Verkeersinfarct dreigt in omgeving Leiden

11

Als er niets verandert dreigt er in het jaar 2020 een algeheel verkeersinfarct te ontstaan in het gebied in en rond Leiden. Dat concludeert de Kamer van Koophandel samen met Werkgeversbond VNO-NCW. Uit een onderzoek dat vandaag wordt bekendgemaakt blijkt dat het weggebruik de komende vijftien jaar met 50 procent zal toenemen. Dat komt door de groei van het internationale transport, maar ook doordat er meer huizen in het gebied zullen worden gebouwd.

Volgens VNO-NCW en de Kamer van Koophandel zou er haast moeten worden gemaakt met de aanleg van de Rijnlandroute, een verbindingsweg tussen de A4 en de A44. Ook zou de N207 moeten worden verbreed. Volgens de Kamer van Koophandel Rijnland is er genoeg geld om het te realiseren, maar moeten de verschillende gemeenten in het gebied het met elkaar eens worden over de uitvoering.

Delen

11 reacties

 1. Tja, als de regio overal wordt volgebouwd – èn Valkenburg, èn Oostvlietpolder (feitelijk ook voor woningbouw want verplaatsing van bedrijven uit Leiden) èn in de Oude Rijnzone, dan groeit het verkeer navenant. De RGL gaat in ieder geval niet helpen want die wordt al net zo traag als Randstadrail.

   

  Leiden zou eens moeten beginnen met een flink aantal verkeerslichten te optimaliseren of in enkele gevallen zelfs gewoon weg te halen. Daar zit nog zoveel winst in, niet alleen voor het autoverkeer maar ook voor fietsers. De Lammenschansweg volzetten met stoplichten vanwege die tram leidt in ieder geval zeker tot het hier voorspelde scenario. En de Rijnlandroute kan makkelijk door Leiden, met ongelijkvloerse kruispunten op de Churchilllaan, bijv. zoals de traverse langs de Maas in Luik, maar dat wil Leiden zeker niet. Zo krijgt de KvK vanzelf wel gelijk.

 2. De Kamer van Koophandel heeft al jaren geleden iedereen uitgebreid gewaarschuwd voor de gevolgen voor Leiden m.b.t. het gereedkomen van de N11 Oost. Het zou een aanzuigende werking hebben voor (vracht)verkeer dat via Leiden naar Gouda en Utrecht gaat. De kamer heeft gelijk gekregen. Het verkeer en dan met name zwaar vrachtverkeer door Leiden West en Zuid West is schrikbarend toegenomen. Gevolg, nachtelijk vrachtverkeer dat omwonenden uit de slaap houdt en onophoudelijke files met bijkomende uitstoot van uitlaatgassen. De gevolgen zijn voelbaar door heel Leiden West (de Mors en Transvaal) waar het elke dag volkomen vast staat. Het verkeersinfarct pas in 2020? Helaas, haal daar maar 10 jaar af. En Voorschoten het maar ‘te vroeg vinden om 4 miljoen te reserveren voor de Rijnland Route’. Wanneer komt het Leidse stadsbestuur eens op voor haar bevolking? Als moeder kom ik op voor de gezondheid van mijn kinderen. Wanneer komt onze burgervader in Holland Rijnland eens op voor ons?

 3. Ik ben zeer benieuwd naar dit onderzoek van de KvK. Kan ik een exemplaar krijgen ? Hoe is de kwaliteit ervan. Als van het RGL-onderzoek van Ithaka ? Zit er weer het auto-matisme in dat iedereen alleen maar een auto gebruikt om zich te verplaatsen ?

 4. Tja, Wera, die aanzuigende werking…..Dat heeft dus iedere nieuwe weg. Als de Rijnlandroute er komt, zal dat dus opnieuw leiden tot verkeerstoename. Want het is dan nog meer van datzelfde beleid. Met de Rijnlandroute erbij wordt dat verkeersinfarct niet voorkomen. Hooguit iets uitgesteld, waarna het des te erger komt…..

  Richard, als openbaar vervoer als Randstadrail langzaam gaat, zal dat mede zijn door belemmeringen ten gevolge van het feit, dat het autoverkeer veel te veel ruimte krijgt. Ik ben het wel met je eens, dat dat volbouwen leidt tot meer auto’s. Met het huidige beleid al helemaal…..

  Met steeds meer ruimte voor de auto wordt ons openbaar vervoer vanzelf onrendabel. Gevolg is opheffing van lijnen, enz. Uit die heilloze spiraal is alleen te komen met een radicale omslag in het verkeersbeleid (heb ik al vaker gezegd)

  De Kamer van Koophandel en die andere organisaties zijn belangengroepen voor met name autobezitters en dat zal denk ik onderzoeken kleuren. Het wordt tijd, dat openbaarvervoersbedrijven goed gaan samenwerken in ook zo’n belangengroep, maar dan voor goed openbaar vervoer. Ik hoop, dat 22-11 verandering brengt…..

  Harry Schoch.

 5. Natuurlijk moet het ook niet bij de Rijnland Route blijven. Er is een heel pakket van maatregelen nodig om de voorspelde verkeerstoename van 40 % in de komende 20 jaar het hoofd te kunnen bieden. En die voorspelling wordt echt niet alleen door de KvK gedaan.  Een van de eerste maatregelen is de N206 die nu door de woonwijken Mors (Dr. Lelylaan) en Zuid West (Churchilllaan) loopt zo snel mogelijk te verleggen om de stad heen. Het gaat hier om mensenlevens. Nog eens jaren van uitstel is onacceptabel. Bestuurders uit de Regio moeten eens hun verantwoordelijkheid nemen en spijkers met koppen slaan. Daarnaast moet Leiden nu echt eens spoed zetten achter haar algehele verkeersafwikkeling. Het is werkelijk absurd wat hier dagelijks gebeurd. Ik zie steeds meer gezinnen uit Leiden vertrekken naar provincies als Friesland, Groningen en Drenthe. En gelijk hebben ze. 

 6. Tja, het raakt hier een keer vol is en dat moment lijkt zo langhamerhand wel aangebroken te zijn. Niets kan steeds maar doorgroeien zonder een keer op grenzen te stuiten. Leiden (en eigenlijk de gehele Randstad) moet zeker niet verder groeien, want de ruimte voor nog meer mensen en huizen, wegen e.d. is er gewoonweg niet, tenzij we iedereen een gasmasker (voor buiten), luchtverfrisser (bos- en veldgeuren) en breedbeeld-tv (om te kunnen zien en horen wat bos en veld waren) geven.
  Nieuwe wegen trekken meer verkeer aan, zodat het verkeer toch weer ergens helemaal vastloopt. En als Leidenaren naar onze mooie noordelijke provincies vertrekken lijkt me dat goed voor hen (ruimte, groen, frisse lucht), die provincies (versterking v/d economie) en voor Leiden (woning voor Leidse woningzoekenden vrij), een 3xwin-situatie dus.

 7. De situatie bij de spoorbomen bij de Morsweg en Noordeinde in Leiden is ook onaanvaardbaar.  Als daar ook eens eindelijk een oplossing voor komt !  Als er ooit eens een noodsituatie in die omgeving zal zijn, dan kunnen de hulpdiensten niet op tijd ter plekke zijn door die opstoppingen/files die er toch maar iedere dag weer zijn.

 8. Petra Hoogeveen op

  Hallo Henny,

  en dit dankzij een “model”wat ingevoerd kan worden in de computer!

  Volgens de gemeente ambtenaren is er een oplossing nl een opstelstrook op de Haagweg richting Rijnzichtbrug en dan de verkeerslichtinstalatie aan!

  Alweer volgens eerder genoemd model!!!!!!!!!!!!!!

  Als bewoner van de Morsweg voel ik en velen met mij ons enorm in de steek gelaten door de gemeente.

  En inderdaad als er iets gebeurd………….!?!?

   

  een Rijnlandroute zal bijzonder nodig zijn en dan bijv. onder de Churchilllaan door, zodat er boven op ruimte komt voor bijv. groen voor de inwoners van Leiden.

  Kunnen de omliggende gemeenten mooi aan meebetalen.

  Petra Hoogeveen

   

  Petra

  Pet

 9. Vertrekken lijkt de oplossing. Er is alleen 1 probleem. Niet iedereen is in staat deze stap te nemen. Alleen diegene die genoeg middelen hebben kunnen vluchten. En de rest? Woont bijvoorbeeld aan de Dr. Lelylaan in het afbraakcomplex Diamantlaan of aan de Churchilllaan in het Jacques Urlusplantsoen.

 10. Jan C. Werkman op

  2020, laat mij niet lachen.

  Ik zal het blijven zeggen: Omdat Leiden al tientallen jaren te zwak is geweest om infrastructurele maatregelen te nemen kan er nu alleen nog maar in de grond met tunnels of op hoogte met viaducten gewerkt worden. Zo niet dan bloedt de stad dood!

  Viaducten zijn moeilijk te accepteren. Tunnels en verdiepte, overhuifde weggedeelten zij nog wel denkbaar. Er moet wel eens IETS gebeuren! In een eerdere reactie wees ik al op het stemmen met de voeten, bedrijven en burgers zullen dat steeds meer doen (als zij kunnen). De nijverheid in de Bollenstreek is van de welwillendheid van Leiden (en het veel minder in denken beperkte Voorschoten) afhankelijk. Een spoedige verbinding A4 <> A44 en een goede aansluiting op een ruim (tot A26 ?) verbeterde N206 zijn onontbeerlijk. Het doodlopen van die N206 (in de provincie Noord-Holland) bij Vogelenzang is onacceptabel maar daar zijn al alternatieven.
  Het verkopen van gemeentelijke vierkante meters moet maar eens pas op de plaats maken ten gunste van het opheffen van de hindernissen voor de NU nog bestaande economische activiteit in deze regio. De ‘bollenteelt’ heeft zich al met succes verplaatst naar Noord-Holland en de Flevo-polders. Stopzetten van die verplaatsing voorkomt woningbouw voor mensen die er al niet meer werken.

 11. Misschien is het een idee om een extra tunnel te maken voor het doorgaande verkeer, de Mors en het Noordeinde verkeersvrij te maken, alleen dan nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer en hulpdiensten.  Want waarom die verkeerslichten tot nog toe nog steeds op knipperen staan???  De Willem de Zwijgerlaan zou ook een tunnel moeten krijgen want er gebeuren vrij vaak bijna net niet ongelukken of gelijk een zeer ernsig ongeluk met overstekende personen die te lang moeten wachten ,en trouwens die weg is veels te druk en geeft milieu problemen net zoals bij de mors.   Op de Willem de Zwijgerlaan zou groenvoorziening en misschien seniorenwoningen gerealiseerd kunnen worden.

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline