Oostvlietpolder mag bebouwd worden

37

De Raad van State heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de Oostvlietpolder bebouwd mag worden, alle bezwaren tegen het streekplan van de provincie zijn ongegrond verklaard. Hiermee is de weg vrijgemaakt om de in het streekplan aangewezen veertig hectare grond te bebouwen. Wel moet het door de gemeente gemaakte bestemmingsplan voor de Oostvlietvlietpolder nog worden goedgekeurd door de provincie, de gemeente heeft het plan om in een gedeelte van de polder bedrijven te huisvesten.

Het is mogelijk om bij de Raad van State bezwaar aan te tekenen tegen het bestemmingsplan van de gemeente.

Delen

37 reacties

 1. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Raad van State keurt streekplan goed,
  maar bedrijventerrein Oostvlietpolder nog lang niet zeker

  Nadat de Raad van State de zogenaamde rode contour in de Oostvlietpolder in het streekplan Zuid-Holland West in juli 2004 had vernietigd, heeft de provincie een herziening van dit deel van het streekplan gemaakt. De Raad van State heeft nu beslist dat deze herziening in stand kan blijven.

  De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) vindt het jammer dat de Raad van State onze grote bezwaren tegen de herziene contour en de manier waarop die tot stand is gekomen niet heeft toegewezen. Toch zien wij in de uitspraak voldoende aanknopingspunten om te blijven vertrouwen op een positieve uitslag in de twee nog lopende procedures: De procedure tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie Zuid-Holland inzake het bestemmingsplan Oostvlietpolder van de gemeente Leiden en de procedure tegen het verlenen van een ontheffing van de Flora en Faunawet door het ministerie van LNV.

  Ons vertrouwen in een goede afloop van de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan Oostvlietpolder is vooral gebaseerd op het feit dat de Raad van State de behandeling van een aantal van onze bezwaren heeft doorgeschoven naar de behandeling van het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Het betreft hier vooral onze bezwaren tegen het gebrekkige onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden, de gevolgen van de aanleg van een bedrijventerrein voor de luchtkwaliteit en de aantasting van de cultuurhistorische waarde van de Vlietweg. Over de problemen die het bedrijventerrein veroorzaakt voor het verkeer op onder meer de Europaweg, één van de redenen om het vorige bestemmingsplan af te keuren, wordt in deze zaak door de Raad van State in het geheel niet ingegaan.

 2. De toekomst van de polder hangt af van de procedure’s rondom het bestemmingsplan. Die lopen nog, en er is een grote kans dat de Raad van State dus het bestemmingsplan wel vernietigd.

  De race is dus nog lang niet gelopen, en laten we de Vrienden van de Oostvlietpolder steunen in haar verzet én haar rechtzaken!

 3. Maar Louk, even voor de duidelijkheid: als ze hun andere rechtszaken ook verliezen, dan laten jullie de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder vallen als een baksteen, toch?

  Dat hebben jullie immers aan de PvdA beloofd.

 4. Peter Bootsma op

  @ Louk

  (voor de lezers: Louk heeft de gewoonte te tutoyeren, inclusief zichzelf; het betreft het SP-raadslid Louk Rademaker)

  We gaan nu dus afwachten wat de Raad van State doet met het bestemmingsplan: die uitspraak schijnt nog wel een jaartje op zich te laten wachten. Jammer dat ook de SP er gisteravond in de raadsvergadering niet  meegegaan is met de gedachte van D66 dat de Leidse burgers hier ook nog iets over te zeggen zouden moeten hebben in de vorm van een referendum, maar het nu geheel van magistraten wil laten afhangen wat er gaat gebeuren. Moet ik dit zien als een kleine prelude op de nieuwe open bestuurscultuur?

  Peter Bootsma

  duo-raadslid D66

 5. Joost Bleijie (CDA) op

  @Louk,

  Als je de Vrienden van de Oostvlietpolder daadwerkelijk zou willen steunen dan had je met je vuist op tafel moeten slaan tijdens de onderhandelingen. De collegepartijen hadden zonder Raad van State het besluit kunnen nemen om de polder überhaupt niet te bebouwen. Daarnaast had je gisteravond in de Raad de mogelijkheid de Vrienden alsnog te steunen. Ik zag jouw handje (vanwege partijpolitieke redenen nota bene) echter niet omhoog gaan. Wat jij nu doet is papieren steun geven: leuk voor de bühne, minder leuk voor de betrokkenen.

 6. Wat negatief, mijnheer Koek. Er is net uitgelekt dat de SP het voor elkaar heeft gekregen dat het gemeentepluche rood wordt (mag wat kosten) en dat er tijdens vergaderingen tomatensap zal worden geserveerd. Bovendien zal worden onderzocht of er tomatenkassen in de Oostvlietpolder of in de plaats van gesloopte sociale huurwoningen kunnen komen. Nou u!

 7. Zo als altijd is de SP dus niet veranderd. Publiciteitsgeil en als de kranten en TV gehaald zijn laten ze weer alles los.

  Ooit heb ik tegen bobo’s van de SP gezegd: Wordt niet te groot, want dan ga je kapot. Het ligt er nu aan te komen.

 8. ‘De race is dus nog lang niet gelopen, en laten we de Vrienden van de Oostvlietpolder steunen in haar verzet én haar rechtzaken!’

  Wat fijn Louk, om dit uit jóuw mond te horen – dit is zó bemoedigend. Voor mij laat je opnieuw blijken dat je een echte betrouwbare Vriend bent. En als SP-lid straalt die recht-door-zee-benadering natuurlijk ook een beetje op mij af, hoewel ik in de afgelopen maanden alleen maar een stuk of 1000 foldertjes heb verspreid!  Nogmaals, bedankt Louk!

 9. Joery Strijtveen op

  Deze betrouwbaarheid had moeten blijken uit de collegeonderhandelingen. Uiteraard is politiek geven en nemen, maar SP en ChristenUnie hadden bij dit punt (notabene een reden voor velen op op deze partijen te stemmen) nooit toe moeten geven aan Groen?Links en de PvdA. Een echte Vriend staat voor zijn polder en geeft hem niet weg aan een orgaan in Den Haag!

 10. Abraham Flippo op

  Beste Loek,

  Voor mijn reactie op jouw schandalige krokodillentranen en jouw valse publieke steunbetuiging hier aan de Vrienden van de Oostvlietpolder verwijs ik nu kortheidshalve maar naar mijn reactie die ik op de site van de Pv/dA heb geplaatst. 

 11. Misschien kan Louk, als ware vriend van de OVP, eens vertellen waarom de SP tegen de motie van het CDA, waarin een pleidooi voor het groen houden van de polder, heeft gestemd. Als ware vriend kan hij ongetwijfeld uitleggen dat bebouwing gewoon het beste is voor de polder, net zo als Cerfontaine keer op keer weet te vertellen dat uitbreiding van het aantal vluchten op Schiphol het beste voor het milieu is.

  Jeugdige lenigheid heeft natuurlijk wel wat voordelen, want nu kan hij straks moeiteloos de spagaat volbrengen om zowel actie voor het behoud van betaalbare sociale huurwoningen te voeren als in de raadszaal voor sloop deze onderkomens te stemmen.
 12. ”De race is dus nog lang niet gelopen, en laten we de Vrienden van de Oostvlietpolder steunen in haar verzet én haar rechtzaken!”

  @ Louk, ik heb niet gestemd op de SP zodat we gezellig kunnen gaan hopen op rechtzaken, ik heb gestemd op de SP omdat de SP beweerde serieus tegen de bebouwing te zijn. Het bleek dus helaas een verkiezingspraatje, ik wil m’n stem terug. Waar kan ik ‘m komen afhalen??

 13. Kan iemand mij vertellen waar ik op moet stemmen over eenhalf tot één jaar?

  Oh, blijven ze zitten voor vier jaar….?

  Shit.

 14. Het is de eerste raadsvergadering na de installatie van het links college. Plotseling komt een partij die het torpederen van referenda tot kunst heeft verheven, en die niet zijn échte standpunt over de Oostvlietpolder aan de Kieswijzer durfde te geven met een motie. Een motie voor een referendum om de Oostvlietpolder groen te houden! Wie had dat nou gedacht! Het CDA schrijft ter plekke met de hand ook nog een stukje, noemt het een motie, en dient het in. En dat terwijl ze van te voren wisten dat hun ‘moties’ het toch niet zouden halen, want PvdA, GL en VVD hebben nog altijd 20 van de 39 zetels. HALLO MENSEN! Wakker worden! Het zijn maar politieke speldenprikken van de nieuwe oppositie. Het is dan ook niet verbazend dat de o zo gemeende verontwaardiging van D66 en CDA zich niet richt op de partijen die echt voor het bebouwen van de Oostvlietpolder zijn, maar op de partij die de ballen had om een compromis aan te gaan. Daaraan kan je goed zien waar het ze echt om gaat.

  Groeten,

 15. Frederik Zevenbergen op

  Beste Julian,

  Een, mogelijk twee en heel misschien drie van de 7 SPeerpunten kunnen sneuvelen, als het even tegenzit al binnen een jaar.

  1. Minder slopen, meer renoveren
  2. Houd de Oostvlietpolder groen
  3. Géén RijnGouweLijn door de Breestraat

  Het grote sloopprogramma uit de woonvisie wordt in 2006 en 2007 uitgevoerd zodat in 2008 en 2009 gebouwd kan worden. Ondanks de vage antwoorden van Antoine (We steunen de visie op het wonen uit de woonvisie maar de woonvisie steunen we niet) wordt het kiezen of delen. Willen we de afspraken die gemaakt zijn met regio en rijk halen dan gaat er in Noord en Zuid-West flink gesloopt worden. Daar zullen voornamelijk in de laagste categorie huurwoningen flinke herstructureringen gerealiseerd worden. Die plannen uit de woonvisie gaan gewoon door. De partijen die voor de woonvisie waren zijn nog steeds in de meerderheid.

  De Oostvlietpolder. Een win win situatie zegt Guido Terpstra. Want de Raad van State vernietigd het bestemmingsplan of….. ja of het gaat door. PvdA en VVD zijn altijd helder geweest over hun keuze. Het CDA ook trouwens. CU en SP waren vrij expliciet in de campagne. Ik ziet het foldertje van de VVO hier op mijn bureau liggen. Stem CDA, SP, CU, LWO, LL voor een groene Oostvlietpolder. Natuurlijk, er worden offers gemaakt door partijen in onderhandelingen. Maar hosanna hosanna wel 6 hele hectare minder bebouwing. Laten we wel wezen, een industrieterrein van 80, 40, 35 of 29 hectare is géén groene Oostvlietpolder meer. Er is een bestemmingsplan in procedure waarin 35 hectare mogelijk wordt gemaakt, ik geef je op een briefje dat als de nu afgesproken 29 hectare vol zijn en er meer ruimte nodig is die 6 hectare gewoon ingevuld gaan worden. Er is altijd wel weer een goede reden te verzinnen als ’t zover is….

  De RGL zal ik niet veel woorden aan vuil maken. Er komt een referendum maar vergeet niet dat de uitslag nog wel eens “Binnenstadtracé” zou kunnen worden. Ik zou er niet op gokken dat de Breestraat automatisch wordt afgestemd in een referendum. Wie weet hoe de inwoners van onze mooie stad over de zaak denken als de bestaand spoor variant en de Breestraat variant helder en duidelijk én neutraal worden voorgelegd.

  Kortom, van de 7 speerpunten wankelen er in ieder geval drie. We zullen zien of ze overeind blijven en vooral hoe en door wie ze overeind worden gehouden. Moraal van dit verhaal : pWn3d door de Pvd4!!

  Met collegiale groet,

  Frederik

  PS ok, ’t is niet allemaal kommer en kwel. Jullie hebben onze hartelijke en zeer warme steun voor de plannen rond het doortrekken van de Kanaalweg en de aanpak van de re-integratieplannen. Ook de VVD is voor individuele trajecten en resultaatgericht werken aan terugkeer in de maatschappij voor mensen die aan de kant staan!

   

 16. Karel Nieuwenhuizen op

  Natuurlijk richt de oppositie de pijlen der [gespeelde] verontwaardiging op collegepartijen. En natuurlijk bestaat het primaire doel in zo’n eerste debat uit de fracties die van mening zijn veranderd en die wat aan hun kiezers hebben uit te leggen. Als die fracties een zwak verweer hebben, zoals ik in de krant las, zijn ze aangeschoten wild. Zo gaat dat in de politiek. Het is een harde wereld om wakker in te worden.

 17. Paul van Meenen op

  Julian,

  Het enige interessante dat uit je bijdrage blijkt is dat jij er volledig van uitgaat dat bij een referendum de polder groen blijft. En dat jij ook denkt dat PvdA, GL en VVD dat denken en daarom tegen een referendum stemmen. Bij een referendum vragen we juist aan de burgers wat ze vinden en even niet aan de politiek. Jouw roerganger Teeuwen heeft in het debat uitvoerig staan betogen dat hij meende dat de kans op een groene polder groter was bij de RvS dan bij een referendum. Wat jij aantoont is dat de SP dat helemaal niet meent. Jullie zijn er van overtuigd dat een referendum de polder groen zal houden, maar je mag dat eenvoudigweg niet zeggen van de PvdA omdat die dat ook menen en juist het tegengestelde beogen.

  Het feit dat wij het in Leiden over referenda kunnen hebben is trouwens uitsluitend aan D66 te danken. Ik ga nu even aan het werk. Op je eerste zin kom ik nog terug.

   

 18. Ha Paul,

  Waarom dienden jullie dan een rmotie in voor een referendum als jullie al wisten dat hij het toxch niet zou gaan halen? En hoe kan je met droge ogen zeggen dat we referenda in Leiden in D66 te danken hebben, als jullie ze telkens torpederen?

  Antoine heef iets heel anders staan betogen dan jij zegt. Zo kan ik ook op Sleutelstad een argumentje opzetten, als je mensen woorden in de mond legt. Dat is niet eerlijk. Je “argument” gaat dus niet op. Wat hij wel heeft staan betogen is dat het gesloten compromis het hoogst haalbare was in de onderhandelingen. Een referendum leek toen niet tot de mogelijkheden te behoren, en Antoine heeft dus ook zeker niet “uitgebreid staan betogen dat een referendum minder kansrijk was op de OVP groen te houden”.

  @ heer Nieuwenhuizen: ik had niet anders verwacht hoor, en het is wat mij betreft ook geen probleem. Voor de SP is als geheel is het natuurlijk wel even wennen. Als de verse oppositiepartijen straks weer een beetje van de schrik van een links college zijn bekomen, kunnen we hopenlijk onze energie allemaal weer gaan steken in goed stadsbestuur, in plaats van in deze toch vrij zinloze politieke spelletjes.

  @ Frederik 7: dat gaan we natuurlijk allemaal niet laten gebeuren. Gelukkig zitten we nu in het college, dus kunnen we de plannen van het vorig college over woningbouw aanpassen, en hoeven we ons niet te beperken tot tegenstemmen en actie voeren. Hoe zijn jullie er eigenlijk toe gekomen om plannen te maken voor Noord met per saldo (niewubouw – sloop) 7.4 % social woningbouw? Wat hebben jullie toch tegen mensen die niet rijk zijn? Ook wat betreft de Oostvlietpolder gaan we ons natuurlijk niet laten pwnen, daarvoor zijn we niet in het college gegaan; we moeten eerst nog zien of het bestemmingsplan het haald, en zo ja, dan laten we natuurlijk niet die 6 Ha alsnog volbouwen! En wat betreft de RGL… Als je denkt dat Leiden vóór een RGL door de Bree zal stemmen, dan ben je te lang niet meer in het wild geweest ;+)

  Groeten,

 19. Paul van Meenen op

  @Julian

  Ik heb het over referenda in Nederland.

  Een motie dien je in omdat je daarmee een uitspraak van de raad wilt vragen. Die motie heeft het niet gehaald omdat SP en CU hebben tegenstemd. Dat kon ik niet verwachten want zij beschikten die avond over info die bij de onderhandelingen niet beschikbaar was, nl. dat een referendum wel degelijk mogelijk was. Een tweede kans dus, die om machtspolitieke redenen niet benut werd. De daarmee geopende rekening naar de kiezer wordt vanzelf geincasseerd.

   

 20. Da’s gewoon niet waar Paul, PvdA + GL + VVD = 20 zetels. Als SP en CU voor hadden gestemd, waren de moties met met 18 tegen 20 niet aangenomen geweest.

 21. Richard Roos(ChristenUnie) op

  Beste mensen,

  Ik moet zeggen dat het gedrag van sommige partijen mij oprecht verbaast. Met de uitspraken van de D66 vind ik absoluut ongeloofwaardig.

  Meneer Van Meenen ea van D66,

  1.In de eerste plaats is het m.i. gewoon niet waar wat u zegt. PvdA, VVD en GL hebben 20 zetels in de huidige raad dat is de meerderheid +1 dus was ook met de steun van SP en CU uw voorstel verworpen.

  2. In het Collegeakkoord staat bijna letterlijk wat in uw eigen verkiezingsprogramma stond. Door nu gelijk na de verkiezingen met een ander standpunt te komen (nota bene zonder het excuus een compromis te moeten sluiten) neemt u de kiezers die nog wel op u hebben gestemd niet echt serieus.

  3. U heeft destijds met het plan voor verbouwing ingestemd, wij waren daar tegen. Voor de verkiezingen bent u opeens met het standpunt van het huidige collegeprogramma gekomen en nu bent u opeens voor een volledig groene polder. De draaisnelheid die u daarmee bereikt is m.i. erg hoog. Uw betoog tijdens de raadsvergadering dat SP en CU voor een groene polder konden kiezen was onzin, dat heb ik onder 1 al aangegeven. Maar wat in de Raad niet is opgemerkt dat de onderhandelaars iig niet in hun glazen bol konden zien dat D66 ging draaien (althans, wel dat ze gingen draaien, dat doet u partij wel heel veel vaker, maar niet hoever). Naar aanleiding van het gedrag van uw partij heb ik persoonlijk de indruk dat u bij een andere uitkomst van onderhandelingen wel eens een ander standpunt zou hebben kunnen gehad…

  Heren Bleijie en Flippo,

  U heeft boter op uw hoofd bij alles wat u over een groene polder zegt, want destijds heeft uw partij alleen tegen het plan gestemd omdat uw eigen alternatieve plan voor bebouwing werd afgeschoten.

  Meneer Zevenbergen,

  Ik vind u een beetje suggestief met uw opmerkingen over 80 of 40 hectare en over wat er wrs. gaat gebeuren met de 29 hectare. Voor mij zegt het vooral wat over wat er met de polder zou gebeuren onder een VVD-bewind. Zoals de zaken nu liggen wordt maximaal 29 van de 160 hectare bebouwd, dat is nog geen vijfde. U suggereert al dat bij een andere College variant er wel eens de 1/2 uit zou kunnen komen. De SP en de ChristenUnie hebben water bij de wijn moeten doen. Gezien de getalsverhoudingen in de Raad (SLO+LL+SP+CU+D66+CDA=)19 tegen bebouwing (tijdens de onderhandelingen waren dat er zonder D66 nog 17) en 20 voor (PvdA+VVD+GL) vind ik de uitkomst allersinds redelijk. Zeker omdat de kans op een gehele groene nog altijd aanwezig is.

 22. joost Bleijie (CDA) op

  Heer Roos,

  Het siert u dat u het CDA veel eer geeft, in het geval van het alternatieve plan iets te veel ben ik bang. Het alternatieve plan was namelijk door bewoners die rondom de Oostvlietpolder wonen en het CDA opgesteld. De strekking van het alternatieve plan was dan ook “als er toch bebouwing plaatsvindt, dan maar bebouwing dat ook door de bewoners gedragen wordt”. Toen dat werd afgeschoten door het voormalige college heeft het het CDA volmondig voor groen en dus de bewoners gekozen. U deed dat ook tijdens de verkiezingen en ik ben geneigd te zeggen dat u een groot deel van uw tweede zetel daaraan te danken heeft. Maar ja, dan heb je weer dat spreekwoordelijke puntje en dat paaltje, want gebleken is dat wanneer die bij elkaar komen u de regie kwijt bent en volgzaam doet wat de grote coalitiebroeder wil. Is dit een voorbede voor de komende vier jaar of gaat de CU-leeuw haar tanden nog laten zien?

 23. Paul van Meenen op

  @Richard en Julian

  Heren,

  De vraag die ik heb voorgelegd luidde: wilt u een referendum over de Oostvlietpolder? Jullie antwoord luidt: neen. 

  Dat staat en daarop zal de kiezer jullie afrekenen als de polder bebouwd wordt. Alle omtrekkende bewegingen, ”if-then”-redeneringen, moddergooierijen etc. doen verder niet terzake. Mij hoef je je antwoord niet uit te leggen; ik begrijp het heel goed. Jullie verklaringen zullen echter door de Leidenaar schouderophalend terzijde geschoven worden. Dat de werkelijke oorzaak ligt bij een partij die hier buiten schot blijft (de PvdA met zijn nieuwe open stijl) weten we allemaal. Daarop heb ik die partij ook in de raadsvergadering aangesproken.

  Nog even over de vermeende ommezwaai. Ik heb op aandringen van het CDA gesteld dat D66 in geval van een referendum voor groen zou gaan. Daarbij heb ik uitdrukkelijk aangetekend dat dit is onder de veronderstelling vanuit het coalitie-akkoord dat er wel degelijk haalbare alternatieven voor bedrijven beschikbaar komen. Die nieuwe terreinen moeten er namelijk wel echt komen. Mark Koek heeft elders al aangetoond dat van een werkelijke koerswijziging geen sprake is. Wel van een nieuw verworven vrijheid, los van eerder gesloten compromissen.

  Met opportunisme heeft ons standpunt al helemaal niets van doen. We hebben nog 3 jaar en 10 maanden te gaan tot de volgende verkiezingen. Maar de vorige zijn amper 7 weken voorbij. En daarin is voor D66 duidelijk geworden dat burgers goed bestuurd wensen te worden maar ook op hoofdpunten (zoals RGL en Opder) betrokken willen zijn en hun standpunt kenbaar willen maken. Daarvoor is het referendum het meest geeigende middel. Doen dus!

   

   

 24. Volgens SP & CU is er toch geen kans op een meerderheid voor een groene Oostvlietpolder. Daarom stemmen zij er ook maar tegen. “Maakt toch niks uit!”, zo wassen zij hun handen in onschuld.

  Maar die vlieger gaat alleen maar op als je gelooft dat de raadsleden van GroenLinks allemaal, stuk voor stuk, overtuigde aanhangers zijn van het idee van zware industrie in een groene polder.

  En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als je ze op de man/vrouw af gaat vragen wat hun voorkeur heeft, dan is dat groen. Anders ben je geen lid van GroenLinks.

  Waarmee het 23-16 staat voor groen. Als alle raadsleden maar oprecht volgens hun mening zouden stemmen. Helaas doen SP, CU en GroenLinks dat niet.

  Dat kan allemaal best, coalitie-akkoord en zo, niks mis mee, maar hou toch op met die gekke redeneringen alsof dit stemgedrag het beste is voor de Oostvlietpolder. De Oostvlietpolder is in de college-onderhandelingen ingeleverd bij de PvdA, met een rondje Russische roulette bij de Raad van State als troostprijs. Wees daar toch gewoon eerlijk over.

  Je houdt je kiezers hier echt niet mee voor de gek, hoor.

 25. Richard Roos op

  Beste Joost,

  Wat je zegt klinkt inderdaad als een beter alternatief voor de plannen voor het vorige College (en beter is niet hetzelfde als goed ;-). Blijft staan dat jullie pas in tweede instantie voor volledig groen laten waren.

  Beste Paul,

  Kennelijk is men er bij D66 nog steeds van overtuigd dat men de mening van de kiezer het best kan duiden. Men kan het ‘moddergooien’ noemen of niet, maar ik vind dat, gegeven de electorale toestand van uw partij, niet bepaald overtuigend. En wat Marc Koek elders heeft beweerd is kennelijk te ingewikkeld om hier nog in paar zinnen te herhalen???

  Beste Marc,

  Je redenering over GroenLinks-leden vind ik volkomen onnavolgbaar, zeker in ogenschouw genoemen hoe GL in het verleden heeft gestemd. Daarnaast had ik inzake de Oostvlietpolder over een ‘redelijke uitkomst’, niet de beste inderdaad. Laten we vooral correct citeren. Maar volgens mij hoef je geen politicoloog te zijn om te weten dat samen regeren met andere partijen het sluit van compromissen inhoudt. Kijk, wanneer de Raad van State uiteindelijk besluit dat bebouwing (29 hectare tax) is toegestaan dan wordt er bij ons zeer zwaar gebaald. Dat is consequentie van dit akkoord en daar kan je mijn partij op aanspreken. Onze partijen en onze leden hebben daarmee ingestemd. Ik ben echter zeer benieuwd wat jullie zometeen gaan zeggen als de RvS de plannen afkeurt en de polder groen blijft.

 26. Haha, het wordt steeds gekker. Nu heeft GL volgens mijn waarde opponent opeens voor die D66-motie gestemd, terwijl ze in werkelijkheid tegen hebben gestemd.

  De suggestie wordt bovendien gewekt dat de SP tegen zou hebben gestemd omdat de motie zinloos zou zijn. Dat is natuulijk niet zo, die motie was wel zinloos en alleen bedoeld om deze discussie uit te lokken, maar dat is geen reden om tegen te stemmen. Er kan geen misverstand over bestaan dat de SP tegen heeft gestemd omdat er gewoon een afspraak ligt, die op goede gronden gemaakt is. Dat dat nu als toegeven aan de PvdA wordt uitgelegd is onzin, die hebben precies zoveel water bij de wijn gedaan als de SP. Als de Raad van State de plannen alsnog afkeurt spreek ik jullie graag weer.

  Ik probeer niemand voor de gek te houden hoor Mark. D66 die een motie voor een referendum (!) voor het groen houden van de Oostvlierpolder(!!) indient, en dan beweren dat GL voor zou stemmen is wat dat betreft andere koek ;+)

 27. Frederik Zevenbergen op

  Beste Richard,

   

  Reken even mee. Nu ligt er een bestemmingsplan voor waarin 40 hectare positief bestemd wordt. Er was al afgesproken dat er van die 40 hectare 5 niet bebouwd zouden worden. Dat worden er nu nog 6 minder. Blijft over 29 hectare te bebouwen volgens afspraak. Maarrr het bestemmingsplan dat nu voorligt gaat gewoon over 40 hectare. Daar staat niet in dat er door partijen onderling is afgesproken om aanvankelijk 5 en daarna 11 hectare van het positief bestemde plangebied niet te gebruiken.

   

  Die afspraak van 11 minder kan te allen tijde overboord worden gezet waarna alsnog de complete 40 hectare (of 35) worden volgebouwd. Geloof me, als het kader er eenmaal ligt in de vorm van het bestemmingsplan dan is er in no time een ‘goede en zwaarwegende reden’ om te gaan snoepen aan de 11 hectare. De enige garantie die je nu hebt op minder dan het toegestane bouwen is een afspraak met je nieuwe beste vriendjes de SP, PvdA en GroenLinks.

   

  Het enige middel dat je hebt om dit te voorkomen is een nieuw bestemmingsplan maken. En laten jullie nu dat juist uitgesloten hebben. 

   

  Groeten

   

  Frederik

 28. Richard Roos op

  Ha Frederik,

  Ik heb geen ‘nieuwe beste vriendjes’ hoor ;-). Wat iwe wel hebben zijn de afspraken in het Collegeprogramma. Dat is een garantie voor de komende vier jaar en voor ons bij de onderhandelingen het hoogst haalbare. Wat er daarna gebeurd is sowieso ongewis. Ik bedoel, stel dat er nu een bestemmingsplan wordt gemaakt wat bebouwing uitsluit en de PvdA en VVD halen bij de volgende verkiezingen samen 22 zetels (ik zeg niets over de verdeling 😉 dan kan ook zo’n bestemmingsplan weer met dezelfde vaart worden aangepast. Met redeneringen van het type ‘geloof me, als (…), dan (…)’ kan ik niet zoveel…

 29. Frederik Zevenbergen op

  Beste Richard

  Nogmaals : er wordt niets aangepast. Het plan is voor 40 hectare, bij ongegerond verklaren van alle beroepen en bezwaren wordt er 40 hectare positief bestemd. Dat de invulling minder is op basis van de huidige afspraken erken ik volmondig. Zoals de afgelopen 4 jaar hebben bewezen houden dit soort afspraken niet altijd stand.

   

  Groeten

  Frederik

 30. Paul van Meenen op

  Julian, je leest slecht en je luistert al helemaal niet. Het referendumverzoek is niet ingediend om de polder groen te houden, maar om de Leidse burgers te laten bepalen wat er met de polder zal gebeuren. En dus niet de Raad van State, zoals jullie voorkeur heeft (althans, dat moeten SP en CU dan met “tongue in cheek” zeggen). 

 31. Ha Kees,

  Ik begrijp je reactie op Louk niet helemaal, teveel ondertoon… Begrijp ik het goed als ik denk dat jij je misbruikt voelt door de SP? Je dacht dat je voor een goede partij en zaak bezig was en nu blijkt dat ze jou en vele anderen als folderaar op de vooravond van de verkiezingen misbruikt hebben om op het pluche te komen. Over spijt gesproken: Ook ik wou dat ik geen haren meer had.

   

 32. Paul van Meenen op

  @Richard. Die electorale toestand waarnaar je verwijst levert D66 toch nog altijd meer stemmen in Leiden op dan de CU;-)

  Belangrijker: ik stel niet dat ik de mening van de kiezer zo goed kan duiden. Als je goed geluisterd zou hebben had je mij dinsdag bij het indienen van het referendumverzoek kunnen horen zeggen dat het juist lastig is uit de verkiezingsuitslag op te maken wat het oordeel van de Leidenaar over de polder is. De beste reden voor een referendum over dit onderwerp, dunkt mij: we vragen het ze gewoon.

 33. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Even terzijde: de referendummotie dinsdag had nergens toe kunnen leiden heeft Marc Witteman uitgelegd. Waarom is deze dan nog gesteund door sommige raadsleden?

  Voor de ChristenUnie is het niet overigens niet zo dat wannneer een politieke strijd verloren wordt, er automatisch nog  een referendum gegrepen kan worden. Wij zijn niet principieel tegen referenda maar het model van de parlementaire democratie moet wel regel blijven. Voor de verkiezingen was het D66 standpunt toch ook dat alleen referenda gesteund worden die vanuit de bevolking georganiseerd worden? Het argument “OVP was belangrijk op 7 maart dus er moet een referendum komen” volg ik daarom sowieso niet. We houden toch niet enkel gemeenteraadsverkiezingen voor de bijzaken? In het geval van de RGL is een referendumaanvraag vanuit de bevolking op oneigenlijke en onterechte gronden afgewezen. Dat is een zwaarwegende reden om hem nu alsnog te houden.

 34. Paul van Meenen op

  Guido,

  Je raakt al aardig bedreven in ontwijkend gedrag. Het argument “OVP was belangrijk op 7 maart dus er moet een referendum komen”  heb ik niet gebruikt. Het referendum zou er moeten komen omdat jullie er voor kiezen het besluit aan een derde partij over te laten, nl. de Raad van State. 7 maart heeft ons geleerd dat dat de burgers van Leiden zouden moeten zijn.

  Wat betreft de woorden van Marc Witteman. Die zijn volledig ontkracht door Abram Flippo. Witteman stelt dat de provincie niet akkoord zou gaan met een groene invulling van de polder binnen een rode contour. Abram stelt daar feilloos tegenover dat bijv. ook de Leidse Hout binnen de rode contour valt, maar tot op heden is nimmer enig signaal van de provincie vernomen dat daar gebouwd zou moeten gaan worden.

   

 35. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Beste Guido,

  De wethouder heeft hier mijns inziens niet helemaal gelijk. De aanleg van een bedrijventerrein is in het streekplan namelijk geen concrete beleidsbeslissing maar (slechts) een kernpunt. Leiden hoeft zich daar dus niet aan te houden.

 36. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Beste Paul,

  ik geloof niet dat ik tot nu toe iets heb ontweken. Integendeel, ik heb me laten verleiden om op elke reactie te reageren. Ik ga me er meer op toeleggen alleen op de redelijke reacties te reageren.  

  Je motie was als volgt opgebouwd (constaterend en overwegend laat ik weg want die liepen wat door elkaar):

  – de RGL en OVP waren de belangrijkste thema’s op 7 mrt

  – over de RGL wordt een referendum georganiseerd

  – dus is het in lijn om dit ook voor de OVP te doen

  De logica hiervan telt alleen in een zgn. Roept-u-maar-democratie. Daarom had ik eerlijk gezegd ook moeite om de motie serieus te nemen. Ik heb dinsdag 4 redenen gegeven waarom een referendum voor de RGL op z’n plaats is. Deze gaan niet automatisch op voor de OVP. Niet voor mijn parij i.d.d. en ik hoop ook nog steeds niet voor de jouwe.

  met groet,

  Guido

   

   

   

 37. Geachte mijnheer Terpstra,

  Ik voel mij zwaar besodemieterd door uw partij. Uw partij heeft het langst, hardst, ferventst en met de meeste overtuiging geroepen dat de Oostvlietpolder groen moet blijven. Dus u krijgt -ondanks uw abjecte christelijke signatuur- mijn steun. Ik voel mij inmiddels ernstig bekocht door uw standpunt, stellingname en de compleet ongeloofwaardige verdediging daarvan.

  Eerst in het college overstag en daarna in de raad niet thuisgeven. U kunt vinden dat u terechte argumenten heeft om uw standpunt voor het bord linzen van de collegedeelname te laten varen. U kunt vinden dat u terechte argumenten heeft om geen referendum te houden. U haalt voor uw keuzes hier en elders allerlei partijpolitieke blabla aan, vooral gericht op de splinter in het oog van anderen.

  Uw keuzes zijn echter op geen enkele wijze te herleiden naar uw verkiezingsprogramma. Daar zegt u klip en klaar iets heel anders. In mijn woordenboek schurkt u dan al dicht tegen liegen aan. Ik snap best dat politiek geven en nemen is. Maar mijn gevoel bij uw huidige opstelling (en die van uw companen bij de SP) kan ik maar op één manier verwoorden:

  En de haan kraaide driemaal: Verraad!

  Wij ‘spreken’ elkaar in elk geval in maart 2010 en mogelijk eerder bij het door de burger geinitieerde referendum over de Oostvlietpolder.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline