"RijnGouweLijn kan veilig door binnenstad Leiden"

5

De RijnGouweLijn kan veilig worden aangelegd door de binnenstad van Leiden. Dit concludeert de Veiligheidsadviescommissie in een gisteren gepresenteerd rapport. Drie plekken uit het schetsontwerp van het traject van de lightrail moeten volgens de commissie nog nader worden bekeken. Gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven en de Leidse wethouder Ruud Hessing kregen het rapport overhandigd door de voorzitter van de Veiligheids-adviescommissie prof. dr. Andrew Hale.

De commissie stelt in haar advies dat de geplande tracégedeelten over de Lammenschansweg, de Steenstraat, en de bocht Kort Rapenburg-Breestraat extra aandacht behoeven om veilig ontworpen te worden, maar dat dit zeker mogelijk is. De stuurgroep van het project RijnGouweLijn, onder voorzitterschap van gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven, had de commissie gevraagd de veiligheid van het schetsontwerp van de lijn door Leiden te toetsen.

Prof. dr. Andrew Hale, voorzitter van de commissie en tevens hoogleraar veiligheidskunde van de TU Delft, stelt in de aanbiedingsbrief bij het rapport: ‘Deze stap is er alleen één in een lopend proces, dat nooit af is. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp en bij het bouwen en exploiteren van de lijn moet veiligheid een hoofddoelstelling blijven.’De commissie blijft graag in de vervolgstappen van het ontwerp de veiligheid toetsen.Het veiligheidsadvies is geschreven door een groep van elf experts op het gebied van veiligheid. Zij zitten op persoonlijke titel in de commissie. Zij zijn werkzaam bij de TU Delft, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), 3VO, de gemeente Amsterdam, de openbaarvervoerbedrijven van Rotterdam (RET) en Den Haag (HTM) en Ligtermoet en partners.

Het complete rapport van de veiligheidsadviescommissie is te downloaden via www.rijngouwelijn.nl.

Delen

5 reacties

 1. De toonzetting van het persbericht is positief. Wie geen genoegen neemt met ‘selectief winkelen’, leze het rapport zelf of het artikel dat hierover vandaag in het Leidsch Dagblad is geschreven. Het rapport is te downloaden via onze website: http://www.leiden.christenunie.nl (dossier RGL), of via het projectbureau van de RGL, en veel kritischer dan gemeente en provincie doen voorkomen. Ik ben blij dat, na weken van aandringen, dit rapport nu openbaar is gemaakt. Zo kan nu iedereen kennis nemen van de enorme ingrepen die nodig zijn om de aanleg van deze lijn door het centrum van Leiden mogelijk te maken. Jammer genoeg mocht de commissie niet adviseren over de veiligheid van het logische alternatief, de RGL gewoon via het bestaande spoor naar het Centraal Station laten rijden.

  Filip van As

 2. Rob van der Putten op

  In dit rapport word WEER gesproken over een alternatieve route voor fietsers op de breestraat. Dit is een ZEER hardnekkige leugen. Er is helemaal geen alternatieve route. De Langebrug is te druk en te smal en de markten route heeft twee keer per weer markt. De opstellers van dit rapport weten dit donders goed. Het zijn gewoon leugenaars.

 3. Kritiese kiezer op

  Dit college zoekt net zo lang tot ze een een extern adviesbureau hebben gevonden dat een positieve mening geeft over het megalomane prestigeproject afkomstig van ijdeltuit Pechtold en de wethouder van sloopzaken Hillebrand. Wie vertegenwoordigen die gasten eigenlijk nog in deze stad? Het wordt tijd dat het correctief referendum wordt ingevoerd dan is het afgelopen met dit soort wethouders die aan grootheidswaanzin leiden met projecten als de RGL, fietsenkelder onder het Stadhuisplein, Aalmarktproject of bedrijventerrein Oostvlietpolder.

 4. Robert van Geenen op

  Ik ben het hartgrondig met Rob van der Putten eens. Ik fiets elke dag over de Breestraat naar werk en terug naar huis. Die bussen zijn al levensgevaarlijk. Als fietsen over de Lange Brug of de markten een werkelijk alternatief was, reed ik daar wel. Maar dat is het dus niet! Oprotten dus met die RGL door de Leidse binnenstad!

 5. zover ik weet gaat er om de 5 min zo’n 30 mrt lange tram over de breestraat, hoe zit het dan met het bedienend verkeer, op de stoep laden en lossen, waarvoor wordt die rijn en gouwe weer door de strot van de Leidenaars geduwd, het was vroeger al een groot probleem met twee gele trams over de haarlemmmerstraat, mischien kunnen ze gelijk een route lang Rijnhof maken.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline