SP niet akkoord met RijnGouweLijn

1

De SP Statenfractie wijst de huidige plannen voor de RijnGouweLijn definitief af. Bij monde van woordvoerder Peter Romijn laat de SP weten het opvallend te vinden dat nu al bekend is dat het hele project een risico van 62 miljoen euro laat zien. Gedeputeerde Staten wil voor de zomer een studie om dit bedrag terug te dringen, de SP heeft er echter weinig vertrouwen in dat dit bedrag fors omlaag kan. Volgens Romijn is het niet verantwoord om nu met Leiden een bestuursovereenkomst te tekenen terwijl de werkelijke kosten nog niet bekend zijn.

Tevens hekelt Romijn de werkwijze van de gemeente Leiden en de inspraak die aan de burgers wordt gegeven. Opmerkelijk is dat een uitkomst van een enquête in Leiden laat zien dat een meerderheid van de bevolking deze sneltram niet door hun binnenstad wil zien rijden. Met name de fietsers zouden in Leiden hier veel hinder van ondervinden en is de veiligheid voor hen niet gewaarborgd. Een trajectkeuze over bestaand spoor zou dan ook beter, veiliger maar vooral goedkoper zijn. Ook de nog te realiseren west variant van Leiden naar Katwijk kan volgens het Statenlid goedkoper als er nadrukkelijk wordt gekeken naar andere vormen van openbaar vervoer. Een goede en snelle busverbinding naar de kust kan een uitstekend alternatief zijn voor het westelijke traject. Romijn waarschuwt dan ook dat de RijnGouweLijn de volgende bestuurlijke flop kan zijn na de Betuwelijn. Het bedrag voor de RijnGouweLijn kan dan beter in verbetering en uitbreiding van het bestaande openbaar vervoer gestoken worden aldus Romijn.

Delen

1 reactie

 1. De SP heeft een duidelijk standpunt ingenomen in deze discussie. Evenals  CU/SGP en VVD en PvdA.

  Stemgedrag van de gemeente en statenfracties :                                                                                                                                          Leiden           Provinciaal 

  PvdA                     voor               voor

  CDA                      tegen              voor

  D66                      voor                tegen

  GroenLinks             voor                tegen

  CU(/SGP)               tegen              tegen

  SP                       tegen              tegen

  LL                        tegen

  LPF                                            voor(!)

  VVD                     voor                 voor          (in beide gevallen niet geheel voor)

  Het wordt nog moeilijk voor de Leidse kiezer op 7 maart. Bij D66, GroenLinks, CDA en de Leefbaren ligt het niet zo duidelijk wat ze precies willen. PvdA en VVD zijn duidelijk voor de tram door de stad en SP met de CU zijn echt tegen. Van de laatste twee partijen heb ik woensdag ook de meest nuchtere en inhoudelijke onderbouwing van hun stemgedrag gehoord.

  Daar er geen referendum schijnt te komen over de keus Breestraat-tracee of bestaand (verdubbeld) spoor voor de RGL zal de Leidse kiezer op 7 maart via zijn partijstem moeten laten merken wat hij vindt. En daar over andere zaken de politieke partijen niet zo veel van elkaar verschillen, ze zijn allemaal voor een schone stad, prettig wonen en parkeren enzo, hoop ik dat de uitslag 7 maart duidelijkheid zal geven over voor of tegen de RGL wel of niet door de Breestraat.

  Ik zou het zeer betreuren als het fietsnetwerk van Leiden geheel ontwricht wordt door nieuwe dure spoorrails terwijl er al vlak langs de binenstad over het Haagwegterrein al rails liggen van Lammenschans naar CS. Voor een snelle RGL (na verdubbeling) uitstekend bruikbaar als er daar een halte komt. In 2003 waren de kosten hiervan evenhoog als van spoor door de binnenstad. Zou die 18 miljoen hiervoor ook al aangegroeid zijn tot 35 miljoen ? Ik waag dat te betwijfelen.

   

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Henny Zwaan

Je bent nu offline