Gemengde gevoelens bij Regionaal Investerings Fonds

2

Gisteravond is door gecombineerde raadscommissies vergaderd over de financiering van de Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn West, de noordelijke verbinding N206-A44, het Offensief van Teylingen en de groenstructuur. De regio Holland-Rijnland heeft een intentieverklaring opgesteld over de verdeelsleutel en de bedragen die iedere gemeente moet investeren. Met die verdeelsleutel waren niet alle partijen het eens. Ook de dekking voor de investeringen werd niet door iedereen geaccepteerd. Wat vooral irritatie opwekte was de toespraak van Arjen Vels, die sprak namens de bv Leiden, VNO-NCW West, MKB Nederland, de Kamer van Koophandel Rijnland en Bedrijfsleven Rijnland.

Hij riep de gemeenteraad op voor de intentieverklaring te stemmen omdat die noodzakelijk zou zijn voor het bedrijfsleven, maar gaf daarbij aan dat de ondernemers geen cent willen bijdragen. Voor de vijf grote projecten is uitgegaan van een totale regionale bijdrage van 142,5 miljoen euro. Het Rijk en de provincie Zuid-Holland zullen van ieder project tweederde van kosten moeten betalen. De investering wordt verdeeld over vijf potjes voor de diverse projecten. Als een project niet doorgaat, wordt het geld teruggestort en niet verdeeld over de overige projecten. Dit om te voorkomen dat een duurdere Rijnlandroute bijvoorbeeld ten koste gaat van de groenstructuur.

De verdeelsleutel is opgebouwd uit het inwoneraantal per 1 januari 2005, het geplande aantal nieuwbouwwoningen tot en met 2020 en de geplande kantoorruimte tot en met 2020. De bijdrage van Leiden bedraagt op basis van deze verdeling in totaal 46.149.773,- wat per jaar neerkomt op 3.076.652,-. Leiden betaalt dus ruim eenderde van de regionale investeringen. De bijdrage van Leiden komt onder andere zo hoog uit door hoge nieuwbouwambitie: er is uitgegaan van 4400 woningen tot 2009 en nog eens 8899 woningen van 2010 tot 2019.

Vooral het CDA vond deze getallen veel te hoog. Het geld voor de investeringen moet tot en met 2009 uit het dividend van de Nuon en de BNG komen. Daarna wordt een stelpost ‘investeringsbijdrage’ in de begroting opgenomen. Hierop kwam veel kritiek van vooral VVD en CDA. Wel zijn alle partijen het eens over het nut van de regionale investeringen. Bij de discussie in de gemeenteraad van aanstaande dinsdag zal dan ook vooral de financiële kant van de overeenkomst ter discussie staan.

Delen

2 reacties

  1. Peter Bootsma op

    Volgens mij viel het wel mee met de irritatie die Arjan Vels opriep, hoor. Ik heb het vooral beleefd als een rituele dans: het bedrijfsleven roept dat de politiek nu eindelijk eens iets moet doen, politici roepen dat het bedrijfsleven moet meebetalen, en zo houden we elkaar weer lekker bezig.

  2. 3 miljoen en een beetje per jaar als Leidse bijdrage kan voor de komende 4 jaar exact worden afgedekt met het extra interim-dividend ad € 13 miljoen dat de NUON aan Leiden als aandeelhouder zal uitkeren als gevolg van de fusie met Essent.

    Past precies!

    De wind zit mee!

    Leve de lol!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline