Lakenhal gaat deelcollecties afstoten

Directeur Jetteke Bolten en de conservatoren van Stedelijk Museum De Lakenhal hebben het College van B & W toestemming gevraagd om enkele deelcollecties af te stoten die volgens hen niet in de vaste verzameling van De Lakenhal thuishoren. Deze collecties verkeren momenteel in een dusdanige staat dat conservering en restauratie voor Leiden te kostbaar is en niet te rechtvaardigen valt. Ook betreft het veel voorwerpen die het museum dubbel heeft. Bovendien staan de bedoelde voorwerpen niet in relatie tot Leiden.

De deelcollecties zullen worden verkocht in een veiling door het Instituut Collectie Nederland. De baten hiervan komen weer ten goede aan De Lakenhal. De deelcollecties die De Lakenhal wil afstoten behelzen Oosterse vloerkleden, kachels, kinderspeelgoed, schilderijlijsten en dubbele exemplaren van oude tegeltjes. Afgesproken moet nog worden of het afstoten een verantwoordelijkheid is van de raad of het College.

Toevalligerwijs brengt de raadscommissie Cultuur en Educatie vandaag een werkbezoek aan De Lakenhal, waarbij het afstoten van een deel van de collectie zeker aan de orde zal komen.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline