Internetdiscussie over Oostvlietpolder

4

Leidens allerlaatste agrarische polder, de Oostvlietpolder, houdt al vele jaren de gemoederen bezig. Moest de polder eerst grotendeels verdwijnen vanwege de aanleg van een baggerstortplaats voor zwaar vervuilde bagger, nu dreigt de polder alsnog te worden vernietigd door de realisatie van een industrieterrein. Destijds stelden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden dat een baggerstortplaats beslist noodzakelijk was en dat de Oostvlietpolder daarvoor de beste locatie was. Inmiddels is gebleken dat deze argumenten niet juist waren omdat er bij de Slufter (Rotterdam) nog voldoende capaciteit is om vervuilde bagger te storten en er steeds meer alternatieve verwerkingsmethoden beschikbaar zijn.

Ondanks het tekort aan groen in en om Leiden, de ingediende 6.413 handtekeningen voor het behoud van de Oostvlietpolder en de 70% van de raadplegers van Stemwijzer.nl die bij de gemeenteraadsverkiezingen (voorjaar 2006) voor het behoud van de Oostvlietpolder stemden, willen provincie en gemeente als het gaat om de aanleg van een industrieterrein van geen wijken weten. Zij weigeren categorisch om zich ook maar enigszins in te zetten in een poging deze alom gewaardeerde polder te behouden en ook nu blijven zij benadrukken dat een industrieterrein in de Oostvlietpolder beslist noodzakelijk is.

Om over de Oostvlietpolder een inhoudelijke discussie te voeren en over diverse zaken hieromtrent wat meer helderheid te krijgen, start de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) de komende maanden op internet aan de hand van stellingen een gastenboek waar een ieder middels het plaatsen van berichten op kan reageren. Regelmatig zullen er stellingen worden toegevoegd.

De eerste stelling luidt: Leiden heeft in verhouding tot andere gemeenten veel te weinig groen. De Oostvlietpolder moet daarom groen blijven.

Reageren op deze stelling is mogelijk via //www.vriendenoostvlietpolder.nl

Delen

4 reacties

 1. Op de website van Vrienden van de Oostvlietpolder discussieren komt op mij een beetje over als de kalkoen vragen wat we met kerst eten.

  Inhoudelijk op dit artikel reagerend: ik mis eigenlijk de argumentatie van de gemeente Leiden. Immers, als je ervoor kiest om 1 kant te belichten, moet de andere ook. Niemand zal het ermee oneens zijn dat we graag groen willen in en om Leiden. Tuurlijk!
  Waar het dus om gaat is de afweging die je moet kunnen maken. Wat je dus mist is een visie op de inrichting van Leiden als het gaat om wonen, werken en recreëren. Wat moet je ervoor laten als je kiest voor behoud van de Oostvlietpolder?

  Stelling van de gemeente is kennelijk dat er behoefte is aan een industrieterrein. Dan heb ik de volgende vragen:

  • gaat het inderdaad om industrie of om bedrijventerreinen?
  • wordt het idd gemist? Lopen we dus werkgelegenheid en economische welvaart mis?
  • zijn er alternatieve locaties?
  • hoe ziet de gemeente plek voor groen en/of recreatie in haar gemeente? Als je er nu iets afhaalt komt er ergens anders dan iets bij of wordt het alleen maar minder?

  Tjeppie

 2. Dan heb ik ook nog een paar aanvullende vragen over de vermeende noodzaak om een bedrijventerrein in het groen aan te leggen.

  – Om welke wanhopige ondernemers gaat het precies?
  – Hoeveel vierkante meter wordt door door welke ondernemer afgenomen?
  – Welke lokaties laten zij leeg achter?
  – Hoe worden die vervolgens ingevuld?
  – Kan de daarmee gemoeide werkgelegenheid even gekwantificeerd worden?
  – Worden ook bedrijven van buiten aangetrokken?
  – zit Leiden dan met Delft, Alphen of Hoofddorp te concurreren?

  Antwoorden uit de politieke hoek worden gaarne ingewacht. De SP mag niet meedoen, die heeft zich VOLLEDIG gediskwalificeerd.

 3. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Jammer Tjeppie dat je de VVO als een kerstkalkoen beschouwt. Wij zijn deze internet-discussie (aan de hand van stellingen) nu juist gestart om inhoudelijk eens wat meer helderheid te krijgen en om te kijken wat de mening van mensen over allerlei zaken hieromtrent is. Wij nodigen daarom jou en een ieder graag uit de inhoudelijke bijdragen (ook) op ons gastenboek te plaatsen.

 4. Bij deze heb ik al vast wat puntjes als reactie;

  1) Er staat in de regio aan bedrijfsruimte genoeg leeg, of het wordt niet optimaal gebruikt.

  2) Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen is veel beter dan het steeds maar weer ontwikkelen van nieuwe. Vanwege de toch al zo schaarse ruimte en vooral het tekort aan groene gebieden in de Randstad en zeker bij Leiden. En vanwege het al maar toenemende (vracht)autoverkeer.

  3) Als een bedrijf vertrekt naar een nieuw bedrijventerrein, zal in de praktijk heel vaak de oude plek (verder) in verval raken. De nieuwe jas wordt gretig aangenomen, de oude wordt gewoon weggegooid. Een duidelijk voorbeeld is Rotterdam, waar grote stukken in het havengebied leeg staan terwijl men toch die 2e Maasvlakte wil…..Er wordt enorm veel ruimte verkwist.

  4) Inderdaad, gemeenten concurreren vaak met elkaar. De decentralisatie, waarbij het Rijk steeds meer taken naar de gemeenten schuift, zal dit alleen maar verergeren. De gevolgen zijn al in heel Zuid Holland zichtbaar: veel meer vierkante meters aan plannen dan er werkelijk nodig zijn. Zowel voor bedrijven als voor woningen. Allicht, ieder gemeente wil een eigen meubelboulevard, kantorengebied, bedrijfsterrein, dure villawijk, enz…..

  5) Groencompensatie is meestal het laatste, waaraan wordt gedacht. Want het kost de betrokken projectontwikkelaars en andere bouwers geld en daar hebben ze meestal geen zin in. En waar is er nog ruimte voor extra groen?

  6) De Oostvlietpolder is de allerlaatste groene polder bij Leiden en is een mooi mengsel van agrarisch gebied, recreatie (volkstuinen ook) en stukjes groen waar vogels en andere dieren nu nog hun toevlucht kunnen zoeken.

  Harry Schoch.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline