Beroep tegen ontheffing flora- en faunawet Oostvlietpolder

Komende woensdag dient voor de arrondissementsrechtbank het beroep dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft aangespannen tegen de door het ministerie van LNV verleende ontheffing inzake de flora- en faunawet. De gemeente heeft deze ontheffing nodig om in de Oostvlietpolder een industrieterrein te kunnen aanleggen. Nadat een eerdere aanvraag door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV, bureau Laser) als onvolledig was afgewezen, heeft de gemeente Leiden in mei 2003 opnieuw een aanvraag voor ontheffing ingediend.

Deze ontheffing werd begin 2004 door bureau Laser verleend. De VVO heeft toen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning ingediend maar deze werd afgewezen. Vorig jaar juni heeft de VVO bij de rechtbank in Den Haag beroep aangetekend. Volgens de VVO had het ministerie van LNV geen ontheffing mogen verlenen omdat de Raad van State de goedkeuring van het bestemmingsplan Oostvlietpolder door de Provincie Zuid-Holland had vernietigd. Bovendien vindt de VVR dat het ministerie van LNV het bezwaarschrift had moeten behandelen op basis van de toen geldende regelgeving. De LNV heeft er destijds een jaar over gedaan om het bezwaarschrift van de VVR af te wijzen, in de tussentijd werd de regelgeving ingrijpend versoepeld, aldus de VVR.

Delen

Reageren is niet (meer) mogelijk.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Henny Zwaan

Je bent nu offline