D66 wil referendum over Oostvlietpolder

10

D66 zal morgenavond in de gemeenteraadsvergadering voorstellen om een referendum te houden over de Oostvlietpolder en zal daartoe een motie indienen. D66 doet dit vanuit het idee dat in de verkiezingscampagne twee onderwerpen centraal hebben gestaan: de Rijn-Gouwe Lijn en de Oostvlietpolder. Nu over eerst genoemde een referendum zal worden gehouden, ligt het volgens D66 voor de hand dat ook te doen ten aanzien van de Oostvlietpolder.

Delen

10 reacties

 1. Nou, daar kijk ik van op, of eigenlijk ook weer niet, want slangenpartij D66 kronkelt wild alle mogelijke kanten op, mede afhankelijk van collegedeelname of niet, de waan van de dag en de mode van de week. Gelukkig heeft het electoraat de giftanden verwijderd en kunnen we het beestje rustig wat laten spartelen. Desnoods gooien we er een rode doek overheen. 😉
 2. Paul van Meenen op

  Geachte heer Meijer,

  Hartelijk dank voor uw wederom hoogstaande en inhoudelijke reactie. Altijd fijn als u snel reageert. Dan weet ik tenminste weer dat ik op de goede weg zit.

   

 3. Marije van den Berg op

  Formele bezwaren zijn altijd lastig, en zeker sinds er referenda niet door zijn gegaan vanwege formele bezwaren (he paul ;)), maar in dit geval toch maar eentje: we kunnen op zich niets tegenhouden met een referendum, omdat het bestemmingsplan al niet meer ons pakkie-an is maar dat van de Provincie en de Raad van State. Welk besluit nemen we dan als Leiden?

  wat nu als de Raad van State zegt: akkoord. Dan moeten we 17 ha grond aankopen die bestemming bedrijventerrein heeft en die groen maken. Miljoenen kost dat – daarmee is het trouwens niet alleen een formeel argument meer maar ook en financieel.

  Nog los van het feit dat het compromis van de vier collegepartijen volgens mij prima te verdedigen is, trouwens. Maar dat hoeft D66 natuurlijk niet met ons eens te zijn. Al is het compromis waar de coalitie nu op uit is gekomen, exact het verkiezingsstandpunt van D66 over de Oostvlietpolder. Zelfs dan niet.

 4. Pim van der Most op
  Geachte heer van Meenen,

   

  Mag ik u iets vragen op persoonlijke titel?

   

  Allereerst wil ik mijn verbazing uitspreken over de uitspraken die van uw partij komen. U roemt uw partij, en met name uzelf, tijdens verkiezingen menigmaal om uw duidelijkheid. Toch hoorde ik raadsleden van uw partij en mogelijk, maar daar laat mijn geheugen mij enigszins in de steek, ook u, dat door politiek geinitieerde referenda door uw partij niet worden voorgestaan. Nee, slechts door burgers aangevraagde referenda waren iets wat uw partij wilde. Mede een standpunt dat u huldigde is mij in de wandelgangen verteld naar aanleiding van het door Pechtold stopgezette referendum. Toch nu dan dit verzoek. Kunt u mij dat verhelderen? Gaarne zonder retoriek.

   

  met vriendelijke groet,

   

  Pim van der Most
 5. Aad vander Luit op

   

  Heer Meijer,

  Mijn fantsoen weerhoud mij ervan echt te zeggen wat ik van u vind. Maar ik heb een verzoek, mijn azijn is op is het mogelijk dat u de fles weer vult?

  Ik weet dat het een utopie is maar toch een vrolijke avond gewenst!

  Aad van der Luit    

 6. Paul van Meenen op

  Beste Pim,

  Reageer gewoon op de inhoud en verlies je niet in procedurele haarkloverijen.

 7. In de haastige reactie van Marije van den Berg zijn twee pertinente onjuistheden geslopen.

  De gemeenteraad blijft bevoegd om bestemmingsplannen te wijzigen, ook al lopen over een eerder plan nog procedures.

  Een bestemmingsplan geeft geen verplichting voor de gemeente om grond te verwerven.

  Gaarne een meer deugdelijke argumentatie.

  vriendelijke groet,

  Cees Waal

 8. Pim,

  Als je dan toch weer terug wilt naar “dat door Pechtold stopgezette referendum”: dat is natuurlijk helemaal niet door Pechtold stopgezet, maar door een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder Filip van As, raadslid voor jouw partij, de ChristenUnie. Want, zei Filip, hij was principieel tegenstander van referenda.

  Bij de ChristenUnie zijn de principes flexibel, blijkbaar, want nu organiseert dezelfde van As als wethouder een referendum over de RijnGouweLijn.

  Waarom? Het was “een belangrijk verkiezingsthema” en “draagvlak is belangrijk”. Nou, waarom dan nu niet ook eenzelfde referendum over de Oostvlietpolder? Dat was ook een belangrijk verkiezingsthema, en ook daar is draagvlak belangrijk. Toch?

  Mark

 9. Het enthousiasme van de Leidse D66-fractie voor referenda is wat groter als men geen deel uitmaakt van het college en lijkt ongekeerd evenredig te zijn aan het zetelaantal. Dit is blijkbaar anderen ook opgevallen.

  Voorts verheugt het mij dat de heer Van der Luit zichzelf fatsoenlijk vindt. Goedgelovig als ik ben, zal ik geen moment aan zijn woorden twijfelen. Dat hij wellicht nog niet zo bekend is met de recente geschiedenis van zijn nieuwe politieke onderkomen zij hem vergeven.

 10. Mark,

  Je zit ernaast. Filip heeft (als enige) destijds tégen de RGL en vóór het referendum gestemd, omdat hij weliswaar tegen referenda is, maar van mening was dat het hier een geldige aanvraag betrof die dus gehonoreerd diende te worden. Dat standpunt hadden meer mensen moeten innemen.

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline