ChristenUnie wil alsnog referendum over Rijn Gouwe Lijn

4

De ChristenUnie wil via een referendum de inwoners van Leiden alsnog een uitspraak laten doen over het traject van de Rijn Gouwe Lijn. De ChristenUnie is vóór een betere spoorverbinding met Alphen a/d Rijn en Gouda, maar niet door de binnenstad van Leiden. De partij pleit voor verdubbeling van het bestaande spoor tot aan het centraal station.

In het najaar van 2002 is een breed gedragen verzoek tot het houden van een referendum over het tracé van de Rijn Gouwe Lijn door een meerderheid van de Leidse gemeenteraad afgewezen. Deze weigering om een referendum uit te schrijven, heeft volgens de ChristenUnie bepaald niet bijgedragen aan het draagvlak voor de Rijn Gouwe Lijn. “Vele Leidenaren zijn inmiddels cynisch geworden en denken dat de gemeente toch doet wat ze zelf wil,” denkt fractievoorzitter Filip van As. De ChristenUnie is van mening dat het in de komende maanden te nemen definitieve tracébesluit een uitgelezen moment biedt om alsnog het destijds gevraagde referendum uit te schrijven.

Hoewel de ChristenUnie doorgaans geen warm voorstander van referenda is, leent dit onderwerp zich volgens Van As wel goed voor een volksraadpleging. Het voorgenomen tracébesluit leent zich uitstekend voor een referendum, omdat het heel concreet is. “Bovendien gaat het heel veel Leidenaren aan en er is veel belastinggeld mee gemoeid. Ook zijn er twee duidelijke keuzes mogelijk: door de binnenstad of over bestaand spoor. Tenslotte is een verzoek tot het houden van een referendum al drie jaar geleden uitgebracht, waarbij het vereiste aantal handtekeningen ruimschoots werd gehaald. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de behoefte hieraan sindsdien is verdwenen, integendeel. Op de gemeenteraad rust de morele plicht om alsnog aan deze wens te voldoen.”

Delen

4 reacties

 1. Henri Meijer op

  Ik ben het eens, geen trein of tram door het centrum, dit is schadelijk voor een ieder het gebruik van deze tram of trein is zo klein voor het bezoek aan de binnenstad dat deze best over het bestaande spoor mag lopen, een verbinding naar de kust is erg goed maar niet door de stad.

 2. Eindelijk een goeie reaktie. Het is van den domme om deze tram door de binnenstad te laten rijden. Tevens is het levensgevaarlijk voor fietsers, voetgangers en kinderen. Kijk nou naar andere steden, waar veel meer winkelplezier is zonder al dit soort gedoe. Veel winkelgedeelten die groot zijn en tevens als wandelgebied, met een korte weg naar de parkeergarage.

 3. Paar vragen die bij me opkwamen:

  * Hoe ‘breed gedragen’ was dat verzoek ook weer?

  * Welke redenen had de Raadsmeerderheid om hier geen referendum over te houden?

  * Heeft het nog zin dit referendum te houden, of is de trein (tram) dat station al gepasseerd?

  * Waarom nu ineens (pas?) het idee lanceren om een referendum te houden? Met grote reserves die de Leidse CU altijd had/heeft over referenda, zou je bijna denken dat de verkiezingen in aantocht zijn. Alhoewel ik Filip eigenlijk te hoog voor acht voor zo’n goedkope truc.

   

  groet, WK (voorstander van de stadstram, geen tegenstander van – zinnige - referenda)

   

 4. Filip van As op

  Beste WK,

  Goede vragen, die een antwoord rechtvaardigen:

  De vereiste handtekeningen zijn in 2002 ruim 3x overschreden. Minimumeis is 750, ik meen dat er 2400 waren ingeleverd. Een duidelijk teken dat het toen al zeer breed leefde onder de Leidse bevolking.

  De formele argumenten die in 2002 tot het afwijzen van het referendumverzoek leidden, waren dat met het afwijzen van het binnenstadstracé het hele project van de RGL op losse schroeven zou komen te staan.

  Binnenkort staan weer belangrijke (vervolg-)besluiten op stapel. Het definitieve station is dus nog niet gepasseerd. Inmiddels is ook steeds meer duidelijk geworden welke ingrijpende gevolgen een tram door de binnenstad zal hebben. Een logisch moment dus, om de raad ertoe op te roepen om met enkele jaren vertraging het oude referendumverzoek alsnog te honoreren.

  Uiteraard weet ik ook wel dat er verkiezingen in aantocht zijn. Dat mensen mij opportunisme zullen verwijten, is geen nieuwe ervaring. Een journalist van het Leidsch Dagblad, luisterend naar dezelfde initialen WK, heeft dat bij het bewuste besluit van 2002 al gedaan. Wie kaatst, kan de bal verwachten. Ik dus ook. Maar laten we de zaken niet omdraaien: het is toch van de zotte dat een besluit met zulke ingrijpende gevolgen voor de stad er doorgedrukt kan worden zonder dat de bevolking hierover iets te zeggen heeft?

  Filip van As

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline