Meeste Leidenaars tegen RijnGouweLijn

13

Als er nu een referendum gehouden zou worden over de RijnGouweLijn, zou de sneltram er niet komen. Althans, als het aan de ruim 500 Sleutelstad-bezoekers ligt die de afgelopen weken de peiling over dit onderwerp invulden. Ruim 52% ziet de RGL door het centrum niet zitten, terwijl een goeie 42% daar wel voorstander van is. Slechts 5% heeft geen mening.

Uit een andere peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ithaka in opdracht van de Kamer van Koophandel en Centrummanagement Leiden, blijkt dat 42% vóór en 28% tegen de komst van de lightrail is. Die peiling is echter uitgevoerd toen nog niet bekend was dat alleen het tracé door de binnenstad nog een alternatief is.

Delen

13 reacties

 1. Wat een FOUTE KOP in het LD van vandaag: Meeste Leidenaars voor RGL. Dit is stemmingmakerij want een onderzoek onder 419 Leidenaren, die bovendien niet op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen, kan toch niet representatief genoemd worden. Zelf ken ik meer dan 419 Leijenaren. Ze zijn allemaal tegen. Dus wat mij betreft: MEESTE LEIJENAREN TEGEN DE RGL.

  Pink

 2. Pink,

  Ik stond gisteravond en vanmorgen, net als elke avond en ochtend, weer helemaal vast in een van de Leidse files.

  Alle honderden Leidenaren die daar met mij stonden zijn VOOR de RijnGouweLijn. Allemaal. Echt waar. Als we het nl. niet doen staan die files er over 20 jaar nog steeds elke dag. Maar dan nog veel erger.

  De RGL is de enige betaalbare oplossing voor het totaal vastgelopen oostwestverkeer in Leiden (zowel per auto als OV), doordat Rijk en Provincie tweederde van de kosten + het financieel risico dragen.

  Of heb je andere ideeën om de groeiende behoefte aan mobiliteit in Leiden op te vangen?

 3. Beste Pink,

  Dit is geen foute kop, maar ik denk dat het beeld over de voor- en tegenstanders van de de RGL inmiddels enigszins vertekend in jouw hoofd terecht is gekomen. Als dit een representatieve steekproef en een ordentelijke opiniepeiling is geweest, spreken deze cijfers voor zich. Er hoeft dus ook geen reden te zijn voor de Stadspartij of Leefbaar Leiden om daaraan te twijfelen en dit ‘geblaat’ aan te heffen. Ik had een beter betoog verwacht. Het zou eerder een aansporing moeten zijn om bij de eigen vooringenomenheid stil te staan. Ook de tellingen onder de lezers/ stemmers op de RGL meter van Sleutelstad geven een iets ander beeld, maar laten ook zien dat er bijna net zo veel voor- als tegenstanders zijn. (43-52 %). De representativiteit hiervan staat geenszins vast en ik ben benieuwd naar de samenstelling hiervan.

  Kijk, zo bedrieglijk zijn cijfers en zo kan al lange tijd de indruk worden gewekt dat “de meerderheid van de Leienaars” tegen de komst van de RGL door de binnenstad, lees de Breestraat zou zijn. Ik hecht daaraan geen enkel geloof en ik wacht het referendum af. Sterker nog ik denk dat veel inwoners graag de bussen uit de Breestraat willen, dat ze er een groot voorstander van zijn dat de Breestraat en daarmee de binnenstad meer ‘porem’ krijgt. En dat Leiden belang heeft bij een goede en snelle Oost West OV-verbinding. Gisteren op de presentatie van de regionale plannen in het gebied Leiden-Katwijk werd ook nog eens onomstreden duidelijk hoe belangrijk de RGL is voor de OV infrastructuur in de regio. Geen Oost zonder West, maar ook geen West zonder Oost  Er komen grote woon- en bedrijvengebieden langs de spoorlijn Leiden Alphen en die zijn gebaat met moderne OV-verbindingen. Deze twee zaken combineren heeft geleid tot een light rail keuze: De RGL. Het is veel belangrijke als de aandacht op minister CDA minster Peijs wordt gericht die wel de A4-A44 Rijnland route als Rijksweg wil financieren, maar geen cent meer over heeft voor de RGL-West. Heel terecht dat de gemeenteraad van Leiden dit aspect al jarenlang benadrukt. Op 3 oktober krijgt de provincie (Gedeputeerde Huls in gesprek met Peijs) nog een kans om “Leiden te ontzetten”.

  Eerdere onderzoeken of opiniepeilingen in 2005 wezen uit dat voor- en tegenstanders van de RGL elkaar redelijk in evenwicht hielden. Naar mijn mening speelde in het verleden en met name bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen daarbij een rol dat de kiezers boos waren dat er niet naar een betaalbaar alternatief buitenom (bestaand spoor) is gezocht en dat ex-wethouder Pechthold in 2002 als een veilingmeester het gevraagde referendum, onder politieke druk van de provincie, buiten de orde verklaarde.  Deze terechte boosheid heeft ten onrechte geleid tot een verhard Nee-RGL standpunt in plaats van een open blik en een meer zuivere beoordeling van de noodzaak en mogelijkheden van de RGL. Ook speelt mee dat veel inwoners  onvoldoende goed zijn geinformeerd over de betekenis van deze nieuwe OV verbinding en op welke wijze de daarmee samenhangende problemen kunnen worden opgelost. (bv. OV verbindingen met wijken en buurgemeentes). De vaak eenzijdige berichtgeving in het Leids Dagblad (waarbij nog steeds het eerste zinnige artikel over de huidige en toekomstige OV-ontwikkelingen in de Randstad moet verschijnen) is hieraan ook debet. De gemeente Leiden had daarbij veel meer energie kunnen steken in goede voorlichting en werken aan draagvlak. Ook de overtrokken beeldvorming door de tegenstanders van de RGL als ”een trein door de stad” en “fietsers uit de Breestraat” staat haaks op de feiten en de behandeling in de gemeenteraad. Dit kan veeleer als ‘stemmingmakerij’ worden afgedaan. Ik nodig Pink en haar ‘meer dan 419 Leidenaars” uit tot een meer serieus debat over:- de noodzaak van goed OV en de RGL door de Breestraat; de aanleg die duurzaam veilig ervan kan plaatsvinden; de gelden die nodig zijn om de RGL- West te financieren. Er is nu goed uitgezocht dat buitenom in een aantal opzichten geen voordelen biedt t.o.v. de RGL door de Breestraat. Daarom een Ja-Nee referendum. Ik waardeer goede tegenstanders, maar dan wel een debat over de feiten en gewenste ontwikkelingen en niet ‘over het vermeende gelijk’. En ik vraag me af of deze ‘meer dan 419 Leijenaren van Pink’ wel op de hoogte zijn van alle laatste ontwikkelingen. Representatief zijn ze in ieder geval niet.

  Jos Posthuma, Fractievoorzitter GroenLinks

   

 4. Joost van Breukelen op

  Dag Pink,

  Omdat Jos P. de stadspartij als blatend wegzet en in een adem noemt met Leefbaar Leiden een kleine aanvulling op zijn vele zinnen met weinig inhoud.

  De Stadspartij Leiden Ontzet is niet tegen de RGL. Maar wel tegen een trein door de Breestraat. Omdat de stadspartij al het gedoe rond de RGL al in een vroeg stadium heeft zien aankomen heeft de partij een alternatief ontwikkeld dat op korte en lange termijn meer soelaas biedt. Een alternatief dat op een aantal punten overigens synchroon blijkt te lopen met de ideeen van STOOM.

   

  Het Oost-traject kan worden ontwikkeld door het verdubbelen van het treinspoor van Leiden naar Utrecht en het aanleggen van enkele extra stations. Een project wat op termijn toch uitgevoerd moet gaan worden. Een zware lobby richting Den Haag zou dit kunnen versnellen.

   

  Het West traject zou een vrije busbaan moeten worden: de ruimte is al bijna over de hele route beschikbaar.

  De kosten zijn minimaal in vergelijking met de infrastructuur voor een trein. De gemeente zou een contract met Connexxion kunnen sluiten inhoudend dat bij strandweer iedere 5 minuten een verlengde bus richting strand vertrekt. En weer terug natuurlijk. Groot voordeel is bovendien dat op termijn aangesloten kan worden op het lightrail systeem van Den Haag, Delft en Zoetermeer. Hetzelfde lightrailsysteem en geen historische fout die aansluiting in de toekomst onmogelijk maakt. In deze toekomstige situatie wordt busbaanasfalt ingeruild voor rails.

  Naast de strandroute wordt ten behoeve van de nieuwbouw bij Valkenburg een lus aangelegd rond de nieuwe stadswijk waardoor Valkenburg ook hoogfrequent ontsloten wordt.

  Joost van Breukelen.

 5. Om even helemaal alleen voor mezelf te spreken: ik wil graag een goede verbinding naar het strand. Gewoon een sneltram, die op handige plaatsen stopt, zodat je niet eerst met de bus moet of een heel eind moet fietsen.

 6. beste mensen  laten we nu toch eerst eens uit gaan zoeken voor wie de tram RGL belangrijk is.strandgasten vanuit Leiden e.o. gaan het liefst op de fiets, wat goed is voor de beweging. Vanuit Gouda ga je misschien 5 keer per jaar naar het strand als het nederlandse weer het toelaat.Ga je dan met stoelen een piknikmand en twee kinderen nog in de RGL zitten, dat doe je toch niet? Wanneer je kleding of huishoudelijke spullen nodig hebt hoef je de stad niet meer in, want in iedere kleine gemeente is tegenwooordig een veelheid aan goede winkels, zodat je hier ook al niet voor naar de stad hoeft.Zelf zie ik de hele dag bussen rijden langs mijn huis en vraag me vaak af of het wel nodig is ,voor dat handjevol passagiers,en VAAK LEGE BUSSEN.Bij het Lammenschans spoor is het al net zo. Zou het niet beter zijn om daar maar eens in te snijden I.p.v. kosten te maken maar bovenal gevaarlijke situaties te creeeren in de drukste fietsstraat van nederland???????????????????????????????????????????????????????????????? THESVA

 7. De meeste  echte L eidenaars ( zitten in onze gemeente  100% echte geboren  Leidenaars en 100%  Leidse ingezetenen van Leiden??) die pro zijn dat zijn de gemeenteraadslieden zelf die ervoor zijn , zodat ze hun ego niet verliezen..het is een prestige kwestie.

  Ook Zij, die een zaak hebben zullen niet content zijn…denk Ik maar.

  Zij, die de RGL geïntroduceerd hebben wonen en werken niet meer in Leiden..maar Wij, de inwoners, Wat is het antwoord van de Goudse Gemeent eigenlijk..Wij doen het voor HEN en wij horen niets vanuit Gouda!!!!!!!!!! Alleen Goudse kazen..die verkopen wij in onze supermarkten..maar wat is de Goudse mening?????

   

 8. Joost, Thesva e.a..

   

  De kern van mijn boodschap wordt door de reactie en het alternatief van de Stadspartij niet begrepen. Daarom nog een ‘beetje inhoud’. Spoorverdubbeling, waarvoor al 20 jaar wordt gepleit, wordt ook de komende 20 jaar niet gehonoreerd. Met de huidige inzet van treinen op het traject Utrecht –Leiden kan NS prima uit voeten. Extra stations zijn bij het gebruik van treinen aan afstanden geboden (daarom geen Merenwijk station en wel één te Sassenheim). Sprinters (treinen) inzetten, zoals ook door ROVER bepleit, heeft nadelen t.o.v. het inzetten van light railvoertuigen. Meer stations zijn mogelijk op het traject Gouda-Aphen-Leiden bij de inzet van trams/lightrail. Daarmee kunnen gericht (aan de goede kant van de spoorlijn en buiten het Groene Hart) bedrijfsterreinen en woonlocaties worden ontwikkeld. Deze enorme uitbreidingen (de OudeRijn-zone) aan de oostkant met de lokatie Valkenburg aan de wetskant is voor de Leidse woningmarkt en bedrijvigheid dringend nodig. Leiden is vol na bebouwing van het laatste stukje Leeuwenhoek. Voor de binnenstad van Leiden is het daarom m.i. gewenst dat deze in een directe snelle verbinding met deze gebieden toegankelijk wordt gemaakt. De vrije busbaan naar Katwijk is een goede ‘tussenliggende oplossing als aanloop naar vertramming. Direct uitvoeren, zoals ook te Katwijk al wordt bepleit.. Wat de historische fout is in het betoog van Joost blijft gissen. Eerder is het sprookje rondverteld dat de er geen aansluiting mogelijk zou zijn, maar de OV-deskundigen van HTM en  RET (de huidige exploitanten) en van de provincie en RGL projectbureau wijzen deze verhalen naar de prullenbak. Op termijn kan de RGL prima worden ingepast en aangehaakt op een verbinding naar Voorschoten /Leidschendam , een lijn naar Zoetermeer en op nog langere termijn doortrekken van de lijn vanuit Noordwijk naar de tangens naar Haarlem Schiphol. Graag een zinnig tegengeluid. Tenslotte: Het gaat bij de aanleg van de RGL niet om het vervoer van dagjesmensen , of  zoals ook wel wordt beweerd “een lijn van niets naar nergens”. Ervaringen elders leren dat (snel) trams en lightrail door reizigers verre worden verkozen boven bussen. Ook is een ervaringsfeit dat veel verzet tegen ingrijpende OV systemen die keihard nodig zijn om de toenemende mobiliteit op te kunnen vangen is omgeslagen door een intensief en dankbaar gebruik van het OV. (o.a. de metro in Amsterdam).  En het probleem van de lege grote bussen is al eerder door PvdA en GroenLinks aangekaart in de behandeling van het Gemeeentelijk Verkeers-en Vervoersplan en per motie is het gemeentebestuur gevraagd om met Connexion tot de inzet van kleiner en schoner materieel te komen. Openbaar Vervoer op maat

 9. Ik sluit mij aan bij Joost van Breukelen wat betreft het volgende:

  1) Verdubbeling van het spoor Leiden-Utrecht is voor deze toch belangrijke verbinding hard nodig. Het is nog steeds een druk traject.

  2) Wat ik al eens noemde: aansluiting op het net van Den Haag, enz. is veel logischer dan op Gouda.

  3) Joost zijn verhaal over vrije busbanen.

  Bovendien hoor ik niemand over het belang van het huidige regionale busnet. Als de bussen uit de Breestraat verdwijnen, waar moeten ze dan heen? Veel lijnen staan dwars op de RGL als die door Lammenschansweg en Breestraat komt (lijnen uit bijvoorbeeld Leiderdorp en Zuid-West).

  Onlangs sprak een provinciale nota over de kantorenmarkt zich uit tegen kantoren op nieuwe (OV)locaties en voor bestaande OV-knooppunten in de Randstad. En verstedelijking, of het nou woningen of bedrijven zijn, op nieuwe locaties zorgt ervoor, dat de groene ruimte des te harder verdwijnt!

  Veel beter is het, bestaande locaties bij met name OV-knooppunten te verbeteren en de ook in die provincienota genoemde enorme leegstand van kantoorruimte (12 tot 16%!) aan te pakken!

  Tenslotte: als de Provincie veel geld in de RGL stopt, blijft er voor ander openbaar vervoer weinig over…..Het gaat om het totaalplaatje, van het HELE openbaar vervoer. Niet alleen om de RGL. En de aansluiting op Den Haag ligt er al voor een flink deel, in de vorm van de tramlijnen 2 en 6 vanuit Den Haag tot bijna aan Voorschoten…..

  Totaal-OV-groet, Harry Schoch.

 10. geachte heer Posthuma,

   

  Met verbazing heb ik uw redevoering gelezen.

  “Gisteren op de presentatie van de regionale plannen in het gebied Leiden-Katwijk werd ook nog eens onomstreden duidelijk hoe belangrijk de RGL is voor de OV infrastructuur in de regio.”

  Volgens mij concludeert u wat te vlot. De regio heeft goed openbaar vervoer nodig, niet noodzakelijkerwijs de RGL. De RGL is een (erg dure) schakel in het geheel.

  “Er komen grote woon- en bedrijvengebieden langs de spoorlijn Leiden Alphen en die zijn gebaat met moderne OV-verbindingen.”

  Volgens mijn informatie zijn deze woon en bedrijven terreinen zo bestemd om de RGL rendabeler te laten rijden. Is dit dan niet een kip en ei verhaal? Nee. De redenering die is gebruikt om de terreinen destijds te bestemmen word slechts omgedraaid om het volbouwen van het groene hart te vergoelijken. Eerder gemaakte afspraken worden daarbij eenvoudigweg aan de kant gezet.

   

  “Deze twee zaken combineren heeft geleid tot een light rail keuze: De RGL.”

  In 1995 is de keuze voor Lightrail gemaakt. Jaren later is de keuze gemaakt voor bestemming van de bedrijven en woonterreinen. Dit om de betreffende gemeenten te interesseren voor dit openbaar vervoersproject.

   

  “Ook speelt mee dat veel inwoners onvoldoende goed zijn geinformeerd over de betekenis van deze nieuwe OV verbinding en op welke wijze de daarmee samenhangende problemen kunnen worden opgelost.”

  Wat ik echt nog steeds niet begrijp is waarom dit ei van columbus voor alle vervoersproblemen in de regio niet aansluit op ander openbaar vervoersprojecten van gelijkwaardige allure. Wat ik daarnaast ook totaal niet vat is dat er word gesproken over dat de RGL ineens alle files gaat oplossen. (uitspraak van die strekking komt van de heer Koek). Dit is toch totale lariekoek. Iedere verkeersexpert kan je voorspellen dat het effect van een lightrailverbinding slechts een kortdurende (mogelijk twee jaar) demping <u>op de toename</u> van files zal zijn, maar geenzins een vermindering en al helemaal geen totaaloplossing. Mensen blijven toch wel in hun auto’s rijden totdat het echt niet meer gaat of veel te duur word.

  Het politieke steekspel dat nu al jarenlang duurt onder de voor en tegenstanders kan niet anders dan bezien worden als een loopgravenoorlog waarbij beide zijden zich steeds verder van de realiteit lijken te begeven met argumenten die niet meer op correcte informatie worden gebaseerd.

   

  “De vaak eenzijdige berichtgeving in het Leids Dagblad”

  Naar mijn indruk is het Leidsch Dagblad wel degelijk bezig met beide kanten te belichten. Dat in uw perceptie de tegenstanders sterker een nadruk krijgen is omdat deze mogelijk creatiever zijn in manieren vinden om hun ongenoegens te uiten. (zie verder in deze alinea)

  Bij beide kampen, zoals eerder vermeld, word de informatie die beschikbaar is creatief gebruikt voor eigen doelen, daarbij de nodige feiten en ficties vermengend. Feit is dat er geen sterke leidende, kleine groepering is die in een keer (goede) maatregelen door kan zetten waardoor besluitvorming uitermate stroperig en troebel word. Het is ten slotte al meer dan 10 jaar dat er gepraat word over de RGL in Leiden. Een einde is daarbij nog (steeds) niet in zicht. Tot dan zal ook de media de voor- en tegenstanders van een platform blijven voorzien waarbij veelvuldig de tegenstanders creatiever blijken (makkelijker om ergens tegen te zijn) dan de voorstanders.
 11. @Jos Posthuma
  Beste Jos Posthuma,
  Waarschijnlijk heeft u alleen de internetversie van het LD-bericht gelezen en niet de papieren versie. Anders was u net als veel andere lezers tot de conclusie gekomen dat het bericht niet relevant is voor het referendum. De genoemde enquete gaat over RGL Oost en West en is tevens gehouden in een periode dat er nog sprake was van onderzoek naar bestaand spoor-varianten. Het referendum gaat alleen over RGL Oost en de bestaand spoorvarianten vallen buiten het referendum. Dus mensen hebben antwoord gegeven op een vraag die straks niet gesteld gaat worden.
  Verder verbaas ik mij als observator van het debat over uw constatering dat de tegenstanders zich niet van feiten bedienen. U noemt zelf geen namen van tegenstanders. Het is me juist opgevallen dat bekende tegenstanders van het binnenstadstrace zoals betrokken wijkorganisaties, STOOM, Rover en de Fietsersbond hun argumenten baseren op feiten / rapporten / onderzoeken en juist aandringen op het geven van meer en concrete informatie.
  Verder heb ik slechts nog maar 1 persoon horen zeggen dat er straks niet meer gefietst kan worden in de Breestraat en dat was wethouder Hessing. Hij zei dat de fietser op zaterdagmiddag waarschijnlijk moest afstappen, vanwege de vele voetgangers. Een beetje vreemd als je tevens zegt dat de Breestraat een belangrijke fietsroute is. Anderen waaronder de Fietsersbond hebben op basis van feiten aangetoond dat er minder ruimte overblijft voor fietser EN voetganger.
  Verder maakt u zich druk over het feit dat de tegenstanders zich bedienen van het woord trein. Maar de lightrail tussen Gouda en Alphen a/d Rijn heet nu toch ook trein? Als een voertuig over treinrails rijdt en daarna over een straatspoor dan verandert toch niet ineens de naam door het minderen van de snelheid? Als een auto stapvoets rijdt is het toch ineens ook geen rollator? Qua beeldvorming is het juist misleidend de lightrail af te doen als ‘een trammetje’ zoals lange tijd in het debat het geval was.
  Ik vind het vreemd dat u de argumenten van toch respectabele organisaties als Rover, STOOM en de Fietersbond wegzet als ‘stemmingmakerij’. Ik geloof dat u met deze manier van ‘argumenteren’ nu niet echt bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak.
  U zult voor 7 maart de kiezer moeten uitleggen waarom u en uw Leidse fractiegenoten voor de RijnGouweLijn zijn en de Groen Links Statenleden in Den Haag tegen. Ik ben benieuwd welke draai u daar aan gaat geven.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline