Provinciale Staten besluiten over RijnGouweLijn

16

Op woensdag 1 februari besluiten Provinciale Staten over de zandwinning bij het Valkenburgse Meer. Het “Zuid-Hollands parlement” doet dat bij de behandeling van de “Derde partiële herziening streekplan Zuid-Holland West”. De Staten besluiten in die vergadering ook over de Tweede bestuursovereenkomst RijnGouwelijn. In de Tweede Bestuursovereenkomst RijnGouweLijn (RGL)-Oost met de gemeente Leiden worden onder meer afspraken gemaakt over het tracé van de lightrail door de Leidse binnenstad, beheer en onderhoud en over de financiën. De vergadering begint om 9.30 uur en is live te volgen via internet.

Het Statendebat is via internet te volgen: www.zuid-holland.nl. De vergadering is openbaar en vanaf de publieke tribune in het provinciehuis in Den Haag bij te wonen.

Delen

16 reacties

 1. Leiden Ontzet op

  Hoe laten wij alsnog de Gouwe-Rijnlijn ontsporen  

  De meerderheid van de Leidse bevolking is TEGEN de aanleg van de Rijn-Gouwelijn MIDDEN door de stad (waarom zou je dat doen als er al een bestaand spoor is?)

  Toch stemt de Gemeenteraad VOOR

  Een beter bewijs dat de HUIDIGE Gemeenteraad GEEN afspiegeling meer is van de mening van de Leidse bevolking IS er niet. Diezelfde Gemeenteraad heeft ook een referendum over dit onderwerp tegengehouden.Voor argumenten van  kritische burgers als Stoom en de Fietsersbond bleek de Raad doof. En DAT terwijl er driemaal zoveel handtekeningen waren als wettelijk noodzakelijk zijn voor de aanvraag van zo’n referendum. Voor iedere Boer met gezond verstand is het duidelijk dat door dit plan de bereikbaarheid alleen maar slechter wordt. Maar de politiek laat zich kennelijk liever beïnvloeden door fantasten zoals professor van Raan. Een andere historische vergissing die Leiden definitief onbereikbaar maakt, is het plan om het Haagweg terrein met huizen te bebouwen. Daardoor wordt het onmogelijk de cityring om de binnenstad te voltooien .Of is men soms weer van plan opnieuw de Rijn en Schiekade te dempen voor dit doel? Ook bij dit Haagweg-plan is er geen beweging te krijgen in het standpunt van de collegepartijen. WEER wordt het algemeen belang geofferd aan een op winst beluste projectontwikkelaar. Het is wel duidelijk dat inspraak – en buitenparlementaire acties – niet meer werken. De huidige partijen hebben GEEN boodschap aan de burger die meedenkt. Ze laten zich liever leiden door “externe deskundigen” (duurbetaald ingehuurd) Voor wie zich afvraagt wat er nog gedaan kan worden om deze onzalige plannen te laten ontsporen, is het antwoord:

  De Gemeenteraadsverkiezingen.

  Om een ander beleid te krijgen in Leiden moet de invloed van de huidige collegepartijen worden teruggedrongen. Daarom moeten kritische burgers meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de huidige partijen de macht betwisten.

  Alleen de kiezer kan dat voor elkaar krijgen.

  Het heeft geen zin om uit protest op de Christen- Unie te stemmen, dit zet geen zoden aan de dijk. Alleen door te zorgen voor een duidelijk alternatief voor de kiezer is het mogelijk de Gouwe – Rijnlijn te laten ontsporen en kan de gemeenteraadsverkiezing functioneren als een corrigerend referendum. 

  Stadspartij Leiden Ontzet,

  Jan Boer

  Stemwijzer stem lijst 12!

 2. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  De ChristenUnie is natuurlijk erg blij met de steun voor de strijd die ze lange tijd alleen voerde tegen het binnenstadstracé. De RijnGouweLijn door onze krappe binnenstad is immers een achteruitgang:

  • Onze historische binnenstad lijdt schade 
  • Buslijnen worden verlegd naar onmogelijke fileroutes zoals de Hooigracht en de Morsweg; Leidse wijken en plaatsen als Leiderdorp en Voorschoten verliezen hun directe verbinding met de binnenstad
  • Fietsers moeten de Breestraat voortaan lopend afleggen
  • Het gaat ons veel geld kosten, waardoor andere broodnodige investeringen de stad voor lange tijd zullen moeten worden uitgesteld. Je kunt elke euro maar een keer uitgeven.

  Een stem op de ChristenUnie zet weldegelijk zoden aan de dijk. Kijk maar eens hoeveel de ChristenUnie met slechts 1 zetel heeft bereikt in het RGL-dossier! Bovendien heeft de ChristenUnie met Filip van As een wethouderkandidaat die het verschil kan maken. Hij heeft zich immers de afgelopen 8 jaar bewezen als iemand die consequente en geloofwaardige Leidse politiek kan bedrijven.  Met de nieuwe partijen is dit – met alle waardering voor de goede bedoelingen – nog maar afwachten.

  Een sterke ChristenUnie is het duidelijkste signaal dat Leiden aan de collegepartijen kan geven.  

 3. Mark Koek (D66) op

  Van de ChristenUnie had ik dat toch niet verwacht: pure stemming- en bangmakerij. Wat voor schade lijdt de historische binnenstad door de RijnGouweLijn? Antwoord: niets. Er moet misschien 1 boom worden gekapt. That’s it. De suggestie dat er van alles moet worden gesloopt is echt oneerlijk, dat weet Guido ook heel goed. Idem het verhaal dat fietsers straks moeten lopen in de Breestraat. Totaal onwaar. En het is geen vergissing van Guido, dat weet hij best. In plaats van 60 bussen rijden er straks 16 trams per uur — en dan kun je er niet meer fietsen? Maak dat de kat wijs. Al eens in Amsterdam, Den Haag of Rotterdam geweest? Moet je echt eens doen. Je kunt echt fietsen hoor, in straten met een trambaan. Het grote verschil tussen de ChristenUnie en al die nieuwe partijen was: een eerlijke, redelijke opstelling. Ik hoop echt dat dat zo blijft.

 4. Waar komen die 60 bussen dan te rijden of zijn die overbodig geworden door 1 enkele lightraillijn?

 5. Eindelijk mensen die durven te zeggen dat het een flop wordt. De sneltram gaat ook heel veel meer geld kosten dan ze tot nu toe zeggen. Het is levengevaarlijk voor kinderen en fietsers. Ik weet nog dat de oude trambaan door de breestraat ging. Toen was het ook al zeer gevaarlijk. Nu is het aantal gebruikers van de breestraat aanmerkelijk meer. Vele duizenden meer per dag aan fietsers en voetgangers Piet

 6. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Natuurlijk weet ik dat er voor het binnenstadstracé geen panden op de slooplijst zijn gezet. Het is voor de ChristenUnie wel even schrikken dat D66 kennelijk alleen definitieve sloop van panden als “schade aan de binnenstad” rekent. Voor ons is schade aan beschermd stadsgezicht (bovenleidingen aan de momumentale gevels van de Breestraat waar zowel het Stadhuis als Leidens oudste panden zich bevinden) een van de argumenten tegen.

  Wat de toekomst van fietsers in de Breestraat betreft, is het simpelweg de bedoeling dat er dubbelespoor komt in heel de Breestraat. Hessing is hier duidelijk over geweest, en ook de provincie gaat hier vanuit. De architecten van de plankaart zijn duidelijk: “voetgangersgebied”, staat er te lezen in de 75 meter lange stroken naast de geplande halte. Logisch ook, als je bedenkt dat er 2,5 meter aan weerszijden overblijft voor fietsers én voetgangers (met blindegeleidestrook?!) en als de Breestraat met dank aan de RGL winkelstraat no. 1 moet worden.

  Mark, dit lijken me alleszins eerlijke en redelijke argumenten. Het noemen van “60 bussen in de Breestraat” is dat niet, want in de spits tel je er al jaren maximaal 48.

  De vergelijking met trams door grote steden gaat niet op, want door alle mooie Leidse grachten hebben we simpelweg een stuk minder ruimte op het land. 

   

 7. Mag ik even vragen wat dan de laatste stand van zaken is rond de parkeerplaatsen op de nieuwe beestenmarkt, het terras van Cafe van der Werff en de gevel tot gevel complete herinrichting die werd beloofd door D’66 wethouder Hessing van de Breestraat?
   
  Misschien heb ik namelijk wat gemist, want dat lijkt me op zijn zachts gezegd wel wat wijzigen.
   
  Ook vraag ik me af of een van de meelezende politici mij kan verduidelijken hoe de RGL nu de bocht moet maken richting station vanuit de Breestraat (dus bocht Breestraat – Kort Rapenburg) en wat daar aan veiligheidsmaatregelen extra zijn genomen (welke uiteraard geheel in het historisch beeld zullen passen…)
   
  Nu je toch bezig bent, kun je me vast wel uitleggen wat de intentie is van de NS bij het aanleggen van de nieuwe duikers waarbij rekening is gehouden met dubbelspoor. Zitten ze daar alvast te rekenen of hebben ze een foutje gemaakt? Want dat ze het Haagweg terrein willen exploiteren is duidelijk, maar misschien zien ze wel wat in dubbelspoor over het huidige traject (het zijn per slot van rekening al intercity stations volgens NS waar deze lijn mee is uitgerust…).
 8. Mark Koek (D66) op

  Guido, misschien heb ik me vergist en ben je gewoon echt slecht op de hoogte. Er komt enkelspoor in de Breestraat behalve bij de halte, wist je dat niet? En kijk ook eens in de Breestraat naar wat er nu allemaal aan de gevels hangt. Heb ik gedaan, je brengt daar echt geen significante schade toe als je een kabel ophangt. Vergelijk het met de kerstverlichting die er elke december hangt, die is toch ook aan de gevels bevestigd? Ik kan echt nauwelijks geloven dat je dat serieus “beschadiging van de monumentale binnenstad ” kunt noemen. Ergens tegen zijn is prima, maar wel fijn als er wordt geargumenteerd over feiten i.p.v. allerlei zogenaamd dreigende “worst case scenario’s”. Mark PS Excuses voor het gebrek aan alinea-indeling in mijn bijdragen, Sleutelstad haalt de lege regels steeds weg!

 9. Marco Hermans op

  Beste Mark,

   

  Je noemt de door Guido Terpstra geschetste nadelen van de RGL “worst case scenario’s”. Kun je ook beargumenteren waarom je denkt dat deze scenario’s zich niet zullen voordoen?

   

  Dat je kerstversiering niet storend vindt in het stadsgezicht vind ik niet echt een overtuigend argument. Zeker ook omdat deze slechts een beperkt deel van het jaar aanwezig is.

   

  Je beargumenteert ook niet waarom jij vindt dat “Leiden de Rijn Gouwe Lijn verdient”, zoals je op je website stelt.  

   

  Met vriendelijke groet,

  Marco

 10. Beste Mark,

  Ik heb vandaag de vergadering van Provinciale Staten bijgewoond. En helaas voor jou is het echt niet zeker dat het in de Breestraat enkel spoor wordt. Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven heeft voor de oorspronkelijke tekst van BO-II, dus met de mogelijkheid van dubbelspoor in de Breestraat, de steun en goedkeuring gekregen van de Prvinciale Staten. Ze heeft wel lippendienst bewezen aan de wens van Leiden dat ook de RGL-west er moet komen en dat ze daarvoor steun van het Rijk zal vragen, maar voor haar en de Staten moet de RGL door de Leidse binnenstad. En dat mag dan best met dubbelspoor in de Breestraat.

  Overigens was de uitslag van de stemming best “aardig”.

   

 11. Stemgedrag van de verschillende

  fracties:        Leiden           Provinciaal 

  PvdA                     voor               voor

  CDA                      tegen              voor

  D66                      voor                tegen

  GroenLinks             voor                tegen

  CU                       tegen              tegen

  SP                       tegen              tegen

  LL                        tegen

  LPF                                            voor

  VVD                     voor                 voor          in beide gevallen niet geheel voor,

  Het wordt nog moeilijk voor de Leidse kiezer op 7 maart. Bij D66, GroenLinks, CDA en de leefbaren ligt het niet zo duidelijk wat ze precies willen. PvdA en VVD zijn duidelijk voor de tram door de stad en SP met de CU zijn echt tegen. Van de laatste twee partijen heb ik vandaag ook de meest nuchtere en inhoudelijke oderbouwing van hun stegedrag gehoord. Daar er geen referendum schijnt te komen over de keus Breestraat-tracee of bestaand (verdubbeld) spoor voor de RGL zal de Leidse kiezer op 7 maart via zijn partijstem moeten laten merken wat hij vindt. En daar over andere zaken de politieke partijen niet zo veel van elkaar verschillen, ze zijn allemaal voor een schone stad, prettig wonen en parkeren enzo, hoop ik dat de uitslag 7 maart duidelijkheid zal geven over voor of tegen de RGL wel of niet door de Breestraat. Ik hoop dat ik nog eens prettig door de Breestraat en de Steenstraat naar het Station zal kunnen fietsen.

  Piet Schuur, Fietsersbond

 12. LWG/De Groenen op

  Even voor de goede orde: het gaat over de goedkeuring van de tweede bestuurlijke overeenkomst betreffende de RijnGouweLijn. De hele Leidse oppositie, met uitzondering van mevrouw Lieverse, was tegen; de gezamenlijke collegepartijen waren, met uitzondering van de heer De Rooij, waren voor. Ter verhoging van het aantal tegenstanders in de raad is het dus voldoende om de huidige oppositie te vergroten. Al sinds 1986 is daarin een echte stadspartij aanwezig: Leiden Weer Gezellig/De Groenen. Die partij heeft al eerder met hulp van een referendum bezwezen dat de Leidse bevolking niet altijd het college steunt. Daar zijn ze wel van geschrokken en sindsdien is het realiseren van een referendum zodanig bemoeilijkt, dat het voor de toekomst nagenoeg onmogelijk zal zijn. Als het dus om de RGL en referendum gaat, is de keuze wel duidelijk:

 13. Marco Hermans (Christen Unie) op

  En weten we nog welke partij er in Leiden tegen ondertekening van zowel de eerste als de tweede bestuursovereenkomt was?

   

   

  Atwoord:  Christen Unie

 14. LWG/De Groenen op

  Natuurlijk willen we even het geheugen van de heer Hermans opfrissen. Het was (o.a.) LWG/De Groenen die tegen stemde.

 15. Marco Hermans (Christen Unie) op

  De besluitvormingstrein van de Rijn Gouwe Lijn rijdt al iets langer dan dat LWG/De Groenen tegen is. Aan de tweede bestuursovereenkomst ging een eerste vooraf! 

 16. Marco Hermans (Christen Unie) op

  Mijn excuses aan LWG/De Groenen.

  Per abuis verwarde ik de eerste bestuursovereenkomst met de eerste besluitvorming over het binnenstadtracé. De discussie over de eerste bestuursovereenkomst vond plaats in juni 2005. Toen stemden LWG/De Groenen inderdaad ook tegen. Bij het eerste besluit over het binnenstadstracé najaar 2002 stemde de Christen Unie echter als enige partij tegen. De rest van de raad was voor.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline