SP wil alsnog referendum over RijnGouweLijn

2

De SP Leiden wil na de verkiezingen alsnog proberen om het referendum over de RijnGouweLijn te houden dat in 2002 door een raadsmeerderheid werd verworpen. “Na overleg met een aantal organisaties die zich het duidelijkst hebben verzet tegen de komst van de RGL door de binnenstad, te weten STOOM, Rover, de Fietsersbond en de ChristenUnie, heeft de SP besloten om direct na de verkiezingen te kijken of het referendum uit 2002 alsnog doorgang kan vinden,” zo laat lijsttrekker Antoine Theeuwen weten. “Als de huidige collegepartijen bij de verkiezingen veel verlies lijden, mede door hun standpunt over de RGL, zijn ze na de verkiezingen misschien toch nog te bewegen het eerder onterecht afgekeurde referendum uit te schrijven. Als dat niet lukt, gaat de SP samen met zo veel mogelijk maatschappelijke en politieke clubs het initiatief nemen voor een onafhankelijk comité, net zoals dat gebeurd is voor de Oostvlietpolder”.

In 2002 werd een referendum aangevraagd over de trajectkeuze van de RGL: dwars door de binnenstad of over bestaand spoor. STOOM haalde toen in korte tijd 2.500 handetekeningen op. Onder druk van het wegvallen van de (rijks)financiering, waardoor er sowieso niks meer te kiezen zou zijn, werd het referendum toen door de raad verworpen.

Delen

2 reacties

 1. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Kan de SP mij uitleggen of dit nu hetzelfde voorstel, of een ander voorstel is dan in december is gedaan? Dát voorstel heeft het CDA namelijk van harte gesteund. Het lijkt een goed idee, om -ná de vaststelling van het definitief ontwerp en ná het verschijnen van het nieuwe MIT (meerjaren programma van de minister van V&W, waar ook minstens de RGL-west in opgenomen moet zijn), de vraag of de RGL-oost er moet komen aan de kiezer voor te leggen.                                                                                                                         

  De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 20/21 december 2005.

   

  Overwegende dat,

         Het draagvlak onder de Leidse bevolking voor een RGL c.q. Light Rail via een binnenstad tracé waarvan de met name de Breestraat deel uitmaakt rond de 50% schommelt. De mening wordt algemeen gedeeld, dat het van belang is een hoger percentage positief gestemden ofwel het draagvlak voor een RGL door Leiden te verkrijgen

            Het draagvlak van de Leidse burgers het beste gemeten kan worden in een referendum

  […]

   

  Constaterende dat,

            Het draagvlak sterk beïnvloed wordt door de mate van verkeersveiligheid van het binnenstad tracé tegenover de aanzienlijk veiliger optie van RGL over bestaand spoor

  […]

            Pas daarna en wel op het moment, dat het Definitief Ontwerp vastgesteld moet worden door de gemeenteraad, een politieke keuze gemaakt dient te worden rekening houdend met het oordeel van de kiezer zoals dat in de uitkomst van een referendum naar voren komt

  […]

   

  Verzoekt de Raad,

            direct voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad over het Definitief Ontwerp van de RGL-oost eind 2006 een referendum te houden onder de Leidse bevolking waarin de vraag wordt voorgelegd of men voor of tegen een RGL door de binnenstad is

            in de voorbereidingsfase van het Definitief Ontwerp met de organisatie van het referendum rekening te houden.

   

  Birgitta Dolfing (SP)

   

  Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen, met dien verstande dat de fracties van SP, CU, LWG/DG en CDA geacht worden voor de motie gestemd te hebben.

 2. Dat was hem inderdaad Jan-Jaap. Overigens was het feit dat de CDA voor die motie stemde ook vermeld in het persbericht waar dit bericht op is gebaseerd, maar blijkbaar is dat feit bij de redacteur gesneuveld. Op de SP-website staat het artikel onafgekort.
  Mvg,

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline