Leiden krijgt ja/nee referendum RijnGouweLijn

36

Wethouder John Steegh heeft zojuist bekendgemaakt dat alle onderzochte ‘buitenom-varianten’ van de RijnGouweLijn niet haalbaar zijn. Om die reden kunnen Leidenaren zich op 7 maart volgend jaar in een referendum uitspreken over het al dan niet doorgaan van de RijnGouweLijn. Een verzoek van de VVD om het referendum gelijk met de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november te houden, kan volgens wethouder Steegh niet gehonoreerd worden. “We moeten nu eerst de concept-referendumvraag opstellen, daarna moet de referendumkamer zich daar nog over buigen. Dat kost tijd.”

Steegh kondigde wel aan dat de gemeente geen tijd en geld meer steekt in verdere onderzoeken naar buiten-varianten. Alle buitenom-varianten vallen drie tot vier keer duurder uit dan het binnenstad-tracé. Het gaat daarbij om een bedrag van 75 tot 120 miljoen euro bovenop de door de gemeente Leiden gereserveerde 35 miljoen euro. Met die wetenschap is verder onderzoek niet zinvol.

Delen

36 reacties

 1. Chris de Waard op

  Persverklaring gemeente Leiden (5-9-2006, 23.22 uur):

  Buitenomtracés RijnGouweLijn lijken technisch ingewikkeld en 3 á 4 keer duurder voor Leiden

  Gelijkwaardige buitenomvariant RGL in Leiden niet waarschijnlijk

  Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben op basis van de tussenrapportrage over de buitenomvarianten van de RGL vastgesteld dat een gelijkwaardige buitenomvariant niet waarschijnlijk is. B&W hecht er aan deze voorlopige conclusie met de raad te delen. Wethouder John Steegh van Verkeer heeft vandaag de raad geïnformeerd. Het definitieve besluit wordt momenteel voorbereid en aan B&W op 19 september 2006 voorgelegd. Er wordt tot deze definitieve besluitvorming in B&W niet meer gewerkt aan buitenomvarianten van de RGL. Tijdens het mogelijke ja/nee-referendum over het binnenstadstracé stelt B&W zich op als procesbegeleider. Zij hecht grote waarde aan een evenwichtige campagne. Naast de rol die de Referendumkamer daarbij heeft wordt een commissie ingesteld (zoals door de raad besloten op 5 juli jl.). De datum van het referendum blijft 7 maart, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Saten.

  Resultaten tussenrapportage eenduidig
  De bevindingen uit de tussenrapportage lijken alle in dezelfde richting te wijzen. Alle buitenomtracés zijn 3 tot 4 keer duurder voor Leiden: ze kosten 75 tot 120 miljoen euro extra, bovenop de door de gemeente Leiden gereserveerde 35 miljoen euro. Daarnaast vergen deze buitenom-varianten forsere fysieke ingrepen in de stad dan het binnenstadstracé en zijn de effecten op private belangen groter door met name sloop.

  Maximale inspanning
  Het Leidse college heeft zich, onder eindverantwoordelijkheid van wethouder John Steegh van Verkeer, maximaal ingespannen om de afspraken in het collegeakkoord van PvdA, SP, GroenLinks en CU van 7 april 2006 uit te voeren. Voor de collegepartijen is het nog steeds wenselijk te komen tot een goede en hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen stad en regio in zowel oostelijke als westelijke richting. Omdat er twijfels bestonden over het draagvlak voor het binnenstadstracé werd besloten tot een onderzoek naar tracés over bestaand spoor (de buitenomvarianten).

  Informeren van de gemeenteraad
  Wethouder Steegh heeft vanavond de gemeenteraad geïnformeerd over de voorlopige conclusie. Een uitgebreide presentatie van de tussenrapportage en de voorlopige conclusies vindt plaats in een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid op vrijdag 8 september om 12.00 uur in de Tuinzaal van De Burcht in Leiden. De presentatie wordt ook gegeven tijdens de al eerder geplande bijeenkomst met de Leidse bevolking. Deze bijeenkomst is op maandag 11 september om 20.00 uur in De Waag.

  Verdere procedure
  Na de definitieve besluitvorming in het college van 19 september aanstaande, kan het besluit worden besproken in de raadscommissie Ruimte en bereikbaarheid op 5 oktober om 20.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis. Ten slotte buigt de raad er zich op 17 oktober over.

 2. Hier zet ik wel vraagtekens bij…..Allereerst denk ik terug aan de terechte opstelling van de Christen Unie, die de lijn Leiden-Utrecht als veel belangrijker aanwees. Daarnaast zou een sobere RGL, met een lagere frequentie dus en in aanvulling op de treinen, al die bruggen overbodig kunnen maken. Met een halte aan het Haagwegterrein en inderdaad, iets langere wachttijden voor auto’s bij de spoorbomen omdat die iets vaker dicht gaan. In afwachting van een verkeersbeleid, dat veel meer het accent legt op fiets en openbaar vervoer…..Overigens, echt verbaasd ben ik niet. Ik heb het gevoel, dat hier op aangestuurd is…..En wat gebeurt er nu met het regionale busnet?? Een van de voorwaarden was dat dat niet moest worden aangetast door de RGL, staat mij bij…..

  Een RGL-West over de N206 naar Katwijk, MET behoud van alle huidige buslijnen naar Katwijk, spreekt mij meer aan. Wel vanaf Leiden CS…..

  Harry Schoch.

 3. Een referendum is op zich prima denk ik,maar mij lijkt ook dat het traject Leiden-Utrecht

  prioriteit heeft,zeker met het oog op de toekomst.Zodat daar ook eindelijk eens een

  intercity of sneltrein op ingezet kan worden.Dus …..daar moet een nieuwe spoorlijn  komen!!!!

  Geef het volk in het referendum ook de mogelijkheid om daar voor te kiezen.

 4. Ik ben voorstander van de RGL. Onder de voorwaarde dat deze tot aan de kust wordt door getrokken. Hte stnadpunt van GroenLinks spreekt mij in deze zeer aan.

 5. Jan C. Werkman op

  Eindelijk een zuivere vraag voor het referendum!
  De onuitvoerbaarheid van de buitenom varianten doet het nu lijken of de Breestraat variant wel haalbaar is. Dat is niet zo omdat er nooit een redelijke frequentie zal worden gerealiseerd en dat ten koste van ten minste 300 miljioen euro.
  Deze verspilling maakt de enig mogelijke oplossing , een tunnelvariant , voor eeuwig onmogelijk.

 6. Mijnheer J. Steegh, Neen, wij willen geen Rijngouwelijn.

  Laat er maar eens eerst een referemdum komen in de toekomst dat de voltallige gemeenteraad van Leiden  100% uit échte Leidenaars bestaat en woonachtig is in Leiden.

  Zij, die van buiten komen , kunnen  niet 100% voelen wat WIJ, Leidenaars,  voelen als die zotte RGL er toch zal komen..want zeker weten ..de gemeenteraad heeft schijt aan onze wensen en douwen hun eigen ideeën door..

  De raad van Staten die weten nu al wat de uitslag zal zijn ..onder het mom dat WIJ nog mogen gaan stemmen..volgend jaar!!

  De heer Lenferink zal weinig invloed hebben hierover, want die is van buitenaf( niet Leids) en die leidt de vergadering en heeft veto recht( denk Ik). Ongeacht of de heer Lenferink aan de Lammenschansweg woont, als niet Leidenaar zal Onze burgemeester geen mening mogen geven denk Ik bij het komende referendum in 2007.

   

 7. Echte Leidenaar op

  Hopelijk krijgen WIJ Leidenaars nu snel de tram terug die we enkele decennia hebben moeten missen. Een tram door de Breestraat is de beste manier om de regio en het strand met het centrum te verbinden en een verrijking van onze mooie binnenstad.

 8. Marije van den Berg (fractievoorzitter PvdA) op

  Hier nog een geboren Leienaar die VOOR is hoor. Voor beter OV, voor betere bereikbaarheid, tegen altijd maar overal asfalt plempen, voor een tram in plaats van bussen door de Breestraat. En ja, ook voor een referendum!

 9. Ja, dat lijkt me nou echt een goed idee. Iedereen die niet schriftelijk met een gewaarmerkte stamboom kan aantonen dat ze in het jaar dat de Burcht gebouwd werd al voorouders in Leiden hadden wonen, mag Leidenaren niet vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ach, je weet niet of je wel een gewaarmerkte Leidse stamboom tot het jaar 1000 kunt ophoesten? Tja, rot voor je.

  Enneh, als het dan zo belangrijk is, dat je “Leienaar” bent. Waarom is de raad dan samengesteld zoals ze is samengesteld? Klaarblijkelijk toch niet zo heel veel draagvlak voor “Slegs fir Leienare”. Vraag me toch af welke oorzaak dat nou zou kunnen hebben.

  Duh.

 10. We wisten dit allang voor de verkiezingen. CU heeft goede sier gemaakt met het bestaand trace traject. Wethouder van As moet maar aftreden wegens kiezersbedrog.

  En dan snel gaan bouwen!!!!

 11. JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA!
  JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA!

  NIET IEDEREEN IS ER TEGEN!!!!!

 12. Inderdaad, niet iedereen is tegen, evenals deze rasechte Leidenaar.

  Leiden is aan het afstevenen op onbereikbaarheid: door de snelle economie waar we in zitten vindt men dat alles bereikbaar moet zijn behalve als een vertrouwde omgeving verandert. Leiden koerst af op een economisch isolement omdat winkelen, uitgaan en uitbaten niet aantrekkelijk is in Leiden (uiteraard geldt dit niet voor het Bio Science Park / Leeuwenhoek).

  Leiden wordt steeds vuiler: de vele bussen en taxi’s die in de binnenstad, en zeker in de Breestraat, rijden hebben allen een dieselmotor. In de Breestraat mag maximaal 10 km/h gereden worden; geen enkele chauffeur die zich daar aan houdt. Hoe harder een voertuig rijdt, hoe vervuilender deze is.
  Al jaren werken de camera’s aan begin en eind van de Breestraat niet; veel automobilisten weten dat en gebruiken de Breestraat als “snelle” route.

  Bereikbaarheid is erg belangrijk voor een stad als Leiden. Nog steeds is er geen goede ring om de sleutelstad en dat is ’s morgens en ’s middags in de spitsen goed te merken. Voorbeeld: vanaf de Herenstraat naar Wateringen geeft een routeplanner aan dat het 21 minuten zou duren. Het verlaten van de stad duurt alleen al een half uur en dat is niet overdreven.

  Alles bij elkaar concluderend kan ik dus alleen maar pleiten voor een volmondig ja!

 13. Beter OV ja !!! Maar wordt het beter met de RGL. Dat is de grote vraag ?

  Alle bussen gaan uit de Breestraat! Waar gaan ze heen ??Sommige worden opgeheven ???

  Waar blijft de rest ??? Kunnen wij straks nog van bijv. Merenwijk naar ZuidWest zonder 3 x over te stappen.

  Als Leidenaar heb ik niks tegen een tram. Wel tegen het doordrammen van de RGL zonder duidelijk te zijn

  over de gevolgen voor de huidige Leidse (bus)verbindingen. Voorlopig blijft mijn keuze : NEEEEEEEEEEE

   

 14. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  “Een tram door de Breestraat is de beste manier om de regio en het strand met het centrum te verbinden”, schrijft ‘echte Leidenaar’.

  Laat één ding helder zijn. Het referendum gaat over de RGL door de Breestraat, langs het LUMC, tot aan de McDonalds bij de A44. Kosten: 30-35 miljoen (voorlopig). Lengte: nog geen 7 km.

  Als je dus vóór dit stukje rails stemt, is er nog geen enkele zekerheid dat je naar met de tram het strand kunt. Daarover wordt eventueel pas later besloten, als er geld is en als Rijk, Provincie en Katwijk en Noordwijk het eens kunnen worden over geld, inpassing, etc.

  Zolang daarover geen zekerheid bestaat, zal ik in ieder geval niet voor stemmen: “Geen Oost, zonder West”.

   

 15. Rob van der Putten op

  Ik zou de RGL over de Breesstraat geeneens zo erg vinden, als dan de markt maar word verplaatst naar de oude rijn en Hooglandsekerkgracht, zodat het verkeer (mn fietsers), ook op marktdagen, over de marktenroute kunnen.
  Zonder een keiharde garantie dat dit gebeurt stem ik tegen.

 16. Ik zou een voorstander zijn als de oplossing het aantal bussen uit en door de binnenstad zou verminderen en de nieuwe lijn die capaciteit aan zou kunnen. Ik vind het rete druk als ik weer in mijn geboorte stad ben, van station tot aan de korrevaarstraat met bussen. Als je hier een tram/trein voor in de plaats zou krijgen en de lijn Leiden Utrecht zou echt een fatsoenlijke trein verbinding worden. Daar is sinds de oprichting volgens mij niets meer aangedaan. Heb ik tenminste weer de ruimte om de schoonheid van de stad te zien ipv half vergast door de diesel bussen te moeten ontwijken op de breestraat.

 17. De voorstanders van de RGL door de Breestraat betogen dat dit een verbetering van het openbaar vervoer zal zijn en dat een fatsoenlijk busnet blijft bestaan. Het is opvallend hoe makkelijk zij vergeten dat de RGL nooit alle bussen door de Breestraat kan vervangen. Die bussen rijden immers ook naar bestemmingen waar de RGL niet komt. Voor reizigers van en naar de Merenwijk, Zuid-West, de Stevenshof, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest (om maar eens een paar bestemmingen te noemen) betekent de RGL dus minstens één overstap extra als ze naar het centrum willen. Een verbetering van het openbaar vervoer? Niet voor deze reizigers!

  Een klein aantal buslijnen naar o.a. Alphen en Gouda kan vervallen zodra de RGL door de Breestraat rijdt, maar ik heb nog geen alternatieven gelezen of gehoord voor de overige bussen. Er wordt heel makkelijk gegarandeerd dat er een fijnmazig busnet blijft bestaan (elke Leidse wijk een directe verbinding met CS en binnenstad!), maar weet iemand toevallig hoe dat ingevuld zal worden? De Hooigracht (alsof het daar nog niet genoeg vaststaat in de spits en op zaterdag) en de Witte Singel worden wel genoemd, maar ieder weldenkend mens kan bedenken hoe geschikt die routes zijn voor bussen… Dat kan dus nog wel een probleem worden, of is er zowaar al van tevoren nagedacht over de oplossing hiervan?

 18. Rinus van Rooij op

  De fractievoorzitter van de PvdA vindt: “Hier nog een geboren Leienaar die VOOR is hoor. Voor beter OV, voor betere bereikbaarheid, tegen altijd maar overal asfalt plempen, voor een tram in plaats van bussen door de Breestraat.”, schrijft de fractievoorzitter van de PvdA.
  Het Leidse openbaar vervoer wordt door de tram niet beter. Veel buslijnen zullen verdwijnen. Mensen zullen op de tram moet overstappen om in de stad te kunnen komen. Wie mensen het openbaar vervoer uit wil krijgen moet ze laten overstappen. Ik hoop dat iedereen langs het tracé maximaal dwars gaat liggen (en niet onder de rails) en dat elke eigenaar van een gebouw waaraan de bovenleiding bevestigd moet worden een procedure gaat aanspannen. Hillebrand is dan wel weg, maar het betonsocialisme regeert door.

 19. apart is dat de wethouder heeft afgeblazen omdat het duurder werd.

   

  Maar wat de wethouder schijnbaar niet volledig heeft beseft is dat het hier ineens gaat om TWEE openbaar vervoers projecten.

  Leiden Centraal – Utrecht

  Leiden (bio science park) - Gouda

   

  Waarvan duidelijk is dat de eerste vervoerslijn beduidend meer opwaardering nodig heeft dan de tweede. (nog steeds in de top 3 meest vertraagde treinen in Nederland)

  Als deze apart zou moeten worden opgewaardeerd zijn de kosten minstens 120 miljoen. Maar daar is blijkbaar geen wil voor om deze direct mee te financieren en het rijk hiervoor een aparte bijdrage te laten leveren.

   

  Dus snap ik ook niet waarom de variant buitenom totaan Leiden Centraal niet mogelijk is. Geen dure spoordijk misschien, wel dubbelspoor, wel twee  nieuwe spoorbruggen (bij de Haagweg en Lammenschans)

   

  Stompzinnig om te zeggen dat de RGL een enorme verbetering is van het openbaar vervoer. Het is slechts een lijn. Een bestemming. Dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden is duidelijk. Maar om de vergelijking die vaak getrokken is met Karlsruhe uit de kast te trekken: Daar hebben ze alle varianten (bus, trein, lightrail, metro) en vele lightrail verbindingen die aansluiten op elkaar. Niet een zoals hier die niet aansluit bij andere lightrailnetwerken.

   

  Ach, het zijn bekende argumenten.
 20. “Durf” wordt hier gebruikt als argument als je doof bent voor alle nadelen. Die zijn toch overvloedig genoemd en bekend, maar voor wie hier nog voorstander is: de verbinding wordt vreselijk langzaam met al die haltes en 100 km/u. Leiden Centraal-Alphen is nu 13 min, de site van de RGL geeft niet eens een indicatie van de reistijden, dat zegt al veel… Hij gaat 4 x p.u. stoppen op plaatsen waar bijna niemand moet zijn… dus wie bedien je hier nu mee? Een betrouwbare dienstregeling wordt ook al niet mogelijk door de menging met het wegverkeer. Voor het busnet bestaat geen goed alternatief, fietsers krijgen te maken met beperkingen in de hoofdfietsroute in de Breestraat en grotere onveiligheid, de Lammeschansweg komt vol met stoplichten te staan, de polder wordt volgebouwd als onderdeel van de afspraken rond de RGL - dat weegt samen nooit op tegen de (berekende), twijfelachtige pré’s. En dan kijk je nog niet eens naar de mega-kosten en uitvoeringsproblemen. Het alternatief is zo eenvoudig: 2 x p.u. Leiden-Utrecht en 2 p.u. Leiden-Gouda, eventueel aan te vullen met extra 2 x p.u. naar Utrecht of Gouda, volledig over bestaand (te verdubbelen) spoor, met evt. een extra halte in Hazerswoude. En mogelijk wel een railverbinding richting Katwijk, want richting het (drukke) westen is het OV pas echt toe aan een verbetering. Naar Gouda heb je al een spoorlijn liggen. Een NEE is dus het antwoord op dit politieke prestigeproject dat alleen drijft op een concept, genaamd lightrail…     

 21. “Leiden, stad die nooit een stap in de toekomst durft te zetten”

  Jammer dat zoveel mensen alles al afkraken voordat er iets gerealiseerd is.

  Laat andere steden maar vooruitstrevend zijn… Leiden zou van andere steden nog veel kunnen leren.

 22. Bij veel reacties zie ik een (heel) beperkte visie. Enige voorbeelden:

  1) Last van dieselbussen? Ja, maar die zijn met geld en politieke wil schoon te krijgen! Ik fiets nog altijd liever over de Breestraat, inderdaad soms achter een bus, dan langs de Hooigracht. Met al die stilstaande auto”s met draaiende motoren krijg ik het toch echt veel eerder benauwd!

  2) Ik ben Hagenees, maar woon al 36 jaar in de Leidse binnenstad. Ik heb nog nooit een auto of motor of brommer gehad. Ik heb dus nooit anders gedaan dan zo goed mogelijk lopen, fietsen en openbaar vervoer combineren.En tja, de verste voorvaderen die ik in boeken ben tegengekomen komen inderdaad niet uit Leiden, maar uit China, Appenzell (Zwitserland) en Munster…..

  3) Als kind maakte ik de blauwe en de gele tram mee en inderdaad, die hadden ze nooit weg moeten halen! Belangrijk verschil met de Rijn Gouwe Lijn is tweeledig: veel betere trajecten (verbinding met Den Haag, Voorschoten, Leidsechendam, Voorburg, Wassenaar en de kust. EN in wijken als Leiden Noord) en op de rest van het Haagse tramnet aansluitende techniek…..Wat dat betreft kan veel beter tramlijn 2, die al helemaal van Kraayenstein (Den Haag) naar de rand van Leidschendam (bij Voorschoten) loopt, een paar 100 meter door een weiland naar de spoorlijn bij Voorschoten worden doorgetrokken!

  4) Ik sluit mij van harte aan bij Richard, omdat zijn reactie getuigt van echt nadenken en het goed lezen van de andere reacties…..

  5) Het regionale busnet?? Als je het hart, het middelpunt, eruit sloopt stort het in. Met als resultaat inderdaad steeds meer asfalt voor autoverkeer en onbereikbaarheid van wijken als Zuid-West en Stevenshof (zoals Henk Osinga terecht zegt). En Leiderdorp bijvoorbeeld.

  6) En inderdaad, het is beter om stevig geld te steken in de 3e spoorverbinding van Nederland, Leiden-Utrecht dus…..!

  Al ben ik een fervent voorstander van ALLE openbaar vervoer, bij het referendum zal ik, alles afwegende, NEE zeggen. Ik zie liever alleen een RGL-West vanaf Leiden CS naar de kust, maar dan wel over bestaande wegen. Want er zijn al goede busverbindingen door allerlei buurten heen en de RGL moet niet het busnet aantasten. Nee, ze moeten SAMENWERKEN. En dan wordt er tenminste in dat Bio Science Park minder groen gesloopt voor (soms zelfs tijdelijke!) parkeerplaatsen…..

  Mensen, denk alsjeblieft eerst na…..

  Harry Schoch.

 23. Welkom in Lego stad Leiden, begin nou eerst met het station’s gebied te renoveren in plaats van de RGL.

 24. NEE!!

  ik hoef hem ook niet door de stad. weet je dat het waarschijnlijk niet eens gaat passen allemaal? wat dacht je van de verbouwing door de hele straat. dat gaat de winkels klanten kosten. wanneer is er ooit iets op tijd afgemaakt met bouwprojekten? 2010? yeah right!

  op het plaatje staat wel mooi een trein in het midden en fietsers met wandelaars, maar dat gaat mooi niet passen bij elkaar. ook bij nagedacht dat er een heel pand moet verdwijnen zodat ie zijn bocht kan maken? leuk voor die mensen die erboven wonen. er is al zo weinig woonruimte.

  hoe moeten de goederen afgeleverd worden bij de winkels in de straat? lang niet elke winkel heeft een achterdeur.

  ach laat ook maar, ze zeggen toch al dat de trein komt, ook al hebben we een referendum. lekker hypocriet weer allemaal.

  democratie me kont!

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline