Leiden mag Oostvlietpolder bouwklaar maken

4

De Raad van State heeft in hoger beroep bepaald dat Leiden de Oostvlietpolder bouwrijp mag maken. De Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder had geëist dat de gemeente de planten en dieren in het gebied tussen Leiden Zuid-West en de A4 met rust laat. De gemeente Leiden wil de grond gebruiken om een nieuw bedrijventerrein te bouwen.

Er loopt nog een hoger beroep van de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder tegen de bouw van het bedrijventerrein, ook die zaak verwacht de gemeente te winnen

Delen

4 reacties

 1. Rob Gerritsen op

  Zo zie je maar dat je als burger totaal niets hebt in te brengen tegen voorstellen cq ideeën van gemeente of overheid.

  Zonde van het stukje groen en landbouw tussen Leiden en zoeterwoude.

   

 2. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Oostvlietpolder definitief vogelvrij

  Op 17 januari 2007 heeft de Raad van State het beroep dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) had aangespannen tegen het verlenen van een ontheffing van de flora- en faunawet door het ministerie van LNV afgewezen. Een ontheffing die noodzakelijk is om de aanleg van een industrieterrein in de Oostvlietpolder mogelijk te maken.

  De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder maakte bezwaar tegen het feit dat voor een aantal in de Oostvlietpolder voorkomende beschermde diersoorten (vooral de weidevogels) geen ontheffing is aangevraagd en dat deze ontheffing voor andere diersoorten ten onrechte is verleend. Bovendien is de bestaande Nederlandse regelgeving volgens de VVO in strijd met de Europese regelgeving (de zogenaamde Habitatrichtlijn).

  De Raad van State concludeert dat het ministerie er van uit mocht gaan dat de aanvraag wel volledig was en dat het ontbreken van bepaalde diersoorten voor het ministerie van LNV geen reden hoeft te zijn om de ontheffing te weigeren. Volgens de Raad van State is de huidige Nederlandse regelgeving ook niet in strijd met de Europese regelgeving en heeft het ministerie van LNV voldoende duidelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld weidevogels, zoals de grutto, niet in hun voortbestaan bedreigd worden.

  Binnen de ontheffing van het ministerie van LNV mag de gemeente Leiden een industrieterrein aanleggen op de plaats waar nu nog beschermde weidevogels nestelen, zolang de aanleg maar buiten het broedseizoen plaatsvindt. Van weidevogels, zoals de grutto, is bekend dat ze ieder jaar op dezelfde plek hun nesten bouwen. Als er op de plek van hun nest ineens een gebouw staat, zoeken ze geen andere plek op, maar maken helemaal geen nest meer. Doordat er in steeds meer oorspronkelijke weidevogelgebieden gebouwd wordt, gaat het aantal grutto’s hard achteruit. Dat deze grutto’s na de aanleg van het industriegebied in de Oostvlietpolder hun oorspronkelijke nestelgebied kwijt zijn, is volgens het ministerie van LNV geen probleem en de Raad van State geeft het ministerie daarin gelijk.

  Gelukkig is het niet zo dat de gemeente Leiden nu direct kan beginnen met het bouwrijp maken van de Oostvlietpolder zoals sommige media berichtten. Tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland inzake het bestemmingsplan Oostvlietpolder kan tot 12 februari 2007 nog beroep aangetekend worden en de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder zal ook zeker van die gelegenheid gebruik maken.

  De volledige uitspraak van de Raad van State is na te lezen op de website van de VVO:
  http://www.vriendenoostvlietpolder.nl

 3. Harry Schoch op

  Zou het nog kunnen??!!

  Een groener Kabinet en een groenere Provincie, om deze afbraak te keren?! Ik besef dat het kwaad al is geschied, maar soms komen beslissers nog wel eens tot inzicht. De wonderen zijn de wereld nog niet uit…..

  Idealist Harry Schoch.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Henny Zwaan

Je bent nu offline