Oostvlietpolder definitief vogelvrij

3

Op 17 januari heeft de Raad van State het beroep dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) had aangespannen tegen het verlenen van een ontheffing van de flora- en faunawet door het ministerie van LNV afgewezen. Een ontheffing die noodzakelijk is om de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder mogelijk te maken. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder maakte bezwaar tegen het feit dat voor een aantal in de Oostvlietpolder voorkomende beschermde diersoorten (vooral de weidevogels) geen ontheffing is aangevraagd en dat deze ontheffing voor andere diersoorten ten onrechte is verleend. Bovendien is de bestaande Nederlandse regelgeving volgens de VVO in strijd met de Europese regelgeving (de zogenaamde Habitatrichtlijn).

De Raad van State concludeert dat het ministerie er van uit mocht gaan dat de aanvraag wel volledig was en dat het ontbreken van bepaalde diersoorten voor het ministerie van LNV geen reden hoeft te zijn om de ontheffing te weigeren. Volgens de Raad van State is de huidige Nederlandse regelgeving ook niet in strijd met de Europese regelgeving en heeft het ministerie van LNV voldoende duidelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld weidevogels, zoals de grutto, niet in hun voortbestaan bedreigd worden.

Binnen de ontheffing van het ministerie van LNV mag de gemeente Leiden een industrieterrein aanleggen op de plaats waar nu nog beschermde weidevogels nestelen, zolang de aanleg maar buiten het broedseizoen plaatsvindt. Van weidevogels, zoals de grutto, is bekend dat ze ieder jaar op dezelfde plek hun nesten bouwen. Als er op de plek van hun nest ineens een gebouw staat, zoeken ze geen andere plek op, maar maken helemaal geen nest meer. Doordat er in steeds meer oorspronkelijke weidevogelgebieden gebouwd wordt, gaat het aantal grutto’s hard achteruit. Dat deze grutto’s na de aanleg van het industriegebied in de Oostvlietpolder hun oorspronkelijke nestelgebied kwijt zijn, is volgens het ministerie van LNV geen probleem en de Raad van State geeft het ministerie daarin gelijk. Gelukkig is het niet zo dat de gemeente Leiden nu direct kan beginnen met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder.

Tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland over bestemmingsplan Oostvlietpolder kan tot 12 februari 2007 nog beroep aangetekend worden en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder zal ook zeker van die gelegenheid gebruik maken. De volledige uitspraak van de Raad van State in na te lezen op de website van de VVO: //www.vriendenoostvlietpolder.nl

Delen

3 reacties

 1. Maar beste vrienden van de Oostvlietpolder, U weet toch dat de bobo’s van ministerie’s en de Raad van State verstand van zaken hebben van zaken waarvan ze geen flauw benul hebben! Ik daag dié bobo uit die weet dat iedere vogel wat bij het minste geringste ongewone voorval al redelijk tot ernstig gefustreerd raakt.

  Als er bij een ruzie bij mensen een flinke buill geslagen wordt staat binnen een half uur de slachtofferhulp op de stoep. Maar volgens het ministerie van LNV en de Raad van State is het geen enkel probleem dat de Grutto’s en de andere weidevogels hun nestelgebied kwijt zijn.

  Ik meen te weten dat er een surplus van x duizend vierkante kilometer overtollig industrie terrrein ligt te verpauperen. Hé. weten die bobo’s dat, of valt er weer iets te verdienen. Moet dit niet eens bekeken worden?

  Jan Boel 

 2. martin rohde op

  De SP heeft met de Oostvlietpolder ( maar ook met andere zaken ) heel wat uit te leggen aan de kiezer die bij de gemeenteraadsverkiezingen op ze gestemd hebben.Ze houden zich opvallend stil in de fractie maar ook in het college.Is de laatste verkiezingwinst geen reden om meer van zich te laten horen.

 3. Harry Schoch op

  Inderdaad een ontzettend triest verhaal, met al die (deels) leegstaande bedrijventerreinen. En die bestemmingsplanprocedure loopt nog, als laatste…..

  Harry Schoch.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline