een (hoe fijnmaziger hoe beter!) netwerk is. In Den Haag doen trams het meestal goed om, zeker ook, die reden….. Als er sprake is van opheffen van (bus)lijnen, is het meestal foute boel voor het openbaar vervoer, dat juist aan fijnmazigheid kracht moet kunnen ontlenen.

  Harry Schoch.

 5. Peter Bootsma op

  @ Julian:

  Wel even bij de feiten blijven, gooi ik er dan maar weer even vanuit D66:

  – De vervoerder kan nog helemaal niet zeggen hoe het busnet er uit komt te zien als de RGL gaat rijden. Immers: dat is op zijn vroegst over drie jaar, en tussen nu en dan kunnen zich nog allerlei ontwikkelingen voordoen in het busvervoer in Leiden en omstreken. Ik snap dus wel dat ze zich daar nu nog niet op willen vastleggen. Het siert dan de vervoerder, Connexxion, dat ze een schot voor de boeg geven op basis van de huidige dienstregeling.

  – Een aantal van de praktische problemen die je aanroert zullen wel oplosbaar blijken. Er is toch best ruimte voor een bushalte tussen het kruispunt Hooigracht/Hogewoerd en zeg maar de Hoogvliet? Doorstromingsmaatregelen op de Hooigracht: vergeet niet dat die nu nog niet zo nodig zijn, omdat er immers over het grootste deel van de Hooigracht (van de Albert Heijn tot de Hoogvliet) helemaal geen bus rijdt. Als die daar toch komen te rijden is er inderdaad te weinig ruimte voor een aparte busbaan, maar je kunt bv de verkeerslichten zo afstellen dat de bus er voorang krijgt. Een panacee voor de verkeersopstoppingen op de Hooigracht is dat niet, maar dat er niks kan is weer het andere uiterste.

  – Ik stel verder vast dat dit plan voldoet aan wat de Leidse raad altijd als belangrijkste eis aan het nieuwe busnet gesteld heeft: vanuit elke wijk moet je rechtstreeks naar het centrum en naar het station kunnen blijven komen.

  – Parallelle buslijnen worden uiteraard opgeheven: je moet de bus niet met de RGL laten concurreren. Het is dus logisch dat de rechtstreekse bussen naar Alphen en het gebied tussen Alphen en Gouda vervallen. Hiemee is alvast afgerekend met de zoveelste illusie die de ChristenUnie hierbij najoeg, namelijk dat die bus zou moeten blijven rijden. Ook wethouder Steegh maakte gelukkig meteen duidelijk dat dat onzin is. U herinnert zich nog wel de vorige hersenschim dat de ChristenUnie najoeg, de spoorverdubbeling tussen Leiden en Utrecht. Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag of ze vinden  dat Leiden dat dan ook maar helemaal moet gaan betalen, want NS/Prorail zal daar geen cent voor uitgeven.

  Peter Bootsma 

 6. P. Bannenberg op

  Laten we weer even teruggaan naar de feiten. Dit plan can Connexxion is slechts een plan en niet meer dan dat. De provincie gaat niet per definitie met deze vervoerder in zee, maar kijkt verder dan haar neus lang is. Dit is immers niet het nioveau waarop de provincie concessies uitgeeft. Waarom we dan toch over dit plan discussieren is me niet helemaal duidelijk. 

  Wat ik veel kwalijker vind is dat dit vertrouwelijke stuk in handen is gekomen van de Fietsersbond. Ra ra hoe kan dat.  De Fietsersbond wordt gesubsidieerd door de provincie en het is dezelfde Fietsersbond die met deze subsidiegelden de provincie dwars zit. Bovendien heb ik uit betrouwebare bron vernomen dat mw. Klink van de Fietsersbond werkzaam is bij de provincie Zuid-Holland en op illegale wijze dit plan van Connexxion naar buiten heeft gesluist. Dat is pas echt schandalig. Ik ben het er mee eens dat de gemeente nu al een duidelijk en uitgewerkt plan had moeten hebben voor alternatieve fietsroutes en het busnet, maar dit is stemmingmakerij. De zoveelste smet op het blazoen van Klink c.s.

  De RijnGouwelijn is meer dan alleen een grote zware tram. Het brengt econmoische voorspoed en Leiden gaat eindelijk weer eens meetellen. Dat alleen al lijken me twee argumenten van formaat. De feiten….daar gaat het om.

   

 7. Elsbeth Klink op

  @Bannenberg.

  U haalt een aantal zaken door elkaar. Ik ben voorheen werkzaam geweest als beleidsmedewerker Zuid-Holland in dienst van de (landelijke) Fietsersbond. In die periode ben ik niet actief geweest als vrijwilliger voor de Fietsersbond Leiden om dubbele pettenproblematiek te voorkomen. De landelijke Fietsersbond ontvangt subsidie van de provincie Zuid-Holland o.a. om het provinciale fietsbeleid te beinvloeden en de provinciale vrijwilligers hierin te ondersteunen. Het is in Nederland een goed gebruik dat de overheid belangenorganisaties subsidieert, ook als die belangenorganisaties kritiek op bepaalde overheidsprojecten hebben.

  Verder heeft de Fietsersbond Leiden zitting in een overleg over het openbaar vervoer en in die hoedanigheid hebben we het bussenplan van Connexion ontvangen. We hebben toestemming aan Connexion gevraagd en gekregen om het bussenplan openbaar te maken.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline