Inwoners Holland Rijnland betalen mee aan projecten

13

Inwoners van twaalf Zuid-Hollandse gemeenten gaan een toeslag betalen voor vijf grote projecten in de regio. De gemeenten willen nog dit najaar met de provincie en de overheid afspraken maken over de verdeling van de kosten van de vijf projecten. In 2002 hebben de gemeenten Leiden, Lisse, Oegstgeest en Katwijk met elkaar afspraken gemaakt over grote regionale projecten. Het gaat om o.a. één woonruimteverdeling, de RijnlandRoute, de RijnGouwelijn en het openhouden van de Bollenstreek.

Om de vijf grote regionale projecten te kunnen financieren zal iedere inwoner van de regio Holland Rijnland een vaste toeslag moeten gaan betalen en komt er een combinatie van een toeslag op elk nieuw te bouwen woning of bedrijfsruimte.

Delen

13 reacties

 1. E. Meijer op

  Waar gaat dit precies over, m.a.w. uit welk regionaal of gemeentelijk document komt dit?

 2. R. Dentener op

  Op zich heb ik niks tegen het meebetalen aan projecten die vanuit dit samenwerkingsorgaan worden geïnitieerd ware het niet dat er geen enkele democratische vertegenwoordiging plaatsvindt van inwoners uit de aangesloten gemeenten. Er wordt dus beslist over geld van burgers zonder enige vorm van inspraak bij deze vierde bestuurslaag die eigenlijk geen logische grondslag vindt in ons staatsbestel. Ofwel men heft de provincies op en maakt van samenwerkingsorganen zoals Holland-Rijnland of Haaglanden een volwaardige bestuurslaag met democratisch gekozen bestuurders en een democratische vertegenwoordiging van ingezetenen van de aangesloten gemeenten ofwel men blijft met z’n tengels af van de belastingcenten van burgers die geen serieuze inspraak bij het beleid hebben. Opvallend dat bestuurlijk vernieuwer D66 muisstil blijft wanneer het probleem van democratische vertegenwoordiging bij dit soort samenwerkingsorganen wordt aangekaart bij hen. Tijdens een spreekbeurt in café Einstein van (toen nog) D66 Tweede Kamerfractievoorzitter Boris Diettrich in september 2005 vroeg ik hem wat hij van deze kwestie vond, maar kreeg toen te horen dat hij inrichting van dit soort bestuurslagen liever overliet aan hen zelf en vond niet dat de Tweede Kamer zich ermee moest bemoeien.

 3. E. Meijer op

  Nog steeds in afwachting van een antwoord op mijn eerdere vraag, heb ik al de volgende. Betekent dit dat burgers niet-inkomensafhankelijk moeten meebetalen aan allerlei dure projecten? Daar kan de SP toch niet mee akkoord gaan?

  Het zou me trouwens een mooie boel worden als er voor allerlei prestigeprojecten extra heffingen komen en de burger zich buiten de gewone belastingen om blauw mag betalen aan de dure hobbies van wethouders en gedeputeerden. Protest hiertegen kan niet vroeg genoeg op gang komen, mochten er dergelijke voornemens bestaan.

  Maar goed, eerst gaarne antwoord op mijn eerdere vraag.

 4. marcellus op

  Wie heeft er aan mij gevraagd of ik één woonruimteverdeling, de RijnlandRoute, de RijnGouwelijn en het openhouden van de Bollenstreek wel wil ?!

  Ik hoop wel dat de bedragen bekend worden gemaakt, opdat ik ook dat bedrag (net als die €6,- van de hondenbelasting die in de gemeentelijke belastingen zit) in eerste instantie niet zal betalen.
  De aanmaning is vroeg genoeg. Laat de gemeente er maar extra moeite voor moeten doen.

 5. Piet Schuur op

  Op de site van Holland Rijnland http://www.hollandrijnland.net/ staat een uitgebreid verslag over de investeringsstrategie van de 12 samenwerkende gemeenten. Deze gemeenten zullen samen het benodigde geld moeten ophoesten dus de gemeenteraden hebben de controle over de bijdragen van hun burgers. In het overleg wordt gesteggeld over hoe die gemeentelijke bijdrage berekend kan worden, b.v. naar grootte van het inwonertal of het aantal (nieuwe) woningen of andere berekeningscriteria. Zolang Holland Rijnland geen eigen aanslagen gaat opleggen aan de burgers in dit gebied maar het via de gemeenteraden gaat is er nog geen sprake van een echte extra vierde bestuurslaag naast gemeente, provincie en rijk.

 6. marcellus op

  “… is er nog geen sprake van een echte extra vierde bestuurslaag naast gemeente, provincie en rijk.”
  U praat stierenstront!
  Dat is dus precies wat het wel is. En het is ook precies waar de overheid goed in is: het toevoegen van lagen.
  Maak het besluitvormingsproces onherleidbaar en onpersoonlijk en je kan er nooit op aangesproken worden.

  Een politieke adel die zichzelf steeds meer mogelijkheden gunt om te doen wat er niet moet gebeuren.

  Waarom is het openhouden van de bollenstreek dan geen punt geweest in de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden,
  als wij er wel voor moeten betalen??

  Politiek Is Kut _ Stem Blanco!

 7. RBA Mittelmeijer op

  Gelukkig heb ik gestemd op de partijen die tegen de RGL zijn, de Oostvlietpolder willen behouden en reserves hebben bij de Rijnlandroute.

  Dus mij zal dit niet treffen!

  Toch?

  TOCH???????????????????

   

  Hoe durven ze!!!!!!!!

  Petra Hoogeveen.

 8. R. Dentener op

  Piet Schuur schrijft: “dus de gemeenteraden hebben de controle over de bijdragen van hun burgers”

  Aha, juist! En daar gaat u dus faliekant de mist in, heer Schuur. De gemeenteraadslieden zijn gekozen op basis van hun vertegenwoordiging in de Leidse gemeenteraad en niet in het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland. Blijft overeind mijn argument, dat er geen democratische vertegenwoordiging van burgers plaatsvindt in Holland-Rijnland en beslist wordt over belastingcenten zonder enige vorm van serieuze inspraak door burgers bij het beleid van deze club.

 9. E. Meijer op

  En mocht een raadslid het lef hebben om dwars te liggen, dan wordt hij even apart genomen door de burgemeester, die hem op hoge toon een kort college over bestuurskracht en de positie van Leiden in de regio geeft. Een zorgwekkende ontwikkeling, zo’n regiobestuur zonder democratische legitimatie, dat steeds meer naar zich toetrekt en steeds meer kost.

  @Hoogeveen. Tja, men durft, zolang het volk braaf is en de kiezer zwijgt.

 10. Piet Schuur op

  Holland Rijnland kan slechts bijdragen van de burgers van Leiden krijgen via besluiten van de Leidse gemeenteraad. Het is dus zaak dat de raadsleden hun taak hoog opvatten en kritisch de voorstellen van B&W in die richting beoordelen. En ook de belangstellende burgers/kiezers zullen hun volksvertegenwoordigers moeten blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid en de raadsleden helpen hun rug recht te houden. Hebben de heren Meijer en Dentener daar geen vertrouwen in ?    

  Piet Schuur                                                                                                                         

                                                              

 11. marcellus op

  ” En ook de belangstellende burgers/kiezers zullen hun volksvertegenwoordigers moeten blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid en de raadsleden helpen hun rug recht te houden.”

  raadsleden die er zelf belang bij hebben dat dit soort organisaties in stand gehouden, danwel nieuw opgericht worden. Kunnen ze mooi terecht voor een aanvullend inkomen van het door de burgers opgehoest belastinggeld zonder dat ze door die burgers daarop aangesproken kunnen worden. En oja, de controle gebeurt door instanties waar ze zelf in vertegenwoordigd zijn. Hoe gemakkelijk.

  Het democratische gehalte van zo een instantie wordt niet bepaald door hoe zij tot stand gekomen is, maar door de wijze waarop zij weer opgeheven zou kunnen worden. En bij Holland Rijnland zitten er veel te veel lagen tussen hen en de bevolking.

 12. Mark Koek op

  René,

  Deze D66’er maakt zich hier in elk geval wel zorgen over. Opdelen van provincies in streekbesturen is een goed idee, zo denk ik er ook over. Een vierde bestuurslaag is teveel, en aan democratische streekbesturen is meer behoefte dan aan provincies, denk ik.

  Het heffen van belasting (direct of indirect) door Holland-Rijnland kan m.i. niet. Leiden mag best meebetalen aan regionale projecten natuurlijk, maar dat dat 1 op 1 zou worden doorberekend aan de inwoners is in mijn ogen echt fout. De gemeenteraad moet zelf beslissen of we meebetalen, en zo ja, waar we dat geld dan vandaan halen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Henny Zwaan

Je bent nu offline